RAPORT Z PREKONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA Z DECYZJĄ ŚRODOWISKOWĄ BUDOWY POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY DROGĄ KRAJOWĄ NR 28 I DROGĄ KRAJOWĄ NR 79 ZATOR-SPYTKOWICE-ALWERNIA-WĘZEŁ RUDNO-WOLA FILIPOWSKA


Załączniki:
RAPORT - OPIS
Orientacja - wariantu przebiegu
Gmina Zator - zestawienie wniosków
Gmina Spytkowice - zestawienie wniosków
Gmina Krzeszowice - zestawienie wniosków
Gmina Alwernia, Babice - zestawienie wniosków


INFORMACJA

Przypominamy o obowiązku wykaszania traw i utrzymaniu gruntów w dobrej kulturze.
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie pożarowe i dalszą degradację otoczenia.

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2014.07.29 - Transport publiczny znowu "na tapecie"!

Temat organizacji zbiorowego transportu publicznego powraca jak bumerang. Tym razem za sprawą zmian jakie w ostatnich miesiącach nastąpiły w rozkładach jazdy lokalnych przewoźników, a w zasadzie przewoźnika, na trasach Wadowice - Spytkowice - Miejsce oraz Wadowice - Ryczów - Chrząstowice. W przeciągu ostatnich miesięcy rozkłady jazdy zostały zmienione w taki sposób, że w godzinach popołudniowych oraz wieczornych nie będzie możliwy dojazd do jak i powrót z Wadowic. Sytuacja taka już w chwili obecnej powoduje wiele zamieszania, które pogłębi się znacząco od nowego roku szkolnego, kiedy to uczniowie uczący się na popołudniowe zmiany mogą mieć trudności z powrotem do domu z uwagi na brak odpowiednich kursów.

2014.07.25 - Wycieczka do Indiańskiej Wioski

We wtorek, 22 lipca dzieci z Gminy Spytkowice wraz z opiekunami i rodzicami wyjechały do Wioski Indiańskiej "Arapaho", która znajduje się w miejscowości Zalas niedaleko Krakowa.
Przywitali nas wódz oraz jego trzy urocze podwładne. Opowiadali oni o zwyczajach i obrzędach indiańskich. Następnie dzieci z pięknie pomalowanymi twarzami zaczęły zwiedzanie i z zaciekawieniem oglądały indiańskie trofea: skóry, czaszki oraz poroża upolowanych zwierząt.

2014.07.24 - "Małopolskie Remizy" rozdane!

W środę 23 lipca, w sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia umów w ramach programu "Małopolskie Remizy". Dotyczy ona dofinansowania remontu remiz z budżetu samorządu Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasza Gmina znalazła się w gronie tych, które otrzymały dofinansowanie i to w maksymalnej możliwej wysokości czyli w kwocie 40 tysięcy złotych. Ponad to dodatkowo z dofinansowania WFOŚiGW otrzymamy ponad 6 tysięcy złotych.

2014.07.18 - Nauka pieczenia w świetlicy wiejskiej w Ryczowie

Uczestnicy świetlicy wiejskiej w Ryczowie już po raz drugi podczas tegorocznych wakacji poczuli się kucharzami. Tym razem Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie przekazywały im wiedzę jak zrobić pyszną pizze a na deser oponki. W warsztatach wzięło udział 33 dzieci. Pracę były podzielone, jedni zajęli się przygotowywaniem ciasta, inni starannie czyścili składniki, które następnie kroili i układali na wcześnie uformowane spody.

2014.07.15 - Wizyta listonosza w świetlicy wiejskiej w Ryczowie

Dnia 14.07.2014 na świetlicy w Ryczowie odbyło się spotkanie z listonoszem - Panem Krzysztofem Gierkiem. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. Zajęcia miały na celu przybliżyć dzieciom pracę listonosza, nauczyć prawidłowego wypełniania druków, adresować koperty itp. Wszystkie dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały Gościa, a w zajęciach praktycznych bardzo chętnie brały udział. Po spotkaniu każde dziecko wykonywało własnoręcznie kartkę, które następnie zaadresowaliśmy do wcześniej ustalonych osób.

2014.07.15 - Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Ryczowie

Dnia 10 lipca w świetlicy w Ryczowie odbyły się warsztaty kulinarne, które poprowadziły przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa. Najpierw Panie opowiadały o historii i działalności koła. Zaprezentowały również swój strój. Dzieci z wielkim zainteresowaniem zadawały wiele pytań, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Następnie wszyscy udali się do kuchni w WDK, gdzie odbyły się warsztaty. Uczestnicy poznawali przepis na ciasto drożdżowe oraz zgodnie ze wskazówkami mieszali składniki tym samym wyrabiając ciasto.

2014.07.15 - Warsztaty kulinarne w świetlicy w Miejscu

W dniu 4.07.2014r. Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscu zorganizowało dla dzieciaków uczęszczających do świetlicy wiejskiej warsztaty kulinarne. Postanowiliśmy wspólnie upiec ciasteczka. Tego dnia przyszło dużo dzieci, bo zajęcia takie były dla nich nowością. Z zakupionych produktów powstawało ciasto, z którego dzieci pod okiem członkiń KGW z wielkim zapałem wycinały foremkami różnego rodzaju wzorki.

2014.07.10 - Kulturalne Pasje" - I Prezentacje Artystyczne uczestników zajęć w GOK Spytkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w swojej działalności kulturalnej poza organizowaniem imprez, festiwali, konkursów, daje mieszkańcom swojej gminy możliwość rozwijania i odkrywania nowych talentów, pasji poprzez organizowanie min. zajęć muzycznych, tanecznych, wokalnych. Efekty tej pracy mogliśmy podziwiać 29 czerwca 2014r. podczas I Przeglądu Artystycznego pn. "Kulturalne Pasje". Przybyłych uczestników i ich rodziny serdecznie przywitała Dyrektor GOK w Spytkowicach - Ewa Byrska, jednocześnie dziękując uczestnikom zajęć za to, że chcą poświęcać swój wolny czas na zajęcia kulturalne, że mają swoje pasje.

2014.07.10 - Nowe nawierzchnie dróg

W ciągu kilku ostatnich tygodni w naszej gminie przybyło łącznie 1540 mb nowych nawierzchni dróg gminnych. Stało się tak za sprawą zakończonych remontów realizowanych m.in. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W Bachowicach wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej ul. Cicha - 318 mb, w Spytkowicach ul. Polna - 440 mb, w Ryczowie ul. Długa - 190 mb, ul. Parkowa - 182 mb, ul. Spadzista 410.

2014.07.8 - Wyjątkowa Sesja Rady Gminy

Ostatnia Sesja Rady Gminy była szczególnym wydarzeniem. Jej program podzielono na dwie części. W pierwszej, która odbyła w nowo - wyremontowanych pomieszczeniach Pawilonu Sportowego Astra Spytkowice - Radni Rady Gminy mieli okazję "skontrolować" zakończoną niedawno inwestycję. Wójt Gminy przekazał wszystkie niezbędne informację na temat remontu obiektu. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja, a efekt, który można zobaczyć jest dobrym przekładem poprawnie zrealizowanej inwestycji w całym jej zakresie: od momentu projektowania aż po wszystkie wymagane odbiory techniczne.

2014.07.8 - Projekt "Już pływam"

Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Program był realizowany od 1 marca 2014r. do 30 czerwca 2014r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach.

2014.07.7 - "Gmina wczoraj i dziś" - wystawa w Wadowickiej Bibliotece Publicznej

Wystawa "Gmina Spytkowice wczoraj i dziś" prezentuje atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze gminy Spytkowice. Ekspozycja składa się z trzech części: "Zabytki i atrakcje przyrodnicze gminy Spytkowice", "Skarby sakralne gminy Spytkowice" oraz prace lokalnych artystów malarzy, fotografów i rękodzielników. W części 1 i 2 ekspozycji, za pomocą fotografii na planszach, ukazano architekturę świecką i sakralną gminy oraz piękno lokalnego krajobrazu.

2014.06.25 - Gminna Orkiestra Dęta wyposażona w nowe instrumenty

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zrealizował projekt pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów oraz zorganizowanie warsztatów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.

2014.06.17 - STUDIO URODY Z KARTĄ RODZINY 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, ósmy Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi


2014.06.17 - Kolejny rok w czołówce

Czwarty rok z rzędu nasza Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje czołowe miejsca w rankingu bibliotek powiatu wadowickiego, opublikowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Co roku Biblioteka Wojewódzka bada wyniki bibliotek aż w dziesięciu kategoriach. Następnie na tej podstawie przygotowuje zestawie wyników i podaje do widomości. Dzięki temu można porównać jak pracują biblioteki w powiecie.

2014.06.13 - Remont Pawilonu Sportowego Astra - zakończony !

Prace zostały zakończone. Budynek niczym nie przypomina tego z przed roku. Zmieniono wygląd budynku i rozszerzono jego przeznaczenie. Z chwilą oddania do użytku obiekt jako baza noclegowa stanie się elementem infrastruktury turystycznej. W budynku zlokalizowano 8 miejsc noclegowych, łazienki i pomieszczenia kuchenne. Wszystko dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie podwyższono standard wszystkich pomieszczeń. Szatnie dla piłkarzy, pomieszczenia dla sędziów i pomieszczenia klubowe - wszystko prezentuje się znakomicie. Jest też sala konferencyjna i kilka pomieszczeń, które będą wykorzystane przez inne organizacje społeczne.

2014.06.10 - Ostatnia wizyta naszych Mieszkańców w słowackiej Divince

W sobotę, 24 maja liczna grupa naszych Mieszkańców miała okazję gościć w słowackiej gminie Divinka. Wizyta odbyła się w ramach partnerskiej współpracy w ramach realizacji programu w programie transgranicznym poprzez Euroregion Beskidy.
Grupie przewodniczył Wójt Gminy, a w autokarze zasiedli przede wszystkim przedstawiciele organizacji społecznych z naszego terenu. W miłej i wesołej atmosferze przybyliśmy do Słowacji przed godziną 10:00 by wziąć udział w turnieju dyscypliny, która w Polsce posiada potoczną nazwę "siatkonoga". W skrócie zasady tej dyscypliny są podobne do klasycznej siatkówki, z tą zasadnicza różnicą, że zamiast rąk używa się w tej konkurencji przede wszystkim nóg.

2014.06.4 - Dzień otwarty w Urzędzie Gminy

2 czerwca 2014r. Urząd Gminy w Spytkowicach był otwarty na przyjęcie młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Chęć udziału w tej jakże ciekawej lekcji zgłosiły ZSP w Bachowicach oraz SP nr2 w Spytkowicach. Władzą reprezentującą społeczność uczniowską byli: Dziecięcy Wójt Gminy 2014 – Natalia Szcząber z SP Nr 2, Dziecięcy Sekretarz 2014 - Katarzyna Bobak z ZSP w Bachowicach oraz Dziecięcy Przewodniczący Rady Gminy 2014 – Maciej Korabik z ZSP w Spytkowicach.

2014.06.4 - "Kopciuszek" na wesoło.

Czy to już nowa tradycja w Ryczowie? Może tak. Podobnie jak w ubiegłym roku dorośli przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Dziecka. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, w towarzystwie znamienitych gości, wystawili spektakl pod tytułem "Kopciuszek". Przestawienie było jedną z atrakcji odbywających się 1 czerwca br. w Ryczowie gminnych obchodów dziecięcego święta. Ubiegłoroczny sukces sprawił, że zaangażowanie i zapał, z jakim przystąpiono do przygotowań, był jeszcze większy i bardziej mobilizujący. Wiele tygodni pracy zaowocowało kolejnym udanym przedsięwzięciem. Aktorzy zachwycili swoim profesjonalizmem, poczuciem humoru i dystansem do rzeczywistości. Ze swadą i przymrużeniem oka przedstawili historię Kopciuszka, która, jak to w bajkach bywa, zakończyła się happy endem.

2014.06.4 - Dzień Dziecka 2014

Jak wszyscy wiedzą 1 czerwiec to dzień szczególny dla dzieci i właśnie w tym dniu Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach stworzyli dzieciom możliwość udziału w imprezie z okazji Dnia Dziecka. Popołudnie to rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną przez Proboszcza Parafii Ryczów księdza Adama Ogiegło, homilie skierowaną do dzieci wygłosił ksiądz Wojciech Wylegała. Nabożeństwo zakończyło się specjalnym błogosławieństwem dla dzieci. Następnie uczestnicy udali się na plac przy Wiejskim Domu Kultury, czekało wiele atrakcji.

2014.06.3 - Słodka, rodzinna niedziela

Uroczystość Święta Rodziny i Nocy Muzeów, imprezy organizowanej przez uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wspólnie z Fundacją Pałac w Ryczowie 18 maja 2014r., należała do wyjątkowo udanych. Święto Rodziny odbyło się po raz piętnasty, a Noc Muzeów wydarzenie kulturalne w pałacu rodziny Piaseckich, po raz trzeci. Honorowy patronat nad imprezą objął Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice.

2014.05.30 - Most wzdłuż ul. Spadzistej w Spytkowicach oddany do użytku

Historia tego mostu jest pełna dramaturgii. Wszyscy mają nadzieję, że z chwilą oddania do użytku, to co złe związane z tym mostem nigdy nie powróci. W budżecie gminy na rok 2013 Rada Gminy wspólnie z Wójtem zaplanowała generalną przebudowę, a właściwie wybudowanie nowego mostu łączącego drogę powiatową ul. Zamkowa z drogą gminna ul. Spadzista. Decyzję tę podjęto na wielokrotnie ponawiany w czasie Zebrań Wiejskich - wniosek mieszkańców. W maju 2013r. rozpoczęto remont. Prace wstrzymywane ulewnymi deszczami, ciągle rozpoczynano odnowa.

2014.05.30 - Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy.

Najważniejszym punktem obrad XLII Sesji Rady Gminy Spytkowice było rozpatrzenie uchwał w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu gminy za 2013 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu jego wykonania. Temat rozpoczęła prezentacja multimedialna, jaką Wójt przedstawił Radnym oraz gościom obecnym na Sesji, która w sposób syntetyczny przedstawiała wszystkie wskaźniki, jakie składały się na realizację budżetu Gminy w ubiegłym roku. Najważniejsze dane o których należy wspomnieć, to realizacja dochodów gminy na poziomie ponad 27 mln złotych i wykonanie wydatków w kwocie blisko 31 mln złotych.

2014.05.30 - XLII Sesja Rady Gminy

W czwartek 29 maja na Sali Widowiskowej Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Spytkowice. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Wójta Gminy stanu realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz odpowiedzi na zadane wówczas pytania.

2014.05.28 - Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Spytkowice

W ostatnią niedzielę mogliśmy emocjonować się wyborami do Parlamentu Europejskiego, choć słowo emocjonujące jest tu mocno na wyrost. Frekwencja pokazała wyraźnie, że do eurowyborów nie przykładamy większej wagi. Można powiedzieć, że do urn poszedł najwierniejszy elektorat partii politycznych. Wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z wyniku głosowania jest w związku z tym nieuprawnione, jednak od dłuższego czasu zdaje się wyraźnie utrzymywać przewaga partii prawicowych, które otrzymały grubo ponad 50% ważnych głosów. Wybory zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które w skali całej Gminy uzyskało ponad 43% poparcia.

2014.05.26 - Kolejny wyjazd młodzieży do słowackiej Divinki

W sobotni ranek 17 maja 2014 roku, po raz kolejny, 24 - osobowa grupa uczniów szkół z terenu gminy Spytkowice pod opieką nauczycieli udała się na Słowację do Divinki. Spotkanie to mogło dojść do skutku dzięki realizowanemu projektowi "Divinka - Spytkowice. Partnerstwo dla rozwoju regionu" i miało charakter integracyjno-sportowy. Na miejsce dotarliśmy zgodnie z planem około godziny 10:00. Tam powitał nas gospodarz Gminy Divinka Starosta Michał Krśko, a następnie dokonał oficjalnego otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

2014.05.23 - W sołectwie Miejsce zakończono budowę chodnika

Z nowo wybudowanego chodnika na pewno cieszą się Mieszkańcy sołectwa Miejsce. Za kwotę prawie 325 tys złotych wybudowano 420 mb ciągu pieszego i 380 mb kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej - ul. Floriana. Całość wykonano z gminnych środków budżetowych. Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2013r. Do końca tamtego roku wykonano prace o wartości nie co ponad 200 tys złotych związane z kanalizacją deszczową. Kolejny etap został wykonany w tym roku. Zgodnie z projektem ułożono kostkę brukową i wykonano zjazdy do posesji. N

2014.05.23 - Nowy chodnik przy ul.Starowiejskiej w Ryczowie

Kilka dni temu oddano do użytku nowy chodnik przy ul. Starowiejskiej w Ryczowie. Niespełna rok tomu rozpoczęto remont tej ulicy. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1900 mb w 80 % sfinansowaną ze środków ministerialnych. W tym roku wykonano 840 mb chodnika i kanalizacji deszczowej, od drogi krajowej nr 44 do rowu "R" przy ul. Brzegowej. Koszt remontu wynoszący około 548 tys złotych zostanie sfinansowany w całości z budżetu gminy. Droga gminna ul. Starowiejska czekała na remont kilka lat.

2014.05.21 - O zagrożeniu powodziowym w TVP Kraków.

W poniedziałek 19 maja w TVP Kraków w programie "REGION. LUDZIE, SPRAWY, OPINIE" miała miejsce rozmowa na temat zagrożenia powodziowego, jakie dotknęło nas w ostatnim tygodniu. W dyskusji udział wzięli: Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, Burmistrz Muszyny Pan Jan Golba oraz Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Małopolskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Pan Jan Hofenbauer. Program można obejrzeć klikając na poniższy link:

Program w TVP Kraków
2014.05.20 - "Kolejny raz zagroziły nam majowe opady deszczu"

W dniach 15-18 maja br. z uwagi na utrzymujące się intensywne opady deszczu wystąpiło zagrożenie powodziowe zwłaszcza w północnych rejonach naszej Gminy. Po wystąpieniu wód z koryta rzeki Wisły i zamknięciu się śluz wałowych na terenie Sołectwa Miejsce wzrosło realne zagrożenie zalaniem terenów i zabudowań.
W dniu 16.05.2014 r. o godz. 15.00 Wójt Gminy wprowadził Zarządzeniem Nr 486/2014 Stan Pogotowia Przeciwpowodziowego oraz uruchomił do działań Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który pełnił Stały Dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice. Prowadzono przerzut wód w Sołectwie Miejsce z potoku "JEZIORO" przez wał wiślany przez 2 Zespoły Pompowe "BIAŁOGON" z OSP Miejsce i 1 Zespół Pompowy z OSP Bachowice oraz 1 Zespół Pompowy z Komendy Powiatowej PSP JRG Wadowice.

2014.05.15 - Nowe połączenie drogowe - konsultacje społeczne

W piątek 9 maja w sali WDK Spytkowice, odbyły się wstępne konsultacje na temat koncepcji przebiegu połączenia drogowego, drogi krajowej nr 48 z drogą krajową nr 79 Zator - Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska.
Konsultacje zwołał Wójt Gminy na wniosek inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz firmy projektowej IVIA Sp.zo.o z Bielska Białej, która przygotowuje projekt nowej drogi.
Mieszkańcy Gminy o spotkaniu konsultacyjnym zostali poinformowani poprzez ogłoszenia rozwieszone we wszystkich sołectwach i na stronie internetowej Urzędu Gminy. W akcję informacyjną, na prośbę Wójta włączyli się także proboszczowie wszystkich parafii.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.