Ogłoszenia

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice (powiat wadowicki) podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 10 maja do31 maja 2018 r.

Czytaj więcej...


Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice (powiat wadowicki)podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 10 maja do 31 maja 2018 r.

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar wojewodztwo małopolskie Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 09.05.2018 do godz.

Czytaj więcej...


II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Spytkowice, że 31 maja 2018 r.

Czytaj więcej...


Od 30 kwietnia 2018 r. ważne zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG

Chcesz zarejestrować firmę jednoosobową? A może prowadzisz już taką działalność i planujesz zmiany np. zawieszenie albo wznowienie firmy? Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które...

Czytaj więcej...


INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 4/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...


INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 4/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA LIPOWA

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...


INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 5/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...


INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 5/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...


INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 6/18 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.