II Koleżeński Bieg Spytkowicki

W dniu 02.05.2015 o godz. 10 .00 rozpoczął się II Koleżeński Bieg Spytkowicki organizatorami byli : Amatorski Klub Aktywnych Spytaktiv, Endorfiny Wadowice . Impreza miała charakter koleżeński. Amatorzy tej formy aktywności zgromadzili się przy najbardziej znanym spośród zabytków Gminy - Spytkowickim zamku którego historia sięga XVI wieku. Uroczystego otarcia trasy biegu dokonali najmłodsi spośród zgromadzonych: czteroletni Szymuś i sześcioletni Grześ. Chwilę później na malowniczą trasę wałem wiślanym wzdłuż starorzecza Wisły ruszyli uczestnicy. Z pośród przybyłych na miejsce 24 osób bieg ukończyło 13 osób. Pierwsze miejsce zdobył Mariusz Ciapa z Klubu Endorfiny Wadowice, drugie Robert Polanek z klubu Spytaktiv, a trzecie Łukasz Pułka z Klubu Endorfiny Wadowice.

Drugi Koleżeński Bieg Spytkowicki stał się już historią! Pogoda nam troszeczkę nie dopisała, natomiast humory owszem . Po zakończeniu rywalizacji organizatorzy biegu w osobach Andrzej ,Krzysiek ,Leszek , Marek wręczyli zebranym nagrody, których fundatorami byli Urząd Gminy w Spytkowicach, Energy 2000 , Park Miniatur w Inwałdzie, IPA Kalwaria. Z. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy do aktywnego spędzania czasu, oraz do udziału w kolejnym biegu Spytkowickim już za rok.

Andrzej Kozioł, Leszek Papierski


Nowe otwarcie

Chociaż wybory samorządowe zakończyły się w 2014 roku i formalnie kadencja również swój początek ma w roku 2014, to jednak pełne otwarcia ma swój początek dopiero po wyborze Sołtysów i ukonstytuowaniu się nowych Rad Sołeckich. Datą przełomową na pewno był dzień 26 kwietnia w którym to dniu mieszkańcy Spytkowic i Ryczowa dokonali wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Kolejną ważną datą będzie 7 maja tego roku ponieważ w tym dniu doszło do spotkania Wójta Gminy Mariusza Krystiana z wszystkimi Sołtysami i Kierownikami Referatów: Organizacyjnego - Panią Michaliną Jarochą i Inwestycyjno-Technicznego - Panią Józefą Sieprawską.

"Sołtys i Rady Sołeckie pełnią bardzo ważną rolę w całej działalności lokalnego samorządu. To dzięki tym ludziom Rada Gminy i Wójt Gminy mogą realizować swoje zadania i dostosowywać je do rzeczywistych potrzeb społecznych. Każdy Sołtys i Rady Sołeckie dysponują tzw. "rezerwą sołecką" - czyli środkami zabezpieczonymi w budżecie gminy, które to pieniądze wydają zgodnie ze swoją wolą, kierując tam gdzie są najbardziej potrzebne. Pieniądze te ciągle są jednak środkami publicznymi i z tego względu podlegają wszystkim rygorom prawnym co do sposobu wydatkowania - dlatego takie spotkanie jest potrzebne już na początku kadencji. Rozmawialiśmy o tym co chcemy zrealizować i wykonać w tym roku budżetowym i o tym, jak należy to zrobić" - wyjaśnia Wójt Gminy.

"Warto przypomnieć, że Sołtysi co roku uczestniczą - poprzez składanie swoich propozycji - w przygotowaniu budżetu gminy, a następnie uczestniczą w jego realizacji. Poprzez tę aktywność współuczestniczą w kreowaniu polityki rozwojowej swoich sołectw, ale także całej Gminy. Od początku poprzedniej kadencji realizujemy przecież bardzo trudny program zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw wykonując inwestycje w każdym z nich. Bez wzajemnego zrozumienia i zgody trudno by było to zrobić. Zrównoważony rozwój to przecież nie tylko pieniądze zainwestowane w określone dobra materialne, ale także umiejętność wypracowywania wzajemnego zrozumienia dla podejmowanych decyzji i wspólna realizacja planów budżetowych. Temu służą takie właśnie spotkania, gdzie rozmawiamy o tym co najważniejsze dla mieszkańców wszystkich sołectw" - dodaje Wójt.
Dobrych wieści nigdy dosyć !

Całkiem niedawno dotarły do nas informacje na temat osiągnieć naszej Gminnej Biblioteki Publicznej. Z podsumowań przedstawionych przez GUS wynika, że nasza biblioteka ciągle zajmuje czołowe miejsca w rankingu bibliotek powiatu wadowickiego. W roku 2014 w czterech kategoriach zajęła pierwsze miejsce, również w czterech - trzecie i w dwóch czwarte. Tradycyjnie bardziej szczegółowe informacje przedstawiamy na zamieszczonych poniżej wykresach. Ich analiza uzmysławia nam jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni czterech ostatnich lat. Na przykład w porównaniu do roku 2010 liczba zbiorów wzrosła o 4673 szt. To jak na gminę wiejską bardzo dużo. W liczbie posiadanych zbiorów od lat zajmujemy trzecie miejsce. Ale przed nami w rankingu są tylko: gmina Wadowice z czterema filiami i gmina Andrychów posiadająca 6 filii. Na czwartym miejscu inna gmina miejska tj. Kalwaria. Prawie w każdej kategorii możemy zaobserwować tendencje wzrostową. Nawet liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców, po dość dużym spadku w roku 2011 powoli rośnie.
Kolejne sukcesy Wiktorii i Michała -udany start Jakuba

Tym razem hala sportowa "Jaskółka" w Tarnowie stała się areną zmagań naszych karateków. W sobotę 25 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Polski Południowej OYAMA PFK. W zawodach uczestniczyło 216 zawodników z 20 klubów. Zawodnicy rywalizowali w 40 kategoriach wiekowo-wagowych. Małopolski Klub Karate w którym trenują nasi zawodnicy był reprezentowany m.in. przez 10 zawodników zatorskiej sekcji klubu pod opieką Sensei Tomasza Rajdy II DAN. Wśród tejże dziesiątki, czterech zawodników z Naszej Gminy.

Kolejny swój sukces odnotowała Wiktoria Sołtys zdobywając brązowy medal i trzecie miejsce w turnieju. Z kolejnego złotego medalu cieszy się Michał Stanek, który zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wagowej. Bardzo dużą i miłą niespodziankę sprawił wszystkim 10 - cio letni Jakub Sołtys (zbieżność nazwisk przypadkowa), uczeń trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Spytkowicach, który startując dopiero po raz drugi, wywalczył trzecie miejsce i swój pierwszy brązowy medal. Niestety poza podium - po bardzo interesującej walce - Arkadiusz Latko z Bachowic.

Generalnie start wszystkich należy uznać za udany. Spośród 10 zawodników - 6 ciu powróciło z medalami. Pozostała czwórka stoczyła bardzo zacięte, wyrównane walki na wysokim poziomie, a o wyniku musieli zadecydować sędziowie. Pewnym usprawiedliwieniem braku medali w grupie juniorów, jest fakt iż termin przygotowań do mistrzostw zbieg się z egzaminami gimnazjalnymi. Wśród wspomnianych 10 ciu zawodników, aż trzech przystąpiło w tygodniu poprzedzającym zawody do tego egzaminu. Pomimo tych okoliczności nie zrezygnowali ze startu w zawodach.

Wszystkim szczerze gratulujemy i życzymy: wytrwałości i kolejnych sukcesów.
Zebrania Wiejskie w Sołectwach

W sobotę 18 kwietnia i w niedzielę 19 kwietnia odbyły się we wszystkich sołectwach Gminy Spytkowice Zebrania Wiejskie. Celem corocznych spotkań mieszkańców jest podsumowanie działalności i funkcjonowania Gminy w roku poprzednim i omówienie planów działania na kolejny rok. Zebrania Wiejskie są sposobem na pozyskanie bardzo cennych informacji na temat potrzeb społeczności lokalnej. Zgodnie ze statutem sołectw, zebrania zwoływane są przez Sołtysów. Mieszkańcy otrzymują informację od Sołtysów o sposobie rea-lizacji wydatków z tzw. rezerwy sołeckiej, jak również uzyskują bardzo wyczerpującą informację od Wójta Gminy nt. wydatków gminnych realizowanych w ich miejscowościach. W każdej z miejscowości Wójt Gminy oprócz sprawozdania finansowego przedstawił również bieżące sprawy Gminy. Poinformował m.in. o rozpoczęciu przez Zakład Usług Komunalnych kontroli realizacji zbiórki śmieci tj. zgodności złożonych przez mieszkańców deklaracji śmie-ciowych ze stanem faktycznym. Okazuje się bowiem, że są osoby, które pomimo zadeklaro-wanej segregacji oddają śmieci niesortowane lub posortowane w sposób niedbały - co podraża cały system. Kontrola jest konieczna po to by usprawnić system i możliwie jak najdłużej zachować dla mieszkańców niską stawkę za odbiór śmieci.

W czterech sołectwach tj. w Bachowicach, Lipowej, Miejscu, Półwsi - Wójt poinformował o obsadzeniu funkcji Sołtysa bez konieczności przeprowadzania głosowania na to stanowisko, ponieważ zgłoszono tylko po jednym kandydacie. I tak w Bachowicach kolejną kadencję Sołtysem będzie Pan Marian Szewczyk, w Lipowej - Pan Stefan Gierek, w Miejscu -Pani Grażyna Stańczyk, w Półwsi - Pan Stanisław Maślona.

Wybory zostaną natomiast przeprowadzone w Spytkowicach i Ryczowie. To właśnie w tych miejscowościach uczestnicy zebrań mogli poznać oficjalnych kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich. W Spytkowicach, Mieszkańcy wybiorą Sołtysa spośród trzech kandydatów. W tej miejscowości zdecydowali się kandydować: Pani Helena Mamoń, Pan Jan Stępień i Pan Zdzisław Wołek. Do dziesięcioosobowej Rady Sołeckiej kandyduje 21 osób - wybór nie będzie prosty.

W Ryczowie na Sołtysa swoją kandydaturę zgłosili: Pani Małgorzata Ślusarczyk i dotychczasowy Sołtys Pan Kazimierz Fryc. Wybory odbędą się 26 kwietnia w godzinach od 8:00 do 14:00. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Gminy Spytkowice w specjalnie do tego stworzonej zakładce, a także w gablotach informacyjnych.
INTERNET Z KARTĄ RODZINY 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpili kolejni Przedsiębiorcy, deklarując swój udział jako Partnerzy Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi:

GRZEGORZ WIDLARZ, KRZYSZTOF PALMIRSKI - właściciele firmy WadowiceNET Sp. z.o.o. z siedzibą AL. M. B. Fatimskiej 39, 34-100 Wadowice
- 10 % zniżki na abonament internetowy.

Firma WadowiceNET prowadzi działalność na terenie powiatu wadowickiego, jest to lokalny operator telekomunikacyjny, obecnie najczęściej wybierany dostawca usług szerokopasmowego internetu.


100 lat Pani Marii

"Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa" Jan Paweł II

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w kościele parafialnym w Spytkowicach z okazji 100 urodzin Pani Marii Sołtys- Mieszkanki Gminy Spytkowice, odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez księży tutejszej parafii. Następnie w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach rodzina, bliscy oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli życzenia i gratulacje.

Pani Maria urodziła się 2 kwietnia 1915 roku w Okleśnej. Mieszkanką naszej Gminy stała się w 1936 roku poślubiając spytkowianina Pana Michała. Tutaj na świat przyszło czworo dzieci państwa Sołtys: Michał, Krystyna, Józefa, Kazimierz. Wspólnie z mężem prowadzili także 10-hektarowe gospodarstwo rolne.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Piórowski, przedstawiciel KRUS Wadowice oraz zaproszeni goście złożyli Jubilatce życzenia. Na Jej ręce przekazano również gratulacje oraz wyrazy szczególnego szacunku i uznania przesłane przez Panią Premier Ewę Kopacz oraz przez Wojewodę Małopolskiego Pana Jerzego Millera.

Sto lat, to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia. To czas, w którym zebrać można mnóstwo cennych doświadczeń i mądrości, które stają się skarbnicą wiedzy dla przyszłych pokoleń. Przy okazji tak pięknego jubileuszu powinniśmy jeszcze bardziej docenić wartość ludzkiego życia oraz drogocennego dziedzictwa, którego ludzie starsi są żywym światłem.

Jubilatce życzymy wielu sił, pogody ducha i radości na nadchodzące lata. Niech będą one dla Pani pomyślne i pełne szczęśliwych chwil.
Puchar Podbeskidzia dla zawodników z Naszej Gminy

Aż trzech zawodników Małopolskiego Klubu Karate OYAMA - zamieszkujących w Naszej Gminie zdobyło w swoich kategoriach Puchar Podbeskidzia w turnieju, który odbył się 28 marca w Bielsku-Białej.

Zdecydowanie najwięcej satysfakcji ze swoich walk miał występujący po raz pierwszy Kajetan Królikowski z Ryczowa, uczeń III klasy Szkoły Podstawowej. Kajetan wywalczył pierwsze miejsce w kategorii lekki kontakt - chłopcy do 35 kg, zwyciężając wszystkie swoje walki. Trenuje od 5 lat pod okiem znanego trenera Jacka Zalewskiego (II dan) w ryczowskiej sekcji Małopolskiego Klubu Karate.

Kolejne sukcesy zanotowała Wiktoria Sołtys ze Spytkowic (Sekcja Zator, trener Tomasz Rajda II dan). Zdobyła Puchar w swojej kategorii i bardzo prestiżowe wyróżnienie - tytuł Najlepszej Zawodniczki Turnieju. Wiktoria może pochwalić się tym, że jest jedyną zawodniczką, która walkę rozstrzygnęła w 6 sekund zadając dwa, punktowane kopnięcia. Warto przypomnieć, że Wiktoria kolejny raz staje na podium. W roku poprzednim zdobyła Wicemistrzostwo Polski, a 2013 roku jako debiutująca zawodniczka Wicemistrzostwo Polski Południowej.

Kolejne swoje sukcesy świętuje Michał Stanek (Spytkowice, Sekcja Zator, trener Tomasz Rajda II dan) nasz wielokrotnie już nagradzany zawodnik. O Jego wcześniejszych sukcesach można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce "sport". Oprócz wspomnianych wcześniej, na podium - zajmując II miejsce stanęli również: Ryszard Klaja z Ryczowa (Sekcja Ryczów, trener Jacek Zalewski II dan) oraz Arkadiusz Latko z Bachowic (Sekcja Zator, trener Tomasz Rajda II dan).

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Dzieci i młodzież rywalizowała na terenie Gminy Spytkowice w powiatowych eliminacjach "OTWP - 2015"

W czwartek 26 marca br. roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".
W turnieju udział brali finaliści eliminacji gminnych ze wszystkich gmin powiatu wadowickiego oraz zwycięzcy eliminacji powiatowych z 2014 roku. Łącznie startowało 74 uczestników, w następujących kategoriach:
I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych),
II grupa wiekowa (uczniowie szkół gimnazjalnych),
III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).


Jury OTWP w składzie:
- Przewodniczący - dh Mateusz Żukowski
- Sekretarz - mł. bryg. Jacek Kolber
- Członek - mł. bryg. Krzysztof Cieciak
- Członek - mł. kpt. Łukasz Walczak
- Członek - dh asp. Krzysztof Kobielus
- Członek - dh Elżbieta Gałuszka
- Członek - dh Andrzej Strzeżoń
- Członek - dh st. ogn. Tadeusz Dębski

Wyniki końcowe:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 Miejsce - Antoni KOKOSZKA SP WITANOWICE
2 Miejsce - Mateusz PĘKALA ZSS RZYKI
3 Miejsce - Natalia KUCHARCZYK SP SOSNOWICE

II grupa wiekowa (gimnazja)
1 Miejsce - Adrian ROMIK ZSS ROCZYNY
2 Miejsce - Krzysztof MŁOCEK ZSS SÓŁKOWICE - ŁĘG
3 Miejsce - Grzegorz NIEMCZYK ZS JASZCZUROWA
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1 Miejsce - Paweł KUREK PZS BIERUŃ
2 Miejsce - ŁUKASZ CABAK LO WADOWICE
3 Miejsce - Kamil KWARCIAK LO WADOWICE

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy, koszulki i pakiety promocyjne, które wręczali:
Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Krakowie - dh Antoni Kwarciak,
Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach - mgr Mariusz Krystian,
V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach - dh Zbigniew Malaga,
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - mgr inż. Jerzy Piórowski,
Dyrektor ZSP Spytkowice - Pani Maria Mróz,
Komendant Gminny OSP Spytkowice - dh Tadeusz Dębski.
fotogaleria >>>>>>


Mecz towarzyski

W niedzielny wieczór 22 marca w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach doszło do niecodziennego wydarzenia. Do naszej Gminy przyjechała Reprezentacja Polski w piłce nożnej. Nie była to jednak drużyna narodowa z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski czy Grzegorz Krychowiak, a reprezentacja polskich oldbojów 35+ w piłce halowej. Zespół ten jeździ po kraju i śladami św. Jana Pawła II rozgrywa mecze z drużynami, które odważyły się przeciwko nim wystąpić. Słowo "odważyły" nie zostało użyte przypadkowo, gdyż poziomu, który panowie reprezentują nie powstydziłyby się z pewnością kluby polskiej ekstraklasy.

Tym razem zdecydowali się przyjechać do Spytkowic, aby tutaj rozegrać mecz z drużyną Hat-Trick Spytkowice – Łączany. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian.

Skład naszej drużyny przedstawiał się następująco:
Bramkarze: Artur Starowicz, Krzysztof Sieprawski
Zawodnicy z pola: Andrzej Gołba, Adam Suślik, Andrzej Szymula, Dominik Maślona, Adam Kutermak, Rafał Witkowski, Bogdan Rokowski, Piotr Gurdek, Wojciech Babiuch, Arek Michalski, Janusz Czechowicz, Zbigniew Czechowicz, Grzegorz Wiecheć.

Przed pierwszym gwizdkiem zabrzmiał Hymn Polski, a następnie Barka, która dla św. Jana Pawła II była pieśnią szczególną. Zawodników na środku boiska powitał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Piórowski zagrzewając do walki. Po części oficjalnej, punktualnie o godz. 18:30 rozpoczęło się spotkanie. Sędzią zawodów był Pan Józef Szarek, a zawodnicy grali 2 x po 30 minut.

Mecz zaczął się od drobnej przewagi piłkarzy Hat-Trick Spytkowice – Łączany, co zostało udokumentowane zdobytą przez nich bramką ku uciesze zgromadzonych w hali kibiców. Z biegiem czasu inicjatywę przejmowali reprezentanci Polski, którzy raz za razem stwarzali sobie groźne sytuacje do strzelenia bramki . Zasieki postawione przez naszych zawodników nie wytrzymały długo i już parę minut później zawodnicy Reprezentacji Polski doprowadzili do wyrównania. Następnie strzelili jeszcze dwie bramki i pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości 3:1. Wynik pokazywał, że nie będzie to łatwe spotkanie dla drużyny Hat-Tricka o czym wszyscy przekonali się w drugiej połowie. W tej części meczu przeciwnicy osiągnęli bardzo wysoki procent posiadania piłki, rzadko oddając ją naszym zawodnikom, często stwarzając sobie okazje podbramkowe. To spowodowało, że dorzucili jeszcze cztery bramki i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 7:1 dla drużyny Reprezentacji Polski.

Mimo porażki, drużyna Hat-Trick Spytkowice – Łączany wykazała silną wolę walki i wielkie serce do gry, co zostało nagrodzone oklaskami przez zgromadzoną publiczność. Musiała jednak uznać wyższość lepiej zorganizowanemu zespołowi rywali. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy wręczył obu ekipom pamiątkowe puchary, a my mamy nadzieję, że to nie ostatnie tego typu wydarzenie w Gminie Spytkowice.
Nowy "bum" inwestycyjny

Z podsumowań poprzedniej kadencji wynika, że pod kątem inwestycyjnym była ona korzystna dla wszystkich mieszkańców. Wartość portfela inwestycyjnego sięgnęła kwoty 27 mln złoty. Znacząco więcej niż wcześniej. Z naszych obserwacji wynika, że tempo robót inwestycyjnych nie zwalnia również na początku nowej kadencji.

W Bachowicach trwa rozpoczęta w listopadzie tamtego roku inwestycja polegająca na realizacji zadania o nazwie "Odbudowa (rewitalizacja) wraz z rozbudową budynku dawnej Szkoły Rzemieślniczej w Bachowicach z dostosowaniem do nowej funkcji, tj. Muzeum Regionalnego …". Dzięki tej inwestycji Gmina zyska budynek, który będzie służył w ten właśnie sposób, by w jednym miejscu zostały zgromadzone eksponaty, przedmioty i dokumenty świadczące o naszej historii. Nowy budynek będzie też miejscem upamiętnienia dwóch bardzo ważnych dla nas postaci: osoby Ks. Prałata Franciszka Gołbę - budowniczego kościoła parafialnego w Bachowicach, ale także wielkiego oddanego całym swoim sercem i życiem ludziom społecznika, zmarłego w opinii świętości, a także Ojca Rudolfa Stanisława Warzechę - Sługi Bożego, również zmarłego w opinii świętości, który poprzez szczególny dar zjednywania sobie ludzi i autentyczną dobroć, stał się przyjacielem wielu osób także z poza terenu Naszej Gminy.

W sołectwie Półwieś zupełnie niedawno oddano do użytku gruntownie wyremontowany, a właściwie przebudowany Dom Strażaka. Prawie na ukończeniu jest kolejna inwestycja, budowa "pawilonu sportowego" dla miejscowego klubu sportowego, tak by organizowane zawody sportowe mogły przebiegać w cywilizowanych warunkach. W Ryczowie trwa budowa "Centrum Sportu i Rekreacji". Na wszystkie wspomniane inwestycje udało się pozyskać środki unijne. W całości ze środków własnych budowana jest Kaplica Cmentarna w Spytkowicach. Oczywiście trudno powiedzieć czy uda się osiągnąć wartość inwestycji zbliżoną do tej z poprzedniej kadencji. Bardzo wiele bowiem, będzie zależało od możliwości pozyskania środków unijnych.
300 tysięcy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Już niebawem rozpoczną się prace remontowe dróg gminnych objętych ministerialnym programem usuwania skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły naszą gminę w latach 2013 i 2014r. Gmina otrzyma na ten cel 300 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę nawierzchni dróg: w Bachowicach -ul. Kaniów w kierunku Zygodowic, w Półwsi - ul. Kolejowa, w Spytkowicach - ul. Morzycka, w Miejscu - ul. Stawowa. Warto zaznaczyć, że dofinasowanie może zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na uszkodzoną część nawierzchni. Pozostałe koszty związane z remontem, gmina musi zapłacić z własnych środków.

Tymczasem trwają prace przy budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr K 1774 Spytkowice - Poręba Żegoty - ul. Wiślana. Chociaż inwestycja dotyczy drogi powiatowej i realizowana jest na podstawie porozumienia ze Starostwem, to jednak zarówno inicjatywa wykonania tejże inwestycji, jak również cała realizacja, rozliczenie i zapłata ok. 80% kosztów jest po stronie Gminy Spytkowice. W ramach prac zostanie wykonane ok. 600 mb chodnika dla pieszych wraz kanalizacją deszczową. Oczywiście potrzeby mieszkających tu osób w tym względzie są znacznie większe. Jednak "lepszy rydz niż nic".

Niepokoi jednak fakt, że od wielu lat powiat nie ma pomysłu jak skutecznie rozwiązać problem finansowania remontów dróg powiatowych i infrastruktury towarzyszącej. Gdyby nie determinacja władz gminy i środki finansowe z jej budżetu - aż trudno wyobrazić sobie jak wyglądałby majątek powiatu. Wystarczy spojrzeć na fragment drogi powiatowej ul. Jan Pawła II w Ryczowie w kierunku Zygodowic lub ul. Wadowickiej w Spytkowicach gdzie 2 lata temu z frezowano warstwę wierzchnią drogi. Wszyscy byli przekonani, że rozpoczyna się długo wyczekiwany remont, tymczasem warstwa konstrukcyjna w niektórych miejscach się po prostu sypie. Jak długo można jeździć po warstwie konstrukcyjnej? Po stosunkowo łagodnej zimie w wielu miejscach pokazały się bardzo niebezpieczne zagłębienia i dziury. Coraz częściej dla swojego bezpieczeństwa rowerzyści korzystają z chodników przeznaczonych dla pieszych, ale i tutaj może zaskoczyć niemiła niespodzianka w postaci zapadniętej kostki brukowej lub wystającej studzienki. Usunięcie zgłaszanych usterek przeciąga się w czasie, a mieszkańcy patrzą na to wszystko z niedowierzaniem. Problemu nie rozwiążą doraźne porozumienia dotyczące tylko chodników.
"Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!"

Na Sali Narad Urzędu Gminy w Spytkowicach odbyły się eliminacje XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W etapie gminnym konkursu złożonych zostało 20 prac, przygotowanych przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.
Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący: Lucyna Momot - Książek , członkowie: Barbara Kaszuba oraz Barbara Piszczek dokonała oceny złożonych prac i przyznała nagrody następującym osobom:

uczniowie klas I - III szkół podstawowych

   Grupa I      Szkoła    Miejsce  
1. Maciej Figa
2. Marlena Biela
3. Olivier Wyrwont
4. Bartosz Stanek
5. Karolina Przystał   
Szkoła Podstawowa Nr 2 Spytkowice
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach   
   I
   II
   III
   IV
   V

uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

   Grupa II      Szkoła    Miejsce  
1. Julia Jędrocha
2. Aldona Stochmal   
3. Gloria Orpich
4. Nikola Giermek
5. Julia Mazgaj
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach   
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
   I
   II
   III
   IV
   V


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Nagrodzone prace zostały automatycznie zakwalifikowane do szczebla powiatowego konkursu.


Młodzieżówka strażacka rywalizowała w gminnych eliminacjach "OTWP - 2015"

W czwartek 26 lutego br. roku w Domu Strażaka w Bachowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju udział brała młodzież z 3 Jednostek OSP (Spytkowice, Półwieś, Bachowice), w których rywalizowało 33 uczestników, w następujących kategoriach:

1. I grupa wiekowa (szkoły podstawowe),
2. II grupa wiekowa (gimnazja),
3. III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne).

Jury OTWP w składzie:
- Przewodniczący - Małgorzata Balonek
- Sekretarz - Piotr Orkisz
- Członek - Tadeusz Dębski
- Członek - Zbigniew Malaga
- Członek - Paweł Kozioł

Wyniki końcowe:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 Miejsce - Patrycja MOREK OSP BACHOWICE
2 Miejsce - Oliwia BERNIAK OSP SPYTKOWICE
3 Miejsce - Paweł ŚWIDERGAŁ OSP SPYTKOWICE

II grupa wiekowa (gimnazja)
1 Miejsce - Adrian SIMIK OSP SPYTKOWICE
2 Miejsce - Patryk KOWALEWSKI OSP PÓŁWIEŚ
3 Miejsce - Karolina KRĘŻOŁEK OSP PÓŁWIEŚ

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1 Miejsce - Łukasz MILOWSKI OSP PÓŁWIEŚ
2 Miejsce - Paweł DĘBSKI OSP BACHOWICE
3 Miejsce - Patryk SZAREK OSP BACHOWICE

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pakiety promocyjne, które wręczali:

- Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach - mgr Mariusz Krystian,
- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach - dh Zbigniew Malaga,
- Komendant Gminny OSP Spytkowice - dh Tadeusz Dębski.

Nadmieniamy, że za zajęcie I-go miejsca w każdej kategorii nagrodą jest 14 dniowy pobyt w nadmorskiej miejscowości w strażackim obozie "Wakacje - 2015".

Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które w tym roku odbędą się na terenie naszej Gminy w dniu 26 marca w Hali Sportowej przy ZSP w Spytkowicach.

fotogaleria >>>>>>


Jest nas więcej !!

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ewidencji ludności w roku 2014 liczba mieszkańców Naszej Gminy zwiększyła się o 12 osób w stosunku do roku poprzedniego. Stało się tak za sprawą dodatniego przyrostu naturalnego, czyli różnicy pomiędzy liczbą zgonów i narodzin. W analizie uwzględniono także ilość osób, wymeldowanych i zameldowanych, a także tzw. migrację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Jak łatwo zauważyć ilościowy przyrost naturalny to 35 osób. Biorąc pod uwagę całą gminę należy tę zmianę ocenić pozytywnie. Jednak analizując zmiany w poszczególnych sołectwach musi niepokoić ujemny przyrost naturalny w Ryczowie (-1), kolejny rok z rzędu ( w roku 2013 wynosił: -6) i w Półwsi (-2), ale także w Bachowicach (tylko: + 9). W ciągu roku 2014 w gminie zmarło 85 osób (mniej o 24 w porównaniu z rokiem 2013), a urodziło się 120 dzieci ( więcej o 6 w stosunku do roku 2013).

W strukturze wiekowej nie zaszły wielkie zmiany. Chociaż na pewno zmniejszenie ilości mieszkańców w grupie wiekowej od 8 do 17 lat o 19 osób nie napawa optymizmem, biorąc pod uwagę nasze szkoły.


Zebrania sprawozdawcze w OSP z terenu naszej Gminy zakończone

Miesiąc styczeń br. rozpoczął podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za miniony rok. W tym czasie odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w poszczególnych OSP, a mianowicie:

- 24 stycznia w OSP Bachowice,
- 01 lutego w OSP Ryczów,
- 07 lutego w OSP Miejsce,
- 08 lutego w OSP Półwieś,
- 21 lutego w OSP Spytkowice,

W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2014 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące codziennej pracy.

Ważnymi punktami w porządkach obrad było przedstawienie, omówienie i przyjęcie w formie uchwał Planów Działalności i Planów Finansowych na 2015 rok. Strażacy ustalali również wysokości składek członkowskich, plany remontów zajmowanych pomieszczeń oraz zakupów niezbędnego sprzętu ratowniczego i umundurowania.

Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach przedstawił koszty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2014 roku w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP.

W zebraniach uczestniczyli członkowie - strażacy, członkowie honorowi i wspierający oraz Goście zaproszeni w osobach:

- Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - mł. bryg. Paweł Kwarciak,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
- Komendant Gminny OSP w Spytkowicach - Tadeusz Dębski,
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Pan Jerzy Piórowski,
- Radni Rady Gminy Spytkowice,
- Członkowie Rad Sołeckich,
- Sołtysi wsi.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Władze Gminy i Władze Sołeckie wysoko oceniali działalność Strażaków Ochotników i ich zaangażowanie w niesienie pomocy będącym w potrzebie, jakże często z narażeniem własnego życia. Podkreślali, że jest to zaszczytna, społeczna służba na rzecz społeczności lokalnej. Życzyli sukcesów, satysfakcji w życiu rodzinnym oraz bezpieczeństwa w czasie udziału w akcjach ratowniczych.

Strażacy dziękowali Wójtowi, Radzie Gminy i Radom Sołeckim za otrzymywane środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej oraz doposażenie w niezbędny do działań sprzęt które to w roku 2014 zamknęły się ogółem w kwocie 729.068,11 zł.

fotogaleria >>>>>>


Turnieje piłki nożnej halowej

Na przełomie stycznia i lutego w hali sportowej przy ZSP w Spytkowicach odbyło się pięć turniejów piłki nożnej halowej, które zorganizował, już po raz jedenasty z rzędu, klub LKS Astra Spytkowice.

W V edycji turnieju seniorów pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice wystąpiło 8 zespołów, wśród których najlepszy okazał się IV ligowy zespół z Makowa Podhalańskiego w finale pokonując drużynę Orła z Ryczowa. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Skawy Podolsze. Końcowa tabela przedstawiała się następująco:

I - Halniak Maków Podhalański
II - Orzeł Ryczów
III - Skawa Podolsze
IV - Astra Spytkowice
V - Iskra Brzezinka
VI - Błyskawica Myślachowice
VII - Borowik Bachowice
VIII - Korona Trzebinia

Dwa tygodnie później w turnieju o "Puchar Wójta Gminy Spytkowice" rywalizowali juniorzy starsi - rocznik 96, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się drużyna Korony Trzebinia, II miejsce zajęła drużyna Astry Spytkowice, a na III miejscu uplasował się zespół Garbarza Zembrzyce. Kolejne miejsca zajęły:

IV - Skawa Podolsze
V - Halniak Targanice
VI - Unia Oświęcim
VII - Orzeł Ryczów
VIII - Lachy Lachowice

Drużyna gospodarzy dzień później wystąpiła w finałach halowych Małopolski Zachodniej, zajmując tam również II miejsce i tam samym osiągnęła duży sukces kwalifikując się do finału małopolskiego, który zostanie rozegrany 1 marca br. w Krakowie.

W sobotę, 7 lutego rywalizowali między sobą juniorzy młodsi w turnieju "Adamex Cup". Wśród ośmiu zespołów najlepsza okazała się drużyna Lachy z Lachowic. Końcowa tabela przedstawiała się następująco:

I - Lachy Lachowice
II - Zatorzanka Zator
III - Astra Spytkowice
IV - Skawa Wadowice
V - Soła Oświęcim
VI - Borowik Bachowice
VII - Astra Spytkowice II
VIII - Skawa Podolsze

20 lutego w turnieju trampkarzy "Adamex Cup" brało udział dziewięć zespołów. Zwycięstwo wywalczyła drużyna Halniaka Targanice przed Zatorzanką Zator i Unią Oświęcim. Kolejne miejsca zajęły:

IV - Skawa Podolsze
V - Astra Spytkowice
VI - Skawa Wadowice
VII - Lachy Lachowice
VIII - Strzelec Budzów
IX - Orzeł Ryczów

Dzień później zmagania na parkietach zakończono turniejem młodzików "Adamex Cup" - rocznik 2002 i młodsi, w którym wystąpiło 8 zespołów. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Unii Oświęcim, która pokonała drużynę Borowika Bachowice, wygrywając z nią w bezpośrednim spotkaniu. Na trzecim miejscu uplasował się Pobiedr Paszkówka. Na kolejnych miejscach znalazły się:

IV-Astra Spytkowice
V- Zatorzanka Zator
VI -Lachy Lachowice
VII -Skawa Podolsze
VIII - Strzelec Budzów

Warto podkreślić, że na wszystkich turniejach zawodnicy i opiekunowie drużyn mieli zapewnione napoje, obiad i drobny poczęstunek. Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok i kolejne zacięte rozgrywki oraz gratulujemy tegorocznym zwycięzcom.Galeria zdjęć wkrótce


Bezpieczniej w Ryczowie !!

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na zakończenie prac przy budowie kolejnego odcinka chodnika dla pieszych. Tym razem w Ryczowie wzdłuż drogi krajowej nr 44 - ulica Oświęcimska, oddano do użytku chodnik o łącznej długości 211 mb i szerokości 2 m. Oprócz chodnika zakres prac obejmował wykonanie kanału technicznego, barierki ochronnych i zatok przystankowych. W sposób znaczący poprawiono bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu w tej okolicy. Dzięki zatokom przystankowym pojazdy komunikacji zbiorowej w czasie postoju, zabierając nowych podróżnych nie będą przeszkadzać innym uczestnikom ruchu. Piesi przemieszczający się z przystanku w kierunku swoich domostw oprócz chodnika zyskali barierki ochronne zabezpieczające przed niebezpiecznym obniżeniem terenu.

Zakończone prace to kontynuacja robót realizowanych przy tej samej drodze krajowej w miejscowości Spytkowice. O czym informowaliśmy wcześniej. Szacunkowy koszt inwestycji wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tych dwóch odcinkach drogi to kwota nieco ponad 1 mln 220 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przygotowała całą dokumentację techniczną o wartości około 34 tys. zł.
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.