Wykaz organizacji pozarządowych (zarejestrowanych) działających na terenie gminy Spytkowice, p. Wadowice 

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Rokowski Bogdan Prezes LKS ASTRA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 48
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
2 Rąpel Artur 


Prezes LKS BOROWIK Bachowice


34 - 116 Spytkowice
Bachowice,
ul. Stefczyka 72
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
3 Dawidowicz Daniel 

Szydłowski Szymon
Prezes WKS VICTORIA Półwieś

Sekretarz
 
34 - 115 Ryczów
Półwieś, ul. Górna 69
----------- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
4 Komendołowicz Stefan Prezes LKS ORZEŁ Ryczów 34 - 115 Ryczów
ul. Wspólna 18
------------ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu
5 Mamoń Wojciech Prezes KTS VICTORIA Spytkowice 34 - 116 Spytkowice,
ul. Wadowicka 106
victoriaspytkowice@gmail.com Stowarzyszenie
6 Nocula Ewa Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bachowicach 34 - 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Stefczyka 119
------------ Stowarzyszenie
7 Kozak Lucyna   Prezes Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" 34-116 Spytkowice,
ul. Zamkowa 12
stowarzyszenie.jestesmyrazem@interia.pl Stowarzyszenie
8

Gierek Krzysztof

Ciemiera Jadwiga

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi

 

Sekretarz

34 - 115 Ryczów
ul. Szkolna 7
------------ Stowarzyszenie
9 Sztaba Teresa Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej 34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 12
tmzspytkowice@hotmail.com Stowarzyszenie
10 Gębczyk Zofia Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35
------------ Stowarzyszenie
11 Gołba Zofia Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW w Spytkowicach 34 - 116 Spytkowice
ul. Jana Pawła II 33
------------ Stowarzyszenie
12

Fryc Franciszek

Piotrowski Krzysztof

Piętak Władysław

Prezes Koła Łowieckiego HUBERT

Łowczy


Skarbnik

34 - 115 Ryczów
ul. Długa 67
------------ Stowarzyszenie
13 Michalec Józef Prezes OSP Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Wadowicka 45
------------ Stowarzyszenie
14 Dębski Tadeusz Prezes OSP Bachowice 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 79
debskitadeusz@wp.pl Stowarzyszenie
15 Ryba Marian Prezes OSP Ryczów 34 - 115 Ryczów,
ul. Tęczowa 33
------------ Stowarzyszenie
16 Giermek Rafał Prezes OSP Miejsce 34 - 116 Spytkowice
Miejsce, ul. Floriana 29
------------ Stowarzyszenie
17 Kozioł Paweł Prezes OSP Półwieś 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Górna 38
------------ Stowarzyszenie
18 Kozioł Paweł Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Zator - Sekcja Bachowice 34 - 115 Ryczów,
Półwieś, ul. Górna 38
------------ Stowarzyszenie
19 Przystał Leon Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Alwernia - Sekcja Spytkowice 34 - 116 Spytkowice
ul. Nad Kanałem 38
------------ Stowarzyszenie
20 Kozioł Paweł Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Zator -Sekcja Spytkowice 34 - 115 Ryczów,
Półwieś,
ul. Rzeczna 14
------------ Stowarzyszenie
21 Tarabuła Marta Prezes Fundacji Pałac w Ryczowie 34 - 115 Ryczów,
ul. Szkolna 30
------------ Fundacja
22 Ks. Jerzy Skórkiewicz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Ks. Gołby 18 ------------ Organizacja kościelna
23 Ks. Adam Ogiegło Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski 34 - 115 Ryczów, ul. Ks. Kani 1 ------------ Organizacja kościelna
24 Ks. Józef Piwowarski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 34 - 116 Spytkowice, ul. Jana Pawła II 2 ------------ Organizacja kościelna
25 Fryc Gabriel  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej 34 - 115 Ryczów, ul. Szkolna 7 ------------ Stowarzyszenie
26 Sołtys Małgorzata Prezes Stowarzyszenie Głosy Miłosierdzia 34 - 116 Spytkowice, ul. Starowiejska 25 ------------ Stowarzyszenie

 Wykaz organizacji pozarządowych (zarejestrowanych) spoza terenu gminy Spytkowice, p. Wadowice, działających na rzecz jej mieszkańców

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Adres do korespondencji e - mail Status prawny
1 Jurczak Zbigniew Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej 34 - 110 Wadowice ul. Krakowska 8 tmzw@wp.pl Stowarzyszenie
2 Miśkiewicz Marek

Kubas Tomasz

Prezes Międzyszkolnego Klubu Kajakowego

Wiceprezes

34 - 115 Ryczów Łączany, ul. Flisaków 16 kajaki.mkk@interia.pl Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3

Jończyk BogumiłaSzymańska Joanna

Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

Członek

34-100 Wadowice, Os. XX-lecia 1 stowarzyszenie@dacszanse.pl Stowarzyszenie
4

Misiarz Władysława

Warzecha Stanisława

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD

Wiceprezes 

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 22 ------------ Stowarzyszenie
5

Ks. Bogdan Kordula

Latko Michał 

Dyrektor CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Spytkowicach
30-656 Kraków ul. M. Ossowskiego 5,

34-116 Spytkowice ul. Górki 28a
------------ Stowarzyszenie
6 Ciepły Marek  Prezes Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynenta "VICTORIA" 34 - 100 Wadowice, ul. Lwowska 7 ------------ Stowarzyszenie
7 Gacek Grzegorz Prezes Stowarzyszenia Klubu Motocyklowego Grey Wolves 34 - 123 Chocznia, ul. Zawale 36 ------------ Stowarzyszenie

 

Wykaz organizacji pozarządowych (niezarejestrowanych) działających na terenie gminy Spytkowice, p. Wadowice 

  Lp.   Nazwisko i imię Funkcja Telefon,
e - mail
Adres do korespondencji
1 Jenczała Bożena  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Półwsi
------------ 34 - 115 Ryczów
Półwieś ul. Zatorska 13
2 Kozak Lucyna  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Bachowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
Bachowice ul. Ks. Gołby 64
3 Koterwas Janina  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Ryczowie
------------ 34 - 115 Ryczów
ul. Oświęcimska 10
4 Barcik
Janina
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Miejscu
------------ 34 - 116 Spytkowice
Miejsce ul. Folwarczna 22
5 Gębczyk Zofia  Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów
w Spytkowicach
------------ 34 - 116 Spytkowice
ul. Zamkowa 35

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //