OSP PÓŁWIEŚul.Świetego Floriana 28
34-115 Ryczów
osp


Zarząd

Prezes - Kozioł Paweł,
Wiceprezes-Naczelnik- Mostowik Marek,
Wiceprezes - Stokłosa Łukasz,
Za-ca Naczelnika - Drożdż Piotr,
Sekretarz - Brania Krzysztof ,
Skarbnik - Mostowik Adam,
Członek Zarządu - Maślona Maciej,
Członek Zarządu - Łąka Krzysztof. 

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.