Place zabaw do remontu

279527686 3197142790523056 5785720321056886498 n

Ubiegłotygodniowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przyniosła kolejne dobre wieści. Najstarsze place zabaw w naszych sołectwach doczekają się rewitalizacji. Stosowną umowę na dofinansowanie tego zadania podpisał 4 maja br. wójt gminy Mariusz Krystian wraz ze skarbnikiem gminy Aliną Antosz.

Projekt zakłada modernizację trzech obiektów turystyczno-rekreacyjnych w Lipowej i Ryczowie (2 obiekty), co w rezultacie pozwoli na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury na terenie Doliny Karpia. Zadanie polegać będzie w szczególności na demontażu istniejących urządzeń, modernizacji nawierzchni, robotach ziemnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz montażu nowych urządzeń.

Wartość końcowa prac powinna zamknąć się kwotą ok. 210 tysięcy złotych. Na powyższy cel gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 114 tysięcy złotych.

- Projekt udało się dofinansować ze środków PROW dzięki aktywnej działalności naszej Gminy w Stowarzyszeniu Dolina Karpia - komentuje wójt Mariusz Krystian.

 

[g=Podpisanie-umowy-place-zabaw]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //