Stowarzyszenie Jesteśmy Razem z pieniędzmi na zakup strojów regionalnych

cztery pory roku u lachw szczyrzyckich Zielone witki 3

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, zrzeszające Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Związku Emerytów i Rencistów z terenu gminy Spytkowice, pozyskało w ramach konkursu "Etno Małopolska" 1️5 000 zł na zakup strojów regionalnych oraz organizację wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo kulturowe.

W ramach pierwszej edycji konkursu zgłoszono 96 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości blisko 2,5 mln zł! Dotację otrzymało 45 z nich.

- W związku z bardzo dużą liczbą złożonych ofert o dużej wartości merytorycznej, zarząd województwa małopolskiego postanowił zwiększyć środki przeznaczone na dofinansowanie zadań. Zaplanowana kwota 400 tys. zł została podniesiona do aż 663 tys. zł - mówi Iwona Gibas, w zarządzie województwa odpowiedzialna m.in. za obszar kultury.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Zakupom musi towarzyszyć organizacja co najmniej jednego wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //