O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że:
w dniu 1 sierpnia (sobota) br. o godz. 17.00
na terenie Gminy zostanie upamiętniona
71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


W związku z powyższym w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich Sołectwach na terenie Gminy w w/w czasie uruchomione zostaną w okresie jednej minuty syreny alarmowe przy wykorzystaniu akustycznego sytemu alarmowego - ciągłego.Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2015.07.29 - Zakończono remonty nawierzchni dróg gminnych

Zakończono remonty kolejnych nawierzchni dróg. Tym razem Mieszkańcy Bachowic, Półwsi i Miejsca mają powód do satysfakcji. Właśnie w tych miejscowościach zakończono rozpoczęte w maju remonty nawierzchni dróg gminnych, które zostały uszkodzone w czasie intensywnych opadów atmosferycznych w 2013 i 2014 roku. Łącznie oddano do użytku ponad 2 km nawierzchni bitumicznej. W miejscu wykonano ponad 760 mb nawierzchni bitumicznej na ul. Sadowej.

2015.07.24 - Rajd rowerowy "Po zdrowie dla Pauliny"

W sobotni poranek 18 lipca 2015r. ze stadionu sportowego w Spytkowicach o godz. 9 rano wyruszył prawie dwustuosobowy rajd rowerowy "Po zdrowie dla Pauliny". Zorganizowany został przez grupę wolontariuszy "Wygrajmy Razem" z Łączan oraz Wójta Gminy Spytkowice. Trasa rajdu była dość długa, liczyła około 40 km, wiodła od Spytkowic przez Zator do Wadowic i z powrotem przez Graboszyce do Spytkowic, ale "dla chcącego nic trudnego". Rajd eskortowany był przez Policję, Straż Pożarną oraz karetkę.

2015.07.12 - Poranne burze

W dniu 8 lipca br. we wczesnych godzinach porannych na terenie naszej Gminy wystąpiły intensywne opady deszczu wraz z silnymi porywami wiatru mającego miejscami znamiona wichury. Zjawisko to spowodowało powstanie licznych strat i zniszczeń w wielu gospodarstwach domowych Mieszkańców, a także w infrastrukturze komunalnej i drogowej. Straty i zniszczenia dotyczą przede wszystkim uszkodzonych pokryć dachowych budynków, uszkodzonych linii energetycznych, powalonych i połamanych drzew oraz miejscowych podtopień.

2015.07.7 - Stypendyści Gminy Spytkowice nagrodzeni

W dniu 1 lipca 2015r. podczas Sesji Rady Gminy, po raz drugi wręczono stypendium za najlepsze wyniki w nauce, uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w formie pieniężnej. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice.

2015.07.7 - VII Sesja Rady Gminy

W środę 1 lipca w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się kolejna - VII - Sesja Rady Gminy. Sesja miała uroczysty charakter w związku z wręczeniem nagród Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Gminny Program Stypendialny został przyjęty uchwałą Rady Gminy w dniu 11 listopada 2014 roku na uroczystej Sesji z okazji Święta Niepodległości. W uchwale zawarto zapis, że każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzyma ufundowane przez Wójta Gminy stypendium finansowe w wysokości 500 zł na każdy semestr za osiągnięcie określonego pułapu średniej (5,2 - gimnazjum, 5,3 - szkoła podstawowa).

2015.07.7 - "Biała Niedziela" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach

24 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach odbyła się akcja "Biała Niedziela". Pomysł na jej organizację narodził się podczas Turnieju Charytatywnego "Wygrajmy Razem", który odbył się na naszej hali sportowej. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do współorganizatora, Pani Małgorzaty Greli - Koordynatora Hospitalizacji i Hot-line z Centrum Medicover, która ma doświadczenie w organizacji Białych Niedziel, by przeprowadzić również taka akcję na rzecz mieszkańców Spytkowic.

2015.07.7 - Piknik Rodzinny 2015

24 maja od godziny 14.00 dziedziniec Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach wypełniał się dziećmi, rodzicami, a także zaproszonymi gośćmi, którzy przybyli na tegoroczny Piknik Rodzinny. Mimo ciemnych chmur na niebie, które straszyły nas deszczem, atmosfera szkolnej i zarazem rodzinnej imprezy była ciepła i zachęcała do uczestnictwa. Wszystkich przybyłych powitały: Maria Mróz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Katarzyna Stokłosa - Przewodnicząca Rady Rodziców życząc dobrej zabawy i miłego przeżycia niedzielnego popołudnia.

2015.07.7 - Promocja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach i Gminy Spytkowice na Konferencji w Budzowie

28 kwietnia w Budzowie odbyła się Konferencja regionalna dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach. Tematem przewodnim było "Wykorzystanie izb regionalnych w praktyce szkolnej", gdyż taki był temat konkursu dla uczniów na prezentację multimedialną. Z racji posiadania w naszym zespole izby regionalnej oraz przygotowania przez naszych uczniów prezentacji o jej wykorzystaniu zostaliśmy poproszeni o włączenie się do tej niezwykle bogatej treściowo, ale i barwnej konferencji.

2015.07.2 - Otwarcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ryczowie

W niedzielę, 28 czerwca w obecności licznie zgromadzonych Mieszkańców Gminy, a także zaproszonych gości, w tym m.in.: Pana Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Franciszka Sałaciaka - Prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia, Pana Ryszarda Mroza - Radnego Rady Powiatu Wadowickiego, Pana Bogusława Antosa - Wójta Gminy Brzeźnica, Radnych Rady Gminy - minionej i obecnej kadencji, na czele z Panem Przewodniczącym Jerzym Piórowskim, jak również ks. Adama Ogiegło- Proboszcza Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ryczowie, który poświęcił obiekt oraz Sołtysów Sołectw Gminy, Dyrektorów Szkół, przedstawicieli organizacji społecznych, Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana wraz z pracownikami Urzędu Gminy i wykonawcy inwestycji, dokonano otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ryczowie.

2015.07.1 - 50 i 60 lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich

W ostatnim czasie w Gminie Spytkowice Koła Gospodyń Wiejskich z Bachowic i Ryczowa obchodziły ważne jubileusze. Gospodynie od pokoleń dzielą się wiedzą i umiejętnościami z nowymi koleżankami, zarażając je pasją działania dla dobra mieszkańców zarówno wsi jak i całej gminy. Obchody te były świetną okazją, aby podziękować gospodyniom za dotychczasową współpracę, za trud i wysiłek włożony na rzecz zachowania kultury i tradycji naszej Gminy Spytkowice, za bezinteresowną działalność społeczną w środowisku lokalnym.

2015.07.1 - Historyczny awans LKS Orzeł Ryczów do V ligi

Co nie udało się w roku 2014, stało się faktem w roku bieżącym. LKS Orzeł Ryczów wywalczył awans do V ligi czyli tzw. okręgówki. Już w zeszłym sezonie klub zgłaszał poważne aspiracje do awansu, jednak na finiszu, w kontrowersyjnych okolicznościach, wyprzedziła nas drużyna Dębu z Paszkówki.
W tym sezonie klub z Ryczowa pokazał już, że nie ma sobie równych na A-klasowych boiskach i zwłaszcza na wiosnę, kiedy to nie przegrał żadnego meczu, a 12 z 13 wygrał udowodnił, że w pełni zasługuje na awans.

2015.06.24 - W sołectwie Ryczów rywalizowali strażacy ochotnicy w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych 2015

W niedzielne popołudnie 21 czerwca 2015 roku na obiekcie sportowym LKS "ORZEŁ" w Ryczowie rozegrano gminne zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. W zawodach udział brało 5 Jednostek OSP, z których rywalizowało 11 drużyn, w następujących kategoriach: Seniorzy Mężczyźni, Seniorki Kobiety, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta, Grupa wiekowa 10 - 16 lat, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 10 - 16 lat, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 16 - 18 lat.
Sędzią Głównym zawodów był dh Tadeusz Dębski Komendant Gminny OSP Spytkowice.

2015.06.18 - Uroczyste otwarcie placu zabaw

Dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bachowicach mają wielki powód do radości. Po kilku latach wyczekiwania oddano do ich dyspozycji nowy plac zabaw znajdujący się tuż obok budynku szkoły. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi w dniu 13 czerwca - w upalne, sobotnie popołudnie dokonali: Wójt Gminy Mariusz Krystian, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Małgorzata Balonek, Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy Pani Józefa Sieprawska, a w imieniu wszystkich dzieci - Jaś Balonek. Plac zabaw poświęcił ksiądz Franciszek Jeleśniański - proboszcz bachowickiej parafii. Uroczyste otwarcie placu zabaw, było połączone z XV Festynem Rodzinnym organizowanym corocznie pod nazwą "Popołudnie z Mamą i Tatą".

2015.06.18 - Zakończono budowę chodnika przy ul. Wiślanej w Spytkowicach

Kilka dni temu dokonano odbioru technicznego nowego chodnika przy ul. Wiślanej w Spytkowicach. Ulica ta jest drogą powiatową dlatego inwestycję realizowano w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach. W ramach inwestycji wykonano ponad 610 mb chodnika wraz z kanalizacją deszczową. W tym bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa, odcinek chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. Łącznie ponad 1150 m2 kostki brukowej wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną.

2015.06.17 - Awans nauczycieli

17 czerwca br. w Urzędzie Gminy Spytkowice troje nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do grona nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach gminy Spytkowice dołączyli: Anna Wiktor nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach oraz dwóch nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie: Joanna Jędra i Paweł Kołodziej.

2015.06.15 - Sołtysi też się starają

W piątek 5 czerwca na terenie Naszej Gminy miał miejsce odbiór prac remontowych jakim zostały poddane drogi rolnicze oraz drogi dojazdowe do pól i posesji. Wójt Gminy wspólnie z przedstawicielami wykonawcy, sołtysów oraz pracowników urzędu dokonał przeglądu ostatnio wykonanych remontów.

2015.06.11 - Gdzie się podział siódmy krasnoludek?

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi wraz z Przyjaciółmi przygotowało miły prezent z okazji Dnia Dziecka. Tym razem duże i małe dzieci w niedzielę (7 czerwca) obejrzały bajkę o "Śnieżce i 6 Krasnoludkach". Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem sala widowiskowa w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie wypełniona była po brzegi. Wielu do przybycia na przedstawienie zachęciły wspomnienia dobrej zabawy z poprzednich występów. Inni przyszli z ciekawości, a jeszcze inni zachęceni przez znajomych.

2015.06.05 - Projekt "Już pływam"

Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Program był realizowany od 16 marca 2015r. do 26 maja 2015r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach.

2015.06.03 - Kolejne jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Rada Gminy Spytkowice w czasie swoich obrad w dniu 27 maja 2015 r. - podjęła, jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Mariusza Krystiana, Wójta Gminy Spytkowice. Tym samym pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy za rok 2014.
Dziękując za jednomyślność, Wójt Gminy podkreślił, że: "pozytywna ocena wykonania budżetu - to zasługa bardzo wielu osób pracujących nad jego wykonaniem, ale także osób planujących budżet, a wiec również Radnych Rady Gminy, Rad Sołeckich i Sołtysów. To zasługa także Mieszkańców Gminy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Gminy".

2015.06.03 - Dzień Dziecka 2015 i Dzień Otwarty Urzędu Gminy

Piękne niedzielne popołudnie 31 maja 2015 roku najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, świętowali przy DS w Bachowicach "Dzień Dziecka". Rozpoczęcie odbyło się uroczystą Mszą św. w Kościele Parafialnym w Bachowicach. Następnie, już na placu przy Domu Strażaka rozpoczęliśmy zabawę od ogłoszenia wyników III Konkursu Wiedzy o Gminie Spytkowice, w wyniku którego wyłoniliśmy zwycięzców. I miejsce zdobywając tytuł Dziecięcego Wójta Gminy Spytkowice 2015, zdobyła Sara Rzońca, II miejsce i tytuł Dziecięcego Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice przypadł Mikołajowi Krystianowi, natomiast tytuł Dziecięcego Sekretarza Gminy otrzymała Kamila Stańczyk zajmując III miejsce.

2015.05.13 - II Koleżeński Bieg Spytkowicki

W dniu 02.05.2015 o godz. 10 .00 rozpoczął się II Koleżeński Bieg Spytkowicki organizatorami byli : Amatorski Klub Aktywnych Spytaktiv, Endorfiny Wadowice . Impreza miała charakter koleżeński. Amatorzy tej formy aktywności zgromadzili się przy najbardziej znanym spośród zabytków Gminy - Spytkowickim zamku którego historia sięga XVI wieku. Uroczystego otarcia trasy biegu dokonali najmłodsi spośród zgromadzonych: czteroletni Szymuś i sześcioletni Grześ. Chwilę później na malowniczą trasę wałem wiślanym wzdłuż starorzecza Wisły ruszyli uczestnicy. Z pośród przybyłych na miejsce 24 osób bieg ukończyło 13 osób. Pierwsze miejsce zdobył Mariusz Ciapa z Klubu Endorfiny Wadowice, drugie Robert Polanek z klubu Spytaktiv, a trzecie Łukasz Pułka z Klubu Endorfiny Wadowice.

2015.05.13 - Nowe otwarcie

Chociaż wybory samorządowe zakończyły się w 2014 roku i formalnie kadencja również swój początek ma w roku 2014, to jednak pełne otwarcia ma swój początek dopiero po wyborze Sołtysów i ukonstytuowaniu się nowych Rad Sołeckich. Datą przełomową na pewno był dzień 26 kwietnia w którym to dniu mieszkańcy Spytkowic i Ryczowa dokonali wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Kolejną ważną datą będzie 7 maja tego roku ponieważ w tym dniu doszło do spotkania Wójta Gminy Mariusza Krystiana z wszystkimi Sołtysami i Kierownikami Referatów: Organizacyjnego - Panią Michaliną Jarochą i Inwestycyjno-Technicznego - Panią Józefą Sieprawską.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.