Program priorytetowy „Czyste Powietrze” projekt realizowany we współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów.

Warunki dofinansowania – aspekty finansowe

- Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
- Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
- Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
- Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej ogrzewanej
powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia

 

PREZENTACJA "CZYSTE POWIETRZE"

czyste powietrze

 

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //