Kolejne inwestycje w nasze bezpieczeństwo

Zakończono prace remontowe na potoku Spytkowickim. Właściwie można mówić o gruntownej przebudowie potoku. Główne zadanie polegało na wyprofilowaniu koryta rzeki do zaprojektowanych wielkości i umocnieniu brzegów. Jak widać na załączonych fotografiach wielkość potoku została zwiększona, co gwarantuje nam , że rzeka przyjmie teraz więcej wód opadowych - czyli zwiększy nasze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wykonano również prace porządkowe polegające na oczyszczeniu brzegów i koryta rzeki z zakrzaczenia. Prace trwały od listopada ich wartość przekroczyła 680 tys złotych i została sfinansowana ze środków Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W tym miejscu warto przypomnieć, że w minionej kadencji 2010 - 2014 w poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego naszej gminy zostało zainwestowane ponad 7 mln złotych.


Spotkanie ze Św. Mikołajem w WDK Ryczów

W dniu 7.12.2014 r. o godz. 14.00 w Wiejskim Domu Kultury najmłodsi mieszkańcy Ryczowa spotkali się ze Św. Mikołajem, który przybył, jak co roku na zaproszenie pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa. Na spotkanie ze Świętym przybyło siedemdziesięcioro dzieci wraz z opiekunami i rodzicami. Wszyscy z napięciem czekali na Gościa, który przybył w towarzystwie śnieżynek, aniołków i reniferów. Mikołaj wywoływał każde dziecko obdarowywał prezentem oraz pozwalał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W czasie, gdy dzieci spędzały czas z Mikołajem, rodzice delektowali się kawą, herbatą i ciastkiem. Dzieci były bardzo zadowolone i na pewno długo będą wspominać spotkanie ze Św. gościem. Spotkanie z Mikołajem organizowane jest co roku i ciągle cieszy się coraz dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.


Salon firan z Karą Rodziny 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, dziewiąty Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi:

1. PAN STANISŁAW KULIK - Przedsiębiorca - SALON FIRAN z siedzibą w Bachowicach, ul. Ks.Gołby 66 A
- 10 % zniżki na cały asortyment towarowy.

Do końca m-ca listopada br., wnioski o wydanie Kart Rodziny 3 + złożyło 124 rodzin (tj. ogółem 687 karty). Z tego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:
- Spytkowice - 46 rodzin (tj. 266 kart)
- Bachowice - 29 rodzin (tj. 154 karty)
- Ryczów - 37 rodzin (tj. 202 karty)
- Miejsce - 8 rodzin (tj. 45 kart)
- Półwieś - 4 rodziny (tj. 20 kart)
Kartę rodziny 3+ otrzymuje każdy członek Rodziny Wielodzietnej, na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.


Podsumowanie czterech kwest na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach i prac przy pomniku Kajetana Wolskiego zwieńczonego figurą anioła autorstwa Franciszka Wyspiańskiego.

Trzy lata temu 1. listopada 2011 roku ruszyła pierwsza kwesta na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach na rzecz ratowania grobowca Kajetana Wolskiego. Decyzja o rozpoczęciu akcji ratowania dojrzewała we mnie od wielu lat. Od zawsze pomnik Kajetana Wolskiego w umysłach Spytkowian zajmował szczególne miejsce. Funkcjonował jako Grób Nieznanego Żołnierza. Również nasza miejscowość chciała mieć na swoim terenie symboliczne miejsce przy którym mogliśmy oddawać cześć i honor poległym w obronie Ojczyzny.

Takie nazywanie grobowca było jednak do końca nieuzasadnione z racji na to, że tozsamość zmarłego żołnierza, uczestnika Powstania Listopadowego była znana z tablicy epitafijnej znajdującej się na cokole. Tablica ta przez wiele lat była nieczytelna z racji na procesy erozyjne i reakcje chemiczne, które pokryły wierzchnią jej część warstwą zwietrzeliny uniemożliwiającej odczytanie napisu. Jedynie bardziej dociekliwi byli w stanie dopatrzeć się nazwiska Kajetana Wolskiego. Pani Irena Kędzior 94-letnia prawnuczka Kajetana 10 lat temu postanowiła wymienić tablicę na granitową, aby w ten sposób przybliżyć postać zmarłego pradziadka.

Podczas pierwszej kwesty na rzecz ratowanie grobowca w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny udało się zgromadzić 5958,62 zł oraz 7,5 Euro. Wynik drugiej kwesty nieco nas zasmucił, gdyż udało się uzyskać jedynie 4363,09 zł oraz 7 Euro. Złe warunki atmosferyczne nie sprzyjały wówczas spacerom na cmentarz. Trzeci rok kwestowania nadrobił te zaległości, gdyż dzięki zaangażowanej licznej grupie kwestarzy oraz świetnej pogodzie udało się zebrać do puszek 7687,67 zł oraz 2 Euro. Po tej kweście w 2013 roku na koncie prawnego organizatora kwest, czyli parafii spytkowickiej zdeponowano 18 009,38 zł oraz 16,5 Euro co umożliwiło nam staranie się o dofinansowanie renowacji grobowca ze źródeł samorządowych i sołeckich. W tym samym czasie utworzono Towarzystwo Miłośnikow Ziemi Spytkowickiej, które we współpracy ze mną oraz parafią podjęło się ratowania grobowca, który w tym czasie wymagał pilnej konserwacji. Towarzystwu udało się pozyskać 15 000 zł od Urzędu Gminy oraz 3 000 zł od Sołectwa Spytkowic. Warto tutaj wspomnieć postać śp. Stefana Szymochy - Sołtysa Spytkowic, który z wielkim zaangażowaniem wspierał moje starania o renowacje grobowca Wolskiego.

W celu znalezienia odpowiedniej firmy konserwatorskiej zwróciłem się z zapytaniem o przedstawienie najlepszych pracowni do Zarządcy Cmentarza Rakowickiego. Uważam, że polecenie tych sprawdzonych firm przez Cmentarz Rakowicki stanowiło najlepszą i być może jedyną drogę do wspaniałego i doniosłego odkrycia, które miało miejsce przy renowacji grobowca.

Do przeprowadzenia renowacji w drodze konkursy wybrano ofertę firmy konserwatorskiej ART-FORUM z siedzibą w Krakowie. Pracownia ta może poszczycić się takimi renowacjami jak np. rewitalizacja elewacji Pałacu Sztuki na Placu Szczepańskim w Krakowie. Z racji na status fundacji jaki posiada ART-FORUM nie musieliśmy płacić wysokiego 23% podatku VAT, zatem łączny koszt przewidzianych prac wynosił 35 550 zł netto.

Prace renowacyjne rozpoczęły się 15. maja 2014 roku. Po dokonaniu dokładnych oględzin w trakcie odnawiania pomnika, po jego oczyszczeniu z warstwy cementowych powłok i uzupełnień ubytków formy stwierdzono autorstwo pełnoplastycznej rzeźby anioła. Wg odkrytej u podstawy figury sygnatury jest to pomnik wykonany przez Franciszka Wyspiańskiego, rzeźbiarza krakowiskiego, ojca słynnego secesyjnego artysty Stanisława Wyspiańskiego. Odkrycie to zostało potwierdzone wnikliwą kwerendą archiwalną i biblioteczną, jak również poszukiwaniami analogii w twórczości krakowskiego rzeźbiarza opracowanymi przez historyka sztuki panią Wiktorię Kałwak. Odkrycie to ma istotne znaczenie dla Spytkowic, bowiem okazuje się, że na naszym terenie znajduje się cenne dzieło sztuki znamienitego artysty przełomu XIX i XX wieku, który jest bezpośrednio związany z największymi postaciami polskiej histroii i kultury oraz sam wniósł wiele w jej dorobek. Odkrycie to naklada na dysponentów obowiązek szczegolnej troski o obiekt, który nie tylko jest zabytkiem ze względu na wiek, ale należy do najcenniejszych obiektow rzeźby polskiej. Figura anioła o wyraźnych cechach stylowych antyku, jest zindywidualizowana i wskazuje na odrębny warsztat i wyobraźnię twórczą autora eksplorujacego tą konwencję.

W trakcie prac odkryto również znajdujące się pod warstwą gruntu i stopni cementowych relikty bloków piaskowca należace do dawnego płytowania pola grobowego. Zasadnym było przywrócenie tego elementu wraz z uzupełnieniem brakujących kamieni i wymianą tych najbardziej zniszczonych i pokruszonych. W naszym inetresie leżało bez wątpienia przywrócenie pierwotnego charakteru pomnika nagrobnego wraz z otoczeniem, szczególnie przez wzgląd na znaczenie historyczne postaci samego zmarłego jak i autora pomnika. Niestety łączny koszt poniesiony przy konserwacji musiał z tego tytułu wzrosnąć. Dodatkowy koszt, który musimy ponieść to około 15000 złotych.

Stan grobowca przed i po renowacji można zaobserwować na załączonych zdjęciach. Pomnik był w stanie wymagającym pilnych działań z naszej strony. Udrapowania materiału zacierały się na tyle mocno, że jeszcze kilka lat bezczynności a utracilibyśmy oryginalny cyzelunek rzeźby.

30 października tego roku dzięki zaproszeniu Telewizji Polskiej wziąłem udział w Programie Region transmitowanym na żywo w TVP Kraków. Program ten poruszał temat kwestowania i ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach w Małopolsce. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli Mikołaj Kornecki - Przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Krakowa, Ryszard Żądło z Komietu Ratowania Cmentarza w Tarnowie oraz moja skromna osoba.

Link do programu znajduje się poniżej: www.tvp.pl/krakow

Tegoroczna kwesta 1. i 2. listopada została przezaczona na renowacje pomników na cmentarzu, w tym również na spłacenie zaciągniętego długu. Po otwarciu puszek komisja (komisja w składzie: Marek Gajowy, Szymon Skwarczyński, Łukasz Kubarek, Mariusz Stodulski, Adrian Simik i Kamil Kolasa) stwierdziła, że w puszkach znajdowało się 9871,95 zł oraz 54 Euro co po przewalutowaniu dało sumę 10100,37 zł. Stanowi to rekordową sumę zgromadzonych dotychczas datków. Ta kwota oraz 5 tys. złotych uzyskane od dysponentów grobowca pozwolą nam na spłacenie w całości zaciągnietego długu jak również pozwolą nam popatrzeć w przyszłość i pomyśleć nad kolejnymi realizacjami. Takiego wyniku nie udałoby się nam osiagnąć bez ogromnego wsparcia ludzi, szczególnie Spytkowian nawiedzających nasz cmentarz w te dni świateczne. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba kwestujących przekroczyła liczbę 75 osób. W tym miejscu serdecznie pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym czynnie i biernie na rzecz ratowania zabytków na naszym cmentarzu

Aktualnie czekamy na komisję konserwatorską łącznie z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którzy ocenią prace konserwacyjne na obiekcie jak również zdecydują czy obiekt ma zostać wpisany do Rejestru Zabytkow, czyli ścisłej ochrony prawnej, która jest roztaczana nad dziełami sztuki o specjalnym znaczeniu dla polskiej kultury.

Marek Gajowy
inicjator kwest na cmentarzu w Spytkowicach oraz
koordynator odnowy grobowca Kajetana Wolskiego


Kadencja 2014-2018 - Samorządu Gminy Spytkowice rozpoczęta

Już zupełnie oficjalnie możemy powiedzieć, że VII Kadencja 2014-2018 Samo-rządu Gminy Spytkowice została rozpoczęta. Stało się w sobotę 29 listopada. Uroczystą Sesję Rady Gminy poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Spytkowicach na którą zostali zaproszeni wszyscy samorządowcy i goście. W krótkiej homilii Proboszcz Parafii ks. Józef Piwowarski przypomniał, że praca samorządowca jest przede wszystkim służbą trudną i wymagającą. Rozpoczynając nową kadencję nie wiadomo tak do końca jakie wyzwania nale-ży podjąć, jakie problemy rozwiązać. Często należy dokonywać wyboru by jak najlepiej i uczciwie wypełnić powierzony przez mieszkańców mandat zaufania. A na koniec trzeba zdać relację wyborcom, z tego co się zrobiło i dość często odpowiedzieć, dlaczego pozostałych spraw nie udało się załatwić. Dlatego w tej pracy w szczególny sposób potrzebna jest Boża Pomoc i Wsparcie.

O godzinie dziesiątej w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach rozpoczęła się Sesja inauguracyjna Rady Gminy. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Se-sję poprowadził najstarszy wiekiem, obecny na Sesji Radny - Pan Marian Szewczyk z Ba-chowic. To On miał przyjemność powitać przybyłych na Sesję: Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Helenę Mamoń wraz z Za-stępcą Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Panią Haliną Pióro; nowo- wybranego Radnego Powiatu Wadowickiego - Radnego Gminy Spytkowice w poprzedniej kadencji Pana Ryszarda Mroza, a także Sołtysów Sołectw, przedstawicieli duchowieństwa i organizacji pozarządowych, Kierowników Referatów Urzędu Gminy i pozostałych osób przybyłych na Sesję.

Obrady Sesji rozpoczęły się uczczeniem minutą ciszy zmarłego w tym roku wie-loletniego Sołtysa Spytkowic Pana Stefana Szymochę. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z Zastępcą przedstawiły informację na temat prac Gminnej Komisji Wyborczej oraz wręczyły zaświadczenia nowo- wybranym Radnym Rady Gminy.

Tak jak w poprzednich latach, w obecnej kadencji Rada Gminy Spytkowice liczy piętnastu Radnych. Po przeprowadzonych w dniu 16 listopada wyborach są nimi: Pani Lucyna Kozak, Pan Marian Szewczyk, Pan Arkadiusz Stańczyk - z Bachowic, Pani Grażyna Stańczyk z Miejsca, Pan Stanisław Maślona z Półwsi, Pani Katarzyna Stakłosa, Panowie: Andrzej Podolski, Krzysztof Gierek, Marian Ryba - z Ryczowa oraz ze Spytkowic Panowie: Jerzy Piórowski, Krzysztof Byrski, Marcin Berniak, Marek Gajo-wy, Adam Chodacki, Zbigniew Malaga. Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze na Radnego wszyscy Radni złożyli ślubowanie, którego rotę odczytał najmłodszy obecny na Sesji Radny Pan Marek Gajowy. Następnym punktem porządku obrad był wybór Przewodni-czącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. Po przeprowadzeniu całej wymaganej prawem procedury w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Jerzy Piórowski - gratulujemy tym bardziej, że Pan Jerzy funkcję Przewodniczącego pełnił również w poprzedniej kadencji. Jego zastępcami - również ponownie zostali Panowie: Marian Szewczyk i Marian Ryba. Doświadczenie w pracy Rady Gminy wspomnianych Radnych dobrze rokuje na przyszłość.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przekazała informację nt wyboru Wójta Gminy Spytkowice i wręczyła Zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Panu Mariuszowi Krystianowi, który również złożył ślubowanie.

Swoje pierwsze wystąpienie Wójt Gminy rozpoczął od podziękowania wszyst-kim, uczestniczącym w wyborach, a na ręce Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Helenie Mamoń przekazał podziękowania dla osób pracujących w Gminnej Komisji i w Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Następnie Wójt odniósł się do sytuacji, która miała miejsce w okresie wybor-czym: "Nigdy wcześniej w naszej historii nie zdarzyło się, że 12 kandydatów na Radnych było jeszcze przed głosowaniem pewnych swojego wyboru. Ten fakt wzbudzał ogromne zain-teresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. Różnie go interpretowano i komentowano. Ja jestem jednak pewien, że decydujący wpływ na tą sytuację miała praca Rady Gminy i Wójta w poprzedniej kadencji. Rozmach inwestycyjny, kulturalny i społeczny dał obraz sku-tecznego i merytorycznego samorządu, który pracuje, a nie szuka kłótni, który rozwiązuje problemy, a nie szuka osobistych korzyści, który na pierwszym planie stawia zawsze Miesz-kańca, a nie zajmuje się lansowaniem określonej grupy osób i ich poglądów, który podej-muje rzeczowe i rozsądne decyzje, a nie szuka poklasku i taniej popularności. Taki sposób sprawowania władzy zbudował markę naszego samorządu. Gratuluję każdemu z Was z osobna wyboru i piastowania zaszczytnej funkcji Radnego Rady Gminy Spytkowice. Starto-waliście z różnych Komitetów Wyborczych, ale od dziś jesteście jedną Radą Gminy. VI kadencja samorządu Gminy Spytkowice wypracowała modelowy wręcz przykład współ-pracy Rady z Wójtem. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana również w tej kadencji, z korzyścią przede wszystkim dla Mieszkańców naszej Gminy. Pamiętajmy: zgoda buduje, niezgoda rujnuje! Rozejrzyjmy się dookoła, tam gdzie istotą pracy samorządu jest konflikt, kłótnie i wybujałe ambicje, tam nie ma rozwoju, tam marnowane są szanse, tam samorząd jest dla władzy, a nie dla obywateli. A Gmina to Mieszkańcy! Gmina to Miesz-kańcy! Pamiętajmy o tym podejmując wszystkie decyzje przez najbliższe cztery lata." Wójt przedstawił również zadania do realizacji na najbliższe 4 lata- przede wszystkim:
     - Budowę Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach,
     - Budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie,
     - Rewitalizację "starej" Szkoły Rolniczej w Bachowicach celem utworzenia Muzeum Regionalnego im. ks. Franciszka Gołby i O. Rudolfa Warzechy,
     - Budowę Domu Kultury w Miejscu,
     - Budowę zaplecza sportowego dla WKS Victoria w Półwsi,
a także gruntowne remonty ZSP w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach, które " na wiele lat zmienią komfort i warunki nauczania w naszych szkołach." Kończąc swoje wystąpienie Wójt Gminy powiedział: "Wszystkim Mieszkańcom pragnę złożyć serdeczne podziękowania za udział w wyborach samorządowych. Szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce tych, którzy wsparli moją kandydaturę na Wójta Gminy. 93 % poparcia to ogromny sukces, to jeden z najlepszych wyników w historii wyborów samorządowych w Małopolsce w ostatnich ponad dwudziestu latach. Te 3065 głosów daje mi mocny i trwały mandat do pełnienia tej zaszczytnej funkcji - Wójta Gminy Spytkowice. Jestem pewien, że wspólnie z Radą Gminy i pracownikami Urzędu oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy, jesteśmy w stanie zrobić wiele dobra. Niech naszym mottem na najbliższe cztery lata będą słowa Henrego Forda: "Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces". Boże, błogosław Gminę Spytkowice i jej Mieszkańców!"

Po wystąpieniu Wójta przyszedł czas na oficjalne gratulacje i kwiaty od uczestników Sesji. Po przerwie na gratulacje Radni powrócili do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przestrzegając przyjętych prawem procedur dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Społecznych, a także Komisji Budżetu i Infrastruktury. Po ukonstytuowaniu się członkowie Komisji ze swojego grona wybrali Przewodniczących i ich Zastępców. Składy osobowe wspomnianych Komisji przedstawiamy na naszej stronie internetowej w zakładce "Rada Gminy".

fotogaleria >>>>>>


Nietypowy zakup

Po umocnieniu w poprzednich latach wałów Wiślanych, w tym roku Gmina Spytkowice poczyniła kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa i ochrony naszego terenu przed zagrożeniami powodziowymi. W listopadzie dobiegła końca realizacja operacji, której celem był zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą do transportu. Łódź charakteryzuje się wysoką stabilnością, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Polski Rejestr Statków. Jednostka przeznaczona jest do rejsów na wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach gdzie może wystąpić siła wiatru do 6 stopni w skali Beauforta. Jej wymiary to 4,75 m długości, 1,87 m szerokości i 0,66 m wysokości, a masa 205 kg. Sprzęt będzie wykorzystywany do ochrony przeciwpowodziowej zarówno Gminy Spytkowice jak i całego obszaru Doliny Karpia tj. wszystkich siedmiu gmin wchodzących w jej skład, ale również do prowadzenia działań mających na celu ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, a zwłaszcza obszarów sieci Natura 2000. Poprzez realizację operacji Gmina otrzyma narzędzie, dzięki któremu będzie mogła oczyszczać wody starorzeczy Wisły oraz niedostępną linię brzegową. W ramach projektu przewidziano również zakup przyczepy, dzięki czemu możliwe będzie szybkie przetransportowanie łodzi na tereny, gdzie w danym momencie będzie najbardziej potrzebna.

Koszt całej operacji wyniósł 32 226,00 zł, z czego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22 057,00 zł współfinansowane również ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 16 542,75 zł.


Droga rolnicza - ul. Szmaragdowa

Mimo, że rok 2014 bardzo szybko dobiega końca, to mamy dla Państwa jeszcze wiele dobrych wiadomości. Jedną z nich jest ta, że w dniu 13 listopada zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi rolniczej na ul. Szmaragdowejw Spytkowicach. Inwestycja została sfinansowana z dotacji przekazanej Gminie przez Województwo Małopolskie w wysokości 10 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 209,42 zł, a różnica została pokryta ze środków własnych, pochodzącychz budżetu gminy Spytkowice. Ulepszenie tego odcinka drogi o długości 295 m wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo użytkowników z niej korzystających, a przede wszystkim Mieszkańców okolicznych domów. Droga ta wykorzystywana będzie również do celów rekreacyjnych, jako ścieżka spacerowa. Tym samym spełnione zostały oczekiwania Mieszkańców, którzy prosili o modernizację tej drogi.

Jak widać, żaden termin nie jest zły na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Każdy miesiąc jest dobry, aby rozwiązywać problemy i spełniać oczekiwania Mieszkańców. Tym razem, przede wszystkim tych, którzy zamieszkują rejon osiedla przy Alei Kasztanowej.


Gminne obchody Święta Niepodległości

Już od trzech lat Narodowe Święto Niepodległości jest szczególnie uroczyście obchodzone w naszej Gminie. Dokładnie 11 listopada obchodzimy najważniejsze dla naszego Narodu Święto, które jest oddaniem hołdu i czci oraz wyrazem pamięci wobec tych, którzy 96 lat temu doprowadzili do odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym dniu mobilizują się wszyscy: Mieszkańcy gminy, władze samorządowe oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne. Nie inaczej było i tym razem. Przemarsz jaki wyruszył spod Domu Strażaka składał się z 17 pocztów sztandarowych, delegacji wszystkich organizacji społecznych działających na terenie gminy, wójta i radnych rady gminy oraz mieszkańców. Do marszu przygrywała gminna orkiestra dęta. Uroczysty pochód najpierw dotarł na cmentarz parafialny, gdzie Wójt z Przewodniczącym Rady Gminy oraz przedstawicielami Szkół i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Spytkowickiej złożyli wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przy obelisku upamiętniającym tych, którzy zginęli za Ojczyznę. Następnie wszyscy udali się do Kościoła Parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę oraz wszystkich Mieszkańców Gminy, którzy na przestrzeni dziejów oddali swe życie w obronie Polski. Mszy przewodniczył proboszcz bachowickiej parafii ks. Franciszek Jeleśniański. W swojej homilii przypomniał o wartości wolności i niepodległości oraz poszanowaniu dla własnego kraju. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości udali się do sali widowiskowej Domu Strażaka, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczęła się ona hymnem państwowym oraz otwarciem uroczystej sesji Rady Gminy. Składała się ona z części artystycznej oraz roboczej. Pierwszą przygotowali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach pod kierunkiem nauczycieli i Dyrekcji Szkoły. Program nawiązywał do historii Polski i najważniejszych wydarzeń z naszych dziejów, aż do 1989 roku, czyli faktycznego odzyskania wolności przez nasz kraj.

W części roboczej sesji Rada Gminy upamiętniła dwie ważne rocznice dla historii naszego kraju oraz małej ojczyzny-Gminy Spytkowice. W pierwszej z nich, Rada Gminy wraz z Wójtem w 150 rocznicę powstania styczniowego oddała hołd jego uczestnikom pochodzącym z terenów dzisiejszej gminy Spytkowice (treść uchwały - w załączeniu). Druga z kolei dotyczyła pamięci o 100 rocznicy czynu legionowego na naszych ziemiach tj. utworzenia drużyn strzeleckich w Bachowicach, Ryczowie, Spytkowicach i Półwsi. Także poprzez uroczystą Uchwałę Rada Gminy oraz Wójt oddali hołd uczestnikom tamtych wydarzeń.

Tradycyjnie od początku obecnej kadencji władz samorządowych 11 listopada jest dniem, w którym nagradzamy uczniów - laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Tym razem nagrody odebrali:

1. Jakub Grabarczuk, Dawid Kaszuba, Maciej Korabik, Joanna Grondalczyk, Wiktoria Sołtys - uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, których opiekunami naukowym i sportowymi byli: Pani dr Bernadeta Chlebicka i Pan Tomasz Rajda;
2. Kamil Brania, Antoni Piętak, Kornelia Tokarczyk, Martyna Mędrysa, Krystyna Sekuła - uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, których opiekunami naukowymi byli: Pani Agnieszka Wawro, Pani Teresa Kusior i Pani Małgorzata Grela;
3. Paweł Sieprawski - uczeń Zespołu Szkolno-Prsedszkolnego w Bachowicach, którego opiekunem naukowym była Pani Janina Jezierska Bobak

Tradycją obchodów Święta Niepodległości jest również podejmowanie przez Radę Gminy uchwał o charakterze społecznym. Tym razem Rada Gminy Spytkowice, na wniosek Wójta, uchwaliła Gminny Program Stypendialny. Będzie on wspierał finansowo uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Spytkowice, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, w zakresie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum. Stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie (500 złotych na semestr) otrzyma każdy uczeń, który osiągnie określony w uchwale próg średniej z nauczania na I i II semestr roku szkolnego.

Kończącym akordem uroczystych obchodów święta 11 listopada było przedstawienie przez Wójta Gminy raportu podsumowującego mijającą kadencję władz samorządowych (w załączeniu) oraz podziękowania dla Radnych Rady Gminy, za zgodną współpracę w ciągu całej kadencji i pomoc w realizacji najważniejszych inwestycji.


Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx

fotogaleria >>>>>>


Nasi kajakarze z Gminy Spytkowice po raz kolejny pokazali swoje siły

Nasi kajakarze z Gminy Spytkowice po raz kolejny pokazali swoje siły. Sezon 2014 kajakarze z MKK mogą uznać za bardzo udany, w tym roku uczestniczyliśmy w wielu regatach rangi ogólnopolskiej m.in.
XXX Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Lubniewicach w dniach 09.05 - 11.05.2014 r. zawodniczka Klaudia Sowa w swej kategorii zajęła 7 miejsce.
W XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów Bydgoszcz 24-27.07.2014 r. Daniel Wiecheć i Mateusz Sowa na 500m zdobyli 4 miejsce w finale B, natomiast na 5000m zajęli 11 miejsce.
W Mistrzostwach Polski Młodzików w dniach 22-24.08.2014 Bydgoszcz nasza zawodniczka KLAUDIA SOWA na dystansie K 1 2000m młodziczek zajęła bardzo dobre 9 miejsce.
W dniach 13 - 14 września grupa 6 osobowa zawodników uczestniczyła w XXVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym Opole na rzece Odrze. Bardzo pozytywnie w gronie blisko 350 zawodników i zawodniczek z 49 klubów wypadli zawodnicy z Łączan. Pomimo, iż nie zajęli medalowych miejsc to ich pozycje były zadawalające. A przecież do rywalizacji przystąpili wszyscy specjaliści w tej dyscyplinie w naszym kraju. I tak w kategorii K-2 młodzików na dystansie 9 km nasza dwójka Jakub Gołba i Tomek Gołba zajęli 8 miejsce, w kategorii K-1 młodzików na dystansie 9 km Jakub Bobak był 13, nasz młodziczka Klaudia Sowa kategorii K-1 na dystansie 9 km wywalczyła 5 miejsce a nasi młodsi juniorzy Daniel Wiecheć i Mateusz Sowa w kategorii K-2 na dystansie 17,7 km po zaciętej walce zajęli 5 miejsce .

W sobotę tj. 20.09.2014 r grupa zawodników w kategorii młodzicy brała udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - strefa E, które odbyły się w Tychach, miejsca naszych zawodników.

K1 Młodziczek 2000m
Klaudia Sowa - miejsce 2

K1 Młodzików - 2000 m
Jakub Bobak - miejsce 15
Konrad Kozioł - miejsce 20

K2 Młodzików - 2000 m
Jakub Bobak/Kacper Majdyś - miejsce 9
Jakub Gołba/ Tomasz Gołba - miejsce 10

K4 Młodzików - 2000 m
Kacper Majdyś/Konrad Kozioł/Kuba Gołba/Tomek Gołba - miejsce 6

Nasz klub zebrał 4 pkt. do ogólnopolskiej klasyfikacji

Natomiast w niedzielę 21.09.2014 roku odbyły się zawody na przystani kajakowej w Łączanach. Było to drugie starcie zawodników w Regatach Kajakowych Grand Prix Doliny Karpia 2014 Łączany organizowanego w ramach projektu pn. "Organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz regat kajakowych Grand Prix Doliny Karpia 2014 w Łączanach" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa", z którego klub zakupił wyczynowe kajaki Nelo K-1 - szt. 3, K-2 - szt. 2 oraz łódź pneumatyczną której celem jest asekuracja zawodników na wodzie.

Wyniki naszych zawodników:
K1 dzieci chłopców (rocznik 2004 i młodsi)
miejsce 2 - Michał Zasępa
miejsce 3 - Dariusz Wiecheć

K1 dzieci dziewczyn (rocznik 2004 i młodsze)
miejsce 2 - Magdalena Miśkiewicz
miejsce 3 - Aleksandra Kubas

K1 dzieci chłopców
miejsce 2 - Kacper Majdyś

K1 juniorów młd.
miejsce 1 - Mateusz Sowa
miejsce 2 - Daniel Wiecheć

K1 dziewczyn
miejsce 1 - Klaudia Sowa
miejsce 3 - Natalia Majdyś

K1 młodzików
miejsce 2 - Tomasz Gołba
miejsce 4 - Jakub Bobak
miejsce 5 - Konrad Kozioł

K2 dzieci chłopców
miejsce 3 - Kacper Majdyś/Michał Zasępa

K2 dziewczyn
miejsce 2 - Klaudia Sowa/Magdalena Miśkiewicz
miejsce 4 - Natalia Majdyś/Aleksandra Kubas

K2 junior młd./młodzik
miejsce 1 - Daniel Wiecheć/Jakub Bobak
miejsce 4 - Mateusz Sowa/Tomasz Gołba

Ponadto zawodnicy naszego klubu brali udział w kilkunastu regatach rangi wojewódzkiej zgodnie z kalendarzem imprez Małopolskiego Związku Kajakowego w Krakowie.

Branie udziału w prestiżowych zawodach wiąże się z dużymi kosztami dojazdu i zakwaterowania. Klub dzięki dobrej współpracy z włodarzami gmin Spytkowice i Brzeźnica może w nich uczestniczyć oraz w spływach kajakowych dla dzieci i młodzieży.. Dziękujemy za współpracę i myślimy, iż będzie ona się jeszcze owocniej układała, a zawodnikom gratulujemy i życzymy wreszcie wymarzonych mistrzowskich medali.


Oświetlony stadion LKS "Orzeł" w Ryczowie.

Kolejną zrealizowaną inwestycją mogą cieszyć się piłkarze i sympatycy klubu sportowego LKS Orzeł w Ryczowie. Po usilnych staraniach działaczy i władz gminy wykonano instalację oświetleniową i nagłośnienie stadionu. W przypadku oświetlenia zakres prac obejmował m. in. ułożenie kabli i rur osłonowych, montaż słupów, wysięgników rurowych oraz projektorów oświetleniowych. Druga część inwestycji to przede wszystkim ułożenie przewodów, zakup mikrofonu bezprzewodowego i montaż zestawu nagłośnieniowego. Całość przeprowadzonych prac wyniosła 120 8,95 zł. Jej wykonanie planowano od kilku lat, jednak dopiero skuteczne uzyskanie dofinansowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pozwoliło na realizaję tego projektu. Jak mówi Wójt Gminy: "Po raz kolejny mamy dowód na to, że bez skutecznego ubiegania się o unijne fundusze, wielu inwestycji po prostu nie udałoby się zrealizować".

Inwestycja ta z pewnością poprawi jakość przeprowadzanych w Ryczowie wydarzeń sportowych, wpłynie na bezpieczeństwo oraz miejmy nadzieję przyczyni się do sukcesów sportowych klubu i wzrostu frekwencji na meczach LKS Orzeł.


Nowe drogi w Miejscu

Kolejnymi wyremontowanymi drogami w naszej gminie mogą cieszyć się Mieszkańcy Sołectwa Miejsce. Powstała ona w 80 % z funduszy pozyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach przeprowadzonych prac wykonano 450 mb nawierzchni, a zakres robót obejmował także m.in. położenie nowych warstw asfaltu oraz wyczyszczenie i regulację poboczy. Koszt inwestycji wyniósł ok. 122 781 zł.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Oddana do użytku została również część ul. Folwarcznej oraz inne drogi dojazdowe. W tym przypadku koszt robót w całości został pokryty z funduszy własnych gminy Spytkowice. Remont także i tu polegał na przygotowaniu podłoża oraz położeniu nowych warstw asfaltu. Dzięki temu Mieszkańcy Sołectwa Miejsce mogą być zadowoleni z kolejnych remontów w ich regionie, a z całym przekonaniem można dodać, że na pewno nie jest to ostatnia taka inwestycja zarówno na terenie Miejsca, jak i całej gminy Spytkowice.


Nowa droga wyremontowana. Tym razem powiatowa.

Remonty dróg w naszej gminie idą pełną parą. Kolejna z nich zyskała nową nawierzchnię. Tym razem jest to droga powiatowa – ul. Wiślana. Stara jezdnia była w bardzo złym stanie technicznym więc jej remont okazał się koniecznością. W trakcie prac wykonano ok. 1500 mb nowej nawierzchni. Roboty obejmowały frezowanie, położenie dwóch warstw nowego asfaltu, udrożnienie przepustów i rowów oraz wymianę korytek. Dzięki temu doczekaliśmy się drogi, która już nie straszy swoim wyglądem, a jest niejako wizytówką Sołectwa, ponieważ łączy go z sąsiednią gminą Alwernia oraz powiat Wadowicki z powiatem Chrzanowskim. Tym sposobem trasa od Wału Wiślanego aż po Rynek została ulepszona i jej stan można określić jako dobry, a sama ul. Wiślana z całą pewnością cieszy oko zarówno Mieszkańców, jak i Gości oraz znakomicie wpisuje się w piękny krajobraz gminy Spytkowice. Całość prac została sfinansowana z budżetu Starostwa Powiatowego, a ich wykonanie jest finałem wieloletnich zabiegów Mieszkańców o remont tej drogi. Drugą dobrą informacją jest to, że w miesiącu listopadzie rozpoczną się prace związane z budową chodnika w ciągu ul. Wiślanej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Brzestową i Lipową.


Remiza OSP Ryczów wyremontowana

Z początkiem października oddano do użytku pomieszczenia dawnego Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. Dzięki staraniom Wójta Gminy Spytkowice, obiekt został gruntownie zmodernizowany i przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy wreszcie otrzymali to, o co usilnie prosili i na co czekali od wielu lat.

Zakres wykonanych prac był niezwykle szeroki. Zawierał przede wszystkim remont pomieszczeń biurowych, łazienek i klatki schodowej tj. wykonanie prac demontażowych i przygotowawczych, położenie tynków, malowanie, wymiana drzwi i wykładzin, montaż balustrad oraz wykonanie posadzki płytkowej. Wyremontowano również garaż i szatnię poprzez rozbiórkę starych elementów, wykonanie podkładów betonowych, posadzki oraz izolacji przeciwwilgociowej. Ponadto przeprowadzono przegląd instalacji sanitarnych i elektrycznych i wymieniono m.in. podejścia z rur kanalizacyjnych, grzejniki, oprawy oświetleniowe i inne urządzenia nienadające się do codziennego użytku.

Koszt wykonanych robót wyniósł 68041,73 zł z czego w ramach programu "Małopolskie Remizy" oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskano dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy złotych.


Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe

W dniu 8 października 2014 r. na obiektach Wytwórni Pasz "De Heus" w Spytkowicach przeprowadzono zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Celem ćwiczeń, w czasie których gaszono pozorowany pożar obiektów produkcyjnych oraz ewakuowano dwóch pracowników i udzielano im kwalifikowanej pierwszej pomocy było m.in.: zapoznanie uczestników ćwiczeń z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie umiejętności i możliwości personelu Wytwórni Pasz w zakresie znajomości sposobów postępowania na wypadek takiego zdarzenia.

Najważniejszym elementem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości bojowych zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działań z zakresu ratownictwa medycznego. Oprócz kilku zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach udział wzięło kilkudziesięciu druhów z 9 jednostek OSP z terenu powiatu Wadowickiego tj.: OSP Spytkowice, OSP Bachowice, OSP Ryczów, OSP Miejsce, OSP Chocznia, OSP Inwałd, OSP Przytkowice, OSP Brzeźnica, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Próba gotowości objęła także działania, które dotyczyły pogotowia energetycznego, pogotowia gazowniczego i jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pozorowane działania ratownicze obserwowane były przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - mł. bryg. Pawła Kwarciaka, Kierownika Wytwórni Pasz "De Heus" w Spytkowicach - Pana Zygmunta Kolasę, Naczelnika Wydziału Prewencji KP Policji w Wadowicach - podinsp. Marka Żaka, Wójta Gminy Spytkowice - Pana Mariusza Krystiana. Ćwiczenia zostały pozytywnie ocenione, zarówno przez wspomnianych obserwatorów, jak i przez rozjemców, na których wytypowano strażaków KP PSP Wadowice.

fotogaleria >>>>>>


Jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin Małopolski Zachodniej

Pod koniec września, Gazeta Krakowska bazując na rankingu miesięcznika Wspólnota opublikowała informację z której wynika, że spośród gmin wiejskich Małopolski Zachodniej jesteśmy jedną z trzech najmniej zadłużonych gmin.

" To bardzo dobra informacja, szczególnie dla Mieszkańców Gminy" - uważa Wójt Gminy. "W szczególności patrząc na zadłużenie w kontekście przeprowadzonych inwestycji i wielkości dochodów gminy. Bo właśnie tak należy na sprawę zadłużenia patrzeć. Z jednej strony na to jaką cześć naszych przychodów stanowią kredyty, a z drugiej na co te pieniądze zostały przeznaczone. System finansowania działalności samorządu terytorialnego nie zapewnia wystarczających środków pieniężnych na cale inwestycyjne. Redystrybucja pieniądza w systemie finansowym naszego państwa nie nadąża za duchem czasów. Procedury rozliczeniowe chociażby środków unijnych trwają bardzo długu. Skrupulatność państwowych służb finansowych zajmujących się rozliczaniem środków europejskich, zadziwia nawet samych urzędników unijnych. Na środki trzeba czekać, więc jedynym sposobem sfinansowania inwestycji jest kredyt. Oczywistym jest, że należy rękę trzymać na pulsie by nie przesadzić. Tak też robimy od początku tej kadencji, co zostało zauważone w rankingu" - dodaje Mariusz Krystian Wójt Gminy.


Pozytywne zakończenie tematu transportu publicznego!

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że w temacie zbiorowego transportu publicznego na liniach: "do" i "z" Wadowic może być już tylko gorzej. Na szczęście okazało się zupełnie inaczej. 29 lipca informowaliśmy Państwa o spotkaniu, jakie na sali WDK Spytkowice odbyło się w temacie transportu publicznego na w/w trasie. Choć wielu uczestników tego spotkania powątpiewało w jego skuteczność, okazało się, że efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny w praktyce można było sprawdzić znane przysłowie: "dla chcącego nie ma niemożliwego".

Temat był niezwykle trudny. Zmiana rozkładów jazdy na liniach: Wadowice-Bachowice-Spytkowice-Miejsce oraz Wadowice-Ryczów-Chrząstowice spowodowała, że nasi Mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości powrotu z Wadowic w godzinach wieczornych i nocnych. Wspólne działanie jednak przyniosło skutek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sołtysów, radnych, Mieszkańców, którzy wielokrotnie prosili Wójta Gminy o pomoc w tej beznadziejnej wydawało się sytuacji, udało się skutecznie i szybko rozwiązać komunikacyjne problemy. Sołtysi i Radni "skrzyknęli" Mieszkańców i zebrali listy osób gotowych wykupić bilety miesięczne. Wkrótce pojawili się przewoźnicy, którzy zadeklarowali otworzenie nowych przewozów na wspomnianych liniach. W efekcie już we wrześniu na linii przez Ryczów, rozpoczął kursowanie nowy podmiot. Od początku października sytuacja komunikacyjna w ten sam sposób poprawiła się na linii przez Bachowice i Spytkowice. W efekcie na dzień dzisiejszy w tym fragmencie systemu transportu publicznego sytuacja jest dobra. Podkreślić należy także współdziałanie w tej sprawie z wójtami ościennych gmin tj. Brzeźnicy i Tomic. Pełna współpraca w temacie była również zapewniona ze strony Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Wiele jednak będzie zależało od ekonomii, tj. rentowności kursów. Dla przewoźników cała linia musi być opłacalna, tak więc od wyboru samych pasażerów będzie zależało, czy przewoźnicy, którzy zabezpieczyli kursy przez całą dobę, będą dalej świadczyć swoje usługi.


Nowa droga rolnicza w Spytkowicach.

Od czterech lat nasza gmina regularnie korzysta ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przeznaczamy m.in. na remont dróg rolniczych. Środki te mogą pokryć 50% kosztów remontu zgłoszonych i zakwalifikowanych do dofinansowania inwestycji. W tym roku skutecznie aplikowaliśmy o dofinansowanie remontu drogi rolniczej w Spytkowicach w rejonie ulic: Szkolnej, Dworskiej i Alei kasztanowej. Trakt ten jest nie tylko droga rolniczą, ale także ścieżką spacerową w ramach Tras Nordic Walking. W ramach remontu wykonano m.in. plantowanie podłoża, nawiezienie tłucznia kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z tzw. destruktu asfaltowego. Technologia ta z powodzeniem zdaje egzamin na dotychczas wyremontowanych drogach gminnych i rolniczych. Niemniej jednak z roku na rok coraz trudniej znaleźć wykonawców, ze względu na trudność zakupu na rynku wspomnianego destruktu. Od niedawna może on być oficjalnie wykorzystywany powtórnie do produkcji mas bitumicznych.

Remont dróg rolniczych wpisuje się w konsekwentnie realizowany program rewitalizacji dróg na terenie Gminy Spytkowice. Wójt Gminy Spytkowice podkreśla konieczność aplikowania o środki zewnętrzne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i społecznie uzasadnione. Środki te pozwalają na poprawę istniejącej infrastruktury technicznej. W tym przypadku nie tylko poprawiają dostępność komunikacyjną, ale także wpływają na poprawę atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej zachodniej części Spytkowic. Tym razem fundusze w ramach programu uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Pracownia językowa

We wrześniu 2014 roku nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię językową. Otrzymaliśmy ją w darze od Pana Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, Rady Sołeckiej oraz Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach z okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły. Bardzo serdecznie wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. Marzyliśmy o takiej pracowni od dawna i cieszymy się, że dzięki ludziom znającym potrzeby szkoły, mamy ją w posiadaniu.

Mieści się na pierwszym piętrze w sali numer 13. Składa się z 24 stanowisk uczniowskich i 1 stanowiska dla nauczyciela. Miejsca dla uczniów wyposażone są w słuchawki z mikrofonem, które połączone są do stanowiska nauczyciela kierującego procesem dydaktycznym. Pulpit lektora wyposażony jest w cyfrowy moduł sterujący, słuchawki z mikrofonem, recorder z trenerem wymowy oraz wbudowany głośnik. Ponadto panel sterujący ma możliwość połączenia z komputerem przez łącze USB. Do sterowania całością zostało zakupione odpowiednie oprogramowanie.

Pracownia jest niezastąpionym rozwiązaniem wspomagającym naukę języków obcych. Dzięki niej uczeń może prowadzić głośny trening wymowy, udoskonalać mowę i przełamywać naturalny opór do rozmów w obcym języku. Umożliwia różnorodną pracę z uczniem. Może to być praca samodzielna - słuchanie tekstów z płyty, indywidualna rozmowa z nauczycielem, praca w parach - możliwość konwersacji z kolegą. Jedna grupa ma możliwość słuchania nagrań, natomiast druga w tym samym czasie pracuje z nauczycielem. Zestaw dydaktyczny posiada jeszcze szereg innych zalet - wszystkich jednak nie sposób wymienić.

Z pracowni będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzięki niej lekcje języka niemieckiego i angielskiego będą urozmaicone. Stosowanie tego typu rozwiązań to zachęta dla uczniów - efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane. Dzięki zastosowanym w pracowni językowej metodom zwiększy się skuteczność przyswajania nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnego nauczania.


Nowe trybuny dla LKS "BOROWIK" Bachowice

Całkiem niedawno obiekt sportowy LKS "BOROWIK" Bachowice zmienił swój wygląd dzięki zainstalowaniu zupełnie nowych, kolorowych siedzisk(400 szt.) Stało się to możliwe dzięki wsparciu, jakiego udzieliła Gmina Spytkowicach w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego p.n. " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Działacze LKS Borowik zgłosili do konkursu projekt zadania o nazwie " Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez zakup i montaż siedzisk na trybunie boiskowej". Spełniając wszystkie wymagania konkursowe otrzymali na wspomniany cel dotację w kwocie 16 tys. zł - pozostałą część kosztów zadania tj. kw. 4, 5 tys. zł. Klub Sportowy pokrył ze środków własnych.

"Szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, to także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tak małych gminach jak nasza jest to szczególnie ważna sprawa. Ponieważ nasi mieszkańcy mają ciągle niewystarczający i ograniczony dostęp do tego rodzaju dóbr społecznych. Sprawę utrudnia jednak ciągle niewystarczająca ilość dostępnych środków finansowych i rozwiązania prawne, które dość często studzą a nawet zniechęcają wielu oddanych sercem działaczy sportowych. Bardzo dobre pomysły i cenne inicjatywy trzeba realizować przez kilka lat by dały oczekiwany efekt. Nie wszystkim wystarcza cierpliwości. Myślę, że sympatycy sportu w Bachowicach będą zadowoleni z tego wsparcia". - wyjaśnia Mariusz Krystian Wójt Gminy.


W sołectwie Półwieś rywalizowali strażacy ochotnicy w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych 2014

W niedzielne popołudnie 7 września 2014 roku na obiekcie sportowym WKS "VICTORIA" w Półwsi rozegrano gminne zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy.

W zawodach udział brało 5 Jednostek OSP, z których rywalizowało 10 drużyn, w następujących kategoriach:
1. Seniorzy Mężczyźni,
2. Seniorki Kobiety,
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta, Grupa wiekowa 10 - 16 lat,
4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 10 - 16 lat,
5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 16 - 18 lat.
Sędzią Głównym zawodów był dh Tadeusz Dębski Komendant Gminny OSP Spytkowice.

Wyniki końcowe:

Kategoria Seniorzy: 1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE,
2 Miejsce - OSP BACHOWICE,
3 Miejsce - OSP PÓŁWIEŚ,
4 Miejsce - OSP Miejsce,
5 Miejsce - OSP Ryczów.

Kategoria Seniorki:
1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Dziewczęta 10 - 16 lat,:
1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 10 - 16 lat,:
1 Miejsce - OSP BACHOWICE.
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 16 - 18 lat,:
1 Miejsce - OSP BACHOWICE,
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Zawody swym udziałem zaszczycili:
- Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach st. kpt. Mirosław Matusik,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian,
- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice dh Zbigniew Malaga
- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice dh Marian Ryba
- Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski,
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski,
- Radni Rady Gminy Spytkowice, Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich
oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Gminy Spytkowice.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale.

Sprawozdawcą zawodów był pracownik Urzędu Gminy Spytkowice - inspektor Krzysztof Świergosz, który na bieżąco komentował poszczególne etapy rywalizacji strażaków i gorąco zachęcał do sportowego dopingu zgromadzoną licznie publiczność, której serdecznie dziękujemy za liczny udział w zawodach.

fotogaleria >>>>>>


Pierwsza taka inwestycja w Naszej Gminie

Chociaż w obecnej kadencji odnowiono bardzo wiele nawierzchni dróg gminnych, a Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych funkcjonuje od 2008 roku, to dopiero teraz i po raz pierwszy w Naszej Gminie, udało się wykonać inwestycję, która będzie współfinansowana z tego programu.

Mieszkańcy ul. Górki w Bachowicach i Spytkowicach zyskali zupełnie nową nawierzchnię drogi. W trakcie remontu wykonano 2 690 mb nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 mb i łącznej grubości 15 cm. Tam gdzie pozwoliły na to warunki terenowe wykonano pobocza. Zainstalowano dwa progi zwalniające wraz z potrzebnym oznakowaniem. A dodatkowo dla podróżujących rowerem w połowie drogi usytuowano ławeczki i stojaki dla rowerów. Można usiąść, odpocząć w trakcie podróży lub pozostawić rowery by spokojnie zbierać grzyby i inne owoce lasu.

Całkowity koszt inwestycji to kwota blisko 1 mln 100 tys złotych. Oczekiwane dofinansowanie Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych to kwota około 550 tys zł. Tutaj należy przypomnieć, że w poprzedniej kadencji (2006-2010) istniała również szansa pozyskania takiego samego dofinasowania. Jednak ówczesne władze nie próbowały przystąpić do konkursu argumentując swoją decyzję koniecznością zabezpieczenia środków własnych na inne inwestycje. Była to oczywiście błędna decyzja. Jak widać gołym okiem można prowadzić kilkumilionowe inwestycje ( ponad 9 mln w roku 2013) i również sięgać po dostępne środki zewnętrzne z korzyścią dla mieszkańców.

fotogaleria >>>>>>


Rodzina Kolpinga

Od kilku dni Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bachowicach gości zaprzyjaźnioną od 20 lat Rodzinę z Essen - Delwig w Niemczech. Grupa w liczbie 13 osób zwiedza oraz uczestniczy w różnych wydarzeniach naszego regionu.

27 sierpnia odbyło się także spotkanie z Wójtem Gminy, w trakcie którego Pan Mariusz Krystian przybliżył walory kulturalne oraz społeczno - gospodarcze Gminy Spytkowice. Szczególną uwagę zwrócił na działania, jakie samorząd w kończącej się już kadencji wykonał na rzecz zachowania oraz kultywowania tradycji i kultury lokalnej. Przekazał Gościom m.in. publikacje związane z tym tematem. Następnie dzięki współpracy Wójta z Kierownikiem Ekspozytury Archiwum Narodowego w Spytkowicach Panem Maciejem Mocniakiem, Goście zwiedzili zabytkowy obiekt, jakim jest spytkowicki Zamek. Kolejnym punktem wizyty był oddany niedawno do użytku po gruntownym remoncie Pawilon LKS "ASTRA" w Spytkowicach, który wywarł na Gościach bardzo duże wrażenie.

Na zakończenie wizyty, głos w imieniu Gości zabrał Przewodniczący Rodziny Kolpinga z Essen - Delwig Pan Norbert Krips, który podziękował za spotkanie z Panem Wójtem oraz umożliwienie poznania kolejnych obiektów na terenie Gminy. Podkreślił, że uczestnictwo w Dożynkach Gminnych było pełnym wrażeń przeżyciem. Poznanie tego obrzędu, który jest podziękowaniem Panu Bogu za szczęśliwe zebranie chleba, następnie wspólna zabawa, to coś wspaniałego łączącego Mieszkańców, a dla Gości niesamowite przeżycie. Wyraził także słowa uznania dla działań gospodarczych, jakie zobaczyli - min. pawilon LKS "ASTRA", którego nam zazdroszczą oraz dla odczuwalnej na drogach gminnych poprawy ich stanu.

Następnie Goście wyjechali na wycieczkę, której celem był m.in. rejs po Wiśle oraz inne atrakcje zapewnione przez Rodzinę Kolpinga z Bachowic.

fotogaleria >>>>>>


Gminne Dożynki 2014

Niedziela 24 sierpnia była dniem organizacji gminnego Święta Plonów. Tym razem odbyło się ono w Bachowicach, na stadionie sportowym LKS "Borowik". Można powiedzieć, że wszystko było zapięte na ostatni guzik poza jednym drobnym, ale niezwykle ważnym szczegółem czyli pogodą. Od rana niebo zasnuły ciemne deszczowe chmury, które raz po raz częstowały wszystkich solidnymi porcjami deszczu. Po kilku godzinach zamieniły one teren stadionu w nasiąkniętą wodą gąbkę, która dała się nam mocno we znaki. Byliśmy na to jednak przygotowani. Duży, solidny i przestronny namiot z drewnianą podłogą dawał komfort biesiady i zabawy bez przykrych pogodowych konsekwencji. Piękna scena była miejscem najważniejszych dożynkowych wydarzeń, a drewniane podesty pozwalały na "bezawaryjne" przejście do stoisk promocyjnych, bufetu, budynku oraz do sceny i namiotu.

Program Uroczystości był niezwykle bogaty. Rozpoczęliśmy tradycyjnie przemarszem z Domu Strażaka do Kościoła Parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. Wszyscy jej uczestnicy, a zwłaszcza nasi Goście byli pod wrażeniem bogatej celebry oraz oprawy Eucharystii. W pięknym przemówieniu Starościna Dożynek Pani Danuta Biedroń przypomniała tradycje polskiego rolnictwa, etos pracy na roli oraz problemy z jakimi muszą zmagać się polscy rolnicy. Towarzyszył jej starosta uroczystości Pan Paweł Galas. Msza św. uświetniona była grą Gminnej Orkiestry Dętej oraz śpiewem parafialnego chóru z Bachowic, którego występ zapadł wszystkim głęboko w pamięć. W homilii Ksiądz Proboszcz Franciszek Jeleśniański przypomniał o tradycji i sile naszego rolnictwa, a delegacje Kół Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów złożyły dary ofiarne. Po Mszy św. uformowano barwny korowód, który dostojnie przemierzał bachowickie ulice, kierując się na stadion sportowy. W korowodzie jechały traktory oraz inne maszyny rolnicze, ukazując postęp jaki dokonał się w naszym rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat.

Po przyjeździe na stadion, wszyscy uczestnicy mogli spróbować dań oraz przystawek serwowanych przez panie z KGW oraz ZEiR, a także zwiedzać stoiska promocyjne wystawione przez lokalne organizacje oraz firmy z terenu Gminy. Część oficjalną rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa, która zaprezentowała znany i lubiany repertuar, spontanicznie zresztą podchwycony przez uczestników naszej uroczystości. Po koncercie przyszedł czas na przekazanie na ręce Wójta Gminy Spytkowice chleba, jako daru ziemi i rolników oraz symbolu dostatku. Starostowie złożyli również z tej okazji życzenia prosząc, aby nasz "gminny chleb" był dzielony sprawiedliwie i nikomu go nie zabrakło. W przemówieniu Pan Wójt nawiązał do pierwszych dożynek jako gospodarza naszej Gminy, które także odbyły się w Bachowicach. Podsumował też mijająca kadencję w zakresie inwestycyjnym oraz życzył wszystkim rolnikom i mieszkańcom Gminy Spytkowice pomyślności, a także szczęśliwego zakończenia żniw. Głos następnie zabrali zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: Pan Marek Polak Poseł na Sejm RP, Ksiądz Franciszek Jeleśniański Proboszcz Parafii w Bachowicach, Rolnicy oraz Starostowie Dożynek: Pani Danuta Biedroń oraz Pan Paweł Galas, Pan Jacek Jończyk Starosta Wadowicki, Pan Józef Łasak Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, Pan Franciszek Szydełko Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) wraz z małżonką, Pani Barbara Dziur Przewodnicząca Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) wraz z mężem oraz delegacją z Gminy Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice oraz Radni Rady Gminy Spytkowice, Pani Mirosława Antos Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wadowicach, Pani Krystyna Zielińska Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt terenowy w wadowicach, Pan Józef Budka Kierownik Biura Powiatu Wadowickiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jerzy Chylewski Prezes Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan w Andrychowie, sołtysi wsi z terenu Gminy Spytkowice ze współorganizatorem Panem Marianem Szewczykiem, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy oraz delegacja Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Essen, Sponsorzy, przedstawiciele prasy.

Po przemówieniach przyszedł czas na tradycyjne "obśpiewki" i wręczanie wieńców dożynkowych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów. Wieńce otrzymali: Starostowie Dożynek, Wójt Gminy, Sołtys wsi Bachowice, Proboszcz Parafii Bachowice oraz Przewodniczący Rady Gminy. Swoje prezenty na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy przekazali także przedstawiciele gminy Spytkowice w powiecie nowotarskim: Pan Wójt Franciszek Sidełko oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Dziur. Furorę zrobił występ zespołu regionalnego "Siekiernica" działającego przy Związku Podhalan, który przyjechał do nas wraz ze spytkowicką delegacją. Piękny występ zanotowały także nasze Panie zrzeszone w stowarzyszeniu "Jesteśmy Razem", które troszkę ponad miesiąc temu założyły zespół regionalny. Swoje duże umiejętności pokazał także zespół taneczny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach. Duże zainteresowanie wzbudził także pokaz mody zaprezentowany przez P.P.H.U "Adrianno - Damiani" do którego modelki przygotował personel "Sekretu Urody".

Hitem niedzielnego popołudnia był koncert zespołu SKALDOWIE. Ten znany i lubiany zespół miał okazję zaprezentować się przed naszą publicznością w swym najlepszym repertuarze. Takie przeboje jak: "Medytacje wiejskiego listonosza", "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał", "Wszystko kwitnie wkoło", "Prześliczna wiolonczelistka", "Z kopyta kulig rwie", były natychmiast podchwytywane przez koncertową publiczność, a otwartość i bezpośredniość członków zespołu spowodowała, że kontakt ze Skaldami był niezwykle spontaniczny. Owacjom nie było końca, tak więc konieczny był bis, który zakończył ponad półtoragodzinny występ naszej tegorocznej gwiazdy.

Uroczystości dożynkowe tradycyjnie zakończyła zabawa taneczna, w której grał dla nas zespół "Pod batutą", zaś punktualnie o godzinie 21 odbył się tradycyjny pokaz sztucznych ogni, który po raz kolejny okazał się wspaniałym widowiskiem.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Mieszkańcom za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być ono tak wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom. Głównym sponsorem uroczystości była firma Linc Energy, ponadto Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, Wytwórnia Pasz De Heuse, K&K AXON Consulting Group - Pan Kamil Bałys, Adrianno Damianii - Pan Leon Kajfasz, Delikatesy Centrum - Państwo Ewelina Wójcik-Rogala, Jerzy Rogala, Małopolska Spółdzielnia Handlowa "Wizan" Andrychów, Lewiatan - Pan Grzegorz Fryc, "Jus Mar" Przewóz osób - Pan Józef Jędrocha, Piekarnia "Maja" Państwa Stańczyków, Piekarnia "Jedynka" Państwa Szczerbików, Piekarnia Państwa Suślików. Dziękujemy rolnikom, którzy włączyli się w korowód: Panom Sebastianowi Walkowicz, Arkadiusz Fisior, Tadeuszowi Kurdziel, Stanisławowi Wójtowicz, Andrzejowi Wrona, Antoniemu Bobak, Krzysztofowi Świergosz, Janowi Kajfasz, Adamowi Sieprawskiemu, Zbigniewowi Gołba, Zbigniewowi Listowskiemu. Szczególne podziękowania składamy Starostom Dożynek Pani Danucie Biedroń i Panu Pawłowi Galasowi, sołtysowi wsi Panu Marianowi Szewczykowi oraz organizacjom społecznym z terenu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich: z Bachowic, Ryczowa, Miejsca, Półwsi, Związkowi Emerytów i Rencistów ze Spytkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej z Bachowic.

fotogaleria >>>>>>


Gminne Dożynki w Spytkowicach - powiat nowotarski

Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" 17 sierpnia 2014r. reprezentowało naszą Gminę w Spytkowicach - powiat nowotarski, podczas Gminnych Dożynek. Tradycyjnie święto chleba rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. To podczas niej poświęcono wieniec i chleb dożynkowy. Następnie korowód przeszedł na plac OSP, gdzie odbyły się tradycyjne obrzędy i występy artystyczne. Zespół regionalny działający przy GOK zaprezentował składankę piosenek biesiadnych, za które otrzymał gromkie brawa. W trakcie imprezy został przeprowadzony konkurs na "Najsmaczniejszy pieróg", w którym uczestniczyło pięć reprezentacji z naszej Gminy. Pierwsze miejsce wywalczyły Panie ze ZEiR Spytkowice, drugie KGW Spytkowice (powiat nowotarski), trzecie KGW Ryczów. Panie z KGW Miejsce ulepiły największą ilość pierogów z kilograma mąki, za co również zostały nagrodzone.

Udział w Dożynkach był okazją do integracji oraz wspólnej zabawy przedstawicieli dwóch partnerskich gmin o tej samie nazwie.

fotogaleria >>>>>>


Zlot uczestników XIV Małopolskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych

16 sierpnia na stadionie sportowym LKS "Astra" mieszkańcy Spytkowic mieli okazję podziwiać pojazdy, których zwykle nie można zobaczyć na polskich drogach. Gościliśmy bowiem uczestników XIV Małopolskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Zainteresowanie okazami, które przyjechał z różnych stron świata było spore. Jednak piękna dawnych aut nie da się opisać słowami i te osoby, które przyszły i zobaczyły były zachwycone. Dla miłośników starych samochodów to były bez wątpienia niezapomniane chwile.

fotogaleria >>>>>>


W powiecie wadowickim rozwijamy się najszybciej

W powiecie wadowickim rozwijamy się najszybciej Zupełnie niedawno czasopismo samorządowe "Wspólnota" wspólnie z Zespołem Doradców Ekonomicznych firmy Curulis opublikowało niezależny raport podsumowujący działalność władz samorządowych mijającej kadencji. Wykorzystując informacje z tego raportu Zespół Analityków firmy Curulis przygotował ranking najszybciej rozwijających się gmin w Polsce.

Na potrzeby raportu i rankingu zbadano 2 479 jednostek samorządu terytorialnego - gminy oraz miasta na prawach powiatu, w których w 2010 roku odbyły się wybory bezpośrednie. Na podstawie pozyskanych danych porównano dynamikę i tempo zmian w czterech obszarach funkcjonowania samorządów tj.: gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym, finansowym. Aby można było dokonać analizy i porównań, badane jednostki podzielono na 6 grup tj.: miasta na prawach powiatu (66), gminy turystyczne (44 jednostki), gminy przemysłowo-usługowe (467), gminy rolnicze o dochodach poniżej 2 800 zł (540) na mieszkańca, gminy rolnicze o dochodach pomiędzy 2 800 a 3 300 zł na mieszkańca (834), gminy o dochodach powyżej 3 300 zł na mieszkańca (528).

W rankingu ogólnym nasza Gmina zajęła 497 miejsce. Jak się okazało, jest to najwyższa lokata ze wszystkich gmin powiatu wadowickiego. Czyli należy uznać, że spośród 10-ciu gmin naszego powiatu wg rankingu rozwijamy się najszybciej.

Biorąc uwagę wszystkie, 182 gminy województwa małopolskiego zajęliśmy 49 miejsce. Analizując 540 gmin o dochodach poniżej 2 800/ na mieszkańca spośród badanych ulokowaliśmy się na 94 miejscu. Jeśli pod tym kontem popatrzymy na województwo uplasowaliśmy się na 15 miejscu. Wspomniana analiza dotyczy okresu 2010-2013.

Wójt Gminy Mariusz Krystian nie ukrywa satysfakcji, szczególnie z osiągnięcia pierwszego miejsca w powiecie, jednak dodaje:

"Myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, iż nie pracujemy dla rankingu, tylko dla mieszkańców. Zarówno raport jak i ranking to bardzo przydatna informacja do dalszych analiz i doskonalenia metod pracy. Oczywiście bardzo cieszy fakt, że niezależna firma zobrazowała efekty naszej pracy i że są one pozytywne. Ranking potwierdza naszą aktywność i determinację w realizowaniu programu wyborczego, który zaproponowaliśmy mieszkańcom. Potwierdza w sposób obiektywny słuszność wyznaczonych celów. W kampanii wyborczej wyraźnie akcentowałem konieczność zwiększenia aktywności na polu pozyskiwania środków zewnętrznych- szczególnie środków unijnych. W tym temacie wykonaliśmy ogrom pracy zarówno tej, którą widać w inwestycjach, ale także takiej, której zupełnie nie widać na zewnątrz. To dość często niedoceniana praca pracowników Urzędu Gminy. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że udało nam się stworzyć dobrą atmosferę do uaktywnienia wielu osób w różnych obszarach życia I funkcjonowania gminy. To zostało zauważone w raporcie i rankingu" - wyjaśnia Wójt Gminy.

Więcej szczegółów na temat raportu i rankingu na stronie internetowej: Raporty badawcze
Kolejne wyróżnienia dla Sołtysów z Naszej Gminy

Tym razem w konkursie na " Najlepszego Sołtysa Roku AD'2013", który odbył się 2 sierpnia we Włosienicy wyróżnienia otrzymali Pan Marian Szewczyk - Sołtys Bachowic i Stefan Gierek - Sołtys Lipowej. Obaj panowie funkcję Sołtysów pełnią już od wielu lat i są doskonale znani i cenieni w swoim środowisku. Pan Marian jest Sołtysem Bachowic od 22 lat, Pan Stefan 11 lat. Obaj są bardzo doświadczonymi ludźmi w działalności społecznej. Tak naprawdę nagrodzona została ich pracowitość, umiejętność zjednywania i organizowania ludzi, troska o to, co wspólne oraz cierpliwość i wytrwałość. Cechy niezbędne w piastowaniu funkcji Sołtysa.

Konkurs jest organizowany corocznie. Fundatorem nagrody głównej w wysokości 50 000 zł, jest Województwo Małopolskie i chociaż nagrodę otrzymuje Sołtys, to jednak może ona zostać przeznaczona na wsparcie inicjatyw lokalnych zwycięskiego Sołectwa. Nagrody dla osób wyróżnionych fundują gminy wspólnie ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Małopolskiego.

Główną ideą konkursu jest wspieranie i propagowanie dobrych praktyk w działalności samorządowej poprzez ukazywanie dorobku osób bezpośrednio zaangażowanych w tę działalność, a także bardzo cenna wymiana doświadczeń.

Oczywiście wszyscy dołączamy się gratulacji i życzymy dalszych sukcesów.
Wodna ściana nieszczęść

Wystarczyło zaledwie pół godziny ulewnych opadów by woda znowu, po raz kolejny zagroziła i wyrządziła szkody Mieszkańcom naszej gminy. Ściana deszczu, która pojawiła się nad gminą Spytkowice niemalże w natychmiastowy sposób doprowadziła do napełnienia koryta rzeki Bachówki i przydrożnych rowów zalewając domostwa znajdujące się w pobliżu, a także drogi i mosty. Wójt Gminy po raz kolejny był zmuszony uruchomić Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego i postawić w stan gotowości zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Atak wody był krótki, ale bardzo intensywny, dlatego szkody są widoczne w wielu miejscach, najprawdopodobniej we wszystkich sołectwach.

Od rana mieszkańcy zgłaszają do urzędu szkody, które ich dotknęły. Na obecną chwilę trudno je dokładnie oszacować. O skali zjawiska niech świadczy fakt, że w wyniku nawałnicy zostało uszkodzone przeszło 90 mb chodnika przy drodze powiatowej ul. Jan Pawła II w Ryczowie w górnej części tej drogi. Silny nurt wody wypłukał podbudowę- piasek i kruszywo w wyniku, czego uszkodzeniu uległy wjazdy do posesji. W Bachowicach woda kolejny raz zalała domy obok mostu na ul. Na Wzgórzach. Obok tej samej ulicy osunęła się ziemia w miejscu, w którym ulokowany jest słup energetyczny.

W Spytkowicach, Miejscu i pozostałych sołectwach zostały podtopione budynki i gospodarstwa rolne. Szczęściem w nieszczęściu było to, że woda dość szybko zaczęła opadać. Warto jednak przypomnieć, że w ostatnich dwóch latach na potoku spytkowickim (rz. Bachówka) dokonano wielu inwestycji przeciwpowodziowych. Na przykład w maju oddano do użytku gruntownie przebudowany most na ul. Spadzistej. Chociaż jego przebudowa budziła wiele emocji należy przyznać, że ta inwestycja w istotny sposób poprawiła bezpieczeństwo, a w czasie ostatniej nawałnicy na pewno uchroniła od powodzi centrum Spytkowic.

"Musimy mieć wszyscy świadomość, że mamy do czynienia z żywiołem, którego działanie trudno przewidzieć. Woda zatrzymana w jednym miejscu zawsze "uderzy" w innym i tego nie sposób przewidzieć - by zareagować w perfekcyjny sposób. Możemy jedynie zmniejszać skalę następstw nawałnic. Problem skutecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest bardzo złożony i wykracza daleko poza kompetencje i możliwości gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego. Wymaga przede wszystkim nakładów inwestycyjnych i bardziej dostępnych programów rządowych. Aby coś temu zaradzić, jako mieszkańcy musimy włączyć się aktywniej w zabezpieczanie swoich posesji. Na przykład przydrożne rowy. Gdyby każdy we własnym zakresie zadbał o rów przyległy do swojej posesji to w istotny sposób zmniejszyłby zagrożenie podtopień. Od 2011 roku, jako samorząd sukcesywnie odtwarzamy i konserwujemy rowy na naszym terenie nie czekając na reakcję ich właścicieli, ale nie jesteśmy w stanie być wszędzie w jednym czasie. Dlatego ważna jest powszechna świadomość mieszkańców, że czyszcząc "swój rów" mają oni duży wpływ na własne bezpieczeństwo. Robiąc to systematycznie nie wymaga to wielkich nakładów finansowych ani czasowych. Na pewno jest znacznie tańsze niż wykonanie tej samej pracy poprzez jednostki organizacyjne gminy, a więc tańsze także dla mieszkańców, jako podatników." - wyjaśnia Mariusz Krystian Wójt Gminy.

Wójt zapewnił również, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców szkody zostaną dokładnie zinwentaryzowane pod kontem możliwości pozyskania pomocy.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania Strażakom, Mieszkańcom oraz wszystkim tym, którzy włączyli się do działań mających na celu ochronę życia, mienia a także ograniczenia następstw i skutków ulewnych opadów.

Na podkreślenie zasługuje znakomita współpraca Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Ochotniczymi i Państwową Strażą Pożarną oraz Zakładami Budżetowymi Gminy.

fotogaleria >>>>>>


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.