Przedszkola

 

szkola bachowice

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach 
Przedszkole w Bachowicach

ul. Księdza Gołby 1 
Dyrektor - Małgorzata Balonek 
Tel. 033/ 8791-892

szk spytkowice

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach 
Przedszkole w Spytkowicach

ul. Szkolna 14
Dyrektor - Maria Mróz 
Tel. 033/8791-814
szkola ryczow

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 
Przedszkole w Ryczowie

ul. Szkolna 18 
Dyrektor - Dorota Fryc-Piętak
Tel. 033/8790-068

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup