NAJNOWSZE WPISY


herb

Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku WDK Miejsce - zaproszenie na spotkanie

27-01-2020

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku WDK w Miejscu ul. Floriana...

Czytaj więcej

herb

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

21-01-2020

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie *od 3 lutego 2020 r....

Czytaj więcej

herb

XIII Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

20-01-2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w...

Czytaj więcej

herb

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

20-01-2020

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z w o ł...

Czytaj więcej

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

17-01-2020

*Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego  pn. "Nadwiślański Plener...

Czytaj więcej

herb

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO PYŁÓW

17-01-2020

*Zagrożenie* Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. *Przewidywany czas trwania ryzyka* Od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  17.01.2020...

Czytaj więcej

herb

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

17-01-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

Czytaj więcej

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //