Spotkanie dotyczące inwestycji zrealizowanych w gminie Spytkowice

DSC 8484

6 sierpnia, pomimo niezbyt sprzyjającej aury, mieliśmy okazję gościć wicemarszałka województwa małopolskiego Pana Łukasza Smółkę, członka zarządu województwa małopolskiego Panią Iwonę Gibas oraz radnego sejmiku województwa małopolskiego Pana Rafała Stuglika, którzy wzięli udział w uroczystym otwarciu dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Ryczowie. Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 miliona złotych, z czego 50% pochodzi ze środków unijnych.

Inwestycja, o której mowa powyżej, polegała na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wody pitnej o łącznej pojemności prawie 1100 m3 wraz z rurociągami technologicznymi, hydrofornią, zbiornikiem na zrzuty wody i deszczówkę, ogrodzeniem, kanalizacją deszczową, a także wszelkimi niezbędnymi instalacjami. W ramach realizacji zadania zamontowano także specjalny system sterowania, pozwalający na zdalną obsługę poszczególnych urządzeń. Co warte pokreślenia, zbiorniki posłużą nie tylko Mieszkańcom Ryczowa, ale także trzech innych sołectw: Półwsi, Bachowic i Spytkowic.

Przy okazji wizyty nasi Goście zobaczyli również inne, dofinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej inwestycje tj.:

  • Rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach będący siedzibą gminnego żłobka wraz ze strefą rekreacyjną,
  • Zmodernizowane i wyremontowane pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach po przebudowie,
  • Zrewitalizowany budynek dawnej szkoły rolniczej, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Regionalne,
  • Rozbudowaną siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach wraz z nowym ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym.

- Wizyta ta była bardzo potrzebna, bo nie tylko mogliśmy pochwalić się naszą skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych, ale także podziękować za wsparcie udzielane naszej wspólnocie samorządowej. Bez takich właśnie, życzliwych nam osób, nie osiągnęlibyśmy tak wiele - komentuje wójt Mariusz Krystian.

Spotkanie było okazją do rozmowy oraz zaprezentowania sukcesów naszego samorządu, a także przedstawienia planów i zamierzeń na kolejne lata.

 

[g=Wizyta-gosci-z-UMWM]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //