Półwieś

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Półwieś

Maślona Stanisław
34- 115 Ryczów
Półwieś, ul. Górna 69
33 8790-341
512 244 094

 

Herb Polwsia wersja I

RADA SOŁECKA WSI PÓŁWIEŚ

1) BRANIA Wojciech Rajmund
2) JENCZAŁA Bożena Władysława
3) ODROWĄŻ Krzysztof Stanisław
4) TOMSKA Barbara Maria
 

 

 

STATUT SOŁECTWA PÓŁWIEŚ

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup