JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY


Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-555
e-mail: kultura@gokspytkowice.pl
www.gokspytkowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 8
34-116 Spytkowice
tel. 33 8791-717
e-mail: gbpspytkowice@gmail.com
www.gbpspytkowice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-715
e-mail: gops.spytkowice@pro.onet.pl
www.gops.spytkowice.net.pl

Gminny Zakład Usług Wodnych
ul. Zamkowa 57
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-885
e-mail: gzuw@onet.pl
www.gzuwspytkowice.pl

Gminny Zespół Szkół
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel. 33 8791-590
tel./fax. 33 8791-906
e-mail: gzs@spytkowice.net.pl
www.gzs.spytkowice.net.pl

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szkolna 1
34-116 Spytkowice
tel./fax. 33 8791-828
e-mail: gzozspytkowice@poczta.fm

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup