Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Wydarzenia:

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, PFR oraz PFR Portal PPKzapraszają na konferencję„PPK blisko Ciebie”,dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)Kraków, 30.09.2020 godz. 11:00 Q Hotel Plus

Czytaj więcej...


Akcja "Świeć przykładem"

Przedstawiciele IPA Kalwaria Zebrzydowska oraz Posterunku Policji w Spytkowicach we wrześniu 2020 roku przekazali Szkołom Podstawowym  z terenu Gminy Spytkowice kamizelki odblaskowe w ramach akcji „Świeć Przykładem”.

Czytaj więcej...


Ekshumacja żołnierza w Spytkowicach

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii, który doprowadził do olbrzymich zniszczeń infrastrukturalnych i śmierci wielu milionów ludzi.

Czytaj więcej...


Pierwszy żłobek w gminie tuż, tuż

Na ostatniej prostej znajduje się temat utworzenia pierwszego w gminie Spytkowice publicznego żłobka. Podczas minionego posiedzenia, Rada Gminy stosowną uchwałą podjęła decyzję o utworzeniu tej placówki w Spytkowicach.

Czytaj więcej...


Nagrody z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji samorząd gminy Spytkowice corocznie nagradza policjantów, którzy zasłużyli się w danym roku sumienną i odpowiedzialną służbą.

Czytaj więcej...


Dotacja na zakup sprzętu dla strażaków

Gmina Spytkowice pozyskała środki finansowe z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, dotkniętym skutkami powodzi z 2019 roku.

Czytaj więcej...


Coraz więcej wymienionych kotłów

Wakacyjne miesiące 2020 roku przyniosły nam wymianę kolejnych nieekologicznych kotłów grzewczych znajdujących się w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...Posiedzenie Komisji Rady Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Czytaj więcej...


Nowy sprzęt dla OSP Spytkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach wzbogaciła się w ostatnim czasie o namiot medyczny przeznaczony do prowadzenia działań związanych z walką z COVID-19.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 26

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //