Trwają prace na gminnych inwestycjach

1

Okres wakacyjny w przypadku gminy Spytkowice w żaden sposób nie przeszkadza w prowadzeniu inwestycji. Co więcej, doskonałe warunki pogodowe pozwalają zintensyfikować zaplanowane działania. Jeszcze w ubiegłym miesiącu informowaliśmy o podpisaniu umów na wykonanie kolejnych prac na terenie naszej gminy, wśród których znalazły się: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, przebudowa ul. Szkolnej i ul. Brzozowej w Ryczowie oraz remont ul. Wiśnicz w Miejscu.

Na początek kilka słów o ostatnim wymienionym zadaniu, albowiem inwestycja ta została już zakończona. W ramach prac wykonano zagęszczenie podłoża, przygotowano podbudowę pod nową nawierzchnię i położono nakładkę asfaltową. Następnie na całej długości wykonano pobocza wraz z ich umocnieniem. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 180 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że 50% wartości zadania zostało pokryte ze środków budżetowych województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Od początku sierpnia trwają prace na ul. Szkolnej w Ryczowie, gdzie kompleksowej przebudowie ulega jedna z dwóch najważniejszych dróg dojazdowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W ramach prac wykonano m.in. frezowanie nawierzchni i korytowanie drogi, rozebrano część chodnika i obrzeży betonowych oraz wykonano kanalizację deszczową. W ostatnim czasie dokonano stabilizacji podłoża i wykonano podbudowę z kamienia, a także rozpoczęto zakładanie krawężników. Inwestycję o wartości blisko 700 tysięcy złotych wykonuje firma DROG-BUD ze Spytkowic.

W sierpniu rozpoczęły się również prace na kolejnej zaplanowanej w tym roku do remontu ulicy tj. ul. Brzozowej w Ryczowie. W ciągu pierwszych dni robót wykonywane są prace przygotowawcze i ziemne. Wykonano także stabilizację podłoża i podbudowę drogi. Wartość tej inwestycji to z kolei kwota prawie 800 tysięcy złotych.

Ostatnią z dużych realizowanych obecnie inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Wiemy, że na przeprowadzenie tego zadania czekało wielu Mieszkańców, ponieważ stan obiektu od dawna pozostawiał wiele do życzenia. W chwili obecnej trwają prace związane z izolacją cieplną fundamentów oraz modernizacją kotłowni. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową ma wynieść blisko 2,2 mln złotych. Co warte podkreślenia, na wykonanie termomodernizacji gmina Spytkowice pozyskała 2 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna wartość prowadzonych obecnie inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Cieszy fakt, że na każdą z nich pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, co pozwoli zaoszczędzić olbrzymie środki budżetowe.

 

[g=Trwaja-prace-na-gminnych-inwestycjach]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //