SESJE RADY GMINY

XXXVII Sesja Rady Gminy

W ostatni dzień lutego odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach wzięło udział 15 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Alina Antosz, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu, sołtysi wsi, dyrektorzy szkół, a także uczniowie nagrodzeni w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za bardzo dobre wyniki w nauce w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego wraz z rodzicami. Szczegółową informację na ten temat przeczytacie Państwo w oddzielnym artykule.

Sesja rozpoczęła się od przekazania przez Wójta Gminy informacji o realizacji podjętych uchwał oraz sprawozdania z działalności i funkcjonowania gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że w tym czasie odbył spotkanie z dyrektorem GDDKiA dotyczącego bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 oraz przywrócenia zlikwidowanych przejść dla pieszych. Co ważne, wraz z ich przywróceniem, planowane jest uruchomienie 11 dedykowanych doświetleń przejść dla pieszych, które znacząco poprawią widoczność w tych miejscach.

Wójt przekazał również informację o spotkaniu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie możliwości wydłużenia kursów linii MPK do Spytkowic. Niestety wiadomości nie są najlepsze. Wydłużenie kursów jest realne, ale przy dofinansowaniu zadania z budżetu gminy, a koszt takiego działania jest ogromny. W przypadku linii 223, która kończy swoją trasę w Brzeźnicy to kwota blisko 600 tysięcy złotych rocznie, natomiast w przypadku linii 229, która kończy bieg w Kamieniu, to kwota ponad milion złotych.

Ponadto, Wójt wziął udział w spotkaniu z rektorem ASP w Krakowie w sprawie możliwości współpracy z tą uczelnią w zakresie restauracji i konserwacji zabytków znajdujących się na terenie gminy. Jak poinformował, chęć współpracy jest duża, w związku z czym kolejne zabytkowe dzieła, już w niedługim czasie mogą odzyskać swój dawny blask.

W kolejnej części, Rada Gminy wpisując się w Narodowe Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę podjęła uchwałę dla uczczenia i upamiętnienia tej rocznicy. Działanie to ma na celu złożenie hołdu pokoleniu Polaków, których wiara i poświęcenie pozwoliły naszej Ojczyźnie przetrwać zniewolenie i odzyskać wolność i niepodległość.

Z tej okazji Rada Gminy, przekonana o obecności wśród lokalnej społeczności tych, którzy swoją patriotyczną postawą i działaniem przyczynili się do odzyskania niepodległości, apeluje o imienne zgłaszanie bohaterów pochodzących z rodzin naszej gminy. Niech pamięć o nich stanie się powszechna, wpłynie na zacieśnienie więzi społecznych i wzmocni poczucie tożsamości narodowej.

W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, określili ich numery oraz granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, a także zatwierdzili Strategię Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2017-2026. Ponadto rozpatrzyli uchwały w sprawie wyodrębnienia z budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie gminy Spytkowice. Radni zajęli się również tematem udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie gminy oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę.

Jak widać, ilość tematów podjętych w trakcie sesji była bardzo obszerna. Radni podjęli w sumie 24 uchwały. Szczegóły, jak zwykle, znajdziecie Państwo w posesyjnym protokole.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.