Przeprawa promowa otwarta!

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej Gminy. W piątek, 6 października, odbyło się ponowne otwarcie przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty. W wydarzeniu brali udział: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Chrzanowski Krzysztof Kasperek, Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek oraz Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów zawarli porozumienie intencyjne w przedmiocie wyrażenia woli współdziałania oraz współpracy przy utrzymywaniu i eksploatacji przeprawy promowej.

Prom "Drogowiec" został wyciągnięty na brzeg w sierpniu ubiegłego roku. Jego stan techniczny nie pozwalał na użytkowanie, w związku z tym podjęto decyzję o kolejnej naprawie. Ponadto brakowało aktualnego przeglądu Państwowego Rejestru Statków. Znalezienie wykonawcy remontu nie było jednak proste, dlatego prom na brzegu spędził kilka miesięcy. Ostatecznie w kwietniu bieżącego roku ogłoszono przetarg, który wygrała firma Star-Kop Stal sp. z o.o. z Czernichowa i to ona wykonała remont. Jego zakres był niezwykle szeroki i obejmował m.in. wymianę blach poszycia kadłuba, naprawę podstawy układu napędowego, wykonanie nowego pokładu, remont silnika oraz oczyszczenie i malowanie. Naprawę zakończono w sierpniu i wtedy również prom zwodowano.

Całość prac kosztowała ponad 180 tysięcy złotych. Połowę kwoty pokryła Gmina Spytkowice. Jest to kwota niemała, ale aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, nie można było dłużej czekać. I to właśnie zadecydowało o podjęciu przeze mnie oraz Radę Gminy decyzji o dofinansowaniu powiatowego zadania dotyczącego remontu przeprawy promowej. Mam nadzieję, że prom, już bez żadnych przeszkód, będzie służył wszystkim jego użytkownikom - komentuje to wydarzenie Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.
AKTA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO O. RUDOLFA WARZECHY OCD JUŻ W RZYMIE

Akta procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Stanisława Warzechy), karmelity bosego z Wadowic, znanego spowiednika i kierownika duchowego, opiekuna chorych i cierpiących, trafiły do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 27 września w Watykanie delegat arcybiskupa krakowskiego ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ks. dr Andrzej Scąber wraz z Postulatorem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD. Towarzyszyli im związani z kandydatem na ołtarze księża kanonicy Michał Kliś z Libiąża i Stanisław Malarz z Jurgowa.

O. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator procesu Sł. B. o. Rudolfa, jego wychowanek w nowicjacie w 1977 r., pracujący na co dzień w klasztorze w Wadowicach, wyznaje, że "ten kandydat na ołtarze, kapłan z otwartymi oczyma, gdyż dostrzegał zarówno materialną jak i duchową biedę ludzką, był nazywany specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem i prezentuje świętość kapłańską i zakonną, o jakiej mówi Urząd Nauczycielski Kościoła całego okresu posoborowego, a zwłaszcza pontyfikatu św. Jana Pawła II, z którym znał się osobiście i którego odwiedził na Watykanie".

Liczące ponad 2,5 tys. stronic akta nt. świętości życia i cnót sługi Bożego, zgromadzone podczas kilkuletniego dochodzenia diecezjalnego, zostaną teraz poddane weryfikacji i ocenie merytorycznej w Stolicy Apostolskiej. Jeśli Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyda dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego, zostanie opracowana w sprawie cnót Ojca Rudolfa stosowna "Positio", która stanie się przedmiotem analizy teologów konsultorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz biskupów i kardynałów, członków tejże Kongregacji. Opierając się na ich opinii Ojciec Święty będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w sprawie heroiczności cnót tego polskiego karmelity bosego, przed laty wielkiego propagatora opinii świętości i kultu św. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego w Polsce po kasatach z okresu zaborów.

O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bachowicach koło Wadowic. Po ukończeniu niższego seminarium karmelitańskiego w Wadowicach, wstąpił do Karmelu. Wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1944 r., dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 r. w Wadowicach. Dnia 11 stycznia 2011 r. kard. Stanisław Dziwisz rozpoczął w Krakowie jego proces beatyfikacyjny, który zakończono 11 czerwca 2017 r. w Wadowicach pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

W wadowickim Karmelu istnieje specjalna izba pamięci poświęcona słudze Bożemu. Zebrano w niej pamiątki po świątobliwym zakonniku. Trzy razy w ciągu roku w wadowickim Karmelu celebrowane są uroczystości wspominające o. Rudolfa: w rocznicę jego śmierci, w rocznicę jego święceń kapłańskich i w rocznicę jego urodzin. Nadto w Bachowicach, rodzinnej parafii kandydata na ołtarze, powstało muzeum, które upamiętnia o. Rudolfa i związanych z Bachowicami ks. Franciszka Gołbę i Franciszka Stefczyka.

Postulator procesu zachęca do modlitwy o cud za przyczyną sł. B. o. Rudolfa Warzechy, i wyznaje, że "cud ten, obok wielu łask jakie wierni już otrzymali i nadal otrzymują, stanowiłby nadprzyrodzoną pieczęć samego Pana Boga nad świętością życia drogiego nam wszystkim Ojca Rudolfa, i pozwoliły Ojcu Świętemu wynieść go na ołtarze Kościoła, czego wszyscy pragniemy".
Poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Półwieś

23 września był niezwykłym dniem dla druhów z OSP Półwieś. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia ich samochodu bojowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w kościele parafialnym w Ryczowie, gdzie druhowie, zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Sołectwa wzięli udział we Mszy Świętej, po której poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz tejże parafii - ks. Adam Ogiegło. Następnie wszyscy udali się do Półwsi, gdzie na placu przy remizie OSP zaplanowano dalszy ciąg uroczystości. Ta część rozpoczęła się od odegrania przez Gminną Orkiestrę Dętą z Ryczowa hymnu państwowego. Przy dźwiękach hymnu na maszt została wciągnięta flaga Polski. Następnie Prezes OSP Półwieś druh Paweł Kozioł przedstawił zarys historii jednostki wraz z historią jej reaktywacji w 2012 roku. W dalszej części uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do samochodu Naczelnikowi OSP Półwieś druhowi Markowi Mostowikowi, który przekazał je kierowcy - druhowi Piotrowi Drożdżowi. Aktu przekazania kluczy dokonali Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski.

Wydarzenie swą obecnością zaszczycili m. in. Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Mariusz Krystian, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Jerzym Piórowskim, Sołtys wsi Półwieś Stanisław Maślona wraz z Radą Sołecką, Proboszcz Parafii w Ryczowie ks. Adam Ogiegło oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

Dla mnie dzisiejsza uroczystość jest symboliczną klamrą spinającą czas od 2012 roku, kiedy to przy zaangażowaniu wielu osób wspólnie wznowiliśmy rzeczywiste działanie jednostki, a później sukcesywnie odbudowaliśmy jej bazę materialną, czego dowodem jest ta piękna Remiza! Poświęcenie nowego samochodu ratowniczego wieńczy tę pracę. Dlatego życzę wszystkim Druhnom i Druhom tej jednostki na czele z Prezesem i Naczelnikiem OSP dalszego rozwoju oraz udanych akcji ratujących życie, zdrowie i mienie naszych Mieszkańców - mówił w czasie uroczystości Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Przypomnijmy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350 został zakupiony w grudniu ubiegłego roku dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem druhem Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie to było dość symboliczne, ponieważ właśnie wtedy na zasłużoną emeryturę odszedł ostatni w naszej gminie samochód bojowy marki Żuk.
Podsumowanie akcji przeciwpowodziowej

W ostatnich dniach pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała. Ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie południowej Polski, doprowadziły do znacznego podniesienia poziomu wód oraz licznych podtopień. 21 września, w godzinach popołudniowych opady się nasiliły. O godz. 19 Wójt Gminy Mariusz Krystian wprowadził stały dyżur członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prowadzono stały monitoring stanów wody w lokalnych potokach, rowach melioracyjnych, stan i działanie śluz wałowych i przepompowni. Jednostki OSP ze Spytkowic, Bachowic i Ryczowa interweniowały do późnych godzin nocnych udrażniając przepusty i usuwając wodę z podtopionych piwnic. W związku z pogarszającą się sytuacją Wójt Gminy, zarządzeniem z dnia 22 września, ogłosił na terenie Gminy Spytkowice stan pogotowia przeciwpowodziowego. Po konsultacji władz gminy z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach i Komendantem Gminnym OSP rozpoczęto przerzut wód z przedwala potoku Jezioro we wsi Miejsce oraz na śluzie w Lipowej Smolickiej. 24 września o godz. 19, po opadnięciu poziomu Wisły i otwarciu się śluz wałowych, zakończono przerzut wód, który trwał nieprzerwanie przez 53 godziny. Wody pompowały 4 zespoły pompowe (3 będące własnością OSP z terenu gminy oraz 1 zespół pompowy z KP PSP Wadowice). Godzinowa wydajność pracujących zespołów to przerzut przez wał 31 tys. litrów wody. W akcji brali udział Strażacy z OSP Spytkowice, OSP Bachowice, OSP Miejsce oraz PSP Wadowice. 25 września, z uwagi na stabilizację warunków pogodowych i obniżenie wód gruntowych Wójt Gminy - szef GZZK w Spytkowicach odwołał stały dyżur członków Zespołu oraz stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całej gminy.

Mogę powiedzieć, że w miejscach, w których Gmina Spytkowice podjęła działania naprawcze w infrastrukturze melioracyjnej nie było w ogóle działań kryzysowych, bądź były w dużo mniejszym natężeniu (ulice: Kolejowa, Jana Pawła II, Czarnowiejska, Starowiejska, Kasztelańska w Spytkowicach). Tam jednak gdzie nie mogliśmy tego zrobić, z uwagi na zarząd RZGW lub sprzeciw Mieszkańców wobec planowanej inwestycji, zagrożenie występuje nadal (potok Jezioro w Miejscu, ul. Stadionowa w Ryczowie, ul. Wąwozowa w Półwsi). Będę na pewno podnosił te kwestie w mojej pracy - komentuje Wójt Mariusz Krystian.

Wójt Gminy składa serdeczne wyrazy wdzięczności dla wszystkich Strażaków z OSP biorących udział w akcji ratowniczej. Ponadto słowa podziękowania za okazaną pomoc kieruje także na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy i Komendanta Gminnego OSP.
Gmina Spytkowice z dofinansowaniem na wymianę starych kotłów grzewczych

W pierwszej połowie miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Do dofinansowania zostało wybranych 91 projektów na łączną kwotę prawie 137 mln zł. Ponadto Zarząd Województwa rozstrzygnął również konkurs w ramach poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). W tym przypadku do dofinansowania zostały wybrane 64 projekty na łączną kwotę prawie 59 mln zł.

W ramach powyższych konkursów Gmina Spytkowice, na początku roku bieżącego, złożyła wnioski o uzyskanie dofinansowania na poprawę jakości powietrza i ograniczenie poziomu niskiej emisji. 18 września otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informację, że nasze wnioski zostały ocenione pozytywnie i Gmina na powyższy cel otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 mln zł. Przyznane środki spowodują, że w prawie 200 domach zostaną wymienione stare kotły lub piece węglowe na nowoczesne kotły węglowe, a także zostaną przebudowane istniejące wewnętrzne instalacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego. Ponadto w 70 gospodarstwach domowych stare kotły zostaną wymienione na kotły gazowe, kotły na biomasę oraz pompy ciepła. Wszystkie nowe źródła ciepła będą spełniać obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy przekonani, że pozyskane dofinansowanie będzie miało ogromne znaczenie w ważnej kwestii jaką jest obniżenie poziomu niskiej emisji. Wielu mieszkańców, dzięki wsparciu finansowym, zdecyduje się na bardzo kosztowną wymianę przestarzałych kotłów grzewczych, która przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu.


Sztafeta rowerowo-biegowa II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń

W dniu 06.09.17r. przedstawiciele "Spytaktiv" uczestniczyli w sztafecie rowerowo - biegowej II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń na odcinku Wygiełzów - Skawina. Bieg odbywa się dla upamiętnienia 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Impreza ta rozpoczęła się w dniu 03.09.17r.w Katedrze Lwowskiej, a zakończy się 09.09.17r. wybiegnięciem na górę Kahlenberg w Wiedniu. Po zakończeniu swojej zmiany zrobiono pamiątkową fotografię i rozdano kilkanaście elementów odblaskowych zachęcając do odwiedzenia naszej Gminy Spytkowice i Doliny Karpia

Andrzej Kozioł, Leszek Papierski
Rozpoczynamy nowy rok szkolny

4 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie czas rozpocząć kolejną przygodę. Dla większości to "chleb powszedni", ale dla najmłodszych to dopiero początek edukacyjnej drogi. Przed uczniami i ich opiekunami 10 miesięcy ciężkiej pracy, która, miejmy nadzieję, zaowocuje znakomitymi wynikami i pozytywnymi ocenami na końcoworocznych świadectwach. Rozpoczynający się rok szkolny, w związku z prowadzoną termomodernizacją w największych placówkach, jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Prosimy w tej kwestii o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z okazji powrotu do szkoły Wójt Gminy Mariusz Krystian składa wszystkim Nauczycielom i Rodzicom życzenia dobrych owoców pracy dydaktycznej i wychowawczej, a Uczniom powodzenia w podejmowanych działaniach, satysfakcji z osiąganych wyników oraz samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice

3 września 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10 w Spytkowicach. Do wyborów zgłoszono dwie listy kandydatów na radnych:
1) Tomski Stanisław (zgłoszony przez KWW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU) - Lista nr 1,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (zgłoszony przez KWW AKTYWNE SPYTKOWICE) - Lista nr 2

Wg przedstawionego przez Gminną Komisję Wyborczą w Spytkowicach protokołu, na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) Tomski Stanisław (Lista nr 1) - 50 głosów,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (Lista nr 2) - 48 głosów.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Pan Stanisław Tomski. Gratulujemy i życzymy powodzenia w sprawowaniu funkcji radnego Rady Gminy Spytkowice.

Frekwencja wyborcza wyniosła 20,6%.


Gminne Dożynki 2017

Tegoroczne Gminne Dożynki w sołectwie Bachowice rozpoczęliśmy tradycyjnie przemarszem z Domu Strażaka do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Tam w uroczystej koncelebrze Księdza Franciszka Jeleśniańskiego oraz Księdza Adama Ogiegły Mszę Świętą odprawił Ksiądz Dziekan Józef Piwowarski. W jej oprawę włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach.

Po jej zakończeniu piękny korowód przejechał na stadion sportowy, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Tam oficjalnym przywitaniem gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością rozpoczęliśmy dalsze świętowanie. Miło nam było gościć Rolników z rodzinami, szczególnie Starostów Dożynek Państwa Grażynę i Tadeusza Kurdzielów, Mieszkańców naszej Gminy oraz przedstawicieli władz bądź zaprzyjaźnionych instytucji czy firm. Byli wśród nich: Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, Ks. Franciszek Jeleśniański Proboszcz Parafii w Bachowicach, Ksiądz Doktor Kazimierz Kaczmarczyk, Ksiądz Szymon Wróbel Wikariusz Parafii w Spytkowicach, Starosta Wadowicki Pan Bartosz Kaliński, Wicestarosta Wadowicki Pan Andrzej Górecki, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek, Wójt Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan Ryszard Papanek, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan Józef Kościelniak oraz delegacja z Gminy Spytkowice, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach Pan Robert Michna, Radny Powiatowy Pan Ryszard Mróz, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Pan Andrzej Nowak, Kierownik ARiMR w Wadowicach Pan Eugeniusz Kurdas, Kierownik Wytwórni Pasz De Heus Spytkowice Pan Zygmunt Kolasa, Prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy Pani Grażyna Ciepły-Gumuła, Prezes MSH Wizan Pan Jerzy Chylewski, Prezes PSS Społem Pan Zenon Szewczyk, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach Pan Mirosław Rzońca, Radni Rady Gminy Spytkowice, Sekretarz Gminy Spytkowice Pani Anna Przejczowska, Sołtysi wsi z terenu gminy Spytkowice, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy, sponsorzy, przedstawiciele prasy oraz współorganizatorzy: sołtys wsi Bachowice oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Listy gratulacyjne przesłali m.in. Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Pani Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.

Po przywitaniu Starostowie Państwo Grażyna i Tadeusz Kurdzielowie złożyli na ręce Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana chleb i dary ziemi, równocześnie zwracając się z prośbą, aby był on dzielony sprawiedliwie. Następnie do wszystkich mieszkańców i rolników zwrócił się Wójt Gminy. W swoim przemówieniu nawiązał do ważnych wydarzeń oraz inwestycji jakie ciągle mają miejsce w naszej gminie oraz życzył wszystkim rolnikom i Mieszkańcom Gminy Spytkowice pomyślności oraz przekazał serdeczne słowa podziękowania. Głos zabrali również zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, który odczytał list od Premiera RP Pani Beaty Szydło, Starosta Wadowicki Pan Bartosz Kaliński, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek. Na scenie swoje podziękowania przekazali również Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) Pan Ryszard Papanek oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) Pan Józef Kościelniak.

Po przemówieniach przyszedł czas na koncert Gminnej Orkiestry Dętej w trakcie którego Panie z KGW oraz ZEiR częstowały wszystkich uczestników kwaśnicą. Wszyscy mogli się również delektować pysznym ciastem ufundowanym przez Piekarnię Maja ze Spytkowic oraz Piekarnię WIZAN z Zatora.

Na honorowym miejscu KGW i ZEiR prezentowały owoce swojej ciężkiej pracy w postaci pięknych wieńców dożynkowych z tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów, które wcześniej zostały ocenione przez jury oraz publiczność. Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów w głosowaniu publiczności rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez właściciela firmy K&K Pana Kamila Bałysa. Natomiast organizacje, które wykonały wieńce otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy.

W dalszej części uroczystości mieliśmy okazję podziwiać występy zespołów artystycznych, m.in. zaprzyjaźnionych Górali, oraz innych przy których dźwiękach wszyscy świetnie się bawili. PZHGP oddział Zator Sekcja Spytkowice, Bachowice zaprezentował nam pokaz lotu gołębi. Natomiast Klub Motocyklowy GREY WOLVES pochwalił się swoimi cudnymi pojazdami. Bogactwo tradycji regionalnych mogliśmy oglądać na stoiskach wystawienniczych Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, którzy zaprosili wszystkich chętnych do plecenia wianków dożynkowych: zbożowo-kwiatowych oraz do malowania obrazu z cyklu Dożynkowe malowanie pod tytułem "Polska łąka kwietna". Dulowa - Zaginiona Wioska prowadziła interaktywne i edukacyjne warsztaty z zielarką oraz zaprezentowała wyroby eko drewniane. Pani Zofia Szlachetka prezentowała ręczne robótki, które są jej pasją. Gmina Spytkowice, Dolina Karpia, KRUS, ARiMR, ODR, MIR, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprezentowały się na stoiskach promocyjnych. Najmłodsi mogli natomiast pobawić się w wiosce afrykańskiej, pojeździć ciuchcią oraz korzystać z placu zabaw. Stałym wydarzeniem podczas tej imprezy jest Bieg Dożynkowy organizowany przez Amatorski Klub Sportowy SpytAktiv oraz wiele innych konkursów.
W trakcie trwania dożynek można było również odwiedzić Muzeum Regionalne. Wieczorem oglądaliśmy pokaz sztucznych ogni, który jest stałym punktem tej uroczystości i po raz kolejny okazała się strzałem w dziesiątkę.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Mieszkańcom za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być ono tak wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom. Byli nimi: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Karpik" Graboszyce, Wytwórnia Pasz De Heus Spytkowice, Firma K&K Kamil Bałys, Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, MSH "Wizan" Andrychów, JUS-MAR Józef Jędrocha, Lewiatan Spytkowice, Piekarnia Maja Spytkowice.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w korowód. Wszystkim kierowcom maszyn rolniczych, starych samochodów oraz ich właścicielom Panom: Tadeuszowi Kurdzielowi, Sebastianowi Walkowicz, Henrykowi Wronie, Konradowi Kubarskiemu, Mirosławowi Bałysowi, Marcinowi Stańczykowi, Pawłowi Stańczykowi, Adamowi Maślanie.
Tym, którzy prowadzili bryczkę oraz zasiadali w siodle, Właścicielowi Gospodarstwa Agroturystycznego "Stajnia Grudki", Stadninie Koni "Jowisz" Graboszyce oraz Panom Zbigniewowi Listowskiemu, Józefowi Wieczorek, Państwu Alinie i Adamowi Sieprawskim oraz Paniom Magdalenie Dębskiej i Agnieszce Koji.

Szczególne podziękowania składamy Starostom Dożynek Państwu Grażynie i Tadeuszowi Kurdzielom, sołtysowi wsi Panu Marianowi Szewczykowi wraz z Radą Sołecką wsi Bachowice oraz Kole Gospodyń Wiejskich w Bachowicach oraz jego Przewodniczącej Pani Lucynie Kozak, organizacjom społecznym z terenu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich: z Bachowic, Miejsca, Półwsi, Ryczowa, Spytkowic Związkowi Emerytów i Rencistów ze Spytkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej, Amatorskiemu Klubowi Sportowemu SpytAktiv ze Spytkowic, Klubowi Motocyklowemu GREY WOLVES.fotogaleria >>>>>>
III Bieg Dożynkowy

27 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 wystartował III Bieg Dożynkowy w Bachowicach. W tym roku biegacze rywalizowali na dystansie 6 km, a Nordic Walking na dystansie 4 km. Trasa biegła po urokliwym pogórzu w naszej Gminie i była dosyć wymagająca. W imprezie sportowo - rekreacyjnej uczestniczyło ponad 20 osób. Wśród uczestników znaleźli się mieszkańcy Gminy Spytkowice i Małopolski. Bieg odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice. W kategorii biegowej pierwsze miejsce zdobył Przemysław Kosiarz z miejscowości Jankowice, drugie miejsce zdobył Mariusz Ciapa z Babic, trzecie miejsce zdobył Bartłomiej Pojnar z Wadowic, a w kategorii nordic walking zwyciężył Dariusz Kozioł ze Spytkowic, drugie miejsce zdobyła Agnieszka Kozioł z Ryczowa, trzecie miejsce zdobyła Ewelina Gołba ze Spytkowic. Po zakończonej rywalizacji odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych pucharów oraz losowanie nagród ufundowanych przez darczyńców. Podczas całego wydarzenia panowała miła przyjacielska atmosfera. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu Gminy Spytkowice na czele z Włodarzem. Wśród firm które wsparły nasze wydarzenie znalazły się firmy: Astra-Styl z Bachowic, Adrianno-Damianii z Bachowic, Dinozatorland, oraz sklep "U Agi" ze Spytkowic. W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy uczestnikom za przybycie a Gminie Spytkowice i darczyńcom za ufundowanie nagród . Zapraszamy już na kolejny koleżeński bieg Spytkowicki, który odbędzie się już w maju 2018 r.

Leszek Papierski, Andrzej Kozioł
Remonty szkół

Trwają remonty w szkołach z terenu gminy. W każdej placówce do wykonania jest mnóstwo pracy, jednak już teraz możemy zaobserwować jej pierwsze efekty. W Bachowicach niektóre pomieszczenia przybierają już ostateczny wygląd. Najbliżej ukończenia są sale, w których uczyć się będą przedszkolaki. Równie dobrze prezentuje się kuchnia i jadalnia. W Spytkowicach, na części starej szkoły zostały wykonane prace rozbiórkowe. Obecnie przygotowywane jest wykonanie posadzek w piwnicach oraz wymiana dachu. W Ryczowie trwają działania związane z remontem kotłowni oraz nadbudową pomieszczenia przeznaczonego dla Przedszkola. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawców harmonogramami. Pomimo trwających remontów uczniowie rozpoczną rok szkolny bez żadnych przeszkód.
Piesza Pielgrzymka ze Spytkowic na Jasną Górę

W piątkowy wieczór, 11 sierpnia, zakończyła się XXXVII Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Jej tegorocznym hasłem było "Idźcie i głoście". Tradycyjnie, już po raz 17., Pielgrzymkę do Częstochowy zorganizowano w Spytkowicach. Grupa spytkowicka należy do Członu VII Chrzanów - Libiąż - Spytkowice - Trzebinia, z którym łączy się w Chrzanowie w drugim dniu pielgrzymowania. Wyruszyli 6 sierpnia po mszy świętej w spytkowickim kościele. Przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej udało się ponad 170 osób. Każdy z nich podjął trud pielgrzymowania w osobistej intencji, modląc się w ciszy, ale też przy głośnym śpiewie. Warunki atmosferyczne w tym roku nie były sprzyjające. Wysoka temperatura nie pomagała w wyczerpującej wędrówce, jednak po przekroczeniu granic Częstochowy, nikt już nie pamiętał o niedogodnościach. Po sześciodniowym marszu Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Tam wzięli udział w mszy świętej, po której autokarami wrócili do swoich domów.
Będzie nowy sprzęt pożarniczy dla OSP: Ryczów, Miejsce, Półwieś.

4 sierpnia br. w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach miało miejsce przekazanie przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umów dotacji na doposażenie w niezbędny sprzęt pożarniczy jednostek OSP z terenu Małopolski nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w ramach ogłoszonych przez Urząd marszałkowski konkursów: "Małopolskie Remizy" i "Bezpieczna Małopolska".


Nasza Gmina otrzymała 21.870,00zł., na doposażenie w niezbędny sprzęt niżej wymienionych OSP:Umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w imieniu Wójta Gminy Spytkowice odebrali:Otrzymane środki w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2017" pozwolą na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.
74. Tour de Pologne w Gminie Spytkowice

29 lipca odbył się 1. etap 74. Tour de Pologne. Etap ten rozpoczął się na Rynku Głównym w Krakowie, prowadził m. in. przez Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, a zakończył się po 130 kilometrach na krakowskich Błoniach. Kolarze odwiedzili również Gminę Spytkowice. W Bachowicach zaplanowana została pierwsza Górska Premia TAURON IV kat., którą wygrał Martijn Keizer z holenderskiego teamu LottoNL - Jumbo. Następnie wyznaczoną trasą cykliści udali się w stronę Spytkowic i Ryczowa. Na całej trasie wyścigu można było dostrzec wielu kibiców, którzy w najróżniejszy sposób dopingowali przejeżdżających sportowców. 1. etap wygrał Peter Sagan - kolega Rafała Majki z teamu BORA - Hansgrohe. Najlepszy z Polaków - Paweł Franczak - zajął ósme miejsce. Finał 74. Tour de Pologne odbędzie się 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.
Podsumowanie pierwszego półrocza aktywności sołtysów

Co roku, w okresie wakacyjnym, podsumowujemy prace, które wykonują sołtysi dysponujący środkami finansowymi w ramach tzw. rezerwy sołeckiej. Rezerwa sołecka to część budżetu gminy, którą rozporządzają według własnego uznania, realizując tym samym najpilniejsze potrzeby swoich Mieszkańców. Wielkość nakładów jest dużo wyższa dzięki współpracy z Wójtem Gminy. Współfinansowanych jest wiele znaczących inwestycji, które rozwiązują sołeckie problemy. Również w tym roku sołtysi nie próżnują. W Spytkowicach wyremontowano drugą część drogi "za zamkiem" oraz drogę pod wał w ciągu ul. Brzestowej. Część środków została wydatkowana na promocję sołectwa oraz zakup wyrobów betonowych. Warto zaznaczyć, że bardzo często montaż takich elementów odbywa się przy pomocy samych Mieszkańców. Ponadto Pani Sołtys, wspólnie z Sołtysem Lipowej, przekazała fundusze na utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w ciągu ul. Słonecznej. W Bachowicach Sołtys skupił się na remontach dróg rolniczych. W sumie wyremontowanych zostało 26 mostków prowadzących do pól! W ramach rezerwy sołeckiej zakupiono materiały do remontu dróg oraz utwardzono parking przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym. W Ryczowie również prace skupiły się na poprawieniu stanu linii komunikacyjnych. Wyremontowano m. in. kolejną część tzw. drogi "do studzienek" oraz przepust w ciągu ul. Spokojnej. Dodatkowo uzupełniono kamieniem drogi dojazdowe do posesji. Sołtys Półwsi część środków wydatkował na przygotowanie działki gminnej pod plac zabaw oraz poszerzenie w tym miejscu ul. św. Floriana. Ponadto utwardzono drogę w okolicach boiska sportowego oraz sfinansowano zakup płyt na chodnik łączący ul. Wąwozową z ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie. Działania Pani Sołtys z Miejsca skupiły się na estetyzacji oraz promocji sołectwa.

Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkie osiągnięcia sołtysów. Warto podkreślić, że ich aktywność to nie tylko praca, którą widać. Bardzo duże znaczenie ma również współpraca z organizacjami społecznymi, która w każdym sołectwie stoi na bardzo wysokim poziomie. Całkowita wartość dotychczas wykonanych prac przekroczyła 130 tysięcy złotych, co z pewnością świadczy o ich szerokim zakresie. Z racji tego, że sołtysi nie lubią siedzieć z założonymi rękami, z niecierpliwością czekamy, co przyniesie druga połowa roku w ich wykonaniu.
Rankingi, zestawienia... - Gmina Spytkowice w czołówce

Kolejne rankingi przemawiają na naszą korzyść. W piątkowym wydaniu Gazeta Krakowska opublikowała zestawienie na temat skuteczności w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i rządowych przez poszczególne gminy w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Z opublikowanego rankingu wynika, że Gmina Spytkowice znalazła się na drugim miejscu w powiecie wadowickim oraz na czwartym miejscu biorąc pod uwagę oba powiaty. W powiecie wadowickim musieliśmy uznać wyższość Gminy Wieprz, a w powiecie oświęcimskim lepszy wskaźnik miały tylko Gmina Kęty oraz Gmina Brzeszcze. Poniżej prezentujemy wyniki gmin, które znalazły się w czołówce zestawienia.

Lp. Gmina Ilość pozyskanych środków per capita
1 Kęty (pow. oświęcimski) 1271,24 zł
2 Brzeszcze (pow. oświęcimski) 1241,44 zł
3 Wieprz (pow. wadowicki) 1153,25 zł
4 Spytkowice (pow. wadowicki) 1039,41 zł
5 Andrychów (pow. wadowicki) 1002,25 zł

Z kolei w ostatnim numerze niezależnego Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA znaleźliśmy się na trzecim miejscu w powiecie wadowickim w rankingu zamożności samorządów za 2016 rok. Ranking pokazuje tempo rozwoju danej jednostki i świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez władze samorządowe. Tutaj lepszym wskaźnikiem może pochwalić się tylko Gmina Mucharz oraz, nieznacznie, Gmina Kalwaria Zebrzydowska. W rankingu wszystkich gmin w kraju znajdujemy się na 624 miejscu. Warto podkreślić, że w ciągu czterech lat nasza gmina awansowała o ponad 400 miejsc. Poniżej prezentujemy wyniki gmin z powiatu wadowickiego, które znalazły się najwyżej we wspomnianym zestawieniu.

Lp. Gmina Dochód per capita
1 Mucharz 2902,05 zł
2 Kalwaria Zebrzydowska 2739,91 zł
3 Spytkowice 2736,86 zł

Przytoczone zestawienia znakomicie obrazują progres naszej gminy. Wyniki nie biorą się jednak z niczego. To efekt konsekwentnej polityki na rzecz rozwoju oraz poprawy jakości życia Mieszkańców. Wysokie miejsca w zestawieniach i fakt, że postęp gminy jest zauważalny, są powodem do radości i motywacją do jeszcze cięższej pracy. - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.
Zmodernizowany most kolejowy w Miejscu

W listopadzie 2016 roku na terenie Spytkowic doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W godzinach popołudniowych Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego otrzymał informację o wycieku toksycznego środka - fosforu - z cysterny kolejowej na stacji węzłowej w Spytkowicach. Mimo, iż w ostatecznym rozrachunku okazało się, że zagrożenie wybuchem nie istnieje, wydarzenie to było idealnym pretekstem do rozmów na temat stanu technicznego linii kolejowej nr 103 na trasie z Alwerni do Spytkowic oraz bezpieczeństwa przewożonych po niej substancji. Takie spotkanie odbyło się w naszym Urzędzie. Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Krystiana odpowiedzieli przedstawiciele m. in. Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, OSP Spytkowice, OSP Bachowice, OSP Miejsce, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Zakładów Chemicznych w Alwerni. Podczas dyskusji wypracowano odpowiednie procedury bezpieczeństwa i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ponadto rozmawiano na temat remontu wspomnianej linii kolejowej oraz znajdującego się w jej ciągu mostu kolejowego na rzece Wiśle. Most był w katastrofalnym stanie technicznym. Wiele brakujących elementów powodowało zagrożenie bezpieczeństwa. Dziś możemy powiedzieć, że listopadowe spotkanie przyniosło wymierny skutek. Zniszczone drewniane elementy zostały usunięte, a w ich miejsce wstawiono nowe metalowe kraty. Dodatkowo uzupełniono kamień przy torowisku, wymieniono łożyska oraz część podkładów torowych.

Most, choć oficjalnie nie stanowi pieszej przeprawy przez Wisłę, jest wykorzystywany przez Mieszkańców i turystów. Jest najkrótszą drogą do nowopowstałej Wiślanej Trasy Rowerowej, biegnącej wzdłuż lewego brzegu rzeki. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o kolejnych zmodernizowanych fragmentach linii kolejowej nr 103.
Sport to zdrowie... - rozpoczynamy kolejną inwestycję

Całkiem niedawno pisaliśmy o trwającym remoncie szkół z terenu gminy. Termomodernizacja to jednak nie jedyna inwestycja, na której skorzystają nasze placówki oświatowe. W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boisk sportowych przy ul. Floriana w Miejscu oraz przy ul. Wiślanej i ul. Szkolnej w Spytkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres zaplanowanych prac również wygląda imponująco. Przy szkołach w Miejscu, Spytkowicach i Spytkowicach - Przewozie powstaną boiska wielofunkcyjne m. in. do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, bieżnia, siłownia zewnętrzna, oświetlenie i mała architektura. Oczywiście każde z wymienionych miejsc zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy.

Jak widać ciągle podejmowane są nowe działania inwestycyjne rozwijające infrastrukturę techniczną gminy. Choć projekt dopiero się rozpoczyna, a do jego zakończenia pozostało jeszcze trochę czasu, wierzymy, że wkrótce w Gminie Spytkowice powstaną kolejne obiekty, które przez lata będą służyły zarówno młodszym, jak i starszym Mieszkańcom naszej gminy.

To kolejne z inwestycji, jakie przygotowujemy do realizacji w najbliższym czasie. Chciałbym, aby w momencie zakończenia kompleksowej przebudowy i remontu szkół gotowe były projekty związane z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wiem jak bardzo jej brakuje, zwłaszcza w sołectwie Spytkowice, dlatego podjąłem działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Oczywiście przed nami trudna droga, m.in. pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, ale wierzę, że i ten plan skutecznie zrealizujemy. - komentuje podpisanie umowy Mariusz Krystian - Wójt Gminy.


32 Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Częstochowy

14 lipca po raz 32. wyruszyła Piesza Pielgrzymka z Wadowic na Jasną Górę. W drogę do Częstochowy udało się ponad 300 osób, które w ciągu sześciu dni pokonają około 160 kilometrów. Każdy z nich podjął trud pielgrzymowania w osobistej intencji, nie zważając na trudne warunki atmosferyczne. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą mszą świętą odprawioną w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Pielgrzymi w drodze do Matki Boskiej Częstochowskiej zawitali również do Spytkowic, gdzie przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej zorganizowano odpoczynek. W przygotowaniu postoju pomogła Gmina Spytkowice oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic zapewniając posiłek i napoje. Na Jasną Górę Pielgrzymi dotrą 19 lipca, wezmą udział w mszy świętej, a po jej zakończeniu wrócą autokarami do swoich domów.
Trwają remonty szkół!

Remonty szkół na terenie Gminy idą pełną parą. Po zakończeniu etapu "papierologicznego" przyszedł czas na fizyczne rozpoczęcie prac. Termomodernizacja placówek oświatowych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach rozpoczęła się w połowie czerwca. Prowadzona jest jednocześnie przez dwie firmy - WI-BA z Myślenic i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Monterin" z Katowic. Aktualnie trwają prace demontażowe i przygotowawcze. W części pomieszczeń zerwano już posadzkę, a ze ścian zniknęły urządzenia grzewcze. Budynki powoli przygotowywane są do przeprowadzenia prac budowlanych, których zakres będzie niezwykle szeroki. Składać się na niego będzie m.in. termomodernizacja ścian, krycie dachów, wykonanie kompletnych robót - od robót fundamentowych do wykończeniowych, wykonanie podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wymiana instalacji grzewczych. Warto zaznaczyć, że tereny wokół szkół to obecnie zamknięte place budowy, w związku z czym użytkowanie m.in. placów zabaw jest niemożliwe.
Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Spytkowicach

7 lipca 2017 roku w budynku Posterunku Policji w Spytkowicach miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Mariusza Krystiana z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach mł. insp. Włodzimierzem Warzechą, Zastępcą Komendanta Powiatowego mł. insp. Robertem Michną oraz Kierownikiem spytkowickiego Posterunku asp. szt. Mirosławem Rzońcą. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Spytkowice, ale jednocześnie miało inne podłoże. Podczas wizyty doszło do uroczystego przekazania, zakupionych przez Gminę, nowych elementów wyposażenia Posterunku w Spytkowicach. Policjanci wzbogacili się o sprzęt niezbędny w codziennym funkcjonowaniu Jednostki. Całość kosztowała blisko 5 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenia przyczynią się do coraz efektywniejszej pracy stróżów prawa, a współpraca między Urzędem Gminy i Policją będzie odbywać się na równie wysokim poziomie jak dotychczas.
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.