Jest nas więcej !!

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ewidencji ludności w roku 2014 liczba mieszkańców Naszej Gminy zwiększyła się o 12 osób w stosunku do roku poprzedniego. Stało się tak za sprawą dodatniego przyrostu naturalnego, czyli różnicy pomiędzy liczbą zgonów i narodzin. W analizie uwzględniono także ilość osób, wymeldowanych i zameldowanych, a także tzw. migrację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Jak łatwo zauważyć ilościowy przyrost naturalny to 35 osób. Biorąc pod uwagę całą gminę należy tę zmianę ocenić pozytywnie. Jednak analizując zmiany w poszczególnych sołectwach musi niepokoić ujemny przyrost naturalny w Ryczowie (-1), kolejny rok z rzędu ( w roku 2013 wynosił: -6) i w Półwsi (-2), ale także w Bachowicach (tylko: + 9). W ciągu roku 2014 w gminie zmarło 85 osób (mniej o 24 w porównaniu z rokiem 2013), a urodziło się 120 dzieci ( więcej o 6 w stosunku do roku 2013).

W strukturze wiekowej nie zaszły wielkie zmiany. Chociaż na pewno zmniejszenie ilości mieszkańców w grupie wiekowej od 8 do 17 lat o 19 osób nie napawa optymizmem, biorąc pod uwagę nasze szkoły.


Zebrania sprawozdawcze w OSP z terenu naszej Gminy zakończone

Miesiąc styczeń br. rozpoczął podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za miniony rok. W tym czasie odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w poszczególnych OSP, a mianowicie:

- 24 stycznia w OSP Bachowice,
- 01 lutego w OSP Ryczów,
- 07 lutego w OSP Miejsce,
- 08 lutego w OSP Półwieś,
- 21 lutego w OSP Spytkowice,

W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2014 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące codziennej pracy.

Ważnymi punktami w porządkach obrad było przedstawienie, omówienie i przyjęcie w formie uchwał Planów Działalności i Planów Finansowych na 2015 rok. Strażacy ustalali również wysokości składek członkowskich, plany remontów zajmowanych pomieszczeń oraz zakupów niezbędnego sprzętu ratowniczego i umundurowania.

Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach przedstawił koszty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2014 roku w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP.

W zebraniach uczestniczyli członkowie - strażacy, członkowie honorowi i wspierający oraz Goście zaproszeni w osobach:

- Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - mł. bryg. Paweł Kwarciak,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
- Komendant Gminny OSP w Spytkowicach - Tadeusz Dębski,
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Pan Jerzy Piórowski,
- Radni Rady Gminy Spytkowice,
- Członkowie Rad Sołeckich,
- Sołtysi wsi.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Władze Gminy i Władze Sołeckie wysoko oceniali działalność Strażaków Ochotników i ich zaangażowanie w niesienie pomocy będącym w potrzebie, jakże często z narażeniem własnego życia. Podkreślali, że jest to zaszczytna, społeczna służba na rzecz społeczności lokalnej. Życzyli sukcesów, satysfakcji w życiu rodzinnym oraz bezpieczeństwa w czasie udziału w akcjach ratowniczych.

Strażacy dziękowali Wójtowi, Radzie Gminy i Radom Sołeckim za otrzymywane środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej oraz doposażenie w niezbędny do działań sprzęt które to w roku 2014 zamknęły się ogółem w kwocie 729.068,11 zł.

fotogaleria >>>>>>


Turnieje piłki nożnej halowej

Na przełomie stycznia i lutego w hali sportowej przy ZSP w Spytkowicach odbyło się pięć turniejów piłki nożnej halowej, które zorganizował, już po raz jedenasty z rzędu, klub LKS Astra Spytkowice.

W V edycji turnieju seniorów pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice wystąpiło 8 zespołów, wśród których najlepszy okazał się IV ligowy zespół z Makowa Podhalańskiego w finale pokonując drużynę Orła z Ryczowa. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Skawy Podolsze. Końcowa tabela przedstawiała się następująco:

I - Halniak Maków Podhalański
II - Orzeł Ryczów
III - Skawa Podolsze
IV - Astra Spytkowice
V - Iskra Brzezinka
VI - Błyskawica Myślachowice
VII - Borowik Bachowice
VIII - Korona Trzebinia

Dwa tygodnie później w turnieju o "Puchar Wójta Gminy Spytkowice" rywalizowali juniorzy starsi - rocznik 96, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się drużyna Korony Trzebinia, II miejsce zajęła drużyna Astry Spytkowice, a na III miejscu uplasował się zespół Garbarza Zembrzyce. Kolejne miejsca zajęły:

IV - Skawa Podolsze
V - Halniak Targanice
VI - Unia Oświęcim
VII - Orzeł Ryczów
VIII - Lachy Lachowice

Drużyna gospodarzy dzień później wystąpiła w finałach halowych Małopolski Zachodniej, zajmując tam również II miejsce i tam samym osiągnęła duży sukces kwalifikując się do finału małopolskiego, który zostanie rozegrany 1 marca br. w Krakowie.

W sobotę, 7 lutego rywalizowali między sobą juniorzy młodsi w turnieju "Adamex Cup". Wśród ośmiu zespołów najlepsza okazała się drużyna Lachy z Lachowic. Końcowa tabela przedstawiała się następująco:

I - Lachy Lachowice
II - Zatorzanka Zator
III - Astra Spytkowice
IV - Skawa Wadowice
V - Soła Oświęcim
VI - Borowik Bachowice
VII - Astra Spytkowice II
VIII - Skawa Podolsze

20 lutego w turnieju trampkarzy "Adamex Cup" brało udział dziewięć zespołów. Zwycięstwo wywalczyła drużyna Halniaka Targanice przed Zatorzanką Zator i Unią Oświęcim. Kolejne miejsca zajęły:

IV - Skawa Podolsze
V - Astra Spytkowice
VI - Skawa Wadowice
VII - Lachy Lachowice
VIII - Strzelec Budzów
IX - Orzeł Ryczów

Dzień później zmagania na parkietach zakończono turniejem młodzików "Adamex Cup" - rocznik 2002 i młodsi, w którym wystąpiło 8 zespołów. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Unii Oświęcim, która pokonała drużynę Borowika Bachowice, wygrywając z nią w bezpośrednim spotkaniu. Na trzecim miejscu uplasował się Pobiedr Paszkówka. Na kolejnych miejscach znalazły się:

IV-Astra Spytkowice
V- Zatorzanka Zator
VI -Lachy Lachowice
VII -Skawa Podolsze
VIII - Strzelec Budzów

Warto podkreślić, że na wszystkich turniejach zawodnicy i opiekunowie drużyn mieli zapewnione napoje, obiad i drobny poczęstunek. Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok i kolejne zacięte rozgrywki oraz gratulujemy tegorocznym zwycięzcom.Galeria zdjęć wkrótce


Bezpieczniej w Ryczowie !!

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na zakończenie prac przy budowie kolejnego odcinka chodnika dla pieszych. Tym razem w Ryczowie wzdłuż drogi krajowej nr 44 - ulica Oświęcimska, oddano do użytku chodnik o łącznej długości 211 mb i szerokości 2 m. Oprócz chodnika zakres prac obejmował wykonanie kanału technicznego, barierki ochronnych i zatok przystankowych. W sposób znaczący poprawiono bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu w tej okolicy. Dzięki zatokom przystankowym pojazdy komunikacji zbiorowej w czasie postoju, zabierając nowych podróżnych nie będą przeszkadzać innym uczestnikom ruchu. Piesi przemieszczający się z przystanku w kierunku swoich domostw oprócz chodnika zyskali barierki ochronne zabezpieczające przed niebezpiecznym obniżeniem terenu.

Zakończone prace to kontynuacja robót realizowanych przy tej samej drodze krajowej w miejscowości Spytkowice. O czym informowaliśmy wcześniej. Szacunkowy koszt inwestycji wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tych dwóch odcinkach drogi to kwota nieco ponad 1 mln 220 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przygotowała całą dokumentację techniczną o wartości około 34 tys. zł.
Zrobili to, czego nie udało się zrobić nikomu w historii tego klubu !

Wraz z nadejściem przerwy w rozgrywkach ligowych i rozpoczęciem się okresu zimowego przyszedł czas, aby grupy młodzieżowe, jak co roku, sprawdziły się na tle rywali w turniejach halowych.

Cykl tradycyjnie rozpoczął się od eliminacji- spośród wszystkich zgłoszonych drużyn wyłoniono 6 najmocniejszych ekip, które zmierzyły się w Finałach Podokręgu Wadowice.

W przypadku klubu Astra Spytkowice: trampkarze młodsi zajęli III miejsce w Finałach Podokręgu, a trampkarze starsi nie zakwalifikowali się do finałów.

20 grudnia ubiegłego roku odbyły się Finały Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice juniorów młodszych, team trenera Piotra Balonka zwyciężył w owych rozgrywkach i osiągnął niebywały sukces. Od kiedy spytkowicki klub bierze udział w tego typu imprezach udało się to tylko dwa razy, w 2011 roku drużyny juniorów starszych i trampkarzy starszych wygrały podokręg i cieszyły się z awansu do finałów Małopolski Zachodniej. Tym razem było podobnie, za sprawą juniorów starszych, którzy również zostali laureatami podokręgu, gromiąc rywali w finałach (21 styczeń 2015) i tak jak w 2011 roku dwie drużyny ze Spytkowic jechały, by walczyć dalej !

Tym sposobem zawodnicy Astry dokonali niezwykłej rzeczy, ale to nie musiał być koniec, bo na ten czas mieliśmy przecież dwie ekipy w finałach Małopolski Zachodniej.

Jako pierwsi -31 stycznia- w Kalwarii zagrali juniorzy młodsi. Turniej ten zawodnicy rozpoczęli od porażki z Lachami Lachowice 1:3. W następnym starciu ulegli zwycięzcy turnieju- Trzebini Sierszy 0:1, po bardzo zaciętym meczu. Piłkarze Astry wiedzieli, że o awansie do finałów wojewódzkich mogą zapomnieć i w ostatnim pojedynku dali z siebie wszystko, aby pokazać, dlaczego znaleźli się w tak doborowym towarzystwie, z parkietu zeszli z podniesionymi głowami, gdyż Oświęcimską Unie pokonali 3:2. Drużyna juniorów młodszych została trzecią ekipą Małopolski Zachodniej.

Dzień później, również w Kalwarii, odbyły się finały Małopolski Zachodniej juniorów starszych. Chłopcy coacha Balonka dobrze weszli w turniej, wygrywając z Sokołem Przytkowice 3:1. Drugi mecz rozegrali z bardzo mocną ekipą Trzebini Sierszy. Spotkanie po istnym dreszczowcu zakończyło się wynikiem 2:1 dla Astry, co oznaczało, że juniorzy starsi klubu LKS Astra Spytkowice w 2015 roku osiągnęli największy sukces w dziejach klubu. Wygrana dwóch meczów oznaczała automatyczny awans do finałów Małopolski. Porażka w ostatnim meczu z Sołą Oświęcim nie zepsuła humorów spytkowickim graczom, działaczom i kibicom.

Tabela końcowa:
Lp.   Drużyna  PKT    Bilans  
1Soła Oświęcim911-3
2Astra Spytkowice   65-5
3Trzebinia Siersza310-5
4Sokół Przytkowice03-17

Za występ w turnieju wyróżniony został zawodnik Astry - Szymon Babiuch - nagrodą dla Najlepszego Zawodnika Finałowego Turnieju Halowego Juniorów Starszych 1996 i Młodsi.

1 marca odbędzie się Finałowy Turniej MZPN Juniorów Starszych w którym weźmie udział Astra Spytkowice, obok takich renomowanych drużyn jak Wisła Kraków, czy Cracovia Kraków. Zawody zostaną rozegrane pod balonem w Skotnikach w Krakowie.
Bezpieczniej na krajówce !!

Dobiegły końca prace przy budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 44 relacji Kraków - Oświęcim. W Spytkowicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1769 Spytkowice - Bachowice - Witanowice w kierunku Oświęcimia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonała chodnik wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technicznym. Łączna długość chodnika to 415 mb, szerokość 2 mb - całość z kostki brukowej. Na długości prawie 800 mb położono zupełnie nową nawierzchnie bitumiczną. Tutaj należy przypomnieć, że inwestycja ta była wyczekiwana od dawna w znacznie szerszym zakresie. W roku 2012 doszło do protestów mieszkańców i blokady drogi krajowej. Celem protestu było zwrócenie uwagi na stan drogi i wzrastające niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia, głównie pieszych uczestników ruchu drogowego. Od samego początku Władze Gminy rozumiały oczekiwania mieszkańców i popierały wszystkie działania zmierzające do poprawy sytuacji. Na własny koszt Gmina zleciła wykonie planów, projektów i dokumentacji technicznej chodników, co przyspieszyło wykonanie całej inwestycji. Bardzo aktywnie w całą sprawę włączyli się także sami mieszkańcy, którzy już nie protestując monitowali postęp prac. Oczywiście należy zaznaczyć, że jest to tylko nie wielka część postulowanego przez mieszkańców remontu. Wszyscy jednak mamy nadzieję, że prace będą kontynuowane i systematycznie chodników wzdłuż tej drogi będzie przybywało.
Gabinet kosmetyczny "MAKEUP" z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, jedenasty Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi:
PANI BEATA GOŁBA Przedsiębiorca - GABINET KOSMETYCZNY "MAKEUP" z siedzibą w Spytkowicach, ul. Rynek 30 - 10 % zniżki na wszystkie usługi.


152 rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia obchodziliśmy 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie to trwale zapisało się na kartach historii naszego Narodu. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. jako sprzeciw wobec narastającego terroru ze strony Imperium Rosyjskiego. Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie, ziemie zaboru rosyjskiego oraz ziemie zabrane. Przez historyków uważane jest za największe polskie powstanie narodowe. Mimo początkowych sukcesów, Powstanie zakończyło się przegraną. Wielu Powstańców zostało zabitych lub zesłanych na Syberię. Również w naszej gminie oddaliśmy hołd uczestnikom Powstania Styczniowego. Punktualnie w południe delegacja władz naszej społeczności na czele z Wójtem Panem Mariuszem Krystianem, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jerzym Piórowskim oraz członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej, przy asyście pocztów sztandarowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach i Grupy Rekonstrukcyjnej, która powstała przy spytkowickiej szkole, złożyła kwiaty przy pomniku Kajetana Wolskiego, upamiętniając poległych Powstańców.

Wójt Gminy kończąc tę uroczystą chwilę zadumy wyraził nadzieję na kolejne tego typu spotkanie, nie tylko przy okazji rocznicy Powstania Styczniowego, ale również obchodów innych wydarzeń historycznych, które znacząco wpłynęły na losy polskiego Narodu.


Chwała Bohaterom!


Plac zabaw w Bachowicach oddany do użytkowania

Od jakiegoś czasu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach uwagę przechodniów przyciąga kolorowy, zupełnie nowy plac zabaw. Chociaż aura nie sprzyja temu by przedszkolaki mogły z niego korzystać, to jednak cieszy sama myśl, że jest i kiedy zaświeci słońce można będzie się oddać zabawie bez reszty.

Imponujący zestaw "wyposażenia", piaskownica, karuzele, huśtawki, tablice do rysowania i do gry w kółko i krzyżyk, aż 12 ławek parkowych solidnej konstrukcji, kolorowa nawierzchnia, lśniące balustrady ochronne. To wszystko pobudza wyobraźnie. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, że wreszcie udało się zakończyć tę inwestycję, trwającą przecież kilka lat. Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 111 tys. złotych. Cała powierzchnia placu tworzy kaskadę o łącznej powierzchni 310 m2 . Oprócz tego co widać gołym okiem wykonano także szereg prac, które umożliwiły instalację wyposażenia. Całość tworzy znakomity efekt wizualny i estetyczny wzbogacający okolicę.


Kolejne nowe wiaty przystankowe

Chociaż transport zbiorowy na terenie Naszej Gminy ciągle "niedomaga", to jednak gmina wywiązując się ze swoich zadań, kontynuuje rozpoczętą w 2013 roku akcję rewitalizacji przystanków. W końcowych dniach grudnia dla podróżujących z naszego terenu, zostały udostępnione kolejne wiaty przystankowe. Za kwotę nieco ponad 50 000 zł udało się wyposażyć w nowe wiaty 5 wspomnianych przystanków. W Spytkowicach przed wyruszeniem w podróż mieszkańcy mogą korzystać z wiat przy stadionie Klubu Sportowego "Astra" i na "kępkach". W Ryczowie nowa wiata została usytułowana w centrum przy ul. Jana Pawła II. Swój nowy przystanek w pobliżu stacji PKP mają też mieszkańcy sołectwa Miejsce. Konstrukcje wiat zostały wykonane w takiej samej technologii jak poprzednie 9 zainstalowanych w roku 2013. Dla przypomnienia: konstrukcja wykonana z aluminium pomalowanego dwukrotnie, proszkowo na kolor niebieski. Pomiędzy słupami nośnymi, ścianki wykonane ze szkła hartowanego grubości 8 mm. Daszek w kształcie "wypłaszczonego łuku" wypełniony płytą poliwęglanową. W środku aluminiowa ławka z drewnianym siedziskiem. Wszystko zamontowane na nowo wykonanym betonowym podłożu. Oczywiście akcja będzie kontynuowana w miarę posiadanych środków pieniężnych.


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z Kartą Rodziny 3+

W m-cu styczniu br. do realizacji Programu Karta Rodziny 3+ przystąpiło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13, B. R. w Tarnowie Oddział w Wadowicach deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice.

Porozumienie o współpracy na rzecz wspierania Rodzin Wielodzietnych w imieniu Towarzystwa podpisała Pani Ewa Jurkowska dyrektor oddziału "TUW" w Wadowicach z siedzibą w przy ul. Olbrychta 13

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" działa na rynku ubezpieczeniowym od ponad dwudziestu lat. Podstawowym celem Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla swoich członków, działa na terenie kraju poprzez sieć Agentów.

"Towarzystwo" umożliwi korzystanie Rodzinom Wielodzietnym z Gminy Spytkowice, posiadające "Kartę Rodziny 3+" z poniższych ulg:
- 30 % zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych pakietowych: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
- 15 % zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów Auto-Casco. Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo - osobowych o DMC do 3,5 tony.

Ulgi o których mowa, będą realizowane w placówce Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Wadowicach przy ul. Olbrychta 13 ( nr telefonu 33 823 42 10) oraz przez agentów działających na rzecz Oddziału, a także agenta działającego na terenie gminy Spytkowice.


"Anioły na Górce" dla niepełnosprawnych

Centrum Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych "Anioły na Górce" w Spytkowicach, wybudowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaczęło działać w grudniu 2014 r. 8 stycznia 2015 r. odbyło się jego oficjalne otwarcie. Nowy ośrodek poświęcił jego pomysłodawca, bp Józef Guzdek, dawniej biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, a obecnie biskup polowy Wojska Polskiego.

- Córka chodziła do szkoły w Skawinie, wtedy miała koleżanki. Potem siedziała w domu. Nie było takiego ośrodka w okolicy. A tak trzeba wstać, ubrać się, pójść spotkać się z ludźmi. To mobilizuje - mówi mama Kasi, od niedawna uczestniczki zajęć w nowym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Spytkowicach.

Nie byłoby tego domu bez państwa Eugenii i Tadeusza Góreckich, mieszkających od lat w USA. Państwo Góreccy w 2006 r. postanowili przekazać należące do nich pole i dom na pomoc dla osób niepełnosprawnych. - USA to bogatszy kraj i niepełnosprawne dzieci mają tam lepszą opiekę. Tutaj jest dużo, dużo więcej potrzeb - mówi Tadeusz Górecki. - Kiedy przyjeżdżaliśmy do Spytkowic widzieliśmy osoby niepełnosprawne siedzące całymi dniami w domach. Rozmawiałem z bpem Guzdkiem. On nam powiedział: "Idźcie do Caritas. To dobra organizacja."

Powstały Warsztat Terapii Zajęciowej to dla 50 osób niepełnosprawnych z okolicy Spytkowic szansa na rehabilitację społeczną i zawodową. Mogą wreszcie wyjść z domów, nawiązać znajomości i przyjaźnie, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoją samodzielność. Mogą liczyć na fachową opiekę terapeutów i psychologa, naukę i pracę w pracowniach tematycznych. W ośrodku "Anioły na Górce" znajdzie się też miejsce na poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz na Dom Czasowego Pobytu.

- Przekazanie darowizny przez państwa Góreckich to 2006 i 2007 r., potem dużo różnych formalności, tworzenie projektu w 2008 r., uzyskanie dofinansowania budowy dzięki wsparciu Marszałka Małopolski p. Marka Sowy i jego departamentu ds. Polityki Społecznej, który przekazał 800 000 PLN ze środków PFRON na budowę, przetarg, budowa w 2013 r. - wyliczał podczas otwarcia ks. Bogdan Kordula, dyrektor krakowskiej Caritas. - Wykończenie i uzyskanie koniecznych odbiorów i zezwoleń oraz nabór pracowników i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej to 2014 rok, no i pod koniec grudnia 2014 warsztat zaczął działać. Cała inwestycja sięgnęła 2 milionów złotych.

- Z przyjemnością zapłakałabym ze szczęścia, że obydwoje doczekaliśmy otwarcia tego ośrodka - mówi wzruszona Eugenia Górecka. - Nigdy się nie spodziewałam, że rodzice będą tacy zadowoleni. Zawsze sobie myślałam, że może rodzice chcą chronić swoje niepełnosprawne dzieci, zostawić je w domu, a jednak z otwartym sercem puszczają je. I dzieci też są zadowolone. Dziękować Panu Bogu.

- Dzisiaj jest bardzo, bardzo radosny dzień. Jesteśmy zadowoleni, że Caritas potrafiła coś tak pięknego stworzyć tu w Spytkowicach, na naszej ojcowiźnie - dodaje Tadeusz Górecki. - Podeszła do mnie jedna z matek i mi mówi: dziękujemy, że nasza córka może wyjść z domu, porozmawiać z innymi. Tak to w domu była sama, a tak są koledzy, są wychowawcy. Trudno to nawet wyrazić słowami.

- Bardzo się cieszymy, że ten ośrodek powstał. Jestem przekonany, że to będzie trwały punkt na mapie, charakterystyczny dla naszej gminy - mówi wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian. - To też szansa na wytchnienie dla opiekunów, którzy wiedzą, że ich podopieczni są w bezpiecznym miejscu, że czegoś się nauczą, a oni sami zyskają kilka godzin odpoczynku, czasu dla siebie.

- Ja już tu pracowałem, śnieg odgarniałem, chwali się pan Józef, uczestnik WTZ. - Poczekaj do wiosny, będzie tu ogród piękny - mówi jego siostra Irena Chudy, która po śmierci rodziców opiekuje się bratem. - Pięknie tu jest, po prostu cudownie, że niepełnosprawni mają tu swoje miejsce, że mogą się spotkać, czegoś się nauczyć, że nie chowają się już po domach. Ja mam trochę pola, grządek, to brat się w lecie nie nudzi, ale są tacy, co nie mają, więc siedzą w domu i patrzą w okno. Teraz jak brat przyjedzie do domu o czwartej, to buzia mu się nie zamyka, jest tyle do opowiadania. Są nowi znajomi, koleżanki, koledzy.

- Nie mamy w ogóle doświadczenia z ośrodkami, bo do żadnego nie udało nam się dotąd dostać - mówi tata Olka. - Syn jest zachwycony, a to jest najważniejsze. Pierwsza myśl rano, to żeby się ubrać, spakować i jechać tu, do swoich, bo po tygodniu to już są "swoi". Z większością już jest tak, że chwycą się za rękę, pogadają, pośmieją się i jest rewelacyjnie, bo on tego po prostu w domu nie miał, no bo właściwie skąd. Kiedy jeszcze był dzieckiem, to ktoś przychodził do niego czasem się pobawić, ale potem już nie. Dookoła dziecka niepełnosprawnego jest więcej ludzi, ale kiedy taka osoba stanie się dorosła, zostaje sama.

Uczestnicy zdążyli już wykonać pierwsze prace - aniołki, które dali w prezencie gościom przybyłym na otwarcie placówki. Niedługo będą już regularnie spędzać czas, podzieleni na grupy, w jednej z dziewięciu istniejących pracowni, m. in. gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej, świecy i witrażu oraz ogrodniczej. Wykonane prace trafią na kiermasze, a jeśli uda się uzyskać z nich jakieś środki finansowe, zostaną one w całości przeznaczone na rehabilitację podopiecznych.

Do zagospodarowania pozostaje duży kawał pola. - Mam nadzieję, że niedługo będzie tu kwitnąć pole lawendy, którą uczestnicy będą uprawiać, może pole z ziołami, może będą inne pomysły - zastanawia się dyrektor Caritas.


Agnieszka Homan


"Bijcie w kotły w trąby grajcie a Jezusa przywitajcie- Nowonarodzonego!"

Z takim zawołaniem rozpoczął się kolejny koncert kolędowo- noworoczny w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie. W tym roku miał on jednak znaczenie szczególne, gdyż dzięki złożonym ofiarom mogliśmy pomóc choremu Kubusiowi.

Program koncertu został podzielony na dwie części. W pierwszej mogliśmy usłyszeć popularne kolędy i pastorałki tj. Bóg się rodzi, Tryumfy Króla Niebieskiego, czy Bracia patrzcie jeno. Druga część koncertu miała nieco inny charakter. Przedstawiono w niej utwory marszowe- Pod sztandarem pokoju, tradycyjne- Góralu czy Ci nie żal- Rapsodia góralska, jak również współczesne- One moment In time, czy White Christmas. Nie zapomniano również o patronce parafii Matce Bożej. Dla uczczenia jej imienia soliści wykonali współczesną pieśń religijną Ave Maria Jasnogórska, po czym przy dźwiękach fanfar nastąpiło zasłonięcie obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami, a nawet owacjami na stojąco, zachęcając tym samym do bisów. Nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich wykonawców, którzy uświetnili charytatywny koncert, a byli to:
     - Gminna Orkiestra Dęta po dyrekcją kapelmistrza Jerzego Gawędy,
     - Dziecięca schola parafii Ryczów,
     - Duet instrumentalny- Zuzia Krystian i Basia Cich,
     - Soliści- Adam Godek i Andrzej Gniadek,
     - Akompaniatorzy- Adrian Bryła i Adam Krystian.

Koncert charytatywny nie odbył by się jednak bez publiczności!!! Organizatorzy i wykonawcy jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękują za tak liczne przybycie oraz jak co roku miłe przyjęcie. Artyści są również wdzięczni za złożone ofiary w kwocie 12006 zł 24 gr na pomoc choremu Kubusiowi. Zapraszają za rok i życzą szczęśliwego Nowego Roku!!!


Kamila Kozioł


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.