Program priorytetowy „Czyste Powietrze” projekt realizowany we współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów.

Warunki dofinansowania – aspekty finansowe

- Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
- Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
- Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
- Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej ogrzewanej
powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia

 

PREZENTACJA "CZYSTE POWIETRZE"

czyste powietrze

 

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup