Wielkie serce dla Ukrainy

6

Końcem kwietnia Gmina Spytkowice zorganizowała zbiórkę rzeczową dla dotkniętych agresją rosyjską Mieszkańców obwodu Czerkaskiego, a także osób ze wschodniej Ukrainy, którym udzielono schronienia w tym obwodzie. Zbieraliśmy m.in. leki, żywność, odzież, pieluchy i artykuły higieniczne. Mieszkańcy naszej Gminy po raz kolejny wykazali się wielkim sercem i niezwykle hojnie odpowiedzieli na naszą zbiórkę.

11 maja, w pobliżu przejścia granicznego w Budomierzu, zgromadzone dary zostały przekazane Mieszkańcom Ukrainy. Bus wypełniony po brzegi przeróżnymi artykułami został na dwie tury przepakowany i transport ruszył w ponad 700-kilometrową drogę do potrzebujących.

- Wielkie dzięki Panu Andrzejowi Nowotarskiemu - Radnemu Rady Gminy Spytkowice za transport, Panu Krzysztofowi Posackiemu i Damianowi Brani za transport, pomoc i logistykę, GOPS Spytkowice za przeprowadzenie zbiórki, Służbie Pomocy w Spytkowicach za pomoc w załadunku, pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w organizacji i jeszcze raz Wam, drodzy Mieszkańcy Gminy Spytkowice za wielkie serca - skomentował na swoim facebook’owym profilu wójt Mariusz Krystian.

 

[g=Przekazanie-darow-Ukrainie]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //