Poprawiamy jakość powietrza w gminie Spytkowice

Liczba piecow wymienionych dzieki dofinansowaniu z gminy spytkowice 2

Końcem 2020 roku zakończyliśmy projekt polegający na wymianie nieekologicznych kotłów grzewczych w gminie Spytkowice. Na powyższe zadanie nasz samorząd w zakresie poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) pozyskał dofinansowanie w wysokości blisko 2,7 mln złotych.

Zainteresowanie programami było niezwykle duże. Wielu Mieszkańców chciało wymienić stare „kopciuchy” na ekologiczne kotły grzewcze, a dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu stało się to możliwe. Od początku programu zamontowano 286 nowych pieców oraz zmodernizowano znaczną ilość instalacji wewnętrznych, o łącznej wartości blisko 2,8 mln złotych. Wśród nowych źródeł ciepła znalazło się 210 kotłów węglowych, 73 kotły gazowe i 3 kotły na biomasę (pellet).

Zważając na duże zapotrzebowanie Mieszkańców w tym zakresie, Wójt Gminy Mariusz Krystian postanowił złożyć dwa wnioski na dofinansowanie wymiany kolejnych nieekologicznych pieców. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast ze względu na olbrzymie zainteresowanie gmin, które do tej pory nie otrzymały tego typu dofinansowania, znalazły się one na liście rezerwowej. Wnioskowane dofinansowanie to kwota blisko 1,5 mln złotych, co pozwoli na wymianę ok. 120 kotłów grzewczych. Ponadto, od marca w naszym Urzędzie pojawi się Ekodoradca, który będzie pomagał Mieszkańcom w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację wymiany źródeł ciepła, czy termomodernizację budynków.

W walkę o czyste powietrze angażuje się coraz więcej Mieszkańców i samorządów. Cieszy fakt, że problem związany z fatalną jakością powietrza zauważany jest na naszym terenie i podejmujemy skuteczne działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek pozytywnych zmian, w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie Spytkowice.

 

Baner

 

[g=Podsumowanie-kotly-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-powszechny spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //