Lipowa 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Lipowa

Gierek Stefan
34-116 Spytkowice
Lipowa, ul. Nadwiślańska 34

tel. 604-834-402

 

lipowa

 


RADA SOŁECKA WSI LIPOWA

1) CHACHUŁA Czesław Andrzej
2) DZIAŁOWY Franciszek
3) KRYSTIAN Leszek 
 

 

 

STATUT SOŁECTWA LIPOWA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup