Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – nieprzerwanie od stu lat!

DSC 0001

Są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. Często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków drogowych. Ratują to, co inni spisali już na straty. Walczą z żywiołami i usuwają ich skutki. To oni ochotniczo lecz z trudem i wysiłkiem pokonują przeszkody i opory. Strażacy, to o nich mowa, świętowali 19 września jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Ryczowie, której przewodniczył ks. proboszcz Adam Ogiegło. Następnie w asyście Gminnej Orkiestry Dętej pododdziały oraz zaproszeni Goście przemaszerowali na plac manewrowy przy remizie strażackiej, gdzie wzięli udział w uroczystym apelu. Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter uroczystości nadała obecność zgromadzonych pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie oraz Koła Łowieckiego HUBERT w Ryczowie.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Wadowicach st. bryg. Pawłowi Kwarciakowi. Następnie przy dźwiękach hymnu narodowego dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt. W dalszej części wydarzenia zaproszonych Gości przywitał prezes OSP Ryczów druh Bogdan Suślik, a druh Miłosz Huba odczytał historię jednostki.

„Jednostka OSP Ryczów została założona 14 września 1921 roku. Wśród inicjatorów znaleźli się: Jan Szwed - ówczesny wójt, Józef Szwed, Antoni Suślik, Jan Starowicz, Jan Ciemiera, Franciszek Gierek i Władysław Kłaput, który tak wpominał to wydarzenie: Po I wojnie światowej zaczęło wracać do życia państwo polskie. Zaczęły się organizować ochotnicze straże pożarne, które były bardzo potrzebne, ponieważ domy wiejskie były kryte słomą. Występowało bardzo duże zagrożenie pożarowe we wsi. Postanowiono zorganizować ochotniczą straż pożarną w naszej wsi. Było to w roku 1921. Pierwszym komendantem został Józef Szwed. W początkowych latach działalności jego zastępcami byli: Stefan Bednarz, Jan Kłaput, Józef Starowicz i Antoni Suślik. Jednostka rozpoczęła działalność operacyjną prawdopodobnie w 1922 roku”.

Następnie nadszedł czas na wręczenie odznaczeń druhom strażakom. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jednostkę OSP Ryczów odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP, który nadawany jest za długoletnią i aktywną działalność.

Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

1) Srebrnym "Krzyżem Zasługi" został odznaczony Bogdan Suślik,

2) Brązowym "Krzyżem Zasługi" został odznaczony Marian Ryba.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego:

1) Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni:

a) dh Jarosław Chudy,

b) dh Tadeusz Kozioł;    

2) Srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni:

a) dh Łukasz Chudy,                        

b) dh Stanisław Jędra,    

c) dh Jan Kubarek,                          

d) dh Anna Suślik;            

3) Brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni:

a) dh Maksymilian Kubarek,

b) dh Grzegorz Milowski,                             

c) dh Łukasz Suślik.                          

Zarząd OSP w Ryczowie przyznał również wewnętrzne odznaczenia nadane Uchwałami:

1) Dyplomy z podziękowaniami za wieloletnią, społeczną służbę na rzecz jednostki i miejscowości dla członków honorowych,

2) Pamiątkowe medale i statuetki dla wieloletnich członków Zarządu oraz osób związanych z OSP za ich wkład w rozwój jednostki,

3) Statuetki dla władz samorządowych za sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz miejscowych przedsiębiorców i firm z powiatu wadowickiego za udzielone wsparcie finansowe na jego doposażenie

4) Dyplomy z podziękowaniami dla osób i firm wspierających jednostkę,

5) Dyplom z podziękowaniami dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie za przygotowanie pamiątkowej publikacji z okazji 100-lecia OSP.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie jednostce nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest to pojazd na podwoziu MAN TGE 3.180. Nowy nabytek posiada m.in.: napęd 4x4, zbiornik wody o pojemności 300 litrów, pneumatyczny maszt oświetleniowy LED i wciągarkę elektryczną. Symbolicznego przekazania kluczyków na ręce naczelnika OSP druha Łukasza Suślika dokonali wójt Mariusz Krystian oraz starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas. Zakup pojazdu został sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Spytkowice oraz dofinansowany przez Powiat Wadowicki.

Zanim rozpoczęły się oficjalne przemówienia dokonano jeszcze odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej obchody setnego jubileuszu ufundowanej przez druhów z OSP Ryczów. Odsłonięcia tablicy dokonali: Rafał Bochenek, Filip Kaczyński, Marek Polak – posłowie na Sejm RP, wójt gminy Mariusz Krystian oraz prezes OSP Ryczów druh Bogdan Suślik. Tablicę poświęcił ks. proboszcz Adam Ogiegło.

Po zakończeniu części oficjalnej druhowie z OSP Ryczów zaprosili na tradycyjny poczęstunek, który umilili swoimi występami uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie oraz muzycy Gminnej Orkiestry Dętej.

- 100-lecie OSP Ryczów jest Jubileuszem, który akcentuje potrzebę ogromnego szacunku oraz wdzięczności dla tych, którzy tworzyli historię tej zasłużonej jednostki pożarniczej. Wspomnieliśmy Mieszkańców Ryczowa - założycieli straży pożarnej, kolejne pokolenia druhów strażaków oraz żyjących członków straży - tych czynnych i honorowych, dziękując Im za pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności - komentuje wójt Mariusz Krystian.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Pan Rafał Bochenek – poseł na Sejm RP,

Pan Filip Kaczyński – poseł na Sejm RP,

Pan Marek Polak – poseł na Sejm RP,

St. bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach,

Mł. insp. Arkadiusz Śniadek – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach,

Druh Antoni Kwarciak – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,

Druh Marian Sołtysiewicz – członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

Pan Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki,

Pani Zofia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach,

Pan Michał Chrząszcz – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wadowicach,

Asp. Paweł Rajda – Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach,

Asp. Tadeusz Dębski – Komendant Gminny OSP,

Pan Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice,

Pan Jerzy Piórowski – Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice wraz z Radnymi.

 

[g=100-lat-OSP-Ryczow]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //