INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem Nr 120 / 38 / 2014 Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych dla pracowników
Urzędu Gminy Spytkowice w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela informuję, że:

2 maja 2014 roku ( tj. piątek )
Urząd Gminy Spytkowice jest nieczynny.

Wójt Gminy Spytkowice
Mariusz KrystianWójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy, że awarię oświetlenia ulicznego na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, pok.19, 22 lub pod nr telefonu 33 8791 820 wew. 44, 45, 51 w godzinach pracy Urzędu.
Termin usunięcia awarii: do 14 dni.2014.04.22 - Grzegorz Klaja po raz trzeci Mistrzem Polski Oyama Karate

Chociaż wszyscy od początku kibicujemy Grzegorzowi, to jednak zdobycie przez Niego po raz trzeci z rzędu tytułu Mistrza Polski było dla nas miłym zaskoczeniem , a to czego dokonał ciągle nie mieści się w głowie.
Mistrzostwa Polski odbywają się co roku. Od trzech lat Grzegorz zdobywa najwyższe trofeum. Dodatkowo należy przypomnieć, że Grzegorz w między czasie leczył kontuzję, która wyeliminowała Go z kilku innych zawodów. Pomimo to, rok temu zdobył drugi mistrzowski tytuł, a jesienią Puchar Polski. Dlatego zwycięstwo w obecnym turnieju jest tak wielką niespodzianką.

2014.04.16 - Mieszkańcy słowackiej Divinki z wizytą w naszej gminie.

W sobotę 12 kwietnia do naszej gminy zawitała liczna delegacja słowackiej gminy Divinka. Celem wizyty było rozpoczęcie współpracy w ramach projektu realizowanego poprzez stowarzyszenie Euroregion Beskidy. Delegacji przewodniczył Starosta Michał Krśko. Tuż po godzinie dziewiątej autokar z gośćmi zajechał przed boisko sportowe "Orlik" w Bachowicach. Część osób rozpoczęła przygotowania do rozgrywek piłkarskich w ramach wiosennego turnieju o puchar Wójta Gminy Spytkowice. W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn. Cztery reprezentowały kluby z terenu gminy Spytkowice, dwie pochodziły ze słowackiej Divinki.

2014.04.15 - "Tradycja Wielkanocna"

W sobotnie popołudnie spotkaliśmy się aby wspólnie wspominać tradycje wielkanocne. Dzięki owocnej współpracy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Związkiem Emerytów i Rencistów mieliśmy możliwość zaprezentować bogate dziedzictwo i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Aby wspólnie z nami kultywować te zwyczaje zaszczycili nas swoją obecnością zacni goście przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i lokalnych.

2014.04.15 - XLI Sesja Rady Gminy

W środę 9 kwietnia w sali WDK Spytkowice odbyła się XLI Sesja Rady Gminy. Była to Sesja bardzo pracowita czego dowodem było przyjęcie 20 uchwał. Ponad to Radni wysłuchali informacji Wójta Gminy nt wdrożenia i realizacji zadań wynikających z tzw. " ustawy śmieciowej " a także przyjęli treść pisma ws. zamontowania fotoradaru na ul. Jana Pawła II w Spytkowicach. Tradycyjnie stałym punktem porządku obrad, jest informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy, jak również informacja na temat zdarzeń z okresu międzysesyjnego.

2014.04.11 - Kolejny przedsiębiorca z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, siódmy Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi.

2014.04.4 - Pieniądze dla OSP Ryczów

Sejmik Województwa Małopolskie, 31 marca tego roku przyjął uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na realizację prac remontowo -budowlanych w remizach strażackich. Wśród gmin, które otrzymały wspomniane dofinansowanie jest też Nasza Gmina. Na remont remizy strażackiej OSP Ryczów otrzymamy 40 000 zł. Pieniądze zostały przyznane w ramach konkursu pn. " MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014" w którym uczestniczyło 137 gmin.

2014.04.4 - Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - dla Naszej Gminy

To już pewna informacja. Do końca listopada tego roku, zostanie wyremontowana kolejna droga gminna - ul. Górki. Przebiegająca przez Bachowice i południową część sołectwa Spytkowice ul. Górki, łączy drogę krajową nr 44 relacji Oświęcim - Kraków, z drogą powiatową nr 1769 K Spytkowice - Witanowice. Droga ta jest więc ważnym węzłem komunikacyjnym. Aby mogła być w pełni wykorzystana, konieczny jest remont. Fatalny stan nawierzchni stwarza dla użytkowników duże niebezpieczeństwo. Wszytko to zmieni się ponieważ już wiadomo, że inwestycja zostanie dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość robót oszacowano na kwotę 1 496 451,56 zł . Zaplanowano wykonanie 2 696 mb nawierzchni. Przyznana kwota dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych.2014.03.21 - Podsumowanie roku 2013 w sołectwach

Wyjątkowo sprawnie i szybko przebiegały tegoroczne Zebrania Wiejskie w Sołectwach Naszej Gminy. Przez trzy kolejne niedziele mieszkańcy gromadzili się na zebraniach poświęconych funkcjonowaniu Sołectw i Gminy. Cykl spotkań rozpoczął się w niedzielę 2 marca w Spytkowicach o godzinie 9:00. Tego samego dnia o godzinie 14:00 odbyło się zebranie w sołectwie Miejsce, a o 16:00 w Lipowej. Kolejne zebrania miały miejsce w niedzielę 9 marca. O godz. 10:00 spotkali się mieszkańcy Ryczowa, a o godz. 14:00 Półwsi. W niedzielę 16 marca na swoim zebraniu zgromadzili się Bachowianie. Tym sposobem w ciągu trzech tygodni zrealizowano zadanie, które w poprzednich latach najczęściej było realizowane w ciągu dwóch miesięcy.

2014.03.19 - Współpraca z gminą Divinka

W ubiegłym tygodniu gościli w Spytkowicach przedstawiciele słowackiej gminy Divinka. Wspominaliśmy już o pierwszym porozumieniu nt. współpracy obu gmin przy realizacji projektów transgranicznych, realizowanych w ramach działania Euroregionu Beskidy. W tym momencie przyszedł czas na konkrety. Beneficjentem podpisanego porozumienia będą przede wszystkim dzieci i młodzież z naszych szkół.

2014.03.17 - Prawo jazdy z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, szósty Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi.

2014.03.11 - XL Sesja rady Gminy

W środę 26 lutego w sali WDK Spytkowice odbyła się XL Sesja Rady Gminy. W trakcie obrad Sesji, Radni przyjęli 14 uchwał. Wysłuchali informacji Wójta Gminy: o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji; o zdarzeniach jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym, a także informacji o procesach sądowych w których Gmina Spytkowice jest stroną postępowania.

2014.03.11 - Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego.

Podczas pierwszego w 2014 roku posiedzenia Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego poruszano wiele, ważnych z punktu widzenia naszej gminy kwestii. Największe dyskusje wzbudził punkt dotyczący stanu technicznego dróg powiatowych i sytuacji finansowej w tym zakresie. Starosta poinformował o wielkości kwot przekazanych gminom w tym roku na remonty. Niestety, tradycyjnie są to kwoty niewielkie. W tym roku otrzymamy tylko 87 tysięcy złotych. Przeznaczone zostaną na budowę chodnika przy ulicy Wiślanej w Spytkowicach.

2014.03.11 - Kolejne środki na remonty dróg!

Podczas ostatniego spotkania włodarzy gmin z Wojewodą Małopolskim zostały wręczone promesy, w których zapisano kwoty jakie otrzymamy na pokrycie strat w infrastrukturze drogowej. Środki na usuwanie szkód powodziowych, dzięki staraniom Wójta Gminy, po raz kolejny trafią na drogi gminne.

2014.03.10 - NAJSMACZNIEJSZY MIÓD Z NAJLEPSZEJ PASIEKI - Kolejne sukcesy Państwa Ortmanów z Ryczowa

Miesiąc temu, 8 lutego 2014 roku, ogłoszono wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Pasiek 2013. I miejsce zdobyły ex equo pasieki: Zofii i Leszka Bodziochów z Tarnowa oraz Marii i Władysława Ortmanów z Ryczowa, gmina Spytkowice pow. Wadowicki.
Dla państwa Ortmanów zwycięstwo w zorganizowanym przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie- konkursie, jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale przede wszystkim potwierdzeniem ich umiejętności i solidności. W tym konkursie została wyróżniona ich pasieka. Natomiast w sierpniu 2013 roku Państwo Ortmanowie zdobyli również bardzo cenne trofeum, jakim bez wątpienia jest I miejsce w 9 Małopolskim Festiwalu Smaku za produkt „miód rzepakowy”.

2014.03.5 - Karta Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ w m-cu lutym br. przystąpili kolejni Przedsiębiorcy, deklarując swój udział jako Partnerzy Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie w dniu 25 lutego 2014 roku Porozumień o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice

2014.02.27 - Podsumowanie turniejów piłkarskich

Zarząd LKS "ASTRA" Spytkowice informuje ,że w sezonie zimowym po raz dziesiąty z rzędu zorganizowano pięć halowych turniejów piłki nożnej w następujących terminach :
18 styczeń 2014r. - seniorzy
25 styczeń 2014 r. - rocznik 1995 i młodsi
01 luty 2014r.- rocznik 1997 i młodsi
07 luty 2014r. - rocznik 1999 i młodsi
08 luty 2014r. - rocznik 2001 i młodsi

2014.02.26 - Strażacy podsumowali działalność za 2013 rok

Początek bieżącego roku był czasem podsumowań działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu naszej Gminy za miniony rok. W tym to okresie odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w poszczególnych OSP. W trakcie odbytych Zebrań poszczególne Zarządy Ochotniczych Strażach Pożarnych przedstawiały sprawozdania z działalności za 2013 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, a także inne istotne informacje dotyczące codziennej pracy.

2014.02.21 - Ferie w świetlicach

Zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich na terenie gminy Spytkowice to była doskonała okazja do interesującego i ciekawego spędzenia wolnego czasu. Okazały się również świetną alternatywą dla internetu i gier komputerowych.

2014.02.10 - Znowu w czołówce

Jak podaje w swoim ostatnim numerze Małopolska Kronika Beskidzka, nasza Gmina kolejny rok z rzędu znalazła się w czołówce Gmin Powiatu Wadowickiego w wielkości środków przeznaczanych na inwestycje. Kolejny raz na trzecim miejscu. Tym razem ze względu na wysokość planowanych inwestycji w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych w roku 2014. Z wyliczeń Kroniki wynika, że prawie 18% naszych wydatków ogółem to właśnie wydatki inwestycyjne. Co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje nam kwotę 487 zł.

2014.02.5 - Skarby Sakralne Gminy Spytkowice ponownie w TVP Kraków.

We wtorek 4 lutego, w programie TVP Kraków "Region. Ludzie, sprawy opinie" poruszano temat Skarbów sakralnych Małopolski, czyli kapliczek i krzyży przydrożnych. Jednym z elementów dyskusji była Publikacja Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiająca te zabytki i elementy architektury religijnej w naszej gminie.

2014.02.3 - Karta Rodziny 3+ już działa!

Z początkiem stycznia b.r. Gmina Spytkowice rozpoczęła realizację programu Karta Rodziny 3+, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 11 listopada 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice. Informacje o podjętej uchwale oraz możliwości złożenia wniosku o wydanie Karty Rodziny 3+ były przekazane do 273 rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy. Do końca stycznia br., wnioski o wydanie Kart Rodziny 3+ złożyło 79 rodzin z poszczególnych sołectw.

2014.01.29 - Koncert świateczno-noworoczny w Bachowicach

26 stycznia w niedzielne popołudnie koncert Państwowej Szkoły Muzycznej im. Jana Pawła II w Wadowicach, zgromadził liczną publiczność w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach.
Niezwykłej urody było to kolędowanie. To już kolejny koncert uczniów PSM, który po raz trzeci w naszej gminie przyciągnął tak dużą ilość słuchaczy. Podopieczni tejże szkoły pokazali niezwykły kunszt gry na swych instrumentach. Uczniowie bardzo się starali, by dobrze wypaść przed liczną publiką.

2014.01.28 - III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek "Magia kolęd i pastorałek"

O tym, że śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów polskich rodzin mogliśmy się przekonać podczas III już Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 25 stycznia w sali WDK Spytkowice.
Celem przeglądu było podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji kolędowania, poznanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek. W jego trakcie mogliśmy poczuć magię minionych już Świąt Bożego Narodzenia, przenieść się w ten cudowny czas.

2014.01.24 - Zakończono budowę II etapu kanalizacji !!!

Budowa II etapu kanalizacji została zakończona!!! To bardzo dobra wiadomość szczególnie dla Mieszkańców centrum Spytkowic. Inwestycja ta była długo wyczekiwana i rozpoczynana z pewnymi obawami. Zezwolenie na budowę kanalizacji uzyskano w styczniu 2011 roku. Budowę rozpoczęto w połowie października 2012 roku, po 33 miesiącach od uzyskania zezwolenia. Można było wcześniej, gdyby pozyskano dofinansowanie unijne. Jednak wcześniejsze wnioski o dofinansowanie tej inwestycji, były odrzucane.

2014.01.17 - KUKUŁCZE JAJO?

We wtorek 14 stycznia, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Gminy Spytkowice i podtrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji w sprawie z powództwa Jana Czechowicza przeciwko Gminie Spytkowice i tym samym zobowiązał do zwrotu potrąconej w grudniu 2008 roku kary, za niedotrzymanie wskazanego w umowie terminu wykonania robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie.

2014.01.13 - Budżet Gminy Spytkowice na 2014 rok przyjęty jednogłośnie !

Głównym punktem obrad ostatniej w 2013 roku Sesji Rady Gminy Spytkowice było rozpatrzenie przedstawionego przez Wójta projektu budżetu Gminy na 2014 rok. Zakłada on uzyskanie dochodów na poziomie 27.839.918,34 zł. Wydatki ustalone zostały na kwotę 28.085.111,34 zł. Jest to rekordowy budżet, jeśli chodzi o poziom dochodów i wydatków, zwłaszcza majątkowych (czyli tych przeznaczonych na inwestycje) na przestrzeni ostatnich lat.

2014.01.8 - Koncert świąteczno - noworoczny w Ryczowie.

6 stycznia b.r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem MBKP w Ryczowie po raz kolejny odbył się Koncert Kolędowo-Noworoczny w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej gminy Spytkowice z siedzibą w Ryczowie. Głównym pomysłodawcą oraz organizatorem był kapelmistrz tejże Orkiestry p. Jerzy Gawęda.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.