Ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne - Intensywne opady deszczu/1

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Wykonanie dokumentacji projektowej - zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie  z przepisami art. 4 pkt 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz.1986 z późn.

Czytaj więcej...
PROJEKT ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII dla Gmin województwa małopolskiego

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że kolejny krok milowy Projektu pt. Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego jest już za nami

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/3/2019

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57,34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na:„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów opakowaniowych oznaczonych kodami: szkło[kod 15 01 07], plastik...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert – ZUK 341/2/2019

Gmina Spytkowice – Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57,34- 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na:„Odbiór, transport (wraz z rozładunkiem) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -...

Czytaj więcej...
Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki/1

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 6 ... 32

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup