Gminne Ćwiczenia Pożarnicze "POWÓDŹ - MIEJSCE 2015"

W sobotę 22 listopada 2015 roku na terenie Sołectwa Miejsce, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 8 Zastępów strażaków OSP tj:

Założeniami i głównym celem tegorocznych Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych było:
- Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych zastępów OSP w czasie działań przeciwpowodziowych.
- Sprawdzenie możliwości użycia służb współpracujących z OSP, w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy.
- Zabezpieczenie terenu przed zalaniem, przy użyciu dostępnych sił i środków .

O godzinie 16.00 Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zaalarmował jednostki OSP z terenu Gminy Spytkowice, o mającym miejsce zdarzeniu "POWÓDŹ !!" w Sołectwie Miejsce.

Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył Zastęp strażaków z OSP Miejsce tj. obsada samochodu GLM Renault Master wraz z Zespołami Pompowymi "BIAŁOGON HL 24S". Dowodzący Ćwiczeniami Pożarniczymi - Komendant Gminny OSP dh. Tadeusz Dębski natychmiast rozpoczął działania operacyjne na miejscu zdarzenia.

Następnie w ramach wsparcia dotarły 2 zastępy strażaków z OSP Spytkowice tj. obsady samochodów GBA Dennis i GLM Gazela GAZ, 2 zastępy z OSP Ryczów tj. obsady samochodów GBA STEYR i GLM Lublin i 2 zastępy strażaków z OSP Bachowice tj. obsady samochodów GBA 1,6/16 Daimler Benz- Mercedes z Mobilnym Zespołem Pompowym i SLRt Honker oraz Zastęp strażaków z OSP Półwieś tj. obsada samochodu GLM ŻUK, które wspomagały działania ratownicze. Teren działań dodatkowo oświetlany był przez samochód oświetleniowy ŻUK z OSP Bachowice. Rozstawiano i uruchamiano Zespoły Pompowe, rozwijano - budowano linie wężowe celem przerzutu nadmiaru wód z przedwala przez wał do koryta rzeki Wisły, jak również wykonywano zabezpieczenia terenów zamieszkiwanych przez Mieszkańców budowanymi zaporami z worków wypełnionych piaskiem, celem ich ochrony przed zalaniem. Rozjemcą ćwiczeń a zarazem oceniającym był mł. asp. Bogdan Harnas z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, który w podsumowaniu wysoko ocenił działania naszych strażaków podczas tegorocznych ćwiczeń gminnych.

Ćwiczenia obserwowali:
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice - Pan Mariusz Krystian,
-Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
-Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Spytkowice - Krzysztof Świergosz.

Organizatorem Ćwiczeń był Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach dh Mariusz Krystian oraz Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski.

fotogaleria >>>>>>


Nagrodzeni uczniowie

11 listopada 2015r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów odebrali Nagrody Wójta Gminy. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nagrodził w tym roku 17 uczniów wraz z opiekunami.

Za osiągnięcia naukowe i uzyskanie wysokich miejsc w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich nagrody otrzymali:
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach: Paweł Sieprawski, Oliwia Miarka oraz opiekunowie p. Janina Jezierska-Bobak i p. Kinga Szablowska, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Konrad Godzik, Maciej Korabik, Adrian Michalec, Ewa Chlebicka wraz z opiekunami p. Katarzyną Szarek, p. Bernadetą Chlebicką, z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie: Ireneusz Hupert, Jacek Pieczonka, Patrycja Bałys, Kamil Brania, Aleksandra Brania wraz z opiekunami p. Agnieszką Wawro, p. Łucją Kucia-Supron, p. Anną Wołoch a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miejscu: Weronika Simik, Gabriela Żmuda, Gabriela Klęczar wraz z opiekunem p. Barbarą Sternal.
Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali:
uczennice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Wiktoria Sołtys, Klaudia Sowa wraz opiekunami p. Tomaszem Rajdą, p. Tomaszem Kubasem oraz uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Martyna Mędrysa wraz z opiekunem p. Grzegorzem Irzykiem.

Każdy z nagrodzonych otrzymał wartościową nagrodę rzeczową wraz z pakietem promocyjnym gminy. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a koleżanki i kolegów tegorocznych laureatów zachęcamy do pracy w bieżącym roku.
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i Jubileuszu 25 - lecia Samorządu Terytorialnego

Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości były bardzo wyjątkowym i szczególnym wydarzeniem. Połączono je z Jubileuszem 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, co stało się okazją przypomnienia i upamiętnienia wszystkich byłych już, ale także obecnie zaangażowanych w życie Naszego Samorządu osób.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Kajetana Wolskiego, Oficera Wojsk Polskich - bohatera Powstania Listopadowego. W imieniu Społeczności Lokalnej, Władz Samorządowych i Środowisk Kombatanckich uczynili to: Pan Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Pan Stanisław Michalec - Kapitan Rezerwy, Członek Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu środowisk oświatowych i organizacji pozarządowych hołd złożyli przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Spytkowickiej. Następnie wszyscy uczestniczy, delegacje i poczty sztandarowe przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa pod batutą Kapelmistrza Jerzego Gawędy udały się do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Drugą częścią uroczystości była Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowanej przez Księdza Dziekana i jednocześnie Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Spytkowicach, przy udziale Księży z Parafii Gminy Spytkowice. Bardzo uroczysty charakter Mszy Świętej został nadany poprzez śpiew Chóru Parafialnego. Homilię wygłosił Ksiądz profesor Jan Szczepaniak.

Następnie wszyscy udali się do WDK Spytkowice, gdzie uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Gminy. Sesję rozpoczęto Hymnem Narodowym. Po którym uczczono minutą ciszy wszystkich zmarłych, którzy w swoim życiu angażowali się w budowanie i funkcjonowanie Samorządu Terytorialnego. Był to moment podniosły, w którym przypomniano nazwiska wspomnianych osób. A byli to:

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.