Nabór na wolne stanowisko pracy - Dolina Karpia

dk

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia ogłasza nabór na stanowisko pracy "Specjalista ds. promocji i informacji".

Forma i termin składania dokumentów:
- Bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) w godzinach pracy (8:00-16:00) (koniecznie z adnotacją: Praca LGD - Specjalista ds. promocji i informacji)
- Pocztą tradycyjną (adres j.w.) (koniecznie z adnotacją: Praca LGD – Specjalista ds. promocji i informacji)
- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dolinakarpia.org (koniecznie w tytule emaila: Praca – LGD - Specjalista ds. promocji i informacji)
w terminie od 10.02.2020 do 18.02.2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).
Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o naborze.

Załączniki

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup