Spytkowice

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Spytkowice

Mamoń Helena
34-116 Spytkowice 
ul. Jana Pawła II 18

tel. 515-494-851

 

spytkowice

RADA SOŁECKA WSI SPYTKOWICE

1) GÓRAL Jan Kazimierz
2) MALAGA Zbigniew
3) MICHALEC Józef
4) PRZEJCZOWSKI Rafał
5) RYBARCZYK Małgorzata Maria
6) SOŁTYS Maciej Paweł
7) STAŃCZYK Michał
8) WILCZAK Maria Jolanta 

 

 

 

 

 

STATUT SOŁECTWA SPYTKOWICE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup