Miejsce 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Miejsce

Stańczyk Grażyna
34- 116 Spytkowice
Miejsce, ul. Folwarczna 2
33 8791-869
miejsce


RADA SOŁECKA WSI MIEJSCE

1) KUBARSKI Dariusz Piotr
2) LASOŃ Bogumiła
3) MAMOŃ Urszula Maria 
4) PUŁECKA Teresa Barbara
 

 

 

STATUT SOŁECTWA MIEJSCE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup