Kolejne miesiące prowadzonego remontu szkół za nami!

23.jpg

Prace remontowe w szkołach ani na chwilę nie zwalniają tempa. Efekty termomodernizacji placówek oświatowych w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach można zaobserwować gołym okiem. Co więcej, efekty te, w wielu opiniach, spotykają się z uznaniem i zadowoleniem.

W Spytkowicach ostateczny wygląd przybrały piwnice oraz korytarze i sale na parterze. Bardzo dużą przestrzeń otrzymało poddasze, które w przyszłości będzie można w odpowiedni sposób zagospodarować. Aktualnie trwają prace nad elewacją budynku.

W Bachowicach elewacja również w pewnej części przybrała docelowy kolor. Zakończono remont klatki schodowej oraz pomieszczeń w piwnicach. Aktualnie prowadzony jest remont m.in. pomieszczeń przy wejściu głównym do szkoły.

W Ryczowie zakończono prace w kilku salach zarówno na parterze, jak i na piętrze. Ostateczny wygląd przybrała również część korytarzy. Nowy wygląd otrzymała klatka schodowa, która docelowo połączy parter z piętrem od strony boiska sportowego.

Warto podkreślić, że wykorzystywane podczas remontu materiały są najlepszej jakości, co zaznaczają zarówno przedstawiciele wykonawców, jak i inspektorzy nadzoru. Wkrótce wakacje, więc roboty z pewnością zostaną zintensyfikowane, jednak na chwilę obecną prace postępują zgodnie z harmonogramem, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

[g=Szkoly-10-05-2018]

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.