ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi geodezyjnej – rozgraniczenie nieruchomości

herb

Wójt Gminy Spytkowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie czynności rozgraniczeniowych nieruchomości położonych w miejscowości Półwieś Gmina Spytkowice (powiat wadowicki)”,składającej się z działek ozn. nr ew. 614, 1440, 1607/1, 1607/2, 1374/2
z działkami o numerach ewidencyjnych: 1606/1, 1606/2, 1608/1, 1608/2 i 1374/1.

- wszczęte na wniosek właściciela nieruchomości ozn. nr ew. 614, 1440, 1607/1, 1607/2, 1374/2,

- obręb Półwieś.

Oferta + formularz ofertowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //