WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SPYTKOWICE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych zarządza się, co następuje:

  • § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10.
  • § 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 3 września 2017 roku.
  • § 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.
  • § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  • § 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Spytkowice i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczej Treść czynności
do 15 czerwca 2017 r. - opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Spytkowice
do 25 czerwca 2017 r. - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Spytkowice o okręgu wyborczym nr 10, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
do 5 lipca 2017 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
do 10 lipca 2017 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
do 25 lipca 2017 r. do godz. 2400 - zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach list kandydatów na radnego
do 4 sierpnia 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Spytkowice o numerze i granicach obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
- zgłaszanie do Wójta Gminy kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
do 13 sierpnia 2017 r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Spytkowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
- sporządzenie spisu wyborców
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 14 sierpnia 2017 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 25 sierpnia 2017 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
1 września 2017 r. do godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej
2 września 2017 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 spisu wyborców
3 września 2017 r. - godz. 700 - 2100 - głosowanieOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 10, jego granicach i numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz. U. 2017 r. poz. 15 ) w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4025), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym nr 10, jego granicach i numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
10 Sołectwo Spytkowice ulice: Gwarna, Kasztelańska, Kolejowa, Krótka, Morzycka, Nad Kanałem, Polna,Podwale, Spokojna, Zacisze, Zielona. 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul Zamkowa 12, tel. 33 / 8791 155.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.