Gmina Spytkowice w dniu 28 sierpnia 2018 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum Rekreacyjnego”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 664 910,17 zł a kwota dofinansowania to 235 843 zł. 

 

Głównym celem operacji będzie rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujący zakres prac:

1)      Roboty budowlane i instalacyjne

 • Roboty rozbiórkowe
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Wyposażenie boiska
 • Plac zabaw
 • Urządzenie placu zabaw
 • Nawierzchnia utwardzona komunikacji i siłowni plenerowej
 • Urządzenia siłowni plenerowej
 • Piłkochwyty
 • Drenaż rozsączający
 • Przebudowa przyłącza gazu
 • Oświetlenie elektryczne
 • Mała architektura
 • Zagospodarowanie terenu

rybactwo

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //