OSP SPYTKOWICEul. Zamkowa 14
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 18 20 wew. 61
osp
UWAGA
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Wsi Spytkowice, którzy posiadają cenne dla Nas informacje lub zdjęcia z działalności OSP Spytkowice prosimy o kontakt z Zarządem OSP Spytkowice


Zarząd

Prezes - Józef Michalec
Wiceprezes - Grzegorz Knapik
Naczelnik - Zbigniew Malaga
Z-ca Naczelnika - Maciej Sołtys
Skarbnik - Maciej Szarek
Sekretarz - Sławomir Mamoń
Gospodarz - Jan Góral
Członek - Bogdan Sikora

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Marcin Berniak
Sekretarz - Wojciech Kolasa
Członek - Rafał Witkowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //