Dożynki OsiekI N F O R M A C J A dla ROLNIKÓW

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie do 31 sierpnia 2014

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.


Wniosek akcyzowy do pobrania


Dożynki gminne 2014Łączy nas rzeka

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2014.08.20 - XIV Małopolski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych

16 sierpnia na stadionie sportowym LKS "Astra" mieszkańcy Spytkowic mieli okazję podziwiać pojazdy, których zwykle nie można zobaczyć na polskich drogach. Gościliśmy bowiem uczestników XIV Małopolskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Zainteresowanie okazami, które przyjechał z różnych stron świata było spore.

2014.08.15 - W powiecie wadowickim rozwijamy się najszybciej

Zupełnie niedawno czasopismo samorządowe "Wspólnota" wspólnie z Zespołem Doradców Ekonomicznych firmy Curulis opublikowało niezależny raport podsumowujący działalność władz samorządowych mijającej kadencji. Wykorzystując informacje z tego raportu Zespół Analityków firmy Curulis przygotował ranking najszybciej rozwijających się gmin w Polsce.

2014.08.14 - Kolejne wyróżnienia dla Sołtysów z Naszej Gminy

Tym razem w konkursie na " Najlepszego Sołtysa Roku AD'2013", który odbył się 2 sierpnia we Włosienicy wyróżnienia otrzymali Pan Marian Szewczyk - Sołtys Bachowic i Stefan Gierek - Sołtys Lipowej. Obaj panowie funkcję Sołtysów pełnią już od wielu lat i są doskonale znani i cenieni w swoim środowisku. Pan Marian jest Sołtysem Bachowic od 22 lat, Pan Stefan 11 lat. Obaj są bardzo doświadczonymi ludźmi w działalności społecznej.

2014.08.13 - Wodna ściana nieszczęść

Wystarczyło zaledwie pół godziny ulewnych opadów by woda znowu, po raz kolejny zagroziła i wyrządziła szkody Mieszkańcom naszej gminy. Ściana deszczu, która pojawiła się nad gminą Spytkowice niemalże w natychmiastowy sposób doprowadziła do napełnienia koryta rzeki Bachówki i przydrożnych rowów zalewając domostwa znajdujące się w pobliżu, a także drogi i mosty. Wójt Gminy po raz kolejny był zmuszony uruchomić Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego i postawić w stan gotowości zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Atak wody był krótki, ale bardzo intensywny, dlatego szkody są widoczne w wielu miejscach, najprawdopodobniej we wszystkich sołectwach.

2014.08.5 - Inwestycyjne lato

Chociaż sezon urlopowy rozpoczął się na dobre, nie słabnie tempo prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Aż w trzech miejscowościach prowadzone są inwestycje o łącznej wartości ponad półtora miliona złotych. W sołectwie Półwieś trwa: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Strażaka. Budynek zostanie przebudowany. Zmieni się jego wygląd, a niektóre pomieszczenia zyskają nowe przeznaczenie. Po zakończeniu remontu oprócz dotychczasowej funkcji w budynku zostanie utworzone centrum dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. Wartość zaplanowanych prac to kwota blisko 440 tys zł. Oczekiwana kwota dofinansowania to co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych.

2014.07.30 - Gala otwarcia LKS Astra

Cóż to był za dzień. Piękna i upalna niedziela 27 lipca była świadkiem pięknego wydarzenia związanego z klubem "Astra" Spytkowice. W tym dniu na stadionie sportowym LKS Astra świętowaliśmy 65-lecie klubu połączone z otwarciem pięknie przebudowanego i gruntownie zmodernizowanego budynku klubowego.
O jego historii pisaliśmy już wcześniej. Wybudowany w latach 80-tych budynek, na owe czasy duży i nowoczesny, od dłuższego czasu popadał w ruinę. Jego rozmiar przekraczał możliwości organizacyjne i finansowe klubu, chociaż trzeba przyznać, że działacze Astry robili wiele, aby utrzymać go w stanie zdatnym do użytku oraz przeprowadzali w nim prace remontowe.

2014.07.29 - Transport publiczny znowu "na tapecie"!

Temat organizacji zbiorowego transportu publicznego powraca jak bumerang. Tym razem za sprawą zmian jakie w ostatnich miesiącach nastąpiły w rozkładach jazdy lokalnych przewoźników, a w zasadzie przewoźnika, na trasach Wadowice - Spytkowice - Miejsce oraz Wadowice - Ryczów - Chrząstowice. W przeciągu ostatnich miesięcy rozkłady jazdy zostały zmienione w taki sposób, że w godzinach popołudniowych oraz wieczornych nie będzie możliwy dojazd do jak i powrót z Wadowic. Sytuacja taka już w chwili obecnej powoduje wiele zamieszania, które pogłębi się znacząco od nowego roku szkolnego, kiedy to uczniowie uczący się na popołudniowe zmiany mogą mieć trudności z powrotem do domu z uwagi na brak odpowiednich kursów.

2014.07.25 - Wycieczka do Indiańskiej Wioski

We wtorek, 22 lipca dzieci z Gminy Spytkowice wraz z opiekunami i rodzicami wyjechały do Wioski Indiańskiej "Arapaho", która znajduje się w miejscowości Zalas niedaleko Krakowa.
Przywitali nas wódz oraz jego trzy urocze podwładne. Opowiadali oni o zwyczajach i obrzędach indiańskich. Następnie dzieci z pięknie pomalowanymi twarzami zaczęły zwiedzanie i z zaciekawieniem oglądały indiańskie trofea: skóry, czaszki oraz poroża upolowanych zwierząt.

2014.07.24 - "Małopolskie Remizy" rozdane!

W środę 23 lipca, w sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia umów w ramach programu "Małopolskie Remizy". Dotyczy ona dofinansowania remontu remiz z budżetu samorządu Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasza Gmina znalazła się w gronie tych, które otrzymały dofinansowanie i to w maksymalnej możliwej wysokości czyli w kwocie 40 tysięcy złotych. Ponad to dodatkowo z dofinansowania WFOŚiGW otrzymamy ponad 6 tysięcy złotych.

2014.07.18 - Nauka pieczenia w świetlicy wiejskiej w Ryczowie

Uczestnicy świetlicy wiejskiej w Ryczowie już po raz drugi podczas tegorocznych wakacji poczuli się kucharzami. Tym razem Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie przekazywały im wiedzę jak zrobić pyszną pizze a na deser oponki. W warsztatach wzięło udział 33 dzieci. Pracę były podzielone, jedni zajęli się przygotowywaniem ciasta, inni starannie czyścili składniki, które następnie kroili i układali na wcześnie uformowane spody.

2014.07.15 - Wizyta listonosza w świetlicy wiejskiej w Ryczowie

Dnia 14.07.2014 na świetlicy w Ryczowie odbyło się spotkanie z listonoszem - Panem Krzysztofem Gierkiem. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Zajęcia miały na celu przybliżyć dzieciom pracę listonosza, nauczyć prawidłowego wypełniania druków, adresować koperty itp. Wszystkie dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały Gościa, a w zajęciach praktycznych bardzo chętnie brały udział. Po spotkaniu każde dziecko wykonywało własnoręcznie kartkę, które następnie zaadresowaliśmy do wcześniej ustalonych osób.

2014.07.15 - Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Ryczowie

Dnia 10 lipca w świetlicy w Ryczowie odbyły się warsztaty kulinarne, które poprowadziły przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa. Najpierw Panie opowiadały o historii i działalności koła. Zaprezentowały również swój strój. Dzieci z wielkim zainteresowaniem zadawały wiele pytań, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Następnie wszyscy udali się do kuchni w WDK, gdzie odbyły się warsztaty. Uczestnicy poznawali przepis na ciasto drożdżowe oraz zgodnie ze wskazówkami mieszali składniki tym samym wyrabiając ciasto.

2014.07.15 - Warsztaty kulinarne w świetlicy w Miejscu

W dniu 4.07.2014r. Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscu zorganizowało dla dzieciaków uczęszczających do świetlicy wiejskiej warsztaty kulinarne. Postanowiliśmy wspólnie upiec ciasteczka. Tego dnia przyszło dużo dzieci, bo zajęcia takie były dla nich nowością. Z zakupionych produktów powstawało ciasto, z którego dzieci pod okiem członkiń KGW z wielkim zapałem wycinały foremkami różnego rodzaju wzorki.

2014.07.10 - Kulturalne Pasje" - I Prezentacje Artystyczne uczestników zajęć w GOK Spytkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w swojej działalności kulturalnej poza organizowaniem imprez, festiwali, konkursów, daje mieszkańcom swojej gminy możliwość rozwijania i odkrywania nowych talentów, pasji poprzez organizowanie min. zajęć muzycznych, tanecznych, wokalnych. Efekty tej pracy mogliśmy podziwiać 29 czerwca 2014r. podczas I Przeglądu Artystycznego pn. "Kulturalne Pasje". Przybyłych uczestników i ich rodziny serdecznie przywitała Dyrektor GOK w Spytkowicach - Ewa Byrska, jednocześnie dziękując uczestnikom zajęć za to, że chcą poświęcać swój wolny czas na zajęcia kulturalne, że mają swoje pasje.

2014.07.10 - Nowe nawierzchnie dróg

W ciągu kilku ostatnich tygodni w naszej gminie przybyło łącznie 1540 mb nowych nawierzchni dróg gminnych. Stało się tak za sprawą zakończonych remontów realizowanych m.in. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W Bachowicach wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej ul. Cicha - 318 mb, w Spytkowicach ul. Polna - 440 mb, w Ryczowie ul. Długa - 190 mb, ul. Parkowa - 182 mb, ul. Spadzista 410.

2014.07.8 - Wyjątkowa Sesja Rady Gminy

Ostatnia Sesja Rady Gminy była szczególnym wydarzeniem. Jej program podzielono na dwie części. W pierwszej, która odbyła w nowo - wyremontowanych pomieszczeniach Pawilonu Sportowego Astra Spytkowice - Radni Rady Gminy mieli okazję "skontrolować" zakończoną niedawno inwestycję. Wójt Gminy przekazał wszystkie niezbędne informację na temat remontu obiektu. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja, a efekt, który można zobaczyć jest dobrym przekładem poprawnie zrealizowanej inwestycji w całym jej zakresie: od momentu projektowania aż po wszystkie wymagane odbiory techniczne.

2014.07.8 - Projekt "Już pływam"

Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Program był realizowany od 1 marca 2014r. do 30 czerwca 2014r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach.

2014.07.7 - "Gmina wczoraj i dziś" - wystawa w Wadowickiej Bibliotece Publicznej

Wystawa "Gmina Spytkowice wczoraj i dziś" prezentuje atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze gminy Spytkowice. Ekspozycja składa się z trzech części: "Zabytki i atrakcje przyrodnicze gminy Spytkowice", "Skarby sakralne gminy Spytkowice" oraz prace lokalnych artystów malarzy, fotografów i rękodzielników. W części 1 i 2 ekspozycji, za pomocą fotografii na planszach, ukazano architekturę świecką i sakralną gminy oraz piękno lokalnego krajobrazu.

2014.06.25 - Gminna Orkiestra Dęta wyposażona w nowe instrumenty

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zrealizował projekt pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów oraz zorganizowanie warsztatów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.

2014.06.17 - STUDIO URODY Z KARTĄ RODZINY 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, ósmy Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi


2014.06.17 - Kolejny rok w czołówce

Czwarty rok z rzędu nasza Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje czołowe miejsca w rankingu bibliotek powiatu wadowickiego, opublikowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Co roku Biblioteka Wojewódzka bada wyniki bibliotek aż w dziesięciu kategoriach. Następnie na tej podstawie przygotowuje zestawie wyników i podaje do widomości. Dzięki temu można porównać jak pracują biblioteki w powiecie.

2014.06.13 - Remont Pawilonu Sportowego Astra - zakończony !

Prace zostały zakończone. Budynek niczym nie przypomina tego z przed roku. Zmieniono wygląd budynku i rozszerzono jego przeznaczenie. Z chwilą oddania do użytku obiekt jako baza noclegowa stanie się elementem infrastruktury turystycznej. W budynku zlokalizowano 8 miejsc noclegowych, łazienki i pomieszczenia kuchenne. Wszystko dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie podwyższono standard wszystkich pomieszczeń. Szatnie dla piłkarzy, pomieszczenia dla sędziów i pomieszczenia klubowe - wszystko prezentuje się znakomicie. Jest też sala konferencyjna i kilka pomieszczeń, które będą wykorzystane przez inne organizacje społeczne.

2014.06.10 - Ostatnia wizyta naszych Mieszkańców w słowackiej Divince

W sobotę, 24 maja liczna grupa naszych Mieszkańców miała okazję gościć w słowackiej gminie Divinka. Wizyta odbyła się w ramach partnerskiej współpracy w ramach realizacji programu w programie transgranicznym poprzez Euroregion Beskidy.
Grupie przewodniczył Wójt Gminy, a w autokarze zasiedli przede wszystkim przedstawiciele organizacji społecznych z naszego terenu. W miłej i wesołej atmosferze przybyliśmy do Słowacji przed godziną 10:00 by wziąć udział w turnieju dyscypliny, która w Polsce posiada potoczną nazwę "siatkonoga". W skrócie zasady tej dyscypliny są podobne do klasycznej siatkówki, z tą zasadnicza różnicą, że zamiast rąk używa się w tej konkurencji przede wszystkim nóg.

2014.06.4 - Dzień otwarty w Urzędzie Gminy

2 czerwca 2014r. Urząd Gminy w Spytkowicach był otwarty na przyjęcie młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Chęć udziału w tej jakże ciekawej lekcji zgłosiły ZSP w Bachowicach oraz SP nr2 w Spytkowicach. Władzą reprezentującą społeczność uczniowską byli: Dziecięcy Wójt Gminy 2014 – Natalia Szcząber z SP Nr 2, Dziecięcy Sekretarz 2014 - Katarzyna Bobak z ZSP w Bachowicach oraz Dziecięcy Przewodniczący Rady Gminy 2014 – Maciej Korabik z ZSP w Spytkowicach.

2014.06.4 - "Kopciuszek" na wesoło.

Czy to już nowa tradycja w Ryczowie? Może tak. Podobnie jak w ubiegłym roku dorośli przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Dziecka. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, w towarzystwie znamienitych gości, wystawili spektakl pod tytułem "Kopciuszek". Przestawienie było jedną z atrakcji odbywających się 1 czerwca br. w Ryczowie gminnych obchodów dziecięcego święta. Ubiegłoroczny sukces sprawił, że zaangażowanie i zapał, z jakim przystąpiono do przygotowań, był jeszcze większy i bardziej mobilizujący. Wiele tygodni pracy zaowocowało kolejnym udanym przedsięwzięciem. Aktorzy zachwycili swoim profesjonalizmem, poczuciem humoru i dystansem do rzeczywistości. Ze swadą i przymrużeniem oka przedstawili historię Kopciuszka, która, jak to w bajkach bywa, zakończyła się happy endem.

2014.06.4 - Dzień Dziecka 2014

Jak wszyscy wiedzą 1 czerwiec to dzień szczególny dla dzieci i właśnie w tym dniu Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach stworzyli dzieciom możliwość udziału w imprezie z okazji Dnia Dziecka. Popołudnie to rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną przez Proboszcza Parafii Ryczów księdza Adama Ogiegło, homilie skierowaną do dzieci wygłosił ksiądz Wojciech Wylegała. Nabożeństwo zakończyło się specjalnym błogosławieństwem dla dzieci. Następnie uczestnicy udali się na plac przy Wiejskim Domu Kultury, czekało wiele atrakcji.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.