I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że od 1 stycznia 2015 r. Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 7. 30 do 15.30
wtorek od godz. 7. 30 do 15.30
środa od godz. 7. 30 do 17.00
czwartek od godz. 7. 30 do 15.30
piątek od godz. 7. 30 do 14.00Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2015.1.26 - Koncert kolęd i pastorałek

Styczeń w polskiej tradycji to czas noworocznych koncertów i wspólnego kolędowania. W ten radosny czas również w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach już po raz drugi odbył się KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. 25 stycznia 2015 r. zespoły działające przy GOK, które ćwiczą pod kierownictwem instruktora Pana Roberta Budzynia, przygotowały koncert. Usłyszeliśmy prezentacje solowe i zespołowe.

2015.1.23 - 152 rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia obchodziliśmy 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie to trwale zapisało się na kartach historii naszego Narodu. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. jako sprzeciw wobec narastającego terroru ze strony Imperium Rosyjskiego. Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie, ziemie zaboru rosyjskiego oraz ziemie zabrane. Przez wielu uważane za największe polskie powstanie narodowe. Mimo początkowych sukcesów, Powstanie zakończyło się przegraną.

2015.1.23 - Plac zabaw w Bachowicach oddany do użytkowania

Od jakiegoś czasu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach uwagę przechodniów przyciąga kolorowy, zupełnie nowy plac zabaw. Chociaż aura nie sprzyja temu by przedszkolaki mogły z niego korzystać, to jednak cieszy sama myśl, że jest i kiedy zaświeci słońce można będzie się oddać zabawie bez reszty.

2015.1.16 - K... Kołyska... Kocham Was!

W niedzielę 11 stycznia mogliśmy obejrzeć spektakl bożonarodzeniowy pt. Kołyska, przygotowany przez młodzież parafii MB Królowej Polski z Ryczowa. Poszczególne sceny zachęcały nas do refleksji nad tajemnicą Boga Stwórcy wszechświata, który pochyla się nad losem człowieka.
Tytułowa Kołyska symbolizowała gotowość na przyjęcie Zbawcy. Walka o miejsce dla Boga, toczyła się w pierwszych scenach, w świecie duchów.

2015.1.16 - Kolejne nowe wiaty przystankowe

Chociaż transport zbiorowy na terenie Naszej Gminy ciągle "niedomaga", to jednak gmina wywiązując się ze swoich zadań, kontynuuje rozpoczętą w 2013 roku akcję rewitalizacji przystanków. W końcowych dniach grudnia dla podróżujących z naszego terenu, zostały udostępnione kolejne wiaty przystankowe. Za kwotę nieco ponad 50 000 zł udało się wyposażyć w nowe wiaty 5 wspomnianych przystanków. W Spytkowicach przed wyruszeniem w podróż mieszkańcy mogą korzystać z wiat przy stadionie Klubu Sportowego "Astra" i na "kępkach".

2015.1.16 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z Kartą Rodziny 3+

W m-cu styczniu br. do realizacji Programu Karta Rodziny 3+ przystąpiło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ''TUW" z siedzibą 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13, B. R. w Tarnowie Oddział w Wadowicach deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice.
Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania Rodzin Wielodzietnych w imieniu Towarzystwa podpisała Pani Ewa Jurkowska dyrektor oddziału "TUW" w Wadowicach z siedzibą w przy ul. Olbrychta 13

2015.1.14 - "Anioły na Górce" dla niepełnosprawnych

Centrum Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych "Anioły na Górce" w Spytkowicach, wybudowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaczęło działać w grudniu 2014 r. 8 stycznia 2015 r. odbyło się jego oficjalne otwarcie. Nowy ośrodek poświęcił jego pomysłodawca, bp Józef Guzdek, dawniej biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, a obecnie biskup polowy Wojska Polskiego.

2015.1.13 - 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015r. odbył się 23 Finał WOŚP, temat tegorocznego Finału brzmiał: "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów". Wolontariusze z naszej Gminy zebrali łącznie 14 056,42 zł,Najwięcej zebrali wolontariusze ze Spytkowic - 6 955,36 zł, następnie z Ryczowa - 3659,69 zł oraz z Bachowic - 3030,37 zł. Gratulujemy Aleksandrze Knapik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, która zebrała największą kwotę (1614,14 zł, 10 dolarów oraz 3,98 EURO).

2015.1.12 - IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda"

To już po raz czwarty gościliśmy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli oraz całe rodziny które towarzyszyły uczestnikom Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
Słuchaliśmy prezentacji scenicznych, których poziom z roku na rok znacznie się podnosi. Dlatego też licznie zgromadzona publiczność, dziękowała wykonawcom za występy gromkimi brawami. Przekonaliśmy się ile pracy i trudu wymagało przygotowanie tych artystów.

2015.1.12 - Budżet na rok 2015 przyjęty jednogłośnie

W poniedziałek 22 grudnia, w Sali WDK Spytkowice odbyła się druga nowej kadencji i jednocześnie ostatnia w roku 2014 sesja Rady Gminy. W obradach sesji wzięli udział Radni Rady Gminy, Wójt Gminy oraz zaproszeni goście tj. przedstawiciele Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Iwona Szablińska - Zastępca Dyrektora i Pan Bogumił Samek pracownik Oddziału oraz Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wadowicach: Pani Krystyna Zielińska - Kierownik Placówki i Pani Jolanta Kleszcz. W sesji uczestniczyli również: Pan Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Józef Stańczyk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach, Sołtysi Sołectw, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

2015.1.08 - "Bijcie w kotły w trąby grajcie a Jezusa przywitajcie- Nowonarodzonego!"

Z takim zawołaniem rozpoczął się kolejny koncert kolędowo- noworoczny w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie. W tym roku miał on jednak znaczenie szczególne, gdyż dzięki złożonym ofiarom mogliśmy pomóc choremu Kubusiowi.
Program koncertu został podzielony na dwie części. W pierwszej mogliśmy usłyszeć popularne kolędy i pastorałki tj. Bóg się rodzi, Tryumfy Króla Niebieskiego, czy Bracia patrzcie jeno. Druga część koncertu miała nieco inny charakter.

2015.1.07 - Koncert zespołu TALITHA KUM

W niedzielę 4 stycznia gościł u nas zespół TALITHA KUM. Tworzą go młodzi ludzie, którzy jak sami mówią śpiewem chwalą Boga. Mieliśmy okazję przekonać się o tym podczas niezwykłego koncertu kolęd, który wprawił słuchaczy w zachwyt. Dźwięki płynące prosto z serc wykonawców, tworzyły niesamowitą atmosferę panująca wśród widowni.

2014.12.19 - Kolejne inwestycje w nasze bezpieczeństwo

Zakończono prace remontowe na potoku Spytkowickim. Właściwie można mówić o gruntownej przebudowie potoku. Główne zadanie polegało na wyprofilowaniu koryta rzeki do zaprojektowanych wielkości i umocnieniu brzegów. Jak widać na załączonych fotografiach wielkość potoku została zwiększona, co gwarantuje nam , że rzeka przyjmie teraz więcej wód opadowych - czyli zwiększy nasze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

2014.12.18 - Spotkanie ze Św.Mikołajem w WDK Ryczów

W dniu 7.12.2014 r. o godz. 14.00 w Wiejskim Domu Kultury najmłodsi mieszkańcy Ryczowa spotkali się ze Św. Mikołajem, który przybył, jak co roku na zaproszenie pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa. Na spotkanie ze Świętym przybyło siedemdziesięcioro dzieci wraz z opiekunami i rodzicami. Wszyscy z napięciem czekali na Gościa, który przybył w towarzystwie śnieżynek, aniołków i reniferów. Mikołaj wywoływał każde dziecko obdarowywał prezentem oraz pozwalał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

2014.12.18 - Św.Mikołaj w Spytkowicach

Wszystkie grzeczne dzieci, a było ich w tym roku bardzo dużo, spotkały się w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach i tu mogły obejrzeć spektakl pt. "Poszukiwana praca dla Bałwanka" w wykonaniu Teatru Czkawka. Dzieci podczas spektaklu były zaangażowane w perypetie bohatera -Bałwanka, który czuł się samotny, smutny i nikomu niepotrzebny.

2014.12.10 - Salon firan z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, dziewiąty Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi.

2014.12.8 - Podsumowanie czterech kwest na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach

Trzy lata temu 1. listopada 2011 roku ruszyła pierwsza kwesta na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach na rzecz ratowania grobowca Kajetana Wolskiego. Decyzja o rozpoczęciu akcji ratowania dojrzewała we mnie od wielu lat. Od zawsze pomnik Kajetana Wolskiego w umysłach Spytkowian zajmował szczególne miejsce. Funkcjonował jako Grób Nieznanego Żołnierza. Również nasza miejscowość chciała mieć na swoim terenie symboliczne miejsce przy którym mogliśmy oddawać cześć i honor poległym w obronie Ojczyzny.

2014.12.5 - Kadencja 2014-2018 - Samorządu Gminy Spytkowice rozpoczęta

Już zupełnie oficjalnie możemy powiedzieć, że VII Kadencja 2014-2018 Samo-rządu Gminy Spytkowice została rozpoczęta. Stało się w sobotę 29 listopada. Uroczystą Sesję Rady Gminy poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Spytkowicach na którą zostali zaproszeni wszyscy samorządowcy i goście. W krótkiej homilii Proboszcz Parafii ks. Józef Piwowarski przypomniał, że praca samorządowca jest przede wszystkim służbą trudną i wymagającą. Rozpoczynając nową kadencję nie wiadomo tak do końca jakie wyzwania nale-ży podjąć, jakie problemy rozwiązać. Często należy dokonywać wyboru by jak najlepiej i uczciwie wypełnić powierzony przez mieszkańców mandat zaufania.

2014.11.25 - Nietypowy zakup

Po umocnieniu w poprzednich latach wałów Wiślanych, w tym roku Gmina Spytkowice poczyniła kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa i ochrony naszego terenu przed zagrożeniami powodziowymi. W listopadzie dobiegła końca realizacja operacji, której celem był zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą do transportu. Łódź charakteryzuje się wysoką stabilnością, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Polski Rejestr Statków. Jednostka przeznaczona jest do rejsów na wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach gdzie może wystąpić siła wiatru do 6 stopni w skali Beauforta. Jej wymiary to 4,75 m długości, 1,87 m szerokości i 0,66 m wysokości, a masa 205 kg.

2014.11.25 - Złote i Diamentowe Gody 2014

Uroczystości związane z jubileuszem 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na terenie naszej gminy rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. Po niej zaproszeni goście udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W tym roku w Gminie Spytkowice swoje Złote Gody świętowało piętnaście par. W gronie dostojnych jubilatów znalazły się również małżeństwa, które doczekały się 60.- lecia pożycia małżeńskiego. Byli nimi Państwo: Maria i Jan Furlaga, Maria i Józef Kowalscy, Antonina i Andrzej Olszowscy.

2014.11.25 - I Młodzieżowy Festiwal Piosenki "O Złotą Nutkę"

W dniu 22 listopada 2014r. odbył się po raz pierwszy w naszej gminie Młodzieżowy Festiwal Piosenki "O Złotą Nutkę". W trakcie imprezy zaprezentowało się 16 uczestników w trzech grupach wiekowych: kl. IV-VI, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, w kategorii soliści i zespoły. Oceny dokonało jury w składzie: Monika Glanowska absolwentka szkoły muzycznej, gra na flecie poprzecznym, Janusz Macherek z wykształcenia pedagog muzyczny, zajmuje się produkcją muzyczną.

2014.11.25 - Droga rolnicza - ul. Szmaragdowa

Mimo, że rok 2014 bardzo szybko dobiega końca, to mamy dla Państwa jeszcze wiele dobrych wiadomości. Jedną z nich jest ta, że w dniu 13 listopada zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi rolniczej na ul. Szmaragdowejw Spytkowicach. Inwestycja została sfinansowana z dotacji przekazanej Gminie przez Województwo Małopolskie w wysokości 10 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 209,42 zł, a różnica została pokryta ze środków własnych, pochodzącychz budżetu gminy Spytkowice.

2014.11.19 - Gminne obchody Święta Niepodległości

Już od trzech lat Narodowe Święto Niepodległości jest szczególnie uroczyście obchodzone w naszej Gminie. Dokładnie 11 listopada obchodzimy najważniejsze dla naszego Narodu Święto, które jest oddaniem hołdu i czci oraz wyrazem pamięci wobec tych, którzy 96 lat temu doprowadzili do odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym dniu mobilizują się wszyscy: Mieszkańcy gminy, władze samorządowe oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne. Nie inaczej było i tym razem. Przemarsz jaki wyruszył spod Domu Strażaka składał się z 17 pocztów sztandarowych, delegacji wszystkich organizacji społecznych działających na terenie gminy, wójta i radnych rady gminy oraz mieszkańców.

2014.11.14 - Nasi kajakarze z Gminy Spytkowice po raz kolejny pokazali swoje siły

Nasi kajakarze z Gminy Spytkowice po raz kolejny pokazali swoje siły. Sezon 2014 kajakarze z MKK mogą uznać za bardzo udany, w tym roku uczestniczyliśmy w wielu regatach rangi ogólnopolskiej m.in. XXX Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Lubniewicach w dniach 09.05 - 11.05.2014 r. zawodniczka Klaudia Sowa w swej kategorii zajęła 7 miejsce .

2014.11.13 - Oświetlony stadion LKS "Orzeł" w Ryczowie.

Kolejną zrealizowaną inwestycją mogą cieszyć się piłkarze i sympatycy klubu sportowego LKS Orzeł w Ryczowie. Po usilnych staraniach działaczy i władz gminy wykonano instalację oświetleniową i nagłośnienie stadionu. W przypadku oświetlenia zakres prac obejmował m. in. ułożenie kabli i rur osłonowych, montaż słupów, wysięgników rurowych oraz projektorów oświetleniowych. Druga część inwestycji to przede wszystkim ułożenie przewodów, zakup mikrofonu bezprzewodowego i montaż zestawu nagłośnieniowego. Całość przeprowadzonych prac wyniosła 120 835, 95 zł.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.