Nowy samochód dla OSP w Spytkowicach

DSC 6778

Już jest! Długo wyczekiwany przez strażaków ochotników samochód dotarł do Spytkowic. Po blisko 2 latach starań, OSP Spytkowice zakupiło nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master. Kosztował blisko 300 000,00 zł, a zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 255 000,00 zł pochodziło z dotacji udzielonej przez Radę Gminy w Spytkowicach. Nie bez znaczenia było również pozyskanie przez Gminę Spytkowice dofinansowania w wysokości 25 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021. Jednostka OSP Spytkowice otrzymała również wsparcie finansowe w wysokości 15 000,00 zł ze strony Powiatu Wadowickiego.

- Ten zakup był prawdziwą epopeją, bo trwał 2 lata! I to nie pieniądze były przeszkodą. Trudności występujące na rynku motoryzacyjnym i brak podzespołów, wynikłe z pandemii COVID-19 spowodowały przerwy w produkcji wielu modeli samochodów i trudności w zdobyciu odpowiedniego podwozia. Ale to już przeszłość. Jestem dumny, że kolejna nasza jednostka może cieszyć się nowym sprzętem – podkreśla wójt gminy Mariusz Krystian.

 

[g=Nowy-samochod-OSP-Spytkowice]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //