WYDARZENIA W GMINIE

Mieszkańcy słowackiej Divinki z wizytą w naszej gminie.

W sobotę 12 kwietnia do naszej gminy zawitała liczna delegacja słowackiej gminy Divinka. Celem wizyty było rozpoczęcie współpracy w ramach projektu realizowanego poprzez stowarzyszenie Euroregion Beskidy. Delegacji przewodniczył Starosta Michał Krśko. Tuż po godzinie dziewiątej autokar z gośćmi zajechał przed boisko sportowe "Orlik" w Bachowicach. Część osób rozpoczęła przygotowania do rozgrywek piłkarskich w ramach wiosennego turnieju o puchar Wójta Gminy Spytkowice. W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn. Cztery reprezentowały kluby z terenu gminy Spytkowice, dwie pochodziły ze słowackiej Divinki. Drużyny rozstawiono w dwóch grupach, w których mecze rozgrywano w dwóch połowach po 10 minut. Ostatecznie po emocjonującym finale puchar Wójta Gminy przypadł drużynie LKS Borowik Bachowice, który w finale pokonał LKS Orzeł Ryczów. Cała tabela turnieju przedstawia się następująco:

 1. Borowik Bachowice
 2. Orzeł Ryczów
 3. Victoria Półwieś
 4. Divinka B
 5. Astra Spytkowice
 6. Divinka A

Turniej był okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim sprzyjał dobrej zabawie. Mecze przebiegły we wspaniałej atmosferze, obyło się bez brutalnych fauli, czy niesportowych zachowań.

Podczas gdy całkiem spora grupa widzów emocjonowała się zawodami piłkarskimi, druga część słowackiej delegacji zwiedzała spytkowicki zamek oraz kościół. Goście byli bardzo ciekawi historii naszej gminy, a nasze krajobrazy bardzo się im spodobały.

Po południu Słowacy uczestniczyli w "Tradycji Wielkanocnej" - naszej tradycyjnej uroczystości, promującej lokalne tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Starosta Divinki, Pan Michał Krśko podkreślał bogactwo naszych wielkanocnych obrzędów i zwyczajów. Można powiedzieć, że podczas tej wizyty nasi goście doświadczyli czegoś dla ciała i dla ducha, a na pewno nie wyjechali od nas głodni, o co ze szczególnym kunsztem zadbały nasze Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów.


Kolejny przedsiębiorca z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, siódmy Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi:

 1. 1. Pan Mariusz Morek - Przedsiębiorca - Firma Usługowo-Handlowa SPAW-MAR z siedzibą w Bachowicach, ul. Na Wzgórzach 1
  - 10 % zniżki na usługi ślusarskie, bramy, barierki,
  - 10 % zniżki na usługi budowlane.

Do końca miesiąca marca br., wnioski o wydanie Kart Rodziny 3 + złożyło 100 rodzin (tj. ogółem 545 kart). Z tego podział na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:
- Spytkowice - 38 rodzin (tj. 209 kart)
- Bachowice - 25 rodzin (tj. 133 karty)
- Ryczów - 28 rodzin (tj. 158 kart)
- Miejsce - 6 rodzin (tj. 30 kart)
- Półwieś - 3 rodziny (tj. 15 kart)
Kartę rodziny 3+ otrzymuje każdy członek Rodziny Wielodzietnej, na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.


Pieniądze dla OSP Ryczów

Sejmik Województwa Małopolskie, 31 marca tego roku przyjął uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na realizację prac remontowo -budowlanych w remizach strażackich. Wśród gmin, które otrzymały wspomniane dofinansowanie jest też Nasza Gmina. Na remont remizy strażackiej OSP Ryczów otrzymamy 40 000 zł. Pieniądze zostały przyznane w ramach konkursu pn. " MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014" w którym uczestniczyło 137 gmin.

Prace remontowe wyceniono na kwotę 123 699 zł. Zaplanowano remont wszystkich pomieszczeń i instalacji sanitarnej. Warto zauważyć, że OSP Ryczów jest kolejną jednostką, która skorzysta ze wsparcia w ramach organizowanego corocznie konkursu. Wcześniej wsparcie uzyskały jednostki w Spytkowicach i Bachowicach również na remont swoich budynków i pomieszczeń.


Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - dla Naszej Gminy

To już pewna informacja. Do końca listopada tego roku, zostanie wyremontowana kolejna droga gminna - ul. Górki. Przebiegająca przez Bachowice i południową część sołectwa Spytkowice ul. Górki, łączy drogę krajową nr 44 relacji Oświęcim - Kraków, z drogą powiatową nr 1769 K Spytkowice - Witanowice. Droga ta jest więc ważnym węzłem komunikacyjnym. Aby mogła być w pełni wykorzystana, konieczny jest remont. Fatalny stan nawierzchni stwarza dla użytkowników duże niebezpieczeństwo. Wszytko to zmieni się ponieważ już wiadomo, że inwestycja zostanie dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość robót oszacowano na kwotę 1 496 451,56 zł . Zaplanowano wykonanie 2 696 mb nawierzchni. Przyznana kwota dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nie ukrywa zadowolenia:

"To dobra i ważna informacja przede wszystkim dla mieszkańców, którzy od wielu lat apelowali o remont tej drogi. Szczególnie od strony Bachowic droga w obecnym stanie nie spełnia, tak naprawdę swojej roli. Mam również osobistą satysfakcję: cieszę się, że pieniądze z tego programu, wreszcie trafią też do Naszej Gminy. Satysfakcja tym większa, że realizacja tego zadania, znakomicie wpisuje się w zaproponowany i sukcesywnie realizowany nasz program wyborczy" -wyjaśnia Wójt.


PODSUMOWANIE ROKU 2013 W SOŁECTWACH

Wyjątkowo sprawnie i szybko przebiegały tegoroczne Zebrania Wiejskie w Sołectwach Naszej Gminy. Przez trzy kolejne niedziele mieszkańcy gromadzili się na zebraniach poświęconych funkcjonowaniu Sołectw i Gminy. Cykl spotkań rozpoczął się w niedzielę 2 marca w Spytkowicach o godzinie 9:00. Tego samego dnia o godzinie 14:00 odbyło się zebranie w sołectwie Miejsce, a o 16:00 w Lipowej. Kolejne zebrania miały miejsce w niedzielę 9 marca. O godz. 10:00 spotkali się mieszkańcy Ryczowa, a o godz. 14:00 Półwsi. W niedzielę 16 marca na swoim zebraniu zgromadzili się Bachowianie. Tym sposobem w ciągu trzech tygodni zrealizowano zadanie, które w poprzednich latach najczęściej było realizowane w ciągu dwóch miesięcy.

Od wielu już lat, organizowane zebrania mają charakter informacyjno-sprawozdawczy. Dlatego głównym tematem wszystkich zebrań było sprawozdanie Wójta i Rad Sołeckich z wydatków jakie były realizowane w poszczególnych Sołectwach w 2013 roku. Mieszkańcy otrzymali bardzo szczegółowa informację co do zrealizowanych zadań, ich wartości i źródeł finansowania. Wójt Gminy poinformował również o planowanych w roku 2014 inwestycjach i wydatkach. Najważniejszą informacją dla wszystkich Rad Sołeckich jest zwiększenie tzw. "rezerwy sołeckiej" - czyli środków finansowych, które rozdysponują w bieżącym roku Rady Sołeckie. Bardziej szczegółową informację w temacie wydatków, nasi czytelnicy znajdą w artykule o budżecie gminy na 2014 rok., a także na naszych stronach internetowych. Na zebraniu w Spytkowicach gościli przedstawiciele firmy LINC ENERGY Wizyta była związana z rozpoczętą procedurą uzyskania przez firmę tzw " decyzji środowiskowej" dla planowanej inwestycji, którą LINC ENERGY zamierza realizować na terenie Naszej Gminy. O tej sprawie wielokrotnie informowaliśmy w naszych artykułach i na stronie internetowej.

Stałym punktem wszystkich zebrań jest również punkt dotyczący spraw bieżących. Tak było i tym razem. Mieszkańcy wyrażali swoje opinie składali wnioski i zadawali pytania. Na większość z nich Wójt oraz Sołtysi odpowiadali w czasie spotkania. Pozostałe zostały spisane i zostaną podjęte w ciągu roku jako zadania do rozpoznania lub realizacji.

Bardziej szczegółowe informacje, wszyscy zainteresowani mogą uzyskać zapoznając się z protokołami, które zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.


Współpraca z gminą Divinka

W ubiegłym tygodniu gościli w Spytkowicach przedstawiciele słowackiej gminy Divinka. Wspominaliśmy już o pierwszym porozumieniu nt. współpracy obu gmin przy realizacji projektów transgranicznych, realizowanych w ramach działania Euroregionu Beskidy. W tym momencie przyszedł czas na konkrety. Beneficjentem podpisanego porozumienia będą przede wszystkim dzieci i młodzież z naszych szkół. W okresie od kwietnia do maja br. grupa kilkudziesięciu osób będzie miała okazję odwiedzić naszych słowackich partnerów i uczestniczyć w sportowej rywalizacji w ramach realizowanego projektu. Całość kosztów związanych z wyjazdem i pobytem naszych Mieszkańców pokryje strona słowacka. Również i my będziemy gościć Słowaków na turnieju piłkarskim o puchar Wójta Gminy Spytkowice.

Całość projektu jest pierwszym namacalnym efektem naszego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia Euroregion Beskidy. Wójt Gminy ma nadzieję, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, będzie można przy pomocy tego stowarzyszenia pozyskać środki finansowe na działania inwestycyjne w naszej Gminie.


Prawo jazdy z Kartą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, szósty Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi:

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców "EL"-Byrski z siedzibą w Wadowicach - Pl. Kościuszki4 , 34-100 Wadowice
  - 10 % zniżki na kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B
  - 10 % zniżki na jazdy doszkalające na kat. BKonwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego.

Podczas pierwszego w 2014 roku posiedzenia Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego poruszano wiele, ważnych z punktu widzenia naszej gminy kwestii. Największe dyskusje wzbudził punkt dotyczący stanu technicznego dróg powiatowych i sytuacji finansowej w tym zakresie. Starosta poinformował o wielkości kwot przekazanych gminom w tym roku na remonty. Niestety, tradycyjnie są to kwoty niewielkie. W tym roku otrzymamy tylko 87 tysięcy złotych. Przeznaczone zostaną na budowę chodnika przy ulicy Wiślanej w Spytkowicach.

W tej części programu głos zabrali przedstawiciele wszystkich samorządów. Wójt naszej gminy zwrócił uwagę na jakość wykonywanych napraw po zimowych zniszczeniach. Są one słabej jakości, co dopełnia obrazu fatalnego stanu dróg powiatowych. Zaproponował również zmianę technologii przebudowy tych dróg na bardziej ekonomiczną, a zarazem równie skuteczną. W ten sposób można będzie poczynić oszczędności finansowe, dzięki którym będzie można wyremontować większa ilość dróg powiatowych.

W dalszej części spotkania omówiono kwestie rozbudowy Szpitala Powiatowego i możliwości partycypacji finansowej gmin w tym przedsięwzięciu oraz sprawę budowy nowej siedziby dla Komedy Powiatowej Policji w Wadowicach. Poruszono również sprawy dotyczące działalności gmin w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ostatniej części spotkania Pan Mariusz Krystian poruszył kwestię uzgadniania rozkładu jazdy dla prywatnych przewoźników. Nowe rozkłady na naszym terenie mocno ograniczyły możliwości dojazdu do Wadowic dla Mieszkańców Miejsca i Bachowic w godzinach popołudniowych. Wójt zaapelował, aby nowe rozkłady jazdy, przedstawiane gminom, były zestawiane z kursami innych przewoźników na danej trasie oraz, aby kursy likwidowane były zaznaczane. Pełne dane w tej sprawie ma Starostwo Powiatowe, w związku z tym współpraca w tym względzie jest szczególnie potrzebna. Ostatecznie ustalono, że sprawa zlikwidowanych kursów będzie jeszcze procedowana w najbliższych tygodniach tak, aby nasi Mieszkańcy nie pozostali bez możliwości dojazdu w godzinach popołudniowych i wieczornych.


Kolejne środki na remonty dróg!

Podczas ostatniego spotkania włodarzy gmin z Wojewodą Małopolskim zostały wręczone promesy, w których zapisano kwoty jakie otrzymamy na pokrycie strat w infrastrukturze drogowej. Środki na usuwanie szkód powodziowych, dzięki staraniom Wójta Gminy, po raz kolejny trafią na drogi gminne. Tym razem sfinansowany zostanie remont dróg:

W ramach prac remontowych ze środków własnych gminy zostaną wykonane prace odwadniające drogi, w zakresie niezbędnym dla ich prawidłowego funkcjonowania zwłaszcza w sytuacji zdarzeń kryzysowych, wynikających z gwałtownych opadów atmosferycznych (montaż odwodnienia liniowego).

Całkowity koszt prac będzie znany po zakończeniu postępowania przetargowego.


NAJSMACZNIEJSZY MIÓD Z NAJLEPSZEJ PASIEKI - Kolejne sukcesy Państwa Ortmanów z Ryczowa

Miesiąc temu, 8 lutego 2014 roku, ogłoszono wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Pasiek 2013. I miejsce zdobyły ex equo pasieki: Zofii i Leszka Bodziochów z Tarnowa oraz Marii i Władysława Ortmanów z Ryczowa, gmina Spytkowice pow. Wadowicki.

Dla państwa Ortmanów zwycięstwo w zorganizowanym przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie- konkursie, jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale przede wszystkim potwierdzeniem ich umiejętności i solidności. W tym konkursie została wyróżniona ich pasieka. Natomiast w sierpniu 2013 roku Państwo Ortmanowie zdobyli również bardzo cenne trofeum, jakim bez wątpienia jest I miejsce w 9 Małopolskim Festiwalu Smaku za produkt „miód rzepakowy”. Rok wcześniej zdobyli III miejsce w półfinale Małopolskiego Festiwalu Smaku i awans do finału. W ów czas wyróżniony został „miód nawłociowo -wielokwiatowy” . Jak widać sukcesy Państwa Ortmanów nie są przypadkiem. Pan Ortman nadal nie chce zdradzić swojej recepty na „smaczny miód”. Powtarza to co powiedział w 2012 roku, komentując zdobycie wspomnianego III miejsca: „ miód robią pszczoły, ja dbam o to, by miały co potrzeba - a do tego wszystkiego potrzebna jest żona”.

Ortmanowie, pszczelarstwem zajmują się od ponad dwudziestu lat. Aktywnie działają w Polskim Związku Pszczelarskim i jego lokalnych strukturach. Systematycznie rozwijają się, oferując smakoszom miodu wiele jego odmian, a miłośnikom pszczelarstwa wszystkiego co potrzeba. Jak widać z bardzo pozytywnym – coraz lepszym skutkiem. Potwierdzają to zdobyte nagrody, a także informacje ekspertów i medialne doniesienia. Na potwierdzenie, zamieszczamy link do Kroniki - TV Kraków ( 08 II 2014 r.; 18;30)


Karta Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ w m-cu lutym br. przystąpili kolejni Przedsiębiorcy, deklarując swój udział jako Partnerzy Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie w dniu 25 lutego 2014 roku Porozumień o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice:

 1. Pani Justyna Kubarska - Przedsiębiorca - Sekret Urody Pracownia Kosmetyczno - Fryzjerska z siedzibą w Bachowicach ul. Na Wzgórzach 99,
  - 10 % zniżki na wszystkie usługi .


 2. Pan Józef Jędrocha - Przedsiębiorca - Firma Transportowo -Usługowa JUS - MAR, AUTO - MOTO, HURT-DETAL z siedzibą w Spytkowicach ul. Słoneczna 31,
  - 10 % zniżki artykuły motoryzacyjne, akcesoria samochodowe .
  - 10 % zniżki transport osobowy - przewóz osób

Nadal systematycznie składane są wnioski o wydanie Kart Rodziny 3+ . Do końca m-ca lutego br., wnioski o wydanie Kart Rodziny 3 + złożyło 91 rodzin (tj. ogółem 499 kart) z poszczególnych sołectw:

Kartę rodziny 3+ otrzymuje każdy członek Rodziny Wielodzietnej, na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.


Strażacy podsumowali działalność za 2013 rok

Początek bieżącego roku był czasem podsumowań działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu naszej Gminy za miniony rok. W tym to okresie odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w poszczególnych OSP, a mianowicie:

W trakcie odbytych Zebrań poszczególne Zarządy Ochotniczych Strażach Pożarnych przedstawiały sprawozdania z działalności za 2013 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, a także inne istotne informacje dotyczące codziennej pracy.

Ważnymi punktami w porządku obrad było przedstawienie, omówienie i przyjęcie w formie uchwał Planów Działalności i Planów Finansowych na rok 2014. Ponadto strażacy ustalali wysokość składek członkowskich, plany remontów pomieszczeń straży, plany zakupu niezbędnego sprzętu i umundurowania.

Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił koszty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2013 roku na utrzymanie gotowości bojowej straży oraz kwoty udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP.

W zebraniach uczestniczyli członkowie - strażacy, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście w osobach:
-Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - mł. bryg. Paweł Kwarciak,
- Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach - mł bryg. Krzysztof Cieciak,
-Oficer Operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach - st. kpt. Mirosław Matusik,
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
-Komendant Gminny Z OSP RP w Spytkowicach - dh Tadeusz Dębski,
-Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Pan Jerzy Piórowski,
-Radni Rady Gminy Spytkowice,
-Członkowie Rad Sołeckich,
-Sołtysi wsi.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Władze Gminy, Władze Sołeckie wysoko ocenili działalność Strażaków Ochotników i ich zaangażowanie w niesienie pomocy innym, często z narażeniem własnego życia. Podkreślali, że jest to zaszczytna, społeczna służba na rzecz społeczności lokalnej. Życzyli także sukcesów i satysfakcji w życiu rodzinnym,jak również bezpieczeństwa w czasie akcji ratowniczych.

Strażacy dziękowali Wójtowi oraz Radzie Gminy i Radom Sołeckim za otrzymane środki finansowe na utrzymywanie gotowości bojowej oraz doposażenie w niezbędny do działań sprzęt prosząc przy tym, by na działalność strażacką i szeroko rozumianą ochronę przeciwpożarową nigdy nie zabrakło środków.


Znowu w czołówce

Jak podaje w swoim ostatnim numerze Małopolska Kronika Beskidzka, nasza Gmina kolejny rok z rzędu znalazła się w czołówce Gmin Powiatu Wadowickiego w wielkości środków przeznaczanych na inwestycje. Kolejny raz na trzecim miejscu. Tym razem ze względu na wysokość planowanych inwestycji w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych w roku 2014. Z wyliczeń Kroniki wynika, że prawie 18% naszych wydatków ogółem to właśnie wydatki inwestycyjne. Co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje nam kwotę 487 zł.

"To bardzo ważna informacja. Wskazuje bowiem, że właśnie w tej kadencji wypracowaliśmy odpowiedni i sprawny model, dogadywania się w sprawach inwestycyjnych. W trudnych czasach dla samorządu istotne jest to, by Władze Gminy czyli Wójt i Radni Rady Gminy nie marnowali czasu na nie mniej istotne sprawy.

Inwestycje determinują rozwój w szerokim znaczeniu tego słowa. Czyli w dłuższej perspektywie, w pozytywny sposób wpływają na jakość życia Mieszkańców, a poprzez ich zaangażowanie także na całą okolice. Nie wolno nam zapominać, że celem każdej działalności publicznej, a przede wszystkim samorządowej jest dobro wspólne, rozumiane właśnie jako poprawa warunków życia mieszkańców społeczności lokalnej. To był cel i pomysł na którym powstał Nasz program wyborczy. Od początku sprawowania funkcji Wójta Gminy realizują go z uporem i konsekwencją." - komentuje Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice.

Zestawienie wydatków Gmin Powiatu Wadowickiego przedstawiamy w tabeli poniżej.

Zestawienie wydatków


Skarby Sakralne Gminy Spytkowice ponownie w TVP Kraków.

We wtorek 4 lutego, w programie TVP Kraków "Region. Ludzie, sprawy opinie" poruszano temat Skarbów sakralnych Małopolski, czyli kapliczek i krzyży przydrożnych. Jednym z elementów dyskusji była Publikacja Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiająca te zabytki i elementy architektury religijnej w naszej gminie. Jak się można przekonać nasze wydawnictwo zostało dostrzeżone. Temat ten w wielu miejscach ma wielu pasjonatów, którzy starają się zachować to dziedzictwo naszej kultury. Program można obejrzeć klikając poniższy link:

TVP KRAKÓW - Skarby Sakralne Gminy Spytkowice


Karta Rodziny 3+ już działa!

Z początkiem stycznia b.r. Gmina Spytkowice rozpoczęła realizację programu Karta Rodziny 3+, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/266/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 11 listopada 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice. Informacje o podjętej uchwale oraz możliwości złożenia wniosku o wydanie Karty Rodziny 3+ były przekazane do 273 rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy. Do końca stycznia br., wnioski o wydanie Kart Rodziny 3+ złożyło 79 rodzin z poszczególnych sołectw:

- Spytkowice - 33 rodziny ( tj. 182 karty)
- Bachowice - 18 rodzin (tj. 94 karty)
- Ryczów - 22 rodziny (tj. 125 karty)
- Miejsce - 4 rodziny (tj. 20 kart)
- Półwieś - 2 rodziny (tj. 10 kart)

Kartę rodziny 3+ otrzymuje każdy członek Rodziny Wielodzietnej, na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Do PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ włączyli się również pierwsi Przedsiębiorcy, deklarując swój udział jako Partnerzy Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Uwieńczeniem złożonych deklaracji było podpisanie przez pierwsze trzy firmy w dniu 29 stycznia 2014 roku porozumień o współpracy w ramach programu ,,Karta rodziny 3 +". Przedsiębiorcy wspierający Rodziny Wielodzietne zamieszkujące na terenie gminy Spytkowice zaoferowali zniżki na usługi i produkty:

1. Pan Marcin Rubiś - P P.U.H. "Wytwórnia Kasz" S.C.
z siedzibą w Spytkowicach, ul. Starowiślna 16
- 10 % zniżki w zakupie na towary: kasza jęczmienna, kasza manna, bułka tarta, skrobia ziemniaczana oraz ponad 100 rodzajów przypraw,
- 5 % zniżki w zakupie na towary: pozostały asortyment oferowany przez firmę, w tym artykuły do produkcji wędlin.

2. Pan Tomasza Marek - "ARCHITOM" - Usługi Projektowe
z siedzibą w Spytkowicach ul. Św. Katarzyny 11,
- 10 % zniżki na wszystkie usługi i projekty.

3. Pan Stanisław Kornaś - "Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy"
z siedzibą w Spytkowicach ul. Jana Pawła II 99,
- 5% zniżki w zakupie: emulsje, lakiery, grunty, gładzie, gipsy, masy szpachlowe,
- zniżka wg ustaleń na: suche tynki, systemy dociepleń, stal zbrojeniowa,
- 5 - 8 % zniżki w zakupie: wyroby hutnicze (profil, kątownik, rura, płaskownik itp.)
- 5 - 10 % zniżki w zakupie: narzędzia budowlane,
- zniżka wg ustaleń: systemy ogrodzeniowe, elementy ścienne, wyroby betonowe i brukarskie,
- 5 - 10 zniżki w zakupie: elementy do kanalizacji ( np. rury, kształtki) .


Zakończono budowę II etapu kanalizacji !!!

Budowa II etapu kanalizacji została zakończona!!! To bardzo dobra wiadomość szczególnie dla Mieszkańców centrum Spytkowic. Inwestycja ta była długo wyczekiwana i rozpoczynana z pewnymi obawami. Zezwolenie na budowę kanalizacji uzyskano w styczniu 2011 roku. Budowę rozpoczęto w połowie października 2012 roku, po 33 miesiącach od uzyskania zezwolenia. Można było wcześniej, gdyby pozyskano dofinansowanie unijne. Jednak wcześniejsze wnioski o dofinansowanie tej inwestycji, były odrzucane.

W sposób skuteczny, wniosek na dofinansowanie kanalizacji został złożony 13 października 2011r. W pierwszej kolejności został poddany ocenie formalnej, którą przeszedł pozytywnie. Ostateczna decyzja należała jednak do Zarządu Województwa Małopolskiego, który 19 kwietnia 2012 r. przyznał środki finansowe naszej Gminie. W tym samym czasie udało się pozytywnie rozwiązać spór z firmą projektującą II etap kanalizacji, która nie dotrzymała terminu.

Sprawnie przeprowadzono także procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę, który zaproponował cenę znacznie niższą niż zakładano w inwestorskim kosztorysie ofertowym. Budziło to szereg obaw w szczególności o terminowość i sposób realizacji.

Dzisiaj już wiemy, że wszystkie zaistniałe problemy udało się rozwiązać w sposób pozytywny. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację inwestycji od etapu projektu, poprzez dofinansowanie inwestycji z funduszy UE, przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonawstwo i ostateczne rozliczenie prac. We wtorek, 10 grudnia 2013 r. sieć kanalizacyjna została przyjęta do użytkowania.

Za kwotę: 3 mln 324 tys. zł wykonano:

Odbudowano także nawierzchnie dróg. Także tutaj udało się wykonać prace, które zupełnie odnowiły m.in. ul.: Słoneczną, Łany, Wzory, Myto, św. Jana i Zamkową. Wszystko wykonano w przewidzianym terminie. A najważniejsze jest to, że 50% kosztów kwalifikowanych zostanie dofinansowane środkami unijnymi.


KUKUŁCZE JAJO?

We wtorek 14 stycznia, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację Gminy Spytkowice i podtrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji w sprawie z powództwa Jana Czechowicza przeciwko Gminie Spytkowice i tym samym zobowiązał do zwrotu potrąconej w grudniu 2008 roku kary, za niedotrzymanie wskazanego w umowie terminu wykonania robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie.

Sprawa dotyczy inwestycji realizowanej w poprzedniej kadencji (2006 - 2010). Już w trakcje realizacji Radni Sołectwa Ryczów sygnalizowali i wskazywali wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Ówczesne Władze Gminy miały za złe takie "wtrącanie" się Radnych. Być może podjęcie wtedy stosownych i bardziej zdecydowanych działań uchroniło by Gminę od kosztów jakie musi dzisiaj ponieść. A są one niebagatelne, bo suma potrąconej zapłaty jaka należała się Wykonawcy przekracza 500 tysięcy złotych. Dziś do tej kwoty należy doliczyć należne odsetki. Sprawy można było uniknąć już w 2008 roku, rozwiązując umowę z Wykonawcą w chwili, kiedy okazało się, że dostarczył sfałszowane zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Naszym zdaniem wszystkie problemy miały początek w tym zdarzeniu. Sąd uznał, że przyczyną opóźnień są zaniedbania ze strony Gminy, uzasadniając swój wyrok opinią Biegłego Sądowego w zakresie architektury i budownictwa. Oddalił też nasz wniosek o dodatkową opinię innego biegłego. Choć sprawa wydaje się być przegrana, Gmina zamierza złożyć kasację od wyroku do Sądu Najwyższego.

"Chociaż każda inwestycja powinna cieszyć, w tej sprawie od początku mieliśmy dość poważne wątpliwości. Okazuje się, że były to obawy uzasadnione. Dzisiaj dowiadujemy się, że to wszystko będzie kosztowało znacznie więcej niż każda inna rzetelnie wykonana inwestycja budowlana. Ta sprawa to typowe kukułcze jajo pozostawione przez Władzę poprzedniej kadencji. To niejedyna sprawa sądowa, którą przejęliśmy. Odziedziczyliśmy także proces jaki Gminie wytoczył wykonawca boiska "Orlik" w Bachowicach oraz proces z właścicielem gruntów pod dawnym wysypiskiem śmieci w Spytkowicach. Staramy się walczyć o interes Gminy, ale bywa, że wobec niektórych faktów jesteśmy bezsilni." - podsumowuje sprawę Wójt Gminy.

W załączeniu treść wyroku sądowego.
k k k


KONCERT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W RYCZOWIE

6 stycznia b.r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem MBKP w Ryczowie po raz kolejny odbył się Koncert Kolędowo-Noworoczny w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej gminy Spytkowice z siedzibą w Ryczowie. Głównym pomysłodawcą oraz organizatorem był kapelmistrz tejże Orkiestry p. Jerzy Gawęda.

Koncert rozpoczął się o godzinie 15:00. Wtedy budynek kościoła był już pełen. Frekwencja słuchaczy była tak duża, że już dawno przed piętnastą brakło miejsc siedzących. Duża ich część zajęła więc miejsca stojące w bocznych nawach kościoła, w części tylnej oraz na chórze.

W koncercie wystąpili:
- Gminna Orkiestra Dęta Gminy Spytkowice pod batutą Jerzego Gawędy
- dziecięca schola parafii Ryczów pod kierownictwem Kamili Kozioł
- wokaliści: Kamila Kozioł i Marcin Gawęda
- instrumentaliści:
     - Aleksandra Szydłowska (puzon)
     - Natalia Brania (klarnet)
     - Beata Jędra (fagot)
     - Mikołaj Krystian (klarnet)
     - Paulina Maślona (waltornia)
     - Wojciech Krystian (trąbka)

Instrumentalistom oraz parafialnej scholi akompaniowali Adrian Bryła oraz Adam Krystian. Swoje wysokie umiejętności zaprezentował również Mateusz Krystian - student Akademii Muzycznej w Krakowie, wykonując balladę g-moll Fryderyka Chopina. Wykonanie to zostało przyjęte gorącą owacją.

Oprócz kolęd i pastorałek wykonywanych przez w/w, Orkiestra Dęta wykonała również takie utwory jak Laudate Dominum, marsz POS, Walc perłowy czy też Marsz Radetzkiego. Ciepłe przyjęcie słuchaczy pozwoliło wykonać Orkiestrze dodatkowy utwór na bis. Koncert zakończył się przy echach serdecznych życzeń noworocznych.

koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy koledy


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.