SESJE RADY GMINY

XXXI Sesja Rady Gminy

27 września 2017 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowice. Tym razem Radni spotkali się na wyjazdowym spotkaniu - w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi, a także goście specjalni czyli Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy Władysława Misiarz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Stanisława Warzecha.

Obrady rozpoczęły się uroczystym odczytaniem zaświadczenia o wyborze oraz złożeniem ślubowania przez Stanisława Tomskiego - nowego Radnego Rady Gminy. Zaświadczenie odczytała i wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach Helena Mamoń. Panu Stanisławowi Tomskiemu jeszcze raz gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu nowej funkcji. W dalszej części obrad Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował o spotkaniu z Wojewodą Małopolskim dotyczącym najważniejszych kwestii jakie dotyczą Gminy Spytkowice. Ponadto przekazał informację, że wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na poprawę jakości powietrza w naszej Gminie otrzymały pozytywną ocenę i na powyższy cel Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 mln złotych. Radni usłyszeli również o spotkaniu w sprawie realizowanego projektu na przebudowę wiaduktu kolejowego na ul. Zamkowej w Spytkowicach, a także o finalizacji praz związanych z wykonaniem audytu oświetleniowego.

Kolejnym miłym akcentem Sesji było odczytanie i przekazanie przez Panią Prezes Stowarzyszenia Ojca Rudolfa Warzechy oraz Panią Wiceprezes na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy listu gratulacyjnego wystosowanego przez Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato w związku z zakończeniem diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa. Podziękowanie za zaangażowanie i pomoc, które przyczyniły się do promowania postaci Ojca Rudolfa wystosował również Postulator Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Szczepan T. Praśkiewicz.

W kolejnej części Sesji Wójt Gminy przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. Rada Gminy rozpatrzyła projekty uchwał m. in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice, zniszczonej przez nawałnice, które nawiedziły północną część Polski w sierpniu bieżącego roku.

Ilość tematów omawianych w trakcie Sesji była bardzo obszerna. Radni podjęli 16 uchwał i jedno stanowisko, a Sesja trwała ponad 4 godziny. O szczegółach przeczytacie Państwo w posesyjnym protokole. /Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.