Bachowice

 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Bachowice

Szewczyk Marian
34- 116 Spytkowice
Bachowice, ul. Rzemieślnicza 15 

tel. 33 8791-204


 

 

bachowice

 

RADA SOŁECKA WSI BACHOWICE

1) DĘBSKI Tadeusz Piotr
2) KURDZIEL Krzysztof Grzegorz
3) KURDZIEL Tadeusz Jan
4) STAŃCZYK Paweł Stanisław
5) WARZECHA Zdzisław
6) WRONA Andrzej

 

 

 

 

STATUT SOŁECTWA BACHOWICE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //