Zobaczyć w kamieniu własną historię

Czy w kamieniu można coś zobaczyć? Okazuje się, że tak. Najlepszym dowodem jest odnowiona niedawno, znajdująca się przy ul. Sportowej w Ryczowie kapliczka Św. Jana Nepomucena. Ufundowana w 1866 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Jana Biedrończyka miała chronić mieszkańców Ryczowa od żywiołu powodzi. Dzisiaj stanowi jeden z najstarszych zabytków na terenie Gminy Spytkowice. Aby przywrócić jej świetność i zachować dla przyszłych pokoleń z inicjatywy Wójta Gminy Mariusza Krystiana dokonano pełnej renowacji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczka 2016". Zdaniem Wójta: "Przydrożne kapliczki są bardzo cennym dla nas dziedzictwem kulturalnym i świadectwem mówiącym o naszej historii, gdyż nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzi i wydarzeniami dotyczącymi ich fundatorów. Dlatego samorząd gminny jest zobowiązany do działań związanych z renowacją tych "perełek" naszego dziedzictwa. Co sukcesywnie robimy od roku 2012 angażując różne środowiska do działań i pozyskania funduszy na ten cel. Jeśli my sami nie zadbamy o nasze lokalne dziedzictwo kulturowe - nikt tego nie zrobi. Dlatego bardzo cenne jest zaangażowanie np. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń w podwyższanie naszej świadomości i uwrażliwianie w tym względzie. Oczywiście akcja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków i możliwości ich pozyskania."

Warto przypomnieć, że w roku 2012 również z inicjatywy Wójta Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach wydała unikalną na skalę Województwa Małopolskiego publikację - album zatytułowany "Skarby Sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia" w którym zamieszczono fotografię i informację na temat 124 obiektów sakralnych w tym kapliczek i krzyży przydrożnych zlokalizowanych na tym wspomnianym terenie. Można przyjąć, że jest punkt zwrotny myśleniu o naszej historii zawartej w pamiątkach z przeszłości, w kamieniach - opowiadających o naszych przodkach.


Agencja Rynku Rolnego w Krakowie nagrodziła Szkołę Podstawową w Spytkowicach

16 stycznia 2017r. w Agencji Rynku Rolnego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie filmowo - fotograficznym: "Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!". Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Na konkurs zostało przesłanych 106 oryginalnych i pomysłowych prac dzieci.

Wśród laureatów znalazła się uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach - Julia Kostka, która zajęła pierwsze miejsce. To szczególne wyróżnienie zostało uhonorowane wspaniałymi nagrodami. Julia otrzymała nagrodę indywidualną w postaci tableta, natomiast Pani Dyrektor ZSP Maria Mróz, odebrała nagrodę dla szkoły, którą okazał się dron.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który osobiście pogratulował laureatom, obiecując również promocję wyróżnionych prac na stronach Urzędu Wojewódzkiego.

Po obejrzeniu prezentacji wyróżnionych zdjęć i filmów przy udziale Dyrektora OT ARR Piotra Serafina toczyła się dyskusja o potrzebie i sposobach propagowania dobrych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, w której aktywnie wzięli udział obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół, przedstawiając własne pomysły i propozycje współpracy z ARR w Krakowie.

Popularyzowanie zdrowego stylu życia w ZSP w Spytkowicach jest niewątpliwie szeroko i skutecznie realizowane. Podejmowanie różnorodnych działań i wyzwań przynosi wymierne korzyści dla uczniów i szkoły, która jest w województwie dostrzegana i nagradzana.


Spełnione marzenie - nowy samochód dla OSP Półwieś

Dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem dh Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do sołectwa Półwieś trafił nowy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350. Tym samym spełnia się kolejne marzenie strażaków z Półwsi. Wreszcie mają do swojej dyspozycji nowy samochód bojowy dzięki czemu będą mogli w pełni wspierać swoich kolegów strażaków z innych miejscowości Gminy Spytkowice w prowadzonych akcjach ratunkowych.

"Dzięki przychylności Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nasze Ochotnicze Straże Pożarne wzbogaciły się w ciągu kilku ostatnich dni o dwa lekkie samochody pożarnicze. Przekazanie nowego pojazdu ochotnikom z Półwsi jest dość symboliczne - ponieważ w tym dniu "kończy służbę" w Naszej Gminie ostatni wóz bojowy marki Żuk. Dlatego ta data będzie symboliczna. Bez wątpienia wzrasta sprawność bojowa jednostki w Półwsi co na pewno przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w całej Gminie Spytkowice." - komentuje Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice.

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu największym marzeniem sympatyków Ochotniczej Straży Pożarnej w Półwsi było to, by ich drużyna nie przestała istnieć. Zdecydowane wsparcie Władz Gminy Spytkowice pozwoliło niemalże reaktywować na nowo tę działalność. Dzisiaj ochotnicy z Półwsi cieszą się nowym samochodem, a rok temu przebudowanym od podstaw, nowym budynkiem Domu Strażaka, a Mieszkańcy Półwsi i całej Gminy Spytkowice zwiększonym bezpieczeństwem.


Samochód pod choinkę

Okres świąteczny sprawia, że wszystko to co otrzymujemy można traktować jako "prezent pod choinkę". Bez wątpienia strażacy z Bachowic tak właśnie mogą potraktować przekazany 19 grudnia nowy lekki samochód pożarniczy marki OPEL w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania. Zakupiony przez Gminę Spytkowice za kwotę 200 tys. złotych jest kolejnym wydatkiem inwestycyjnym zwiększającym stan majątkowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach. Strażacy z Bachowic o taki samochód starali się już od dwóch lat podkreślając, że jego posiadanie zwiększy ich mobilność i usprawni akcje ratunkowe. Tę argumentacje podziela Wójt Gminy Mariusz Krystian:

"W sytuacjach kryzysowych, gdzie narażone jest bezpieczeństwo, a nawet często życie Mieszkańców, sprawność i szybkość działania są najważniejsze. Dlatego od sześciu lat przekazujemy na doposażanie wszystkich naszych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spore środki finansowe. Chodzi o to, by Nasi Ochotnicy dysponowali niezawodnym sprzętem ratunkowym" - wyjaśnia Wójt Gminy.

Warto przypomnieć, że Gmina nie tylko finansuje zakup sprzętu, ale także remontuje Remizy Strażackie. W 2013 roku w Bachowicach wykonano za 400 tys. złotych kompleksowy remont Domu Strażaka, a w 2015 roku wykonano remont placu wokół wspomnianego budynku. Podobne inwestycje zostały lub są realizowane prawie we wszystkich sołectwach, gdzie działają Ochotnicze Straże Pożarne.


Zakończono pierwszy etap remontu drogi powiatowej

Gdy pod koniec października rozpoczynano remont drogi powiatowej - ul. Wadowicka w Spytkowicach niewielu wierzyło, że uda się wykonać remont. Tym bardziej, że kilkanaście miesięcy temu było podobnie tzn. firma z frezowała nawierzchnię, a na dalszy ciąg trzeba było czekać właśnie te kilkanaście miesięcy. Tym razem udało się. W połowie grudnia dokonano odbioru technicznego wykonanych robót. Dzięki inwestycji Starostwa Powiatowego w Wadowicach zakończono pierwszy etap remontu ulicy Wadowickiej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 44 w kierunku Bachowic, Woźnik i Witanowic. Za kwotę blisko 600 tys. zł wykonano ponad 600 m.b. nowej nawierzchni bitumicznej. Droga na tym odcinku została poszerzona ok. 50 - 70 cm. Na całym odcinku wykonano nowe pobocze, a po drugiej stronie, w miejscach tego wymagających wyremontowano istniejący chodnik. Pojawiła się też dobrze widoczna bariera ochronna i oznakowanie poziome jezdni, co w sposób znaczący zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. W finansowaniu inwestycji tradycyjnie uczestniczyła Nasza Gmina, która na ten cel przeznaczyła 200 tys. zł. oraz firma De Heus - 100 tys. zł. Warto przypomnieć, że Gmina Spytkowice już od kilku, a nawet kilkunastu lat inicjuje i wspiera inwestycje powiatowe. Wystarczy wspomnieć, że zdecydowana większość chodników wzdłuż dróg powiatowych w ostatnich latach była wykonana w ramach porozumień pomiędzy samorządami: powiatowym i gminnym, a finansowy udział Gminy Spytkowice był bardzo znaczący. To samo można powiedzieć o właścicielach firmy De Heus, którzy nigdy nie odmówili finansowego wsparcia.


Medale i odznaczenia dla nauczycieli

23 listopada 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dyrektor Delegatury w Wadowicach Kuratorium Oświaty w Krakowie Maria Nitka, wizytatorzy Delegatury w Wadowicach, burmistrzowie i wójtowie gmin, m.in. Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. Odznaczenia za długoletnią służbę oraz Krzyże Zasługi wręczał wojewoda małopolski Józef Pilch oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Do grona odznaczonych medalami dołączyli także nauczyciele, z terenu naszej gminy: - Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono: Bogusławę Kadzik-Choczyńską oraz Ilonę Knapik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Medal Komisji Edukacji Narodowej

19 listopada w auli Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie odbył się Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich. Podczas uroczystej gali zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczonych zostało 12 osób. Z naszej gminy Spytkowice Medal KEN otrzymała P. Jadwiga Stanek - opiekun Spółdzielni Uczniowskiej "Stokrotka" działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach, za zasługi dla spółdzielczości i oświaty. Odznaczenie wręczyła P. Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty i P. Anna Bułka - Prezes Zarządu Fundacji Rada Spółdzielczości Uczniowskiej. O Medal KEN dla P. Jadwigi Stanek wnioskowała P. Maria Ryłko - instruktorka Powiatowej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej w Wadowicach.
Niezależne rankingi przemawiają za nami!!!

Kilka tygodni temu wspominaliśmy o rankingu inwestycyjnym samorządowego pisma "Wspólnota" który pokazał nasze doskonałe miejsce wśród gmin wiejskich powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego. Niestety niektóre media (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska), pisząc w tym temacie, podały nieprawdziwą informację, przedstawiając nasz wynik, który nie jest zgodny z rzeczywistością. Redaktorzy nie zadali sobie bowiem trudu, aby odróżnić dwie gminy Spytkowice w powiecie wadowickim i powiecie nowotarskim. Nam przypisano niestety ten gorszy wynik...

My jednak informujemy rzetelnie, dlatego spieszymy poinformować, że kolejne zestawienia napawają optymizmem i cieszą nas wszystkich, ponieważ potwierdzają szybki rozwój inwestycyjny Gminy. Tym razem ranking dotyczy wykorzystania środków europejskich na projekty społeczne. Nie trzeba przypominać, że to dziedzina, która ma największy wpływ na komfort życia naszych Mieszkańców. To tam przecież koncentruje się najważniejszy element usług publicznych, związanych m.in. z edukacją, zdrowiem, pomocą społeczną, kulturą itp. Tym samym, to co widać gołym okiem, jest potwierdzane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto podkreślić, że ranking ten jest niezależny. To nie jest konkurs, w którym za pieniądze kupuje się udział oraz nagrodę. Jest zestawieniem obiektywnym, na które żadna gmina nie może mieć wpływu. I tak, pośród trzech gmin wiejskich powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego zajmujemy 3 miejsce w rankingu!."Dla mnie jest to dowód na to, że idziemy w dobrym kierunku. pomimo trudności, wykorzystujemy swoją szansę, a to co udało się zrobić w ostatnich latach, wpłynęło przecież na jakość życia nas wszystkich. Mam jednak świadomość, że wiele jednak przed nami. Myślę tutaj nie tylko o dużych inwestycjach, jakie na czekają tj. remontach szkół, ale także mniejszych inwestycjach w drogi rolnicze, ścieżki pieszo - rowerowe oraz oświetlenie uliczne, których potrzeba wykonania jest coraz mocniej sygnalizowana przez Mieszkańców." - komentuje ranking i sukces naszej Gminy Wójt Mariusz Krystian.
Widać pracę sołtysów!

Pisaliśmy już o inwestycjach, jakie na terenie naszej Gminy zostały zrealizowane w tym roku dzięki aktywności sołtysów. Okazało się jednak, że zakres robót w ciągu roku zwiększył się i to znacznie, nie sposób więc nie wspomnieć o najważniejszych z nich, jakie miały miejsce od czasu ostatniego artykułu w tym temacie. W Lipowej dzięki współpracy Sołtysa z Urzędem Gminy, udało się naprawić ogrodzenie wokół Domu Kultury. Utwardzono również plac boiska do koszykówki, który jest chętnie odwiedzany przez młodzież. W Spytkowicach p. Sołtys skoncentrowała się na remoncie dróg dojazdowych i dróg rolniczych. Mocno również sołectwo zainwestowało w zakup elementów odwodnienia. Trzeba podkreślić, że ich montaż bardzo często odbywa się przez samych Mieszkańców, którzy realizują to we własnym zakresie. W Półwsi sołectwo zainwestowało m.in. w utwardzenie placu parkingowego przy Domu Strażaka. Dzięki temu powstały tam miejsca postojowe dla samochodów, a samo otoczenie obiektu zyskało na estetyce. Niemała kwota została rozdysponowana także na remont dróg. Warto podkreślić również prace, jakie poczyniono w zakresie wyczyszczenia, odkrzaczenia i odmulenia rowów melioracyjnych. W Ryczowie zdecydowaną większość środków z rezerwy (blisko 30 tysięcy złotych) przeznaczono na utwardzenie 1 drogi rolniczej w Ryczowie Górnym. Dzięki temu ponad 150 metrów drogi odzyskało przejezdność. Sołectwo realizowało również inne naprawy dróg i poboczy z pozostałej części środków. W Miejscu Sołectwo zadecydowało o kompleksowym utwardzeniu ul. Sadowej. Z własnych środków zakupiono również wyposażenie do Szkoły Podstawowej oraz domu pogrzebowego w Spytkowicach. Warto podkreślić, że wszyscy sołtysi współpracują mocno z organizacjami społecznymi, wspierając finansowo ich działalność oraz akcje, które są przez nich przeprowadzane. Bardzo ważna jest również współpraca z Wójtem Gminy. Dzięki temu do części z tych inwestycji, Wójt "dokłada" pulę pieniędzy. W efekcie zakres np. remontów jest dużo większy, a wydatki sołeckie zwiększają się, nawet o 100%. Wójt wielokrotnie podkreślał, że dobra współpraca z sołtysem jest gwarancją sukcesu sołectwa oraz wzrostu poziomu życia naszych Mieszkańców.
Święto Niepodległości w Gminie Spytkowice

Już od wielu lat obchody święta Niepodległości mają w naszej Gminie wyjątkowo uroczysty charakter. Tak też było i tym razem. W tym roku w Ryczowie świętowaliśmy 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Już o godzinie 8:00 gwar i ruch w Wiejskim Domu Kultury zdradzał przygotowania do tej niezwykłej uroczystości. Z minuty na minutę stawał się on coraz większy, bo przybywały kolejne delegacje i poczty sztandarowe. Dokładnie o 8:40 wyruszyliśmy w kierunku kościoła parafialnego. Wpierw jednak Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka, Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Spytkowickiej oraz Uczniowie ZSP w Ryczowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicą upamiętniającą Mieszkańców, zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, jaka znajduje się na cmentarzu parafialnym.

Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Adam Ogiegło. Kościół wypełnił się licznie Mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. Trzeba podkreślić, że nasze obchody przyciągają liczne grono Mieszkańców, którzy w ten sposób odpowiadają na nasze zaproszenie uczczenia Niepodległej.

Po zakończonej liturgii, długi korowód udał się na salę widowiskową WDK, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Po rozpoczęciu obrad uroczystej Sesji Rady Gminy, mogliśmy wysłuchać koncertu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach, pod batutą p. Piotra Kiełbińskiego. W treści koncertu znalazły się utwory Giuseppe Verdiego. Edwarda Elgara, Johanna Straussa czy Johannesa Brahmsa. Mogliśmy usłyszeć także muzykę z filmów "Władca Pierścieni", czy "Piraci z Karaibów". Długie owacje na stojąco skłoniły orkiestrę do trzykrotnego bisowania. Zachwytom nad poziomem artystycznym koncertu nie było końca. Wszyscy uczestnicy Sesji przyznali zgodnie, że był to znakomity pomysł, podkreślający szczególnie mocno uroczysty charakter tego dnia. Warto podkreślić, że organizacyjną część koncertu "ogarniał" Dyrektor PSM w Wadowicach p. Jan Kamiński.

Kolejnym punktem Święta były przemówienia okolicznościowe Przewodniczącego Rady Gminy p. Jerzego Piórowskiego oraz Posła Jarosława Szlachetki. W swoich wystąpieniach podkreślali oni aspekt historyczny i współczesny Święta Niepodległości. Dodatkowo Pan Poseł odczytał skierowany do nas list Pani Premier Beaty Szydło. Odczytaliśmy to jako wielkie wyróżnienie dla naszej gminnej wspólnoty.

Po przemówieniach, zgodnie z tradycją, przyszedł czas na wręczenie nagród rzeczowych uczniom z terenu naszej Gminy, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Pełna lista nagrodzonych oraz zdjęcia z tej części Sesji można znaleźć w osobnym artykule .

Na zakończenie, Wójt Gminy Pan Mariusz Krystian podziękował wszystkim, którzy pomogli zorganizować tą uroczystość. W sposób szczególny, wręczając płaskorzeźby spytkowickiego zamku, podziękował p. Posłowi, Komendantowi PSP oraz Dyrektorowi PSM, za wieloletnią współpracę z naszą Gminą oraz pomoc w realizacji zadań, dotyczących kultury oraz bezpieczeństwa publicznego. Wójt krótko nawiązał również do samego święta. Powiedział m.in.: "To, co robimy dzisiaj będzie procentowało tym, jak będziemy wyglądać, jako Polska i Polacy jutro. Wygląda na to, że czasy spokoju i pokoju kończą się. Jedna z polskich celebrytek powiedziała: "…nie oddam ci polsko, ani jednej kropli krwi…" Jeżeli dzisiaj nie poświęcimy się dla Polski, to co będzie w sytuacji, kiedy nasza Ojczyzna stanie w obliczu zagrożenia. A jest ono coraz bardziej bardziej realne, fizyczne i społeczne."

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia.fotogaleria >>>>>>

Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

Mszą Świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach rozpoczęły się gminne uroczystości związane z jubileuszem 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na terenie naszej gminy. Po niej zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka, gdzie w miłej atmosferze odbyły się dalsze uroczystości.

Jubileusz 60-lecia obchodziły cztery pary, a mianowicie Państwo Maria i Stanisław Ciemierowie, Władysława i Józef Hercogowie, Józefa i Marian Krańscy, Fryderyka i Tadeusz Kucharscy, którzy z rąk Wójta Gminy - Mariusza Krystiana oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Jerzego Piórowskiego otrzymali Listy Gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. Ponadto dwanaście par obchodziło 50-lecie swojego związku małżeńskiego, czyli Złote Gody. Wójt wręczył im dodatkowo medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznane przez Prezydenta RP. Otrzymali je Państwo: Janina i Józef Bartyzelowie, Maria i Stanisław Dziubowie, Aluta i Julian Korblowie, Krystyna i Józef Krzeszychowie, Jadwiga i Józef Machniakowie, Krystyna i Władysław Maślonowie, Maria i Jan Milowscy, Zofia i Czesław Paletkowie, Barbara i Kazimierz Przytułowie, Kazimiera i Mieczysław Spisakowie, Halina i Stanisław Wyrwontowie, Maria i Antoni Zybkowie.

Po oficjalnej części goście zjedli obiad, po którym częstując się kawą i ciastem obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miejscu oraz ich opiekunów. Artyści tańczyli, śpiewali oraz recytowali, za co otrzymali gromkie brawa.fotogaleria >>>>>>

Zdolna młodzież nagrodzona

11 listopada 2016r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów odebrali Nagrody Wójta Gminy. Nagrodzeni to laureaci i finaliści konkurów przedmiotowych, tematycznych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nagrodził w tym roku 32 uczniów wraz z opiekunami.
Za osiągnięcia naukowe i uzyskanie wysokich miejsc w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich nagrody otrzymali:
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach: Aleksandra Czeluśniak, Joanna Sieprawska, Kamil Górkowy, Kamila Stańczyk, Karol Choczyński, Nikola Giermek, Kamil Wójtowicz oraz opiekunowie P.Janina Jezierska-Bobak, P.Małgorzata Balonek, P.Beata Nowak,z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Eliza Grabarczuk, Aleksandra Mroczek, Julia Jędrocha, Barbara Cich, Maria Stokłosa, Natalia Stokłosa, Małgorzata Scąber, Karolina Kucharska, Dawid Gniadek, Nikodem Mazur, Jakub Zwydak, Sara Rzońca, Mateusz Mostowik wraz z opiekunami P.Bernadeta Chlebicka, P.Bożena Maciasz, P.Michał Chrząszcz, P. Natalia Macięga,z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie: Martyna Mamcarczyk, Aleksandra Brania, Wiktora Mróz, Martyna Pyjos, wraz z opiekunami P.Dorota Kaszuba, P.Barbara Sternal, P. Agnieszka Wawro, a także uczennica ze Szkoły Podstawowej w Miejscu: Gabriela Żmuda wraz z opiekunami P.Aneta Dudek i P. Barbara Sternal.
Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali:
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Klaudia Sowa, Wiktoria Sołtys, Jakub Sołtys wraz opiekunami P. Tomasz Kubas, P. Tomasz Rajda, oraz uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie: Martyna Mędrysa, Elżbieta Klaja wraz z opiekunami: P. Grzegorz Irzyk i P. Jacek Zalewski.
Za osiągnięcia muzyczne nagrodę otrzymał:
Uczeń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnegop w Ryczowie: Wojciech Krystian wraz z opiekunem: P. Janusz Cholewka.

Każdy z nagrodzonych otrzymał wartościową nagrodę rzeczową wraz z pakietem promocyjnym gminy. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.fotogaleria >>>>>>

Gmina Spytkowice ciągle w czołówce

Jeden z ostatnich rankingów pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota" badający wielkość inwestycji gminnych, jednoznacznie potwierdza bardzo wysoką pozycję Gminy Spytkowice w tychże zestawieniach. Od kilku lat redakcja "Wspólnoty" bada funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Naszym Kraju analizują wiele jego aspektów. W październiku ukazał się ranking nakładów inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2013 - 2015.

Gazeta wynik swoich analiz przedstawia w formie rankingu dla województw, powiatów i gmin w tym gmin: miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, a także miast na prawach powiatu. Jak wiadomo każda struktura samorządowa ma swoją specyfikę wyróżniającą ją z pośród innych, dlatego taki podział rankingu jest jak najbardziej uzasadniony i zrozumiały. Należy też podkreślić, że nawet w ramach wymienionych JST występuje duża różnorodność uwarunkowań wpływających na wielkość nakładów inwestycyjnych i na pewno rozstrzygającym i decydującym nie można uznać tylko liczby ludności zamieszkujących daną gminę. Wystarczy porównać dochody gmin. Jednoznacznie można zauważyć logiczną prawidłowość, że gmina osiągająca większe dochody inwestuje więcej, a w przypadku, gdy zamieszkuje ją stosunkowo niewielka liczba mieszkańców pozycja w rankingu będzie korzystniejsza. Np. lider rankingu gmin wiejskich - Gmina Kleszczów w województwie łódzkich osiąga roczny dochód przekraczający 200 mln złotych co bezsprzecznie ma decydujący wpływ na wielkość inwestycji. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, która nieznacznie przekracza 5200 mieszkańców - liderowanie w rankingu jest sprawą oczywistą. Dlatego postanowiliśmy informacje pozyskane w rankingu "Wspólny" przedstawić w formie dodatkowych rankingów obejmujących: powiat wadowicki, powiat suski i oświęcimski - przedstawiając wyniki właściwe dla gmin wiejskich tychże powiatów. Następnie wspomniane wyniki zestawiliśmy w jeden wspólny ranking: trzech gmin małopolski zachodniej, a także przedstawiając wielkość wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich Obszaru Doliny Karpia. Taki sposób przedstawienia daje nam możliwość porównania JST bardzo do siebie podobnych, a w dodatku funkcjonujących w swoim sąsiedztwie i wykorzystujących porównywalne zasoby. Wyniki naszych analiz i porównań przedstawiliśmy w tabeli powyżej. Jak widać we wszystkich wspomnianych zestawieniach Gmina Spytkowice zajmuje czołowe miejsca. Spośród gmin wiejskich powiatu wadowickiego zajmuje drugie miejsce co do wielkości inwestycji we wspomnianym okresie. Wśród 17 gminy wiejskich powiatów Małopolski Zachodniej Nasza Gmina zajmuje trzecie miejsce. Bardzo dobrze Gmina Spytkowice prezentuje się wśród 6 gmin wiejskich Obszaru Doliny Karpia - zajmując pierwsze miejsce. Oczywiście trzeba koniecznie podkreślić, że analizowaliśmy wielkość wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich wspomnianych wyżej obszarów. W przypadku Gminy Spytkowice niezależny ranking "Wspólnoty" potwierdza naszą dużą aktywność w obszarze inwestycji, co jak wynika ze wcześniejszych rankingów tego czasopisma przekłada się bezpośrednio na szybszy rozwój. Wg rankingu z roku 2014 w latach 2010 - 2014 Gmina Spytkowice rozwijała się najszybciej ze wszystkich gmin wiejskich powiatu wadowickiego. Jest to wszystko wynikiem właściwie prowadzonej polityki władz gminy ukierunkowanej na pozyskiwanie zewnętrznych środków inwestycyjnych, w tym środków unijnych. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że efekty tejże wytężonej pracy widać gołym okiem - a pojawiające się co jakiś czas zestawienia, porównania, rankingi potwierdzają ten stan rzeczy.Ponad 380 tysięcy złotych unijnych pieniędzy na przebudowę dróg gminnych

Już wiadomo, że Gmina Spytkowice otrzyma dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stanie się tak, ponieważ złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wspomniane dofinansowanie przekroczy kwotę 380 tys. zł. Dzięki temu w roku 2017 zostaną gruntownie przebudowane kolejne dwie drogi gminne. Mowa tu o ul. Szkolnej w Spytkowicach i ul. Sportowej w Ryczowie.

W pierwszym i drugim przypadku zakres robót przewiduje wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni, a także poboczy. Tam, gdzie będzie to możliwe jezdnie zostaną poszerzone. Jak wynika z dokumentacji projektowej ul. Sportowa w Ryczowie zostanie poszerzona miejscami do 4,5 metra, a łączna długość nowej nawierzchni to 257 m.b.

Natomiast w Spytkowicach wzdłuż ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Kwiatową zostanie wykonany chodnik o szer. 1,5 metra. Dla poprawienia bezpieczeństwa pieszych projekt przewiduje również wykonanie trzech przejść dla pieszych. Remont będzie obejmował ul. Szkolną na całej jej długości tj. od drogi krajowej nr 44 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Pogodna, czyli 384 m.b. Szacowany koszt inwestycji to kwota blisko 600 tysięcy złotych.

Inwestycja wpisuje się w realizowany z wielką determinacją i cierpliwością od roku 2011, czyli od początku poprzedniej kadencji - program naprawy dróg gminnych. Efekty tego działania widać już w każdym sołectwie, a korzyści z tego płynące zauważa zdecydowana większość mieszkańców z nadzieją wypatrujących podobnych działań tj. remontów i naprawy stanu technicznego dróg powiatowych.


Nieszczelność cysterny kolejowej.

2 listopada 2016 r. w godzinach popołudniowych Urząd Gminy w Spytkowicach uzyskał ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach informację o wycieku toksycznego Środka Przemysłowego - FOSFOR (TŚP) z cysterny kolejowej na stacji węzłowej PKP w Spytkowicach.

Wójt Gminy - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - natychmiast przystąpił do działania celem rozpoznania sytuacji oraz stwierdzenia, czy nie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia Mieszkańców.

Wystąpić mogło realne zagrożenie chemiczne przez nieszczelność cysterny kolejowej.
Na miejscu zdarzenia działania ratowniczo - rozpoznawcze prowadzone były przez:
1.Państwową Straż Pożarną Komendę Wojewódzką w Krakowie.
2.Państwową Straż Pożarną - Komendy Powiatowe w Wadowicach i Oświęcimiu.
3.Jednostki OSP włączone do KSRG z powiatów Wadowice i Oświęcim, ( w tym OSP Spytkowice i OSP Bachowice z terenu naszej Gminy.)
4.Wójta Gminy - GZZK w Spytkowicach.
5.Starostę Powiatu Wadowickiego.
6.Policję.
7.Służby kolejowe i przedstawiciele Zakładów Chemicznych w Alwerni.

Działania ratowniczo - rozpoznawcze zostały zakończone około godziny 19.00.

Prowadzone w miejscu zdarzenia działania związane z wyciekiem śladowych ilości TŚP pokazały skuteczność i szybkość działania służb i instytucji oraz ich prawidłowe współdziałania z miejscowymi władzami samorządowymi. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działający przy Wójcie Gminy Spytkowice jest zawsze w stanie stałej gotowości do podejmowania działań w przypadku zaistnienia zagrożeń.


Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli

W dniu 19 października 2016 roku na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty w powiatach oświęcimskim, wadowickim i suskim. Uroczystego wręczenia nagród i odznaczeń dokonała Pani Barbara Nowak Kurator Oświaty w Krakowie. Wśród nagrodzonych znaleźli się również nauczyciele, z terenu naszej gminy:
- Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono Panią Teresę Kusior z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie,
- Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Maria Mróz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Z Ryczowa do Łączan - bezpieczniej i szybciej.

Zakończono remont kolejnej drogi gminnej. Tym razem swojego kompleksowego remontu za kwotę ponad 114 tys.zł. - doczekała się wielokrotnie naprawiana ul. Okrężna w Ryczowie. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostało wyremontowane 620 m.b. drogi gminnej łączącej Ryczów z miejscowością Łączany w gminie Brzeźnica, a także z przysiółkiem Ryczów-Chałupki i sołectwem Lipowa. Ulica Okrężna od lat stanowi ważny skrót pomiędzy wspomnianymi miejscowościami. Zamiast korzystać z drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego teraz bez obaw o swoje bezpieczeństwo można przejechać wspomnianą drogą. Docenią to na pewno rowerzyści, którzy dość często i licznie wykorzystują ten skrót. W ramach remontu wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną (dwie warstwy o łącznej grubości 10 cm), a także utwardzono tłuczniem kamiennym pobocza po obu stronach jezdni. Nawet w czasie deszczowej pogody efekt prac "cieszy oko". Całość remontu zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Przybywa nowych nawierzchni dróg

Sukcesywnie i cierpliwie trwają remonty dróg gminnych. Od kilku dni z nowej nawierzchni drogi cieszą się Mieszkańcy dwóch sołectw tj. Bachowic i Spytkowic. Stało się tak za sprawą remontu drogi gminnej - dojazdowej do ul. Górki, która przebiega przez wspomniane sołectwa. W ostatnich dniach zakończono prace na odcinku 660 m.b.. W ramach remontu przebudowano w całości wspomniany odcinek drogi. Droga zyskała 20 cm podbudowę, 8 cm nawierzchnię bitumiczną, 50 cm pobocza, a także 28 m.b. barier ochronnych odgradzających jezdnię od leśnych wąwozów. Efekt można ocenić na zamieszczonych poniżej fotografiach. Cały remont został zrealizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły Naszą Gminę w latach poprzednich. Wartość wykonanych robót, to kwota blisko 150 tys. złotych, a koszt realizacji zostanie dofinasowany z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość oczekiwanego dofinansowania to kwota 80 tys. zł. Warto przypomnieć, że w pobliżu tej inwestycji, w roku 2014 wykonano kompleksowy remont ul. Górki (można o tym przeczytać tutaj: Artykuł - Pierwsza taka inwestycja w Naszej Gminie). Za kwotę nieco ponad 1 mln złotych, a dofinansowanie uzyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przekroczyło kwotę 550 tys. zł. Wykonano w ów czas blisko 2700 m.b. nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzono pobocza, wyczyszczono rowy. Tym samym droga łącząca drogę powiatową z droga krajową została wyremontowana w całości zwiększając bezpieczeństwo użytkowników drogi i usprawniając komunikację.


Sołeckie inwestycje

Chociaż żadne sołectwo w Naszej Gminie nie posiada samodzielności finansowej, a jedynie uczestniczy, jako jednostka pomocnicza w realizacji corocznego budżetu Gminy, właśnie to uczestnictwo w wydatkowaniu środków publicznych jest przysłowiową kropką nad "i" w działalności Gminy. To właśnie Sołtysi i Rady Sołeckie posiadają najbardziej aktualne informacje o bieżących potrzebach społeczności lokalnej. To z ich inicjatywy, co roku realizowane są "drobne inwestycje", które rozwiązują palące problemy. I chociaż wielkość tych nakładów "nie powala z nóg" i nie zawsze są one widoczne, ze względu na to, czego dotyczą - są niezbędne. Każde ze sołectw dysponuje w roku budżetowym tzw. "rezerwą celową na wydatki sołectw", którą rozdysponowuje wg własnego uznania. Najczęściej środki te są przeznaczane na prace porządkowe dość często wykonywane w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, drobne naprawy w budynkach użyteczności publicznej będących w dyspozycji sołectw, a także prace remontowe o charakterze inwestycyjnym - wspófinansowane ze środków będących w gestii Wójta Gminy.

Również w tym roku nasi Sołtysi wykazują się niezastąpioną aktywnością. W Bachowicach m.in. "naprawiono" (przywracając przejazd) blisko 12 kilometrów dróg rolniczych - oczywiście w niezbędnym zakresie uzupełniono nawierzchnie, naprawiono zjazdy udrażniając przepływ wód w rowach, wyremontowano 4 mostki wzdłuż wspomnianych dróg rolniczych. Wykonano nawierzchnie drogi dojazdowej do drogi powiatowej ul. Stefczyka, wyrównano koleiny na drodze przez las na Kaniowie, a także wykonano nawierzchnie na drodze dojazdowej do tamtejszego ujęcia wody. W Spytkowicach naprawiono i uzupełniono m.in. pobocza ulic: Czarnowiejska i Wróblówki. Niemalże w trybie ciągłym trawa udrażnianie rowów melioracyjnych odprowadzających wody z pól i tych stanowiących integralną część kanalizacji deszczowej wzdłuż dróg gminnych. W Ryczowie również rozpoczyna się remont drogi rolniczej, który ma usprawnić komunikację pomiędzy gruntami uprawnymi. Oczywiście to tylko niektóre przykłady aktywności sołeckich, które są podobne w każdym z nich. Szczegółową informację na temat wydatków Rad Sołeckich Mieszkańcy otrzymują co roku na Zebraniach Wiejskich. Musimy pamiętać, ze "całość funkcjonuje" dzięki "drobnym szczegółom" poprawnie prowadzonym.


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.