Nowe tablice z nazwami ulic

1

Tablice z nazwami ulic, mimo iż z reguły niewielkich rozmiarów, są bardzo ważnym elementem wpływającym na estetykę miasta lub gminy. Powinny być zarówno funkcjonalne, jak i przyciągające wzrok.

Decyzją Wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, jakiś czas temu zlecono firmie zewnętrznej wymianę istniejących tablic na nowe. Niebieskie oznakowania powoli zastępowane są tablicami w kolorach czerwono-granatowych, nawiązujących do kolorystyki herbu gminy, zawierające poza nazwą ulicy również nazwę miejscowości. Zmieniło się nie tylko wzornictwo i kolor, ale również sposób osadzania tablic w terenie. Dotychczas umieszczane były w większości na ogrodzeniach prywatnych posesji, po zmianie wszystkie tablice znajdą się na przystosowanych do tego słupkach.

Jak do tej pory nowe oznaczenie ulic zostało zamontowane w Lipowej, Miejscu i części Spytkowic. W pozostałych sołectwach prace realizowane będą w tym oraz w przyszłym roku.

 

[g=Tablice-uliczne-2018]

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.