Niezwykły album trafił do Metropolity Krakowskiego

DSC 9435

„Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II” to album przedstawiający większość ośrodków kultu maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego, ukazujący historię, piękno sakralne, a także wymiar duchowy. Publikację wzbogacają barwne fotografie, które prezentują różnorodność sposobów przedstawiania Najświętszej Maryi Panny oraz cały podziw i oddanie ludu Bożego dla swojej Królowej. Druga edycja dzieła została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach.

Specjalny egzemplarz tego wydawnictwa trafił w ostatnim czasie do księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Album podczas audiencji w Kurii Metropolitarnej w Krakowie przekazali: wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian, dyrektor GBP Spytkowice Alicja Kolasa i autor albumu Józef Łasak.

- To była bardzo ciepła i sympatyczna rozmowa. Dziękujemy jeszcze raz za to spotkanie i życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i Bożej Opatrzności - komentuje wójt Mariusz Krystian.

 

[g=Spotkanie-u-Arcybiskupa]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //