Wójt Gminy odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi!

11.jpg

25 maja 2018 roku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności w Polsce oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wśród odznaczonych znalazł się Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za wybitną działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej.

To dla mnie ogromne wyróżnienie i honor! Traktuję go jednak nie tylko jako osobistą zasługę, ale także jako wyróżnienie całej naszej wspólnoty samorządowej. Przy okazji miałem zaszczyt, w imieniu nas wszystkich, wpisać się do pamiątkowej księgi 100-lecia Niepodległej Rzeczypospolitej! Bóg, Honor i Ojczyzna! Niech żyje wolna Polska! – komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

[g=srebny-krzyz]

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.