Inwestujemy w poprawę jakości powietrza

DSC 4107

Gmina Spytkowice niezmiennie od kilku lat realizuje szereg projektów, które wpływają na poprawę jakości powietrza i zdrowie Mieszkańców. 29 czerwca 2022 r. wójt gminy Mariusz Krystian spotkał się beneficjentami jednego z nich, aby wręczyć umowy na dofinansowanie wymiany kotłów C.O.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia przez wójta założeń projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z którego gmina pozyskała stosowne dofinansowanie. Następnie wójt Krystian wręczył 17 Mieszkańcom umowy i symboliczne czeki na dofinansowanie wymiany kotłów C.O. na łączną kwotę blisko 250 tysięcy złotych.

W ramach projektu zaplanowano wymianę 70 nieekologicznych piecy na: 65 kotłów gazowych, 3 biomasy i 2 pompy ciepła. Pozwoli to na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie niskiej emisji na terenie wszystkich miejscowości gminy Spytkowice objętych realizacją projektu. Kolejna tura umów już we wrześniu.

 

[g=Wreczenie-umow-wymiana-kotlow-czerwiec-2022]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //