Piesza Pielgrzymka ze Spytkowic na Jasną Górę

W piątkowy wieczór, 11 sierpnia, zakończyła się XXXVII Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Jej tegorocznym hasłem było "Idźcie i głoście". Tradycyjnie, już po raz 17., Pielgrzymkę do Częstochowy zorganizowano w Spytkowicach. Grupa spytkowicka należy do Członu VII Chrzanów - Libiąż - Spytkowice - Trzebinia, z którym łączy się w Chrzanowie w drugim dniu pielgrzymowania. Wyruszyli 6 sierpnia po mszy świętej w spytkowickim kościele. Przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej udało się ponad 170 osób. Każdy z nich podjął trud pielgrzymowania w osobistej intencji, modląc się w ciszy, ale też przy głośnym śpiewie. Warunki atmosferyczne w tym roku nie były sprzyjające. Wysoka temperatura nie pomagała w wyczerpującej wędrówce, jednak po przekroczeniu granic Częstochowy, nikt już nie pamiętał o niedogodnościach. Po sześciodniowym marszu Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Tam wzięli udział w mszy świętej, po której autokarami wrócili do swoich domów.
Będzie nowy sprzęt pożarniczy dla OSP: Ryczów, Miejsce, Półwieś.

4 sierpnia br. w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach miało miejsce przekazanie przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umów dotacji na doposażenie w niezbędny sprzęt pożarniczy jednostek OSP z terenu Małopolski nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w ramach ogłoszonych przez Urząd marszałkowski konkursów: "Małopolskie Remizy" i "Bezpieczna Małopolska".


Nasza Gmina otrzymała 21.870,00zł., na doposażenie w niezbędny sprzęt niżej wymienionych OSP:Umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w imieniu Wójta Gminy Spytkowice odebrali:Otrzymane środki w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2017" pozwolą na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.
74. Tour de Pologne w Gminie Spytkowice

29 lipca odbył się 1. etap 74. Tour de Pologne. Etap ten rozpoczął się na Rynku Głównym w Krakowie, prowadził m. in. przez Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, a zakończył się po 130 kilometrach na krakowskich Błoniach. Kolarze odwiedzili również Gminę Spytkowice. W Bachowicach zaplanowana została pierwsza Górska Premia TAURON IV kat., którą wygrał Martijn Keizer z holenderskiego teamu LottoNL - Jumbo. Następnie wyznaczoną trasą cykliści udali się w stronę Spytkowic i Ryczowa. Na całej trasie wyścigu można było dostrzec wielu kibiców, którzy w najróżniejszy sposób dopingowali przejeżdżających sportowców. 1. etap wygrał Peter Sagan - kolega Rafała Majki z teamu BORA - Hansgrohe. Najlepszy z Polaków - Paweł Franczak - zajął ósme miejsce. Finał 74. Tour de Pologne odbędzie się 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.
Podsumowanie pierwszego półrocza aktywności sołtysów

Co roku, w okresie wakacyjnym, podsumowujemy prace, które wykonują sołtysi dysponujący środkami finansowymi w ramach tzw. rezerwy sołeckiej. Rezerwa sołecka to część budżetu gminy, którą rozporządzają według własnego uznania, realizując tym samym najpilniejsze potrzeby swoich Mieszkańców. Wielkość nakładów jest dużo wyższa dzięki współpracy z Wójtem Gminy. Współfinansowanych jest wiele znaczących inwestycji, które rozwiązują sołeckie problemy. Również w tym roku sołtysi nie próżnują. W Spytkowicach wyremontowano drugą część drogi "za zamkiem" oraz drogę pod wał w ciągu ul. Brzestowej. Część środków została wydatkowana na promocję sołectwa oraz zakup wyrobów betonowych. Warto zaznaczyć, że bardzo często montaż takich elementów odbywa się przy pomocy samych Mieszkańców. Ponadto Pani Sołtys, wspólnie z Sołtysem Lipowej, przekazała fundusze na utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w ciągu ul. Słonecznej. W Bachowicach Sołtys skupił się na remontach dróg rolniczych. W sumie wyremontowanych zostało 26 mostków prowadzących do pól! W ramach rezerwy sołeckiej zakupiono materiały do remontu dróg oraz utwardzono parking przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym. W Ryczowie również prace skupiły się na poprawieniu stanu linii komunikacyjnych. Wyremontowano m. in. kolejną część tzw. drogi "do studzienek" oraz przepust w ciągu ul. Spokojnej. Dodatkowo uzupełniono kamieniem drogi dojazdowe do posesji. Sołtys Półwsi część środków wydatkował na przygotowanie działki gminnej pod plac zabaw oraz poszerzenie w tym miejscu ul. św. Floriana. Ponadto utwardzono drogę w okolicach boiska sportowego oraz sfinansowano zakup płyt na chodnik łączący ul. Wąwozową z ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie. Działania Pani Sołtys z Miejsca skupiły się na estetyzacji oraz promocji sołectwa.

Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkie osiągnięcia sołtysów. Warto podkreślić, że ich aktywność to nie tylko praca, którą widać. Bardzo duże znaczenie ma również współpraca z organizacjami społecznymi, która w każdym sołectwie stoi na bardzo wysokim poziomie. Całkowita wartość dotychczas wykonanych prac przekroczyła 130 tysięcy złotych, co z pewnością świadczy o ich szerokim zakresie. Z racji tego, że sołtysi nie lubią siedzieć z założonymi rękami, z niecierpliwością czekamy, co przyniesie druga połowa roku w ich wykonaniu.
Rankingi, zestawienia... - Gmina Spytkowice w czołówce

Kolejne rankingi przemawiają na naszą korzyść. W piątkowym wydaniu Gazeta Krakowska opublikowała zestawienie na temat skuteczności w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i rządowych przez poszczególne gminy w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Z opublikowanego rankingu wynika, że Gmina Spytkowice znalazła się na drugim miejscu w powiecie wadowickim oraz na czwartym miejscu biorąc pod uwagę oba powiaty. W powiecie wadowickim musieliśmy uznać wyższość Gminy Wieprz, a w powiecie oświęcimskim lepszy wskaźnik miały tylko Gmina Kęty oraz Gmina Brzeszcze. Poniżej prezentujemy wyniki gmin, które znalazły się w czołówce zestawienia.

Lp. Gmina Ilość pozyskanych środków per capita
1 Kęty (pow. oświęcimski) 1271,24 zł
2 Brzeszcze (pow. oświęcimski) 1241,44 zł
3 Wieprz (pow. wadowicki) 1153,25 zł
4 Spytkowice (pow. wadowicki) 1039,41 zł
5 Andrychów (pow. wadowicki) 1002,25 zł

Z kolei w ostatnim numerze niezależnego Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA znaleźliśmy się na trzecim miejscu w powiecie wadowickim w rankingu zamożności samorządów za 2016 rok. Ranking pokazuje tempo rozwoju danej jednostki i świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez władze samorządowe. Tutaj lepszym wskaźnikiem może pochwalić się tylko Gmina Mucharz oraz, nieznacznie, Gmina Kalwaria Zebrzydowska. W rankingu wszystkich gmin w kraju znajdujemy się na 624 miejscu. Warto podkreślić, że w ciągu czterech lat nasza gmina awansowała o ponad 400 miejsc. Poniżej prezentujemy wyniki gmin z powiatu wadowickiego, które znalazły się najwyżej we wspomnianym zestawieniu.

Lp. Gmina Dochód per capita
1 Mucharz 2902,05 zł
2 Kalwaria Zebrzydowska 2739,91 zł
3 Spytkowice 2736,86 zł

Przytoczone zestawienia znakomicie obrazują progres naszej gminy. Wyniki nie biorą się jednak z niczego. To efekt konsekwentnej polityki na rzecz rozwoju oraz poprawy jakości życia Mieszkańców. Wysokie miejsca w zestawieniach i fakt, że postęp gminy jest zauważalny, są powodem do radości i motywacją do jeszcze cięższej pracy. - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.
Zmodernizowany most kolejowy w Miejscu

W listopadzie 2016 roku na terenie Spytkowic doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W godzinach popołudniowych Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego otrzymał informację o wycieku toksycznego środka - fosforu - z cysterny kolejowej na stacji węzłowej w Spytkowicach. Mimo, iż w ostatecznym rozrachunku okazało się, że zagrożenie wybuchem nie istnieje, wydarzenie to było idealnym pretekstem do rozmów na temat stanu technicznego linii kolejowej nr 103 na trasie z Alwerni do Spytkowic oraz bezpieczeństwa przewożonych po niej substancji. Takie spotkanie odbyło się w naszym Urzędzie. Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Krystiana odpowiedzieli przedstawiciele m. in. Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, OSP Spytkowice, OSP Bachowice, OSP Miejsce, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Zakładów Chemicznych w Alwerni. Podczas dyskusji wypracowano odpowiednie procedury bezpieczeństwa i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ponadto rozmawiano na temat remontu wspomnianej linii kolejowej oraz znajdującego się w jej ciągu mostu kolejowego na rzece Wiśle. Most był w katastrofalnym stanie technicznym. Wiele brakujących elementów powodowało zagrożenie bezpieczeństwa. Dziś możemy powiedzieć, że listopadowe spotkanie przyniosło wymierny skutek. Zniszczone drewniane elementy zostały usunięte, a w ich miejsce wstawiono nowe metalowe kraty. Dodatkowo uzupełniono kamień przy torowisku, wymieniono łożyska oraz część podkładów torowych.

Most, choć oficjalnie nie stanowi pieszej przeprawy przez Wisłę, jest wykorzystywany przez Mieszkańców i turystów. Jest najkrótszą drogą do nowopowstałej Wiślanej Trasy Rowerowej, biegnącej wzdłuż lewego brzegu rzeki. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o kolejnych zmodernizowanych fragmentach linii kolejowej nr 103.
Sport to zdrowie... - rozpoczynamy kolejną inwestycję

Całkiem niedawno pisaliśmy o trwającym remoncie szkół z terenu gminy. Termomodernizacja to jednak nie jedyna inwestycja, na której skorzystają nasze placówki oświatowe. W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boisk sportowych przy ul. Floriana w Miejscu oraz przy ul. Wiślanej i ul. Szkolnej w Spytkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres zaplanowanych prac również wygląda imponująco. Przy szkołach w Miejscu, Spytkowicach i Spytkowicach - Przewozie powstaną boiska wielofunkcyjne m. in. do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia, siłownia zewnętrzna, oświetlenie i mała architektura. Oczywiście każde z wymienionych miejsc zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy.

Jak widać ciągle podejmowane są nowe działania inwestycyjne rozwijające infrastrukturę techniczną gminy. Choć projekt dopiero się rozpoczyna, a do jego zakończenia pozostało jeszcze trochę czasu, wierzymy, że wkrótce w Gminie Spytkowice powstaną kolejne obiekty, które przez lata będą służyły zarówno młodszym, jak i starszym Mieszkańcom naszej gminy.

To kolejne z inwestycji, jakie przygotowujemy do realizacji w najbliższym czasie. Chciałbym, aby w momencie zakończenia kompleksowej przebudowy i remontu szkół gotowe były projekty związane z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wiem jak bardzo jej brakuje, zwłaszcza w sołectwie Spytkowice, dlatego podjąłem działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Oczywiście przed nami trudna droga, m.in. pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, ale wierzę, że i ten plan skutecznie zrealizujemy. - komentuje podpisanie umowy Mariusz Krystian - Wójt Gminy.


32 Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Częstochowy

14 lipca po raz 32. wyruszyła Piesza Pielgrzymka z Wadowic na Jasną Górę. W drogę do Częstochowy udało się ponad 300 osób, które w ciągu sześciu dni pokonają około 160 kilometrów. Każdy z nich podjął trud pielgrzymowania w osobistej intencji, nie zważając na trudne warunki atmosferyczne. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą mszą świętą odprawioną w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Pielgrzymi w drodze do Matki Boskiej Częstochowskiej zawitali również do Spytkowic, gdzie przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej zorganizowano odpoczynek. W przygotowaniu postoju pomogła Gmina Spytkowice oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic zapewniając posiłek i napoje. Na Jasną Górę Pielgrzymi dotrą 19 lipca, wezmą udział w mszy świętej, a po jej zakończeniu wrócą autokarami do swoich domów.
Trwają remonty szkół!

Remonty szkół na terenie Gminy idą pełną parą. Po zakończeniu etapu "papierologicznego" przyszedł czas na fizyczne rozpoczęcie prac. Termomodernizacja placówek oświatowych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach rozpoczęła się w połowie czerwca. Prowadzona jest jednocześnie przez dwie firmy - WI-BA z Myślenic i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Monterin" z Katowic. Aktualnie trwają prace demontażowe i przygotowawcze. W części pomieszczeń zerwano już posadzkę, a ze ścian zniknęły urządzenia grzewcze. Budynki powoli przygotowywane są do przeprowadzenia prac budowlanych, których zakres będzie niezwykle szeroki. Składać się na niego będzie m.in. termomodernizacja ścian, krycie dachów, wykonanie kompletnych robót - od robót fundamentowych do wykończeniowych, wykonanie podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wymiana instalacji grzewczych. Warto zaznaczyć, że tereny wokół szkół to obecnie zamknięte place budowy, w związku z czym użytkowanie m.in. placów zabaw jest niemożliwe.
Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Spytkowicach

7 lipca 2017 roku w budynku Posterunku Policji w Spytkowicach miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Mariusza Krystiana z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach mł. insp. Włodzimierzem Warzechą, Zastępcą Komendanta Powiatowego mł. insp. Robertem Michną oraz Kierownikiem spytkowickiego Posterunku asp. szt. Mirosławem Rzońcą. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Spytkowice, ale jednocześnie miało inne podłoże. Podczas wizyty doszło do uroczystego przekazania, zakupionych przez Gminę, nowych elementów wyposażenia Posterunku w Spytkowicach. Policjanci wzbogacili się o sprzęt niezbędny w codziennym funkcjonowaniu Jednostki. Całość kosztowała blisko 5 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenia przyczynią się do coraz efektywniejszej pracy stróżów prawa, a współpraca między Urzędem Gminy i Policją będzie odbywać się na równie wysokim poziomie jak dotychczas.
Projekt "Już pływam"

Już po raz czwarty uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice w okresie od 14 marca do 29 maja br. uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach. W godzinach przeznaczonych na naukę pływania na Krytej Pływalni "DELFIN" w Wadowicach brało udział łącznie 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Spytkowice.

Uczniowie pod kierunkiem instruktorów poznali zasady bezpieczeństwa i zachowania w wodzie, opanowali podstawowe umiejętności pływackie, nauczyli się pływać, a także udoskonalili swoje umiejętności w tym zakresie. W realizowanym programie były również uwzględnione odpowiednie ćwiczenia dla uczniów z wadami podstawy. Realizacja programu "Już pływam" przyczyniła się do rozpropagowania aktywnych form wypoczynku wśród uczniów, umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego oraz podniesienia ogólnej sprawności fizycznej. Uczestnicy projektu zdobyli również podstawową wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z kąpielisk. Projekt przyczynił się do rozwijania umiejętności współdziałania w grupie, odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych, sumienność, systematyczność, wytrwałości i dążenia do celu. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach na pływalni. Realizacja zajęć wpłynęła na rozwój kultury fizycznej w naszej Gminie oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich.
Nauczyciele odebrali mianowanie

W dniu 19 czerwca br. w Urzędzie Gminy Spytkowice trzech nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do grona nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach Gminy Spytkowice dołączyli nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Katarzyna Simik, Sławomir Kowalczyk oraz Natalia Macięga. Przy wręczaniu zaświadczeń obecny był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian - przewodniczący komisji, Pan Krzysztof Szpara wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Maria Mróz oraz eksperci powołani do Komisji. Część uroczysta poprzedzona była egzaminem, w którym nauczyciele wykazali się wiedzą w zakresie umiejętności zawodowych oraz prawa oświatowego.
Umowy podpisane!

Pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację szkół było dla całej Gminy Spytkowice świetną informacją. Przypomnijmy - W sierpniu ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kompleksowego remontu trzech placówek oświatowych. Pod koniec marca informowaliśmy, że wniosek został bardzo dobrze oceniony i w rezultacie Gmina otrzyma na to zadanie wsparcie z Funduszy Unijnych na kwotę ponad 3,5 mln złotych. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości w tej sprawie. 25 i 29 maja Wójt Gminy Mariusz Krystian podpisał ostateczne umowy na wykonanie robót remontowych w budynkach Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie. Tym sposobem rozpoczyna się, tak długo wyczekiwana przez wszystkich, przebudowa mocno już zniszczonych placówek. Rozpoczęcie robót planowane jest w połowie czerwca. Zadanie jest o tyle skomplikowane, że większość prac będzie wykonywana w trakcie trwania roku szkolnego co powoduje, że Wykonawcy będą musieli zapewnić prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkół. Zakres prac we wszystkich placówkach jest ogromny. Składa się na niego m.in. termomodernizacja ścian, krycie dachów, wykonanie kompletnych robót - od robót fundamentowych do wykończeniowych, wykonanie posadzek i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wymiana instalacji grzewczych i grzejników. Remont szkoły w Bachowicach wykona firma WI-BA z Myślenic, natomiast szkoły w Spytkowicach i Ryczowie zmodernizuje jedna firma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MONTERIN" z Katowic. Remonty będą prowadzone równocześnie we wszystkich szkołach. Termin zakończenia prac ustalono na 20 sierpnia 2018 r., natomiast termin oddania placówek do użytkowania to 30 września 2018 r. Koszt wszystkich prac, zgodny z ofertami złożonymi przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym, wyniesie prawie 15,5 mln złotych. Jest to kwota, na nasze warunki finansowe, oszałamiająca. Wyraźnie obrazuje skalę całego przedsięwzięcia, które niewątpliwie jest jednym z największych, jeśli nie największym w całej historii Gminy Spytkowice. Z niecierpliwością czekamy na końcowe efekty podjętych działań.
Vive la France! - wizyta Gminnej Orkiestry Dętej w partnerskiej Gminie Naours

Romantyczne spacery, słodko brzmiący język i wyborne wino - to z tym zazwyczaj kojarzy się nam Francja. Dla Gminnej Orkiestry Dętej, co chyba mogę śmiało stwierdzić w imieniu wszystkich jej członków, wspomnienie tego kraju będzie przynosiło jednak przede wszystkim wspomnienie serdeczności, uśmiechu i gościnności, której doświadczyliśmy na francuskiej ziemi, a dokładniej rzecz ujmując w miejscowości Naours, gdzie przywitał nas sprawujący pieczę nad tamtejszym merostwem Jean Michel-Bouchy , a przede wszystkim mieszkańcy tego uroczego miasteczka.

Nasz pobyt we Francji trwał trzy dni - od piątku do niedzieli. Jego najważniejszym i kulminacyjnym punktem był koncert zagrany wspólnie z miejscową orkiestrą. Zanim jednak do niego doszło nieodzowna była próba generalna, do której doszło w piątkowy wieczór , tuż po zakwaterowaniu i powitalnej kolacji. Sobota natomiast zarezerwowana była tylko i wyłącznie na zwiedzanie. Zaczęliśmy od pełnych tunelów i jaskiń podziemi miasta, które były wykorzystywane jako schrony dla okolicznej ludności między innymi podczas obu wojen światowych. Zdołaliśmy jednak obejrzeć tylko nieliczną część tego labiryntu, ponieważ w sporej części jest on wciąż miejscem pracy archeologów, którzy poszukują tam różnorakich skarbów przeszłości. Same podziemia robią ogromne wrażenie. Aż trudno sobie wyobrazić, że ta prawdziwa podziemna wioska jest dziełem ludzkich rąk. Można także podziwiać jej organizację - prowizoryczne mieszkania miały przypisane odpowiednie numery, a także były podpisane nazwiskami mieszkańców.

Kolejnym przystankiem w naszej podróży był pomnik polskiego lotnika Andrzeja Prochnickiego przy którym zagraliśmy polski hymn oraz złożyliśmy biało-czerwony bukiet kwiatów. Niezmiernie wzruszyło to Jean Michela-Bouchy'ego, który uświadomił nas, że dzięki nam po raz pierwszy w tym właśnie miejscu zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Pomnik stoi w pobliżu miejsca, w którym 19 sierpnia 1943 roku spadł zestrzelony przez Niemców samolot Prochnickiego, natomiast ciało naszego lotnika spoczywa na polskim cmentarzu wojskowym w Langannerie.

Punktem docelowym naszej wycieczki była nadmorska miejscowość Saint-Valery, w której mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy, a także przekonać się o zdradzieckiej naturze wód znikających w czasie odpływów, które jednak potem powracają na swoje miejsce, zaskakując czasem w ten sposób gapiowatych turystów. Na szczęście nie spotkało to żadnego z nas, również dlatego, że musieliśmy opuścić to urokliwe miejsce jeszcze przed kulminacyjnym momentem przypływu i powrócić do swojego chwilowego miejsca zamieszkania. Po drodze zatrzymując się jeszcze oczywiście na wspólną kolację. Tu warto zaznaczyć, że kolacja francuska wygląda całkiem inaczej niż ta spożywana w Polsce. Przede wszystkim trwa niewymiernie dłużej i jest doskonałą okazją do prowadzenia rozmów na różnorakie tematy.

Niedziela już od rana podporządkowana była czekającemu nas koncertowi. Od razu po śniadaniu udaliśmy się na salę, na której mieliśmy wystąpić, aby należycie przygotować się do czekającego nas zadania. Gdy goście, na których brak nie mogliśmy narzekać, zasiedli już na swoich miejscach, swoje muzyczne popisy rozpoczęli gospodarze całej imprezy - orkiestra dęta pod batutą Jean Noëla Wiarta. Po nim pałeczkę przejął Szymon Piątek i to my zaprezentowaliśmy Francuzom przygotowany przez nas repertuar, który został pozytywnie odebrany. Publiczność nie szczędziła nam gromkich oklasków, nagradzając nas nimi szczodrzej niż miejscowych wykonawców. Na koniec przyszedł czas na wspólne wykonanie dwóch utworów, a po nim na wylewne, obustronne podziękowania. Potem pozostało tylko razem świętować ten muzyczny sukces. Nie trwało to jednak długo. Czekały już na nas nasze bagaże, które należało spakować, gdyż powrót do Polski zbliżał się wręcz nieubłagalnie z każdą kolejną minutą.

Pożegnanie, jak to zwykle bywa, było trudne i poruszające. Te trzy dni wystarczyły by przywiązać się do ludzi, wśród których przyszło nam żyć. Francuzi byli dla nas niezwykle gościnni i mogliśmy u nich liczyć na wszystko, czego tylko potrzebowaliśmy. Duża część tych, którzy ugościli nas w swoich domach miała polskie korzenie. Większość jednak nie potrafiła mówić po polsku, ale bariera językowa nie przeszkodziła nam w porozumieniu, w którym często pomagał choćby internet. Myślę, że wszyscy wrócili do swoich domów zadowoleni, a jedynym rozczarowaniem mógł być fakt, że nasz wyjazd po prostu szybko się skończył. Był to kolejny, piękny krok w budowaniu przyjaźni między Polską a Francją, a także pomiędzy Spytkowicami i Naours - siedzibami dwóch partnerskich gmin.

Tomasz Brożek
Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Ryczowie

2 maja to szczególna data w kalendarzu wszystkich Polaków. Tego dnia obchodzony jest w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Kolory polskiej flagi nierozerwalnie towarzyszą dziejom historycznym naszego Narodu. Biel i czerwień od wieków prowadziły Polaków w najważniejszych wydarzeniach.

W tym dniu, również w Gminie Spytkowice, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi ze specjalnym udziałem Pani Premier Beaty Szydło. Niewątpliwie dzień ten przejdzie do historii naszej Gminy, albowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby urzędujący Prezes Rady Ministrów odwiedził naszą małą Ojczyznę. Wizyta Pani Premier była dla Gminy zarówno ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, jak również wspaniałą promocją, ponieważ hasła "Ryczów", czy "Gmina Spytkowice" przez kilka dni wybrzmiewały w całym kraju więcej razy, niż kiedykolwiek wcześniej. Poza Szefową Rządu w uroczystości wzięli udział m.in. Senator RP Andrzej Pająk, Posłowie na Sejm RP, Wojewoda Małopolski, Starosta Wadowicki oraz wojewódzcy i powiatowi Komendanci Straży Pożarnej i Policji. Obchody rozpoczęły się na placu przed OSP w Ryczowie uroczystym podniesieniem flagi państwowej na maszt, przy dźwiękach hymnu narodowego odegranego przez Gminną Orkiestrę Dętą. Następnie głos zabrała Pani Premier. W przemówieniu podkreśliła, że hymn, godło i flaga to polskie symbole, które są ważne dla Polaków od wieków, które sprawiają, że pamiętamy o naszej historii, tradycji, pamiętamy, skąd jesteśmy, i sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Pani Premier dodała, że w tym wyjątkowym dniu, biało-czerwona oplata całą Polskę i musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest dbanie o to, by jak najwyżej na masztach w całym kraju powiewały biało-czerwone barwy. Po ceremonii podniesienia flagi narodowej uczestnicy uroczystości udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, gdzie Panią Premier powitał Wójt Gminy Mariusz Krystian, który zaznaczył, że gości Prezesa Rady Ministrów wśród ludzi życzliwych, w środowisku osób dobrego serca. Wójt podkreślił, że we wspólnych działaniach z Radą Gminy starają się zmieniać naszą małą Ojczyznę mając w sercu i pamięci hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna". Wójt dodał, że Gmina stara się być zawsze blisko człowieka i w swej większości docenia i popiera Panią Premier. Na zakończenie Wójt przekazał Szefowej Rządu ikonę św. Kingi - patronki samorządowców. Następnie głos zabrała Pani Premier. W swoim przemówieniu podkreśliła, że do Gminy Spytkowice przyjechała jak "do siebie", że być w naszej Gminie to ogromny zaszczyt i radość z możliwości spotkania się z Mieszkańcami Gminy. Po oficjalnych przemówieniach wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach pod batutą Pana Piotra Kiełbińskiego. Wspaniały koncert został doceniony przez Mieszkańców i Gości gromkimi brawami i dwukrotnym bisem. Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs na "Najpiękniejszego Majowego Mazurka". Wykonane przez Koła Gospodyń i Związek Emerytów ciasta tak przypadły do gustu jurorom, że ci zdecydowali przyznać wszystkim równorzędną nagrodę.

Całość wydarzenia uświetniła Kompania Honorowa PSP w Wadowicach oraz 17 pocztów sztandarowych organizacji społecznych z terenu Gminy. Poczet flagowy wystawiła także 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach. Wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów tego uroczystego święta należą się ogromne wyrazy uznania, a Mieszkańcom wielkie podziękowania za przybycie.

Część zdjęć dzięki uprzejmości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz mediów lokalnych m.in. portali wadowice24.pl i mamNewsa.pl.fotogaleria >>>>>>

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.