Miejsce 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Miejsce

Przejczowski Mateusz Bartłomiej
34-116 Spytkowice 
Miejsce, ul. Floriana 82 

tel. 731-946-494
 

miejsce


RADA SOŁECKA WSI MIEJSCE

1) AUGUSTYNIAK Grzegorz Józef
2) KWIATKOWSKA Marta Matylda
3) SIMIK Grzegorz Rafał 
4) ŻMUDA Wiesław Mieczysław
 

 

 

STATUT SOŁECTWA MIEJSCE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup