ARCHIWUM - WYDARZENIA W GMINIE 2017


2017.6.23 - Powiatowe ćwiczenia ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb i instytucji wspomagających
2017.6.22 - Projekt "Już pływam"
2017.6.21 - Nauczyciele odebrali mianowanie
2017.6.20 - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
2017.6.20 - IV liga wita! Orzeł Ryczów z awansem.
2017.6.14 - Zakończenie remontu Orlika w Bachowicach
2017.6.14 - Zakończenie diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa Warzechy. Otwarcie Muzeum Regionalnego
2017.6.14 - Dzień Dziecka 2017
2017.6.12 - Mały jubileusz!
2017.6.6 - Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie w czołówce
2017.6.6 - Finalizacja prac przy budowie Domu Kultury w Miejscu
2017.5.30 - Umowy podpisane!
2017.5.25 - Vive la France! - wizyta Gminnej Orkiestry Dętej w partnerskiej Gminie Naours
2017.5.8 - Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Ryczowie
2017.5.8 - Obchody Dnia Strażaka OSP Spytkowice
2017.5.8 - Koleżeński Bieg Spytkowicki
2017.4.13 - W sołectwach Bachowice i Półwieś wzrosła liczba Mieszkańców
2017.4.11 - 102 urodziny Pani Marii Sołtys
2017.4.04 - "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"
2017.3.31 - Zebrania Wiejskie w Sołectwach
2017.3.30 - Ponad trzy i pół miliona złotych na remonty szkół
2017.3.24 - Nowy Przedsiębiorca Programu Karta Rodziny 3+ w Gminie Spytkowice
2017.3.16 - Projekt "Już Pływam"
2017.3.16 - Wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce
2017.3.14 - OTWP 2017 w naszej Gminie rozstrzygnięty
2017.3.03 - Strażacy zakończyli podsumowanie minionego roku
2017.3.02 - Finał akcji "Szpik potrzebny w mig - pomoc dla Gabi"
2017.2.03 - Zobaczyć w kamieniu własną historię
2017.2.02 - Agencja Rynku Rolnego w Krakowie nagrodziła Szkołę Podstawową w Spytkowicach

Projekt "Już pływam"

Już po raz czwarty uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice w okresie od 14 marca do 29 maja br. uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach. W godzinach przeznaczonych na naukę pływania na Krytej Pływalni "DELFIN" w Wadowicach brało udział łącznie 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Spytkowice.

Uczniowie pod kierunkiem instruktorów poznali zasady bezpieczeństwa i zachowania w wodzie, opanowali podstawowe umiejętności pływackie, nauczyli się pływać, a także udoskonalili swoje umiejętności w tym zakresie. W realizowanym programie były również uwzględnione odpowiednie ćwiczenia dla uczniów z wadami podstawy. Realizacja programu "Już pływam" przyczyniła się do rozpropagowania aktywnych form wypoczynku wśród uczniów, umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego oraz podniesienia ogólnej sprawności fizycznej. Uczestnicy projektu zdobyli również podstawową wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Projekt przyczynił się do rozwijania umiejętności współdziałania w grupie, odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych, sumienność, systematyczność, wytrwałości i dążenia do celu. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach na pływalni. Realizacja zajęć wpłynęła na rozwój kultury fizycznej w naszej Gminie oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich.
Nauczyciele odebrali mianowanie

W dniu 19 czerwca br. w Urzędzie Gminy Spytkowice trzech nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do grona nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach Gminy Spytkowice dołączyli nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Katarzyna Simik, Sławomir Kowalczyk oraz Natalia Macięga. Przy wręczaniu zaświadczeń obecny był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian - przewodniczący komisji, Pan Krzysztof Szpara wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Maria Mróz oraz eksperci powołani do Komisji. Część uroczysta poprzedzona była egzaminem, w którym nauczyciele wykazali się wiedzą w zakresie umiejętności zawodowych oraz prawa oświatowego.
Umowy podpisane!

Pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację szkół było dla całej Gminy Spytkowice świetną informacją. Przypomnijmy - W sierpniu ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kompleksowego remontu trzech placówek oświatowych. Pod koniec marca informowaliśmy, że wniosek został bardzo dobrze oceniony i w rezultacie Gmina otrzyma na to zadanie wsparcie z Funduszy Unijnych na kwotę ponad 3,5 mln złotych. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości w tej sprawie. 25 i 29 maja Wójt Gminy Mariusz Krystian podpisał ostateczne umowy na wykonanie robót remontowych w budynkach Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie. Tym sposobem rozpoczyna się, tak długo wyczekiwana przez wszystkich, przebudowa mocno już zniszczonych placówek. Rozpoczęcie robót planowane jest w połowie czerwca. Zadanie jest o tyle skomplikowane, że większość prac będzie wykonywana w trakcie trwania roku szkolnego co powoduje, że Wykonawcy będą musieli zapewnić prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkół. Zakres prac we wszystkich placówkach jest ogromny. Składa się na niego m.in. termomodernizacja ścian, krycie dachów, wykonanie kompletnych robót - od robót fundamentowych do wykończeniowych, wykonanie posadzek i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wymiana instalacji grzewczych i grzejników. Remont szkoły w Bachowicach wykona firma WI-BA z Myślenic, natomiast szkoły w Spytkowicach i Ryczowie zmodernizuje jedna firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" z Katowic. Remonty będą prowadzone równocześnie we wszystkich szkołach. Termin zakończenia prac ustalono na 20 sierpnia 2018 r., natomiast termin oddania placówek do użytkowania to 30 września 2018 r. Koszt wszystkich prac, zgodny z ofertami złożonymi przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym, wyniesie prawie 15,5 mln złotych. Jest to kwota, na nasze warunki finansowe, oszałamiająca. Wyraźnie obrazuje skalę całego przedsięwzięcia, które niewątpliwie jest jednym z największych, jeśli nie największym w całej historii Gminy Spytkowice. Z niecierpliwością czekamy na końcowe efekty podjętych działań.
Vive la France! - wizyta Gminnej Orkiestry Dętej w partnerskiej Gminie Naours

Romantyczne spacery, słodko brzmiący język i wyborne wino - to z tym zazwyczaj kojarzy się nam Francja. Dla Gminnej Orkiestry Dętej, co chyba mogę śmiało stwierdzić w imieniu wszystkich jej członków, wspomnienie tego kraju będzie przynosiło jednak przede wszystkim wspomnienie serdeczności, uśmiechu i gościnności, której doświadczyliśmy na francuskiej ziemi, a dokładniej rzecz ujmując w miejscowości Naours, gdzie przywitał nas sprawujący pieczę nad tamtejszym merostwem Jean Michel-Bouchy , a przede wszystkim mieszkańcy tego uroczego miasteczka.

Nasz pobyt we Francji trwał trzy dni - od piątku do niedzieli. Jego najważniejszym i kulminacyjnym punktem był koncert zagrany wspólnie z miejscową orkiestrą. Zanim jednak do niego doszło nieodzowna była próba generalna, do której doszło w piątkowy wieczór , tuż po zakwaterowaniu i powitalnej kolacji. Sobota natomiast zarezerwowana była tylko i wyłącznie na zwiedzanie. Zaczęliśmy od pełnych tunelów i jaskiń podziemi miasta, które były wykorzystywane jako schrony dla okolicznej ludności między innymi podczas obu wojen światowych. Zdołaliśmy jednak obejrzeć tylko nieliczną część tego labiryntu, ponieważ w sporej części jest on wciąż miejscem pracy archeologów, którzy poszukują tam różnorakich skarbów przeszłości. Same podziemia robią ogromne wrażenie. Aż trudno sobie wyobrazić, że ta prawdziwa podziemna wioska jest dziełem ludzkich rąk. Można także podziwiać jej organizację - prowizoryczne mieszkania miały przypisane odpowiednie numery, a także były podpisane nazwiskami mieszkańców.

Kolejnym przystankiem w naszej podróży był pomnik polskiego lotnika Andrzeja Prochnickiego przy którym zagraliśmy polski hymn oraz złożyliśmy biało-czerwony bukiet kwiatów. Niezmiernie wzruszyło to Jean Michela-Bouchy'ego, który uświadomił nas, że dzięki nam po raz pierwszy w tym właśnie miejscu zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Pomnik stoi w pobliżu miejsca, w którym 19 sierpnia 1943 roku spadł zestrzelony przez Niemców samolot Prochnickiego, natomiast ciało naszego lotnika spoczywa na polskim cmentarzu wojskowym w Langannerie.

Punktem docelowym naszej wycieczki była nadmorska miejscowość Saint-Valery, w której mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy, a także przekonać się o zdradzieckiej naturze wód znikających w czasie odpływów, które jednak potem powracają na swoje miejsce, zaskakując czasem w ten sposób gapiowatych turystów. Na szczęście nie spotkało to żadnego z nas, również dlatego, że musieliśmy opuścić to urokliwe miejsce jeszcze przed kulminacyjnym momentem przypływu i powrócić do swojego chwilowego miejsca zamieszkania. Po drodze zatrzymując się jeszcze oczywiście na wspólną kolację. Tu warto zaznaczyć, że kolacja francuska wygląda całkiem inaczej niż ta spożywana w Polsce. Przede wszystkim trwa niewymiernie dłużej i jest doskonałą okazją do prowadzenia rozmów na różnorakie tematy.

Niedziela już od rana podporządkowana była czekającemu nas koncertowi. Od razu po śniadaniu udaliśmy się na salę, na której mieliśmy wystąpić, aby należycie przygotować się do czekającego nas zadania. Gdy goście, na których brak nie mogliśmy narzekać, zasiedli już na swoich miejscach, swoje muzyczne popisy rozpoczęli gospodarze całej imprezy - orkiestra dęta pod batutą Jean Noëla Wiarta. Po nim pałeczkę przejął Szymon Piątek i to my zaprezentowaliśmy Francuzom przygotowany przez nas repertuar, który został pozytywnie odebrany. Publiczność nie szczędziła nam gromkich oklasków, nagradzając nas nimi szczodrzej niż miejscowych wykonawców. Na koniec przyszedł czas na wspólne wykonanie dwóch utworów, a po nim na wylewne, obustronne podziękowania. Potem pozostało tylko razem świętować ten muzyczny sukces. Nie trwało to jednak długo. Czekały już na nas nasze bagaże, które należało spakować, gdyż powrót do Polski zbliżał się wręcz nieubłagalnie z każdą kolejną minutą.

Pożegnanie, jak to zwykle bywa, było trudne i poruszające. Te trzy dni wystarczyły by przywiązać się do ludzi, wśród których przyszło nam żyć. Francuzi byli dla nas niezwykle gościnni i mogliśmy u nich liczyć na wszystko, czego tylko potrzebowaliśmy. Duża część tych, którzy ugościli nas w swoich domach miała polskie korzenie. Większość jednak nie potrafiła mówić po polsku, ale bariera językowa nie przeszkodziła nam w porozumieniu, w którym często pomagał choćby internet. Myślę, że wszyscy wrócili do swoich domów zadowoleni, a jedynym rozczarowaniem mógł być fakt, że nasz wyjazd po prostu szybko się skończył. Był to kolejny, piękny krok w budowaniu przyjaźni między Polską a Francją, a także pomiędzy Spytkowicami i Naours - siedzibami dwóch partnerskich gmin.

Tomasz Brożek
Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Ryczowie

2 maja to szczególna data w kalendarzu wszystkich Polaków. Tego dnia obchodzony jest w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Kolory polskiej flagi nierozerwalnie towarzyszą dziejom historycznym naszego Narodu. Biel i czerwień od wieków prowadziły Polaków w najważniejszych wydarzeniach.

W tym dniu, również w Gminie Spytkowice, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi ze specjalnym udziałem Pani Premier Beaty Szydło. Niewątpliwie dzień ten przejdzie do historii naszej Gminy, albowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby urzędujący Prezes Rady Ministrów odwiedził naszą małą Ojczyznę. Wizyta Pani Premier była dla Gminy zarówno ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, jak również wspaniałą promocją, ponieważ hasła "Ryczów", czy "Gmina Spytkowice" przez kilka dni wybrzmiewały w całym kraju więcej razy, niż kiedykolwiek wcześniej. Poza Szefową Rządu w uroczystości wzięli udział m.in. Senator RP Andrzej Pająk, Posłowie na Sejm RP, Wojewoda Małopolski, Starosta Wadowicki oraz wojewódzcy i powiatowi Komendanci Straży Pożarnej i Policji. Obchody rozpoczęły się na placu przed OSP w Ryczowie uroczystym podniesieniem flagi państwowej na maszt, przy dźwiękach hymnu narodowego odegranego przez Gminną Orkiestrę Dętą. Następnie głos zabrała Pani Premier. W przemówieniu podkreśliła, że hymn, godło i flaga to polskie symbole, które są ważne dla Polaków od wieków, które sprawiają, że pamiętamy o naszej historii, tradycji, pamiętamy, skąd jesteśmy, i sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Pani Premier dodała, że w tym wyjątkowym dniu, biało-czerwona oplata całą Polskę i musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest dbanie o to, by jak najwyżej na masztach w całym kraju powiewały biało-czerwone barwy. Po ceremonii podniesienia flagi narodowej uczestnicy uroczystości udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, gdzie Panią Premier powitał Wójt Gminy Mariusz Krystian, który zaznaczył, że gości Prezesa Rady Ministrów wśród ludzi życzliwych, w środowisku osób dobrego serca. Wójt podkreślił, że we wspólnych działaniach z Radą Gminy starają się zmieniać naszą małą Ojczyznę mając w sercu i pamięci hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna". Wójt dodał, że Gmina stara się być zawsze blisko człowieka i w swej większości docenia i popiera Panią Premier. Na zakończenie Wójt przekazał Szefowej Rządu ikonę św. Kingi - patronki samorządowców. Następnie głos zabrała Pani Premier. W swoim przemówieniu podkreśliła, że do Gminy Spytkowice przyjechała jak "do siebie", że być w naszej Gminie to ogromny zaszczyt i radość z możliwości spotkania się z Mieszkańcami Gminy. Po oficjalnych przemówieniach wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach pod batutą Pana Piotra Kiełbińskiego. Wspaniały koncert został doceniony przez Mieszkańców i Gości gromkimi brawami i dwukrotnym bisem. Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs na "Najpiękniejszego Majowego Mazurka". Wykonane przez Koła Gospodyń i Związek Emerytów ciasta tak przypadły do gustu jurorom, że ci zdecydowali przyznać wszystkim równorzędną nagrodę.

Całość wydarzenia uświetniła Kompania Honorowa PSP w Wadowicach oraz 17 pocztów sztandarowych organizacji społecznych z terenu Gminy. Poczet flagowy wystawiła także 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach. Wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów tego uroczystego święta należą się ogromne wyrazy uznania, a Mieszkańcom wielkie podziękowania za przybycie.

Część zdjęć dzięki uprzejmości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz mediów lokalnych m.in. portali wadowice24.pl i mamNewsa.pl.fotogaleria >>>>>>

Koleżeński Bieg Spytkowicki

W dniu 1.05.2017r. o godz. 14.00 wystartował IV Koleżeński Bieg Spytkowicki (Nordic Walking) pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice. Trasa biegła urokliwymi zakątkami Gminy Spytkowice. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 9 km , a Nordic Walking 5km. W biegu czołowe miejsca zajęli - pierwsze miejsce Tomasz Wójcik z Rudz , drugie miejsce Wiesław Wójcik z Rudz , trzecie miejsce Bartłomiej Pojnar z Wadowic a w Nordic Walking - pierwsze miejsce Anna Fryc ze Spytkowic ,drugie miejsce Katarzyna Simik ze Spytkowic , trzecie miejsce Jerzy Wójcik z Rudz. W imprezie sportowej wystartowało około czterdzieści osób .Spotkanie miało charakter rodzinny ,zawodnikom dopingowały ich rodziny i znajomi . Na zakończenie biegu odbyło się wręczenie pucharów ufundowanych przez Urząd Gminy Spytkowice, oraz zostały rozlosowane nagrody ufundowane , De Haus, Wytwórnie wód Sahara, oraz hotel Perła z Krakowa. Każdy uczestnik otrzymał elementy odblaskowe by mógł bezpiecznie poruszać się po zmroku . Do zobaczenia na kolejnym biegu .

Andrzej Kozioł, Leszek PapierskiW sołectwach Bachowice i Półwieś wzrosła liczba Mieszkańców

Jak wynika z podsumowania roku 2016, tylko dwóch sołectwach Naszej Gminy w ciągu minionego roku wzrosła liczba mieszkańców. W Bachowicach mieszka o 7 osób więcej. Ze wstępnej analizy wynika, że zmiana ta jest następstwem zwiększonej liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. Również zwiększenie liczby mieszkańców odnotowało sołectwo Półwieś - też o 7 osób, ale w tej miejscowości decydujący wpływ na zmianę liczebności wioski miała migracja pomiędzy sołectwami i zameldowania nowych osób. Niestety największy ubytek w liczbie mieszkańców zanotowały sołectwa: Miejsce ( -11 osób) i Ryczów (-9). Na ogólną liczbę Mieszkańców Gminy mają wpływ: urodzenia, zgony, zameldowania i wymeldowania. Dodatkowo na liczbę osób w danym sołectwie ma wpływ także tzw. migracja pomiędzy sołectwami. Najnowsze dane zostały przedstawione w tabelach poniżej.


102 urodziny Pani Marii Sołtys

2 kwietnia 2017 r. najstarsza mieszkanka Gminy Spytkowice Pani Maria Sołtys obchodziła 102 urodziny. Należy przyznać, że tak wyjątkowa uroczystość, nie zdarza się często. Na pewno można jednak zaryzykować stwierdzenie, że sędziwy wiek stanowi skarbnicę doświadczeń, wspomnień i trudnych do opisania przeżyć. Z tej okazji Panią Marię, w Jej rodzinnym domu w Spytkowicach, odwiedził Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Haliną Pióro, by z życzeniami kolejnych stu lat wręczyć Jubilatce bukiet kwiatów, list gratulacyjny, słodycze oraz upominek.

Wszyscy gratulujemy Pani Marii takiego jubileuszu oraz śpiewamy uroczyste „200 lat”"25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"

W dniu 28 marca 2017r. odbyły się eliminacje gminne XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W etapie gminnym konkursu złożono 70 prac, które zostały przygotowane przez uczniów ze szkół z terenu naszej Gminy.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący komisji - Pan Dariusz Brodziński
Członek komisji - Pani Barbara Kaszuba
Członek komisji - Pani Lucyna - Momot - Książek
dokonała oceny złożonych prac i przyznała nagrody następującym osobom:

uczniowie w wieku od 6 do 9 roku życia
1. Konrad Szydłowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny Spytkowice - I miejsce
2. Maksymilian Mazur - Zespół Szkolno-Przedszkolny Spytkowice - II miejsce
3. Kamila Chrapkiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny Spytkowice - III miejsce
4. Maja Charnas - Zespół Szkolno-Przedszkolny Spytkowice - wyróżnienie
5. Malwina Giermek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - wyróżnienie

uczniowie w wieku od 10 do 13 roku życia
1. Martyna Ściera - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bachowice - I miejsce
2. Marlena Walasek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - II miejsce
3. Jan Wrona - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bachowice - III miejsce
4. Joanna Łopatecka - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - wyróżnienie

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Zebrania Wiejskie w Sołectwach

W pierwszą sobotę i niedzielę marca, czyli 4 i 5 marca odbyły się Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Spytkowice. W większości sołectw można zauważyć poprawiającą się frekwencję. To cieszy, jednak nadal biorąc pod uwagę doniosłość i ważność spraw, które są poruszane - ciągle liczba Mieszkańców jest mało zadawalająca. I nie chodzi o czysto formalną stronę, czyli o wymaganą liczbę osób by podjęte przez Zabrania Wiejskie uchwały były prawomocne. Chodzi o to, że w czasie Zebrań mieszkańcy otrzymują bardzo szeroką informację na temat tego, co było robione w roku poprzednim, co zamierza się zrobić w kolejnym roku. Zebranie Wiejskie jest też okazją do przedstawienia własnego punktu widzenia na sprawy Gminy. Można w sposób bezpośredni skierować zapytanie do Wójta Gminy i innych przedstawicieli Władz Gminy, a co ważne uzyskać odpowiedź i nadać sprawie bieg.

Również w tym roku Mieszkańcy otrzymali obszerną informację na temat zrealizowanych działań zarówno, co do ich zakresu rzeczowego jak również kosztów. W każdym z sołectw Wójt Gminy przedstawił informację na temat zmienionych przepisów dotyczących wycinki drzew. W sołectwie Lipowa Mieszkańcy dopytywali m.in. o sprawę podłączenia sołectwa Łączany - przynależącego administracyjnie do Gminy Brzeźnica, do oczyszczalni ścieków, której rozbudowa jest planowana wciągu najbliższych lat. W czasie dyskusji wyjaśniono wiele niedomówień zdementowano krążące plotki. W Miejscu w dyskusji powróciła sprawa reformy szkolnictwa, w Bachowicach sprawa własności dróg gminnych. W każdym z sołectw Mieszkańcy zgłaszali propozycje i wnioski, co do konieczności realizacji - ich zdaniem, ważnych zadań. Wszystko zostało odnotowane w protokołach i tym samym stało się zadaniem na następne 12 m-cy, a w przypadku poważniejszych spraw początkiem realizacji istotnych dla większości projektów. Informację o Zebraniach ukazały się na stronie internetowej, w gablotach w każdym z sołectw, a także w czasie ogłoszeń parafialnych w Kościołach. Pomimo to, znacząca cześć Mieszkańców nie skorzystała ze swojego obywatelskiego prawa do informacji, ale także do składania wniosków. A wiec do realnego wpływu na funkcjonowanie Gminy. Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych latach sytuacja będzie się poprawiać.fotogaleria >>>>>>

Ponad trzy i pół miliona złotych na remonty szkół

Kolejna wspaniała wiadomość dla Mieszkańców Naszej Gminy. Tym razem przesłana z Zarządu Województwa Małopolskie. Nasz wniosek o dofinansowanie kompleksowego remontu budynków szkół w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach został zaakceptowany. Wniosek został bardzo dobrze oceniony w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Jak wynika z załącznika do uchwały Zarządu Województwa, Nasz wniosek zajął II miejsce spośród Gmin Subregionu Małopolska Zachodnia. Tym samym kompleksowy remont wspomnianych szkół uzyska wsparcie z Funduszy Unijnych na kwotę ponad 3,5 mln. złotych.

Oczywiście wiemy, że remont będzie kosztował znacznie więcej. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu trwającej procedury przetargowej. Najważniejsze jest to, że postulowane przez Rady Rodziców, Nauczycieli, a także Dzieci od kilku lat remonty szkół będą realizowane. Projekt zakłada kompleksowy remont, a nawet przebudowę szkół - w taki sposób by poprawić warunki pracy nauczycieli i uczenia się dzieci, a przede wszystkim zwiększyć energooszczędność budynków. Ponieważ samo docieplenie ścian budynków nie daje zadawalającego efektu zdecydowano o kompleksowym remoncie i przebudowie, by poprawić funkcjonalność placówek. Remonty będą prowadzone równocześnie w trzech szkołach. Połączenie inwestycji było konieczne, by osiągnąć wielkość inwestycji dopuszczającą do konkursu i zwiększającą korzyści płynące z przedsięwzięcia. Poza tym od kilkunastu lat we wspomnianych szkołach nie przeprowadzano poważniejszych remontów realizując jedynie najpilniejsze potrzeby w tym temacie. Myślę, że wszyscy będziemy z zaciekawieniem wyglądać końcowego efektu. Trzymamy kciuki by wszystko się udało. Rozpoczynamy w końcu największą inwestycję oświatową w przeciągu kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat w Gminie Spytkowice.


Nowy Przedsiębiorca Programu Karta Rodziny 3+ w Gminie Spytkowice

Gminny Program ,,Karta Rodziny 3+'' poszerzył się o kolejnego Przedsiębiorcę, który zadeklarował swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie porozumienia o współpracy w ramach wspierania rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Spytkowice oferując im zniżki na swoje usługi:
Pan Jan Kufel - Przedsiębiorca - Firma Usługowa BROWAB z siedzibą
w Spytkowicach, ul. Kanada 2
15 % zniżki na usługi podnośnikami koszowymi,
15% zniżki za wynajem zwyżek i podnośników koszowych.

Celem Programu jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych, zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Umocnienie rodziny oraz wsparcie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej, a także wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.

Uczestnictwo partnerów w programie ,,Karta Rodziny 3+'' umożliwia Rodzinom Wielodzietnych korzystanie z wielu ulg i zniżek w wielu sferach życia oferowanych przez Przedsiębiorców którzy już przystąpili do uczestnictwa w programie na zasadzie porozumienia. Do obecnej chwili Karty Rodziny 3 + posada 171 rodzin tj. 921 kart, które korzystają ze zniżek i usług oferowanych przez przedsiębiorców.


Projekt "Już Pływam"


Od 14 marca br. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych pn. "Już pływam". Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 8.800 zł oraz środków własnych gminy 6.708,46 zł.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI, poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach. Nauka pływania jest prowadzona na Krytej Pływalni w Wadowicach, bierze w niej udział łącznie 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Spytkowice.
Wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Uroczyste wręczenie stypendiów za najlepsze wyniki w nauce odbyło się 22 lutego 2017r. podczas Sesji Rady Gminy. Do grona stypendystów w roku szkolnym 2016/2017 dołączyli uczniowie:

Szkoła Podstawowa Miejsce
Szarek Angelika uczennica SP - średnia ocen 5,36

Zespół Szkolno - Przedszkolny Spytkowice
Aleksandra Mroczek uczennica G - średnia ocen 5,36
Julia Jędrocha uczennica G - średnia ocen 5,36
Daria Byrska uczennica G - średnia ocen 5,36
Julia Kostka uczennica SP - średnia ocen 5,36
Karol Biel uczeń SP - średnia ocen 5,36

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
Roksana Bartuś uczennica SP - średnia ocen 5,36
Milena Suska uczennica SP - średnia ocen 5,45

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie
Dagmara Bałys uczennica SP - średnia ocen 5,36

Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.
OTWP 2017 w naszej Gminie rozstrzygnięty

W sobotnie przedpołudnie 11 marca br. w Domu Strażaka w Spytkowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".
W turnieju udział brała młodzież z dwóch Jednostek OSP (Spytkowice, Bachowice),z których rywalizowało 28 uczestników, w następujących kategoriach:

1. I grupa wiekowa (szkoły podstawowe),
2. II grupa wiekowa (gimnazja),

Jury OTWP w składzie:
- Przewodniczący - Tadeusz Dębski
- Sekretarz - Zbigniew Malaga
- Członek - Arkadiusz Stańczyk
- Członek - Sławomir Mamoń


Wyniki końcowe:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 Miejsce - Oliwia BERNIAK OSP SPYTKOWICE
2 Miejsce - Roksana BERNIAK OSP SPYTKOWICE
3 Miejsce - Dominik STAŃCZYK OSP BACHOWICE


II grupa wiekowa (gimnazja)
1 Miejsce - Weronika WOŹNIAK OSP SPYTKOWICE
2 Miejsce - Patryk KITA OSP SPYTKOWICE
3 Miejsce - Amelia MICHALEC OSP SPYTKOWICE


Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu multimedialnego i pamiątkowych dyplomów, a wszyscy uczestnicy pakiety promocyjne. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Spytkowice.

Zwycięzcy eliminacji reprezentować będą naszą Gminę w eliminacjach powiatowych. Już dziś życzymy im sukcesu w tym turnieju.fotogaleria >>>>>>

Strażacy zakończyli podsumowanie minionego roku !

Styczeń br. rozpoczął podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za 2016 rok. W tym czasie odbyły się Walne Zebrania sprawozdawcze w poszczególnych OSP:

- 28 stycznia w OSP Bachowice,
- 5 lutego w OSP Ryczów,
- 25 lutego w OSP Miejsce,
- 18 lutego w OSP Spytkowice,
- 25 lutego w OSP Półwieś,

W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2016 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy.

Ważnymi punktami w porządku obrad było przedstawienie, omówienie i przyjęcie w formie uchwał Planów Działalności i Planów Finansowych na 2017 rok. Strażacy ustalali również wysokości składek członkowskich, plany remontów zajmowanych pomieszczeń oraz zakupów niezbędnego sprzętu ratowniczego i umundurowania.

Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach przedstawiał koszty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2016 roku w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP.

W zebraniach uczestniczyli druhowie - strażacy, członkowie honorowi i wspierający OSP oraz Goście zaproszeni w osobach:

- Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak,
- Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach - st. kpt. Marek Szydło,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
- Komendant Gminny OSP w Spytkowicach - Tadeusz Dębski,
- Radny Rady Powiatu Wadowickiego - Pan Ryszard Mróz,
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Pan Jerzy Piórowski,
- Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi - Pan Krzysztof Gierek,
- Radni Rady Gminy Spytkowice,
- Członkowie Rad Sołeckich,
- Sołtysi wsi.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Władze Gminy i Władze Sołeckie wysoko ocenili działalność Strażaków Ochotników, ich szczególne zaangażowanie w niesienie pomocy będącym w potrzebie, jakże często z narażeniem własnego życia. Podkreślali, że jest to zaszczytna, społeczna służba na rzecz społeczności lokalnej. Strażacy dziękowali Wójtowi, Radzie Gminy i Radom Sołeckim za otrzymywane środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej oraz doposażenie w niezbędny do działań sprzęt, które to w roku 2016 zamknęły się ogólną kwotą: 437.259,15 zł.

Ze znaczących inwestycji zrealizowanych w 2016 roku należy wymienić zakup nowych samochodów pożarniczych typu lekkiego: Peuegot BOXER L3 335 dla OSP Półwieś oraz Opel MOVANO 2.3 CDTI dla OSP Bachowice.


Finał akcji "Szpik potrzebny w mig - pomoc dla Gabi"

Ciągle narzekamy, że czasy są złe, że z trudem przychodzi nam pomaganie innym, a ludziom po prostu brakuje empatii. Muszę rozczarować wszystkich tych, którzy tak uważają. Ryczów (i nie tylko!) pokazał, że można inaczej. Wystarczy tylko chcieć. Owe chęci zostały zmaterializowane podczas finału niedzielnej akcji "Szpik potrzebny w mig - pomoc dla Gabi". Ryczowski Dom Kultury na kilka godzin przemienił się w istny korowód dobra, który wyruszył na ratunek ludzkiego życia.

Wydarzenie zostało zorganizowane z myślą o 19-letniej mieszkance Ryczowa - Gabrieli Warzecha, która choruje na zespół mielodysplastyczny. W powrocie do zdrowia może jej pomóc tylko przeszczep szpiku kostnego. Dlatego też jej znajomi, rodzina, Stowarzyszenie Ryczowa i Półwsi oraz wszyscy ludzie dobrej woli zdecydowali się jej pomóc i wraz z fundacją Medigen zorganizowali dzień dawcy szpiku. Każdy kto tylko chciał i spełniał określone warunki mógł dołączyć do listy potencjalnych dawców.

Akcji towarzyszyły liczne atrakcje, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Kibice piłkarscy podziwiali zmagania Orła Ryczów z reprezentacją Wisły Kraków, a także pokazowy trening damskiej drużyny Queens Witanowice. Dla miłośników muzyki zagrała Gminna Orkiestra Dęta, schola Wiolinki oraz zespół Talitha Kum. Na scenie pojawiła się również grupa taneczna Fantazja. Dodatkowo na wszystkich chętnych czekała loteria fantowa, kurs pierwszej pomocy, warsztaty malarskie i test koordynacji ruchowej Quick Lights. Zainteresowanie swoją obecnością zwróciła grupa paramilitarna GROT z Krakowa, motocykliści ze stowarzyszenia Grey Wolves oraz okoliczne Ochotnicze Straże Pożarne, które zaprezentowały sprzęt używany podczas akcji ratunkowych.

Na pierwszym miejscu stało jednak poszukiwanie dawcy dla Gabi. Cieszył oko nieustanny widok kolejki stojącej przed punktem poboru krwi. W ciągu dziewięciu godzin do grupy potencjalnych dawców dołączyło prawie 500 osób! Choć był to finał akcji przygotowywanej przez kilka tygodni, trzeba mieć nadzieję, że jest to dopiero początek. Początek drogi do zdrowia dla Gabrysi i innych chorych, którzy potrzebują przeszczepu.

Tomasz Brożek


Zobaczyć w kamieniu własną historię

Czy w kamieniu można coś zobaczyć? Okazuje się, że tak. Najlepszym dowodem jest odnowiona niedawno, znajdująca się przy ul. Sportowej w Ryczowie kapliczka Św. Jana Nepomucena. Ufundowana w 1866 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Jana Biedrończyka miała chronić mieszkańców Ryczowa od żywiołu powodzi. Dzisiaj stanowi jeden z najstarszych zabytków na terenie Gminy Spytkowice. Aby przywrócić jej świetność i zachować dla przyszłych pokoleń z inicjatywy Wójta Gminy Mariusza Krystiana dokonano pełnej renowacji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczka 2016". Zdaniem Wójta: "Przydrożne kapliczki są bardzo cennym dla nas dziedzictwem kulturalnym i świadectwem mówiącym o naszej historii, gdyż nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzi i wydarzeniami dotyczącymi ich fundatorów. Dlatego samorząd gminny jest zobowiązany do działań związanych z renowacją tych "perełek" naszego dziedzictwa. Co sukcesywnie robimy od roku 2012 angażując różne środowiska do działań i pozyskania funduszy na ten cel. Jeśli my sami nie zadbamy o nasze lokalne dziedzictwo kulturowe - nikt tego nie zrobi. Dlatego bardzo cenne jest zaangażowanie np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń w podwyższanie naszej świadomości i uwrażliwianie w tym względzie. Oczywiście akcja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków i możliwości ich pozyskania."

Warto przypomnieć, że w roku 2012 również z inicjatywy Wójta Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach wydała unikalną na skalę Województwa Małopolskiego publikację - album zatytułowany "Skarby Sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia" w którym zamieszczono fotografię i informację na temat 124 obiektów sakralnych w tym kapliczek i krzyży przydrożnych zlokalizowanych na tym wspomnianym terenie. Można przyjąć, że jest punkt zwrotny myśleniu o naszej historii zawartej w pamiątkach z przeszłości, w kamieniach - opowiadających o naszych przodkach.


Agencja Rynku Rolnego w Krakowie nagrodziła Szkołę Podstawową w Spytkowicach

16 stycznia 2017r. w Agencji Rynku Rolnego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie filmowo - fotograficznym: "Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!". Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Na konkurs zostało przesłanych 106 oryginalnych i pomysłowych prac dzieci.

Wśród laureatów znalazła się uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach - Julia Kostka, która zajęła pierwsze miejsce. To szczególne wyróżnienie zostało uhonorowane wspaniałymi nagrodami. Julia otrzymała nagrodę indywidualną w postaci tableta, natomiast Pani Dyrektor ZSP Maria Mróz, odebrała nagrodę dla szkoły, którą okazał się dron.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który osobiście pogratulował laureatom, obiecując również promocję wyróżnionych prac na stronach Urzędu Wojewódzkiego.

Po obejrzeniu prezentacji wyróżnionych zdjęć i filmów przy udziale Dyrektora OT ARR Piotra Serafina toczyła się dyskusja o potrzebie i sposobach propagowania dobrych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, w której aktywnie wzięli udział obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół, przedstawiając własne pomysły i propozycje współpracy z ARR w Krakowie.

Popularyzowanie zdrowego stylu życia w ZSP w Spytkowicach jest niewątpliwie szeroko i skutecznie realizowane. Podejmowanie różnorodnych działań i wyzwań przynosi wymierne korzyści dla uczniów i szkoły, która jest w województwie dostrzegana i nagradzana.


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.