Komisje Rady Gminy Spytkowice

 

Komisja Budżetu i Infrastruktury:
Nowotarski Andrzej - Przewodniczący Komisji
Stańczyk Arkadiusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Byrski Krzysztof - Członek Komisji
Chlebicki Jan - Członek Komisji
Mamoń Helena - Członek Komisji
Maślona Stanisław - Członek Komisji
Nowak Marek - Członek Komisji
Szewczyk Marian - Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
Kozioł Andrzej - Przewodniczący Komisji
Przejczowski Mateusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji
Godek Arkadiusz - Członek Komisji
Mocniak Władysław - Członek Komisji
Piórkowski Szymon - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna:
Byrski Krzysztof - Przewodniczący Komisji
Piórkowski Szymon - Członek Komisji
Przejczowski Mateusz - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Mamoń Helena - Przewodnicząca Komisji
Nowotarski Andrzej - Członek Komisji
Stańczyk Arkadiusz - Członek Komisji

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup