INFORMACJA
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione informuję , że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawia wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.Gmina Spytkowice chcąc ubiegać się o środki finansowe na ograniczenie niskiej emisji i instalację Odnawialnych Źródeł Energii musi posiadać opracowany i przyjęty do wdrażania tzw. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej mając to na uwadze informujemy, że gmina Spytkowice realizuje przedsięwzięcie pn.:

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice jako dokumentu zawierającego elementy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji


Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Opracowanie i wdrożenie Planu będzie skutkować m.in.:
 • redukcją emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Spytkowice.

W efekcie podjętych obecnie działań Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:
 • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
 • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne związane ze:
  • zużyciem energii w budynkach,
  • zużyciem energii w transporcie,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych;
 • wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.
W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne otwarte dla mieszkańców, dotyczące konsultacji zapisów, wdrażania i monitorowania Planu. 


INFORMACJA


Wójt Gminy Spytkowice ustala dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Spytkowice zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2015 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 22 stycznia 2016r.

Załącznik:
Zarządzenie Nr 145/201Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2016.02.5 - Nowy chodnik w sołectwie Półwieś

Można powiedzieć, że wspólne działania GDDKiA oraz Gminy Spytkowice przynoszą widoczne, pozytywne efekty. Pod koniec roku 2015 zakończono budowę kolejnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 44 relacji Kraków - Oświęcim, na terenie Naszej Gminy. Tym razem w miejscowości Półwieś GDDKiA realizując Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, który jest częścią Planu Przebudowy Dróg Krajowych 2014-2023 - wykonała nowy chodnik o dł. 466 mb.

2016.02.2 - "Książki naszych marzeń"

Gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" w 2015r. Dzięki stosownej umowie z Wojewodą Małopolskim, kwota 7.640, 00 zł. została przeznaczona na zakup książek do bibliotek dla pięciu szkół podstawowych. Wkład własny wyniósł 1.910,00 zł. Wybrane książki zostały już zakupione.

2016.01.21 - Wodowanie łodzi ratowniczej

Zakupiona ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 łódź ratownicza została zwodowana w dniu 15 stycznia br. na rzece Wiśle w miejscowości Spytkowice przy przeprawie promowej. Sprawdzono jej prawidłowość działania i możliwości użycia w działaniach ratowniczo patrolowych oraz sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Spytkowice i stwierdzono, że jest gotowa do działań. Łódź stanowi kolejny element wyposażenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego.

2016.01.20 - REALIZACJA PROJEKTU "NATURA ZNÓW SIĘ O(D)PŁACA"

Czy "natura" może się opłacać? Ekolodzy twierdzą zdecydowanie, że "tak". Chodzi jednak o opłacalność nie tylko w rozumieniu biznesowym. Bardziej chodzi o "odpłacalność" niż opłacalność. Zwolennicy proekologicznego gospodarowania zasobami podkreślają, że zrównoważony rozwój uwzględniający ich postulaty ma decydujący wpływ na zdrowie ludzi. Więc na całą sprawę "opłacalności" należy patrzeć w dużo szerszej perspektywie.

2016.01.15 - Rośnie liczba mieszkańców Gminy Spytkowice !!

Kolejna analiza ewidencji ludności, tym razem dotycząca roku 2015 jednoznacznie wskazuje, że liczba mieszkańców Naszej Gminy znowu wzrosła i jest to wzrost dość duży w w stosunku do wzrostu z roku 2014. Przypomnijmy wzrost liczby ludności w roku 2014 do to 12 osób. Tym czasem w roku 2015 w stosunku do roku 2014 przybyło 45 osób. Przedstawione w tabelach wyniki analizy, wskazują jednoznacznie, że wzrost liczby mieszkańców jest spowodowany 43% wzrostem procentowego wskaźnika przyrostu naturalnego i ponad 74% wzrostem ilościowego przyrostu naturalnego.

2016.01.15 - 24 FINAŁ WOŚP w naszej gminie

10 stycznia 2016 r. w naszej Gminie po raz kolejny zagrała WOŚP, na ulicach kwestowało 21 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, z ZSP w Ryczowie oraz z ZSP w Spytkowicach. W tym roku za zebrane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych i dla godnej opieki ludzi w podeszłym wieku. Łącznie wolontariusze zebrali 15.458,58 zł. (Spytkowice 7.682,55 zł, Ryczów 4.568,50 zł, Bachowice 3.207,53 zł). Podczas kwestowania największą kwotę w wysokości 2.097,24 zł zebrała Eliza Grabarczuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

2016.01.15 - Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielne popołudnie w sali WDK Spytkowice licznie zebrali się mieszkańcy, którzy przyszli posłuchać zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach pod kierownictwem instruktora Roberta Budzynia.
Koncert kolęd i pastorałek pt. "Muzyka łączy pokolenia" odbył się już po raz drugi. Tym razem był to koncert charytatywny na rzecz mieszkanki Spytkowic - Pauliny Tomskiej, która była z nami.

2016.01.15 - Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

9 stycznia w sali WDK Spytkowice zebrały się dzieci, które już po raz piąty uczestniczyły w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Razem z nim przyszli również opiekunowie i rodzice. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w osobach Pani Bogumiła Kowalczyk - dyrygent, instruktor zespołów wokalnych i instrumentalnych, nauczyciel rytmiki oraz gry na instrumentach klawiszowych, pedagog muzyczny. Swoją muzyczną pasję udowodniła całkiem niedawno, wydając wraz z zespołem Attacca płytę na której mieści się 12 polskich i zagranicznych kolęd.

2016.01.14 - Bezpieczniej przy Cmentarzu Komunalnym w Spytkowicach

Lokalizacja Cmentarza Komunalnego w Spytkowicach przy drodze krajowej nr 44 z Oświęcimia do Krakowa ma jedną podstawową zaletę - bardzo łatwo trafić. Jednak z samym bezpieczeństwem do tej pory było inaczej. Możliwość pozostawienia samochodu jedynie na poboczu ruchliwej drogi krajowej to rozwiązanie stwarzające potencjalne zagrożenie. Dlatego Władze Gminy w ostatnich dwóch latach zakupiły dwie działki od strony ul. Słonecznej by na nich zlokalizować miejsca postojowe.

2016.01.14 - Oświetlona Astra

Pod koniec roku 2015 zrealizowano kolejną inwestycję na obiekcie sportowym ASTRA Spytkowice. Ty razem w ramach remontu instalacji elektrycznej zainstalowano oświetlenie boisk piłkarskich. Potrzeba realizacji tego zadania wynikała z konieczności dokonania remontu kilkudziesięcioletniej instalacji elektrycznej i poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Montaż oświetlenia zwiększył też potencjał użytkowy obiektu poprzez możliwość organizowania zajęć treningowych także w godzinach wieczornych.

2016.01.12 - Koncert Świąteczno Noworoczny w Ryczowie z charytatywnym przesłaniem.

Tradycyjnie już w uroczystość Objawienia Pańskiego czyli święta Trzech Króli w ryczowskim kościele odbył się Koncert Świąteczno - Noworoczny. Z roku na rok gromadzi on coraz liczniejszą publiczność, która potrafi docenić zaangażowanie oraz kunszt artystyczny muzyków. Samo wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano repertuar kolędowy, w drugiej repertuar koncertowy, w którym mogliśmy usłyszeć m.in. takie standardy jak: 'New York, New York", "My Way", czy "Marsz Radeckiego". Wykonawcami koncertu byli: Gminna Orkiestra Dęta z Ryczowa, Schola Parafii Ryczów, oraz soliści.

2016.01.11 - Oszczędzamy - mniej za energię elektryczną

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch lat Gmina Spytkowice zaoszczędzi prawie 73 000 zł na kosztach zużycia energii elektrycznej. Stało się to możliwe dzięki przystąpieniu Naszej Gminy do grupy zakupowej energii elektrycznej Gmin Małopolski Zachodniej. Następstwem utworzenia grupy było ogłoszenie wspólnego przetargu na energię elektryczną w wyniku którego uzyskaliśmy niższą cenę za 1M/Wh. W przypadku oświetlenia ulicznego Gmina będzie płacić 197,70 zł netto za 1M/Wh, natomiast za energię dostarczaną do budynków komunalnych, szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych 211,10 zł netto.

2015.12.30 - Uchwała budżetowa na rok 2016 - przyjęta jednogłośnie

Stało się już tradycją, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Rada Gminy pracuje intensywniej. Tak też było w tym roku. W poniedziałek 21 grudnia Radni uczestniczyli w ostatniej, tegorocznej Sesji Rady Gminy poświęconej m.in. uchwale budżetowej na rok 2016. Obrady Sesji zostały poprzedzone pracami w Komisjach Rady Gminy, które odbyły się kolejno: 16 grudnia -Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, 17 grudnia - Komisja Budżetu i Infrastruktury. Warto przypomnieć, że prace nad budżetem rozpoczęły się już we wrześniu, bo właśnie do końca września można było zgłaszać propozycje budżetowe.

2015.12.23 - Kolejne drogi gminne - wyremontowane

Sprzyjające warunki atmosferyczne kolejny raz pozwoliły zrealizować założone na początku roku budżetowego, gminne cele inwestycyjne. Całkiem niedawno zakończono remont kolejnych dróg gminnych. Nową nawierzchnię bitumiczną, utwardzone pobocza zyskały: ul. Wierzbowa i Spokojna w Ryczowie oraz fragment ul. Stawowej (od ul. Ogrodowej do przejazdu kolejowego). Warto przypomnieć, że w tym roku w Miejscu wyremontowana całą ul. Stawową.

2015.12.22 - Pociągiem do Krakowa i Oświęcimia

Jak już informowaliśmy, od 13 grudnia do Krakowa, Oświęcimia ale także do Zatora i Skawiny można dojechać pociągiem. W niedzielę 13 grudnia wszyscy zainteresowani mogli w obu kierunkach podróżować za darmo. Nie było jakiegoś oficjalnego "nowego otwarcia" linii 94 - chociaż przez 3 lata, co niektórzy mogli zapomnieć, jak podróżuje się koleją. Z bezpłatnej okazji podróżowania wg nieoficjalnych informacji skorzystało ponad 70 osób. Trudno odnieś tę informację do poprzednich badań. Wydaję się jednak, że właśnie wspomniane "zapomnienie o podróżowaniu koleją", może być największą przeszkodą w pozyskaniu pasażerów.

2015.12.21 - Dzień Seniora w Miejscu

28 listopada 2015 r. w Miejscu po raz kolejny odbył się Dzień Seniora. Organizowane na terenie Gminy święto cieszy się bardzo dużą popularnością, gdyż często jest jedyną okazją do spotkań w tak szerokim gronie. Jak co roku wydarzenie to zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Na zaproszenie odpowiedziało wielu Seniorów, a także Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Proboszcz Parafii w Spytkowicach ks. Józef Piwowarski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu, Sołtys wsi oraz Panie z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń i Związku Emerytów i Rencistów z terenu Gminy.

2015.12.11 - Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Ryczowie

Długo wyczekiwany remont drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Ryczowie, został zakończony. Dramatyczny stan nawierzchni jezdni tejże ulicy był przedmiotem wielu monitów i starań m.in. Władz Gminy i Radnych Powiatowych minionych i obecnej kadencji. Po kilkunastu latach starań udało się gruntownie przebudować drogę na długości 1540 mb. Chociaż nie wykonano remontu całości drogi, ważne jest to, że wreszcie Powiat Wadowicki "przypomniał sobie", że w Gminie Spytkowice też są drogi powiatowe o które trzeba zadbać - komentują mieszkańcy. Zakończona inwestycja, której wartość przekroczyła nie co ponad 1 mln 980 tys. zł - jest zdecydowanie największą co do wartości powiatową inwestycją w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Gminie Spytkowice.

2015.12.9 - W Spytkowicach odsłonieto tablicę upamiętniającą chrzest O.Rudolfa Warzechy OCD

W drugą niedzielę adwentu, 6 grudnia 2105 r., na ścianie przy chrzcielnicy kościoła parafialnego w Spytkowicach k. Zatora została odsłonięta i pobłogosławiona tablica upamiętniająca sakrament chrztu św., który 30 listopada 1919 r. przyjął tam Stanisław Warzecha, późniejszy o. Rudolf w Zakonie Karmelitów Bosych, kandydat na ołtarze.
Pobłogosławienia tablicy, wobec licznie zgromadzonych parafian i gości, dokonał na rozpoczęcie niedzielnej sumy o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Andrzej Scąber, kierownik Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie i delegat biskupi w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego.

2015.12.4 - Już od 13 grudnia powrócą pociągi pasażerskie

To wręcz rewelacyjna wiadomość dla wszystkich podróżujących do Skawiny, Krakowa, a także Zatora i Oświęcimia. Już od 13 grudnia zostają wznowione połączenia kolejowe na trasie Kraków Główny - Skawina - Spytkowice - Oświęcim.
Po trzech latach starań poprzez wspólne działanie Władz Samorządowych, a także mieszkańców wszystkich gmin zlokalizowanych wzdłuż trasy udało się wypracować porozumienie dzięki któremu po trzech latach przerwy znów do stolicy Małopolski, wszyscy chętni, będą mogli dojechać pociągiem w znacznie lepszych i komfortowych warunkach.

2015.12.2 - XII Sesja Rady Gminy Spytkowice

27 listopada 2015 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektorzy Szkół z terenu gminy. Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Następnie Wójt przedstawił stan realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji RG oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

2015.11.24 - Gminne Ćwiczenia Pożarnicze "POWÓDŹ - MIEJSCE 2015"

W sobotę 22 listopada 2015 roku na terenie Sołectwa Miejsce, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 8 Zastępów strażaków OSP.
Założeniami i głównym celem tegorocznych Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych było: sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych zastępów OSP w czasie działań przeciwpowodziowych, sprawdzenie możliwości użycia służb współpracujących z OSP, w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy, zabezpieczenie terenu przed zalaniem, przy użyciu dostępnych sił i środków .

2015.11.16 - Nagrodzeni uczniowie

11 listopada 2015r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów odebrali Nagrody Wójta Gminy. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nagrodził w tym roku 17 uczniów wraz z opiekunami.

2015.11.13 - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i Jubileuszu 25 - lecia Samorządu Terytorialnego

Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości były bardzo wyjątkowym i szczególnym wydarzeniem. Połączono je z Jubileuszem 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, co stało się okazją przypomnienia i upamiętnienia wszystkich byłych już, ale także obecnie zaangażowanych w życie Naszego Samorządu osób.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Kajetana Wolskiego, Oficera Wojsk Polskich - bohatera Powstania Listopadowego.

2015.11.13 - Dzień seniora

Od kilku lat seniorzy z gminy Spytkowice uczestniczą w Dniach Seniora, które organizowane są przez Koła Gospodyń Wiejskich. Jest to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie. Uroczystości z tej okazji zorganizowane były już w Ryczowie i Bachowicach a niebawem odbędą się w Miejscu.
Na zaproszenie Kół Gospodyń przybyli seniorzy - mieszkańcy tychże miejscowości. Na spotkaniach nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych, samorządowych i kościelnych, instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z organizatorami.

2015.11.10 - Gmina Spytkowice daleko w tyle rankingu zadłużenia!!!

To następna dobra wiadomość! Po raz kolejny mamy dowód na to, że rozwój naszej Gminy jest determinowany przez aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a nie tylko zaciąganie kolejnych pożyczek i kredytów. Dowodem tym jest ranking zadłużenia samorządów lokalnych, przygotowany przez czasopismo "Wspólnota". Ranking ten jest niezależnym zestawieniem, przygotowanym przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Pawła Swianiewicza. Jego analiza pokazuje, że jesteśmy wśród trzech najmniej zadłużonych gmin powiatu wadowickiego.

2015.11.09 - Kolejne renowacje zabytkowych nagrobków!

To, że Samorząd jest dla Mieszkańców wiemy od dawna. Wielokrotnie Wójt Gminy podkreślał, że działalność Gminy winna być ukierunkowana przede wszystkim na wspieraniu Mieszkańców w ich pracy na rzecz środowiska lokalnego. I mamy na to kolejny dowód. Tym razem chodzi o ratowanie zabytków kultury na naszych cmentarzach. Aktywnością w tej dziedzinie wykazały się: Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi.

2015.11.09 - Wznowiono prace przy budowie kaplicy na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach!

To nie była dobra wiadomość! Kiedy Wójt Gminy przekazał Mieszkańcom oraz Radnym informację, że firma wykonująca prace przy budowie kaplicy cmentarnej w Spytkowicach, zeszła z placu budowy z uwagi na swoje kłopoty finansowe, wielu dopytywało: co dalej? Sytuacja rzeczywiście nie była prosta, jednak już od samego początku trwały prace, które na pierwszy rzut oka niewidoczne przygotowywały grunt pod dalszą kontynuację tematu.

2015.11.09 - Muzeum Regionalne w Bachowicach - prac ciąg dalszy!

Okazuje się, że prace przy realizacji projektu utworzenia Muzeum Regionalnego na terenie dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach wciąż trwają i przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tym razem rewitalizacji poddano otoczenie budynku muzeum. Wykonane prace przede wszystkim polegały na wyburzeniu budynku stodoły i uporządkowaniu terenu oraz budowie ogrodzenia systemowego oraz montażu bram wjazdowych. Uporządkowano również plac przed budynkiem, dzięki czemu na wiosnę będzie możliwość jego zagospodarowania zielenią.

2015.10.30 - X Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 28 października, w sali WDK Spytkowice odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. W Sesji uczestniczyło czternastu Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy. Po ustaleniu i przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy przedstawił informację na temat wykonani uchwał podjętych na ostatniej Sesji, a także poinformował o wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Obecni na Sali otrzymali informację o dwudziestu sześciu wydarzeniach, które mają ścisły związek z funkcjonowaniem Gminy oraz wykonywanie obowiązków Wójta.

2015.10.30 - Praca, którą widać!!!

Nasz Samorząd, od wielu lat aktywnie włącza się do działań mających realny wpływ na ograniczanie zjawiska bezrobocia, wśród Mieszkańców Gminy Spytkowice. Od kilku lat jesteśmy jedną z najaktywniejszych Gmin powiatu wadowickiego, w zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i realizacji programów, w których osoby pozostające bez pracy, mogą znaleźć zatrudnienie. Jednym z dowodów jest fakt, że już kilkadziesiąt młodych ludzi mogło odbyć w naszym Urzędzie płatne staże zawodowe.

2015.10.26 - Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym zwycięzcą wyborów parlamentarnych w naszej gminie.

Jak wynika z najnowszych danych, wybory parlamentarne w Gminie Spytkowice wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując ponad 62% poparcia. Gdyby wyniki wyborów zależały tylko od naszej gminy, do Sejmu dostały by się jeszcze tylko dwie partie: Platforma Obywatelska, która osiągnęła nieco 14% oraz Kukiz 15 z niespełna 7% głosów. To potwierdzenie stałej tendencji występującej na naszym terenie od wielu lat, że partie prawicowe, cieszą się u nas największym poparciem. Z grona kandydatów, zwycięzcą okazała się Pani Beata Szydło z PiS, uzyskując 1222 głosy poparcia w skali całej gminy.

2015.10.23 - Odznaczenia dla nauczycieli.

W dniu 19 października 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty w powiatach oświęcimskim, wadowickim i suskim. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Senator RP Andrzej Pająk oraz Poseł na Sejm RP Robert Maciaszek, Dyrektor Delegatury w Wadowicach Kuratorium Oświaty w Krakowie Elżbieta Kowalczyk, wizytatorzy Delegatury w Wadowicach, burmistrzowie i wójtowie gmin, m.in. Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.