OSP: Ryczów, Miejsce, Półwieś otrzymały nowy sprzęt pożarniczy.

23 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Miejscu miało miejsce uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Spytkowice zakupionego sprzętu ze środków własnych i dotacji na doposażenie w niezbędny sprzęt pożarniczy jednostek OSP z terenu Małopolski nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w ramach ogłoszonego przez Urząd marszałkowski konkursu "Bezpieczna Małopolska2017".

Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu to kwota: 39.040,56zł., w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 17.735,16 zł.
Przekazany sprzęt na doposażenie to m.in.:
W przekazaniu sprzętu pożarniczego uczestniczyli:
-Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
-Prezes OSP Ryczów - dh Marian Ryba,
-Naczelnik OSP Ryczów - dh Bogdan Suślik,
-Prezes OSP Miejsce - dh Rafał Giermek,
-Naczelnik OSP Miejsce - dh Damian Giermek,
-Prezes OSP Półwieś - dh Paweł Kozioł,
-Naczelnik OSP Półwieś - dh Marek Mostowik,
-Asystent Wójta - Damian Brania
-Inspektor d/s. Zarządzania kryzysowego i Obrony cywilnej - inż. Krzysztof Świergosz,

Zakupiony sprzęt w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2017" pozwoli na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.
"SPYTKOWICKA DWÓJKA- ODBLASKOWA …"

We wrześniu 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach przystąpiła do udziału w akcji "Odblaskowa szkoła". Celem akcji było wyposażenie uczniów w odblaski oraz promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji w naszej szkole podjęto działania, które miały na celu realizację powyższych założeń. Jednym z celów akcji było wyposażenie uczniów w odblaski zwiększające bezpieczeństwo. Wszyscy uczniowie (100%) naszej szkoły otrzymali kolorowe odblaskowe opaski. Opaski te otrzymaliśmy od Posterunku Policji w Spytkowicach. Uczniowie otrzymane odblaski założyli na tornistry w celu zwiększenia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Uczniowie podczas zajęć na edukacji plastycznej wykazali się znajomością znaków drogowych. Dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające znaki drogowe. Zajęcia te pokazały, iż uczniowie wiedzą jak wyglądają znaki drogowe i co one symbolizują. Na zajęciach edukacji technicznej uczniowie projektowali i wykonywali odblaski. Ich piękne własnoręcznie wykonane odblaski posłużyły im jako zawieszki do plecaków. Uczniowie wyruszyli także na spacer po najbliższej okolicy w kamizelkach odblaskowych. W ten sposób promowali bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa na jezdni i na przejściu dla pieszych. We wrześniu naszą szkołę odwiedził pan policjant z Komisariatu Policji w Spytkowicach. W tym dniu dzieci z wszystkich grup wiekowych, zgromadziły się, aby powitać niecodziennego gościa w swoich murach. Podczas spotkania dzieciaki dowiedziały się o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze gdy zapadnie zmrok, jak bezpiecznie bawić się w domu i przedszkolu, a także jak należy zachować się w kontaktach z obcymi osobami. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Duże zainteresowanie wywołało u nich oczywiście umundurowanie i wyposażenie policjanta - takie jak policyjna pałka czy kajdanki. Ta lekcja na pewno na długo zostanie w pamięci naszych uczniów. Uczniowie klasy pierwszej z okazji rozpoczęcia nauki w szkole otrzymali worki z odblaskami, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Spytkowice. Dzięki nim, uczniowie będą bardziej widoczni na ulicy. Pierwszoklasiści dołączyli także do Akademii Bezpiecznego Puchatka. Uczniowie otrzymali książeczki z grami i zabawami, które pomogły im utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego. Otrzymali także wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klasy 2 i 3 przystąpili do udziału w konkursie wiedzy o ruchu drogowym. Pytania dotyczyły m. in.: przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, sposobu przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków drogowych. W ten sposób zostały podsumowane wiadomości zdobyte na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie trwania akcji "Odblaskowa szkoła" w naszej szkole zorganizowaliśmy wiele ciekawych dla uczniów spotkań, konkursów i zajęć. Uczniowie poznali i przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ciągu całego roku szkolnego będziemy systematycznie wracać do zasad bezpieczeństwa na drodze i te zasady będą sukcesywnie wprowadzane w życie uczniów. Bądźmy uważni, bądźmy bezpieczni!
Sukces naszego Mieszkańca

W ostatnim czasie dotarła do nas radosna informacja dotycząca sukcesu Mieszkańca Gminy Spytkowice. W konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa małopolskiego w 2017 roku III miejsce zajął pan Franciszek Działowy - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Rozstajach" w Lipowej. Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości. Do udziału w konkursie zapraszane są gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa małopolskiego, wyróżniające się wysoką jakością usług tj. dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym wyposażeniem pokoi, ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, dodatkowymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą.

Pomysł stworzenia gospodarstwa agroturystycznego zrodził się w głowie pana Franciszka wiele lat temu. Jego historia pokazuje, że marzenia się spełniają. Jak wspomina: "To wszystko to był ogrom pracy. Na początku tu było goło, tu stała tylko chatka malutka. Zacząłem od posadzenia drzew - ponad 800 drzew na powierzchni 1,5 hektara i to zaczęło się tak nakręcać. Marzyło mi się tu zrobić agroturystykę, bramę westernową, ładny ogród i przyjmować gości. Wszyscy brali mnie za wariata, potrzeba było wielu lat, aby oni w to uwierzyli." Główną atrakcją Gospodarstwa Agroturystycznego jest "Zwierzyniec". Spotkać w nim można zarówno rzadkie, jak i popularne okazy ptaków i zwierząt, między innymi bażanty (mongolskie, kaukaskie, złote, srebrne), pawia, głuszca, kaczki krzyżówki wiślane, mandarynki, gęsi dzikie zbożowe. Można też zobaczyć daniele, strusia afrykańskiego, kucyki i kuca huculskiego. Wśród zalet Gospodarstwa pan Franciszek wymienia lokalizację na uboczu, ciszę i spokój oraz niesamowity klimat tego miejsca. Ponadto, w bliskiej odległości znajdują się parki rozrywki oraz ścieżka rowerowa biegnąca od Oświęcimia aż po Kraków. Prawdziwą furorę robią zwierzęta, którymi właściciel sam jest zafascynowany. Warto podkreślić że, szukając oszczędności, wszystkie prace wykonuje tutaj własnoręcznie. Aktualnie w Gospodarstwie znajduje się 5 pokoi, które mogą pomieścić 25 osób.

Pan Franciszek mówi, że po ponad 20 latach ciężkiej pracy może w końcu odpocząć. Po chwili jednak dodaje, że zbliża się zima, więc będzie miał sporo czasu na rozbudowę swojego gospodarstwa. Idąc za przykładem Teleexpressu, możemy dodać pana Franciszka do ludzi pozytywnie zakręconych.
Odznaczenia państwowe dla nauczycieli

15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty. Odznaczenia za długoletnią służbę oraz Krzyże Zasługi wręczał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer. Do grona odznaczonych dołączyli także nauczyciele z terenu naszej gminy, którzy otrzymali :

Medale Komisji Edukacji Narodowej
Agnieszka Wawro i Kazimierz Bartuś
- nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie oraz Barbara Zbigniewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Miejscu.

Brązowe Medale za długoletnią służbę
Elżbieta Marek
oraz Agata Flaga - nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

Srebrne Medale za długoletnią służbę
Urszula Grzywa
- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,
Beata Kopacz - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

Złote Medale za długoletnią służbę
Małgorzata Balonek
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach,
Bogumiła Lasoń - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Miejscu,
Urszula Wołek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

Brązowy Krzyż Zasługi
Dorota Fryc-Piętak
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie.

Srebrny Krzyż Zasługi
Laura Kornaś
- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych odznaczeń.
Łączymy Spytkowice. Sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich

W dniu 04.11.2017r. odbyła się sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich. Uczestnikom przyświecało motto "Łączymy Spytkowice - ku pamięci Kajetana Wolskiego, por. Tadeusza Stefaniszyna i innych lokalnych Patriotów." Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 8:00 przy cmentarzu w Spytkowicach (pow. wadowicki), gdzie po przywitaniu uczestników przez Wójta Gminy Mariusza Krystiana i błogosławieństwie dziekana Józefa Piwowarskiego zapaliliśmy znicze i złożona została wiązanka kwiatów pod grobem Kajetana Wolskiego, a następnie wyruszyliśmy na 75-cio kilometrowy szlak do Spytkowic (pow. nowotarski). Biegaczom i rowerzystom towarzyszyła piękna jesienna pogoda. Na całym odcinku drogi była bardzo przyjemna i koleżeńska atmosfera. Koło godziny 14:00 wszyscy dotarli do Spytkowic, gdzie na cmentarzu wraz z przedstawicielami Gminy złożone zostały kwiaty i zapalone znicze nad grobem por. Tadeusza Stefaniszyna - bohatera początków II wojny światowej. Na trasie sztafety zlokalizowany był przystanek i symboliczna modlitwa na leśnym cmentarzu gdzie pochowano poległych żołnierzy. Całość wydarzenia oparta była na pamięci ludzi, którzy walczyli w obronie ojczyzny. Sztafeta biegowo - rowerowa zakończyła się w ,,Kompleksie Beskid" w Spytkowicach, gdzie odbyło się spotkanie integrujące. W trakcie pobytu zostały przekazane materiały promujące obydwie Gminy i wzajemnie zachęcano do odwiedzenia naszych małych ojczyzn mówiąc o ich walorach. Wydarzenie powstało dzięki spotkaniu się dwóch pasjonatów promujących aktywny tryb życia: Stanisławowi i Andrzejowi, a zostało zrealizowane dzięki wsparciu obydwu Gmin. Na zakończenie Spytkowiczanie spod Wadowic przekazali Spytkowiczanom spod Nowego Targu karpie otrzymane z Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze oraz bilety do "Parku Świętego Mikołaja" w Zatorze, a w zamian otrzymaliśmy informacje o 10-cio procentowym rabacie dla wszystkich mieszkańców Gminy Spytkowice na atrakcje zimowe w "Kompleksie Beskid". Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc oddolnej inicjatywy.

Leszek Papierski
Bądź widoczny na drodze!

Przedstawiciel International Police Association Kalwaria Zebrzydowska oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili w październiku akcję prewencyjną "Świeć przykładem". Spotkanie zostało zorganizowane we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice. W akcji wzięło udział ponad 600 uczniów wraz z opiekunami. Jej celem było uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły, propagowanie stosowania elementów odblaskowych, uświadomienie dorosłych o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz, w efekcie, zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych.

Funkcjonariusze Posterunku asp. sztab. Robert Pomietlak i asp. Seweryn Walus oraz przedstawiciel IPA Kalwaria Zebrzydowska Andrzej Kozioł w przygotowanej prelekcji przybliżali zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz zwracali uwagę na potrzebę stosowania odblasków. Podczas spotkania dzieci mogły zobaczyć i przymierzyć elementy stroju policyjnego, które są używane przez policjantów w różnych krajach Europy.

Praktycznie w tym samym okresie przeprowadzona została VII edycja akcji "Odblaskowa szkoła" zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Akcja miała na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze. Udział w przedsięwzięciu wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy. Przeprowadzono m. in. konkursy plastyczne, testy wiedzy o ruchu drogowym oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto szkoły zorganizowały piesze wycieczki, podczas których uczniowie zwracali uwagę na niebezpieczeństwa związane z brakiem odblasków.

Na zakończenie akcji uczestnicy otrzymali upominki w postaci elementów odblaskowych ufundowane przez Gminę Spytkowice.

Pamiętajmy, po zmroku i przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój zauważany jest przez kierowcę z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy ma na sobie jasny strój, widoczny jest z około 50 metrów. Jeśli natomiast ma elementy odblaskowe, to kierowca jest w stanie dostrzec go nawet z odległości większej niż 150 metrów. Wnioski są oczywiste. Nośmy odblaski!
Trwają remonty szkół

Mija kolejny miesiąc prac remontowych prowadzonych w trzech największych szkołach z terenu Gminy Spytkowice. Z racji tego, w każdej placówce, możemy zaobserwować znaczny postęp prac. W Bachowicach kolejne pomieszczenia przybrały ostateczny wygląd. Na twarzach osób związanych ze szkołą pojawia się uśmiech, który wyraża zadowolenie z prowadzonych działań. Aktualnie wykonywane jest m. in. zewnętrzne ocieplenie budynku oraz dobudowa wiatrołapu. W Spytkowicach, podobnie jak w Bachowicach, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Zostały wykonane wszystkie roboty rozbiórkowe na starej części szkoły. Aktualnie podejmowane są działania związane z izolacją przeciwwilgociową ścian i posadzek oraz z wykonaniem stropu, na którym będzie wykonana więźba i pokrycie dachu. Sukcesywnie wymieniane są okna. W Ryczowie trwają prace w dobudowanej części przy hali gimnastycznej oraz kotłowni. Ponadto robotnicy nadbudowują pomieszczenia przeznaczone dla Przedszkola. Mimo oczywistych niedogodności, nauczyciele i uczniowie wykazują ogrom cierpliwości, a placówki funkcjonują zgodnie z planem. Wszyscy z zainteresowaniem oczekują finalnego efektu prowadzonej termomodernizacji.
Miejsce w barwach odblasków

Tegoroczna edycja "Odblaskowej szkoły" zbliża się już do finału. Czas więc na pierwsze sprawozdania i oceny.

Szkoła Podstawowa w Miejscu w tym roku po raz kolejny przystąpiła do akcji promującej bezpieczeństwo na drodze. Naszym celem było nie tylko wyposażenie uczniów w różne elementy odblaskowe, ale przede wszystkim kształtowanie "odblaskowych" postaw i świadomości ogromnego wpływu użytkowników drogi na własne bezpieczeństwo. Stąd nasze plany obejmowały nie tylko działania prowadzone w szkole, wśród uczniów. Odblaskami chcieliśmy ubrać całe nasze Miejsce.

Początkowo nasze działania miały charakter wewnątrzszkolny. Wszyscy nauczyciele wspólnie z uczniami przypominali zasady poruszania się po drodze. Odbył się również apel, na którym przypomnieliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy - nie tylko ofiarom wypadków drogowych. Uzbrojeni w tę wiedzę i w kamizelki odblaskowe wyszliśmy poza szkolne mury. Spacery, piesze wycieczki czy "Odblaskowe sprzątanie świata" miały zwrócić uwagę lokalnej społeczności na problem bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Wspomagała nas w tej akcji policja. Spotkanie uczniów z przedstawicielem lokalnej policji odbyło się w pierwszym tygodniu października. Nasi wychowankowie mogli nie tylko posłuchać, ale i sami zabrać głos. Pan policjant omawiał wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zachowania i bezpieczeństwa na drodze. W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy zostali "uzbrojeni" w kolorowe odblaski.

Pan policjant zgodził się też wspomóc nas w rozstrzygnięciu organizowanych w szkole konkursów z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Test wiedzy o ruchu drogowym, przeprowadzony w klasach I, II dopiero w dogrywce wyłonił zwycięzców - ale różnice były minimalne. Zaś poziom prac plastycznych, zarówno artystyczny, jak i merytoryczny - wykonanie znaku drogowego przez najmłodszych (oddział przedszkolny i kl. I) i plakatów przez uczniów klas IV - VII - przeszedł najśmielsze oczekiwania Jury. Równie pomysłowe i ciekawe "znaki drogowe" powstawały z drewnianych narzędzi kuchennych. Wszystkie prace jeszcze długo będą zdobić naszą szkołę i przypominać nam o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Czeka też konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w klasach starszych. A to jeszcze nie koniec!

Pogoda nieco skorygowała nasze plany, ale - co się odwlecze, to nie uciecze! Przed nami wycieczka piesza do najpiękniejszych, najciekawszych miejsc naszej okolicy - a jakże! Z odblaskami. Przed nami ognisko z warsztatami odblaskowymi. Przed nami pochód odblaskowy i spotkanie ze starszymi mieszkańcami Miejsca. Koszulki i inne elementy odblaskowe już czekają na rozdanie. A w finale - odblaskowe pluszaki!

Nic tylko zakładać odblaski i podziwiać Miejsce w barwach odblasków - o! przepraszamy! - odblaskowe Miejsce w barwach jesieni.
Przeprawa promowa otwarta!

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej Gminy. W piątek, 6 października, odbyło się ponowne otwarcie przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty. W wydarzeniu brali udział: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Chrzanowski Krzysztof Kasperek, Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek oraz Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów zawarli porozumienie intencyjne w przedmiocie wyrażenia woli współdziałania oraz współpracy przy utrzymywaniu i eksploatacji przeprawy promowej.

Prom "Drogowiec" został wyciągnięty na brzeg w sierpniu ubiegłego roku. Jego stan techniczny nie pozwalał na użytkowanie, w związku z tym podjęto decyzję o kolejnej naprawie. Ponadto brakowało aktualnego przeglądu Państwowego Rejestru Statków. Znalezienie wykonawcy remontu nie było jednak proste, dlatego prom na brzegu spędził kilka miesięcy. Ostatecznie w kwietniu bieżącego roku ogłoszono przetarg, który wygrała firma Star-Kop Stal sp. z o.o. z Czernichowa i to ona wykonała remont. Jego zakres był niezwykle szeroki i obejmował m.in. wymianę blach poszycia kadłuba, naprawę podstawy układu napędowego, wykonanie nowego pokładu, remont silnika oraz oczyszczenie i malowanie. Naprawę zakończono w sierpniu i wtedy również prom zwodowano.

Całość prac kosztowała ponad 180 tysięcy złotych. Połowę kwoty pokryła Gmina Spytkowice. Jest to kwota niemała, ale aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, nie można było dłużej czekać. I to właśnie zadecydowało o podjęciu przeze mnie oraz Radę Gminy decyzji o dofinansowaniu powiatowego zadania dotyczącego remontu przeprawy promowej. Mam nadzieję, że prom, już bez żadnych przeszkód, będzie służył wszystkim jego użytkownikom - komentuje to wydarzenie Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.
AKTA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO O. RUDOLFA WARZECHY OCD JUŻ W RZYMIE

Akta procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Stanisława Warzechy), karmelity bosego z Wadowic, znanego spowiednika i kierownika duchowego, opiekuna chorych i cierpiących, trafiły do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 27 września w Watykanie delegat arcybiskupa krakowskiego ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ks. dr Andrzej Scąber wraz z Postulatorem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD. Towarzyszyli im związani z kandydatem na ołtarze księża kanonicy Michał Kliś z Libiąża i Stanisław Malarz z Jurgowa.

O. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator procesu Sł. B. o. Rudolfa, jego wychowanek w nowicjacie w 1977 r., pracujący na co dzień w klasztorze w Wadowicach, wyznaje, że "ten kandydat na ołtarze, kapłan z otwartymi oczyma, gdyż dostrzegał zarówno materialną jak i duchową biedę ludzką, był nazywany specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem i prezentuje świętość kapłańską i zakonną, o jakiej mówi Urząd Nauczycielski Kościoła całego okresu posoborowego, a zwłaszcza pontyfikatu św. Jana Pawła II, z którym znał się osobiście i którego odwiedził na Watykanie".

Liczące ponad 2,5 tys. stronic akta nt. świętości życia i cnót sługi Bożego, zgromadzone podczas kilkuletniego dochodzenia diecezjalnego, zostaną teraz poddane weryfikacji i ocenie merytorycznej w Stolicy Apostolskiej. Jeśli Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyda dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego, zostanie opracowana w sprawie cnót Ojca Rudolfa stosowna "Positio", która stanie się przedmiotem analizy teologów konsultorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz biskupów i kardynałów, członków tejże Kongregacji. Opierając się na ich opinii Ojciec Święty będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w sprawie heroiczności cnót tego polskiego karmelity bosego, przed laty wielkiego propagatora opinii świętości i kultu św. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego w Polsce po kasatach z okresu zaborów.

O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bachowicach koło Wadowic. Po ukończeniu niższego seminarium karmelitańskiego w Wadowicach, wstąpił do Karmelu. Wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1944 r., dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 r. w Wadowicach. Dnia 11 stycznia 2011 r. kard. Stanisław Dziwisz rozpoczął w Krakowie jego proces beatyfikacyjny, który zakończono 11 czerwca 2017 r. w Wadowicach pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

W wadowickim Karmelu istnieje specjalna izba pamięci poświęcona słudze Bożemu. Zebrano w niej pamiątki po świątobliwym zakonniku. Trzy razy w ciągu roku w wadowickim Karmelu celebrowane są uroczystości wspominające o. Rudolfa: w rocznicę jego śmierci, w rocznicę jego święceń kapłańskich i w rocznicę jego urodzin. Nadto w Bachowicach, rodzinnej parafii kandydata na ołtarze, powstało muzeum, które upamiętnia o. Rudolfa i związanych z Bachowicami ks. Franciszka Gołbę i Franciszka Stefczyka.

Postulator procesu zachęca do modlitwy o cud za przyczyną sł. B. o. Rudolfa Warzechy, i wyznaje, że "cud ten, obok wielu łask jakie wierni już otrzymali i nadal otrzymują, stanowiłby nadprzyrodzoną pieczęć samego Pana Boga nad świętością życia drogiego nam wszystkim Ojca Rudolfa, i pozwoliły Ojcu Świętemu wynieść go na ołtarze Kościoła, czego wszyscy pragniemy".
Poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Półwieś

23 września był niezwykłym dniem dla druhów z OSP Półwieś. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia ich samochodu bojowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w kościele parafialnym w Ryczowie, gdzie druhowie, zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Sołectwa wzięli udział we Mszy Świętej, po której poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz tejże parafii - ks. Adam Ogiegło. Następnie wszyscy udali się do Półwsi, gdzie na placu przy remizie OSP zaplanowano dalszy ciąg uroczystości. Ta część rozpoczęła się od odegrania przez Gminną Orkiestrę Dętą z Ryczowa hymnu państwowego. Przy dźwiękach hymnu na maszt została wciągnięta flaga Polski. Następnie Prezes OSP Półwieś druh Paweł Kozioł przedstawił zarys historii jednostki wraz z historią jej reaktywacji w 2012 roku. W dalszej części uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do samochodu Naczelnikowi OSP Półwieś druhowi Markowi Mostowikowi, który przekazał je kierowcy - druhowi Piotrowi Drożdżowi. Aktu przekazania kluczy dokonali Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski.

Wydarzenie swą obecnością zaszczycili m. in. Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Mariusz Krystian, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Jerzym Piórowskim, Sołtys wsi Półwieś Stanisław Maślona wraz z Radą Sołecką, Proboszcz Parafii w Ryczowie ks. Adam Ogiegło oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

Dla mnie dzisiejsza uroczystość jest symboliczną klamrą spinającą czas od 2012 roku, kiedy to przy zaangażowaniu wielu osób wspólnie wznowiliśmy rzeczywiste działanie jednostki, a później sukcesywnie odbudowaliśmy jej bazę materialną, czego dowodem jest ta piękna Remiza! Poświęcenie nowego samochodu ratowniczego wieńczy tę pracę. Dlatego życzę wszystkim Druhnom i Druhom tej jednostki na czele z Prezesem i Naczelnikiem OSP dalszego rozwoju oraz udanych akcji ratujących życie, zdrowie i mienie naszych Mieszkańców - mówił w czasie uroczystości Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Przypomnijmy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350 został zakupiony w grudniu ubiegłego roku dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem druhem Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie to było dość symboliczne, ponieważ właśnie wtedy na zasłużoną emeryturę odszedł ostatni w naszej gminie samochód bojowy marki Żuk.
Podsumowanie akcji przeciwpowodziowej

W ostatnich dniach pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała. Ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie południowej Polski, doprowadziły do znacznego podniesienia poziomu wód oraz licznych podtopień. 21 września, w godzinach popołudniowych opady się nasiliły. O godz. 19 Wójt Gminy Mariusz Krystian wprowadził stały dyżur członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prowadzono stały monitoring stanów wody w lokalnych potokach, rowach melioracyjnych, stan i działanie śluz wałowych i przepompowni. Jednostki OSP ze Spytkowic, Bachowic i Ryczowa interweniowały do późnych godzin nocnych udrażniając przepusty i usuwając wodę z podtopionych piwnic. W związku z pogarszającą się sytuacją Wójt Gminy, zarządzeniem z dnia 22 września, ogłosił na terenie Gminy Spytkowice stan pogotowia przeciwpowodziowego. Po konsultacji władz gminy z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach i Komendantem Gminnym OSP rozpoczęto przerzut wód z przedwala potoku Jezioro we wsi Miejsce oraz na śluzie w Lipowej Smolickiej. 24 września o godz. 19, po opadnięciu poziomu Wisły i otwarciu się śluz wałowych, zakończono przerzut wód, który trwał nieprzerwanie przez 53 godziny. Wody pompowały 4 zespoły pompowe (3 będące własnością OSP z terenu gminy oraz 1 zespół pompowy z KP PSP Wadowice). Godzinowa wydajność pracujących zespołów to przerzut przez wał 31 tys. litrów wody. W akcji brali udział Strażacy z OSP Spytkowice, OSP Bachowice, OSP Miejsce oraz PSP Wadowice. 25 września, z uwagi na stabilizację warunków pogodowych i obniżenie wód gruntowych Wójt Gminy - szef GZZK w Spytkowicach odwołał stały dyżur członków Zespołu oraz stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całej gminy.

Mogę powiedzieć, że w miejscach, w których Gmina Spytkowice podjęła działania naprawcze w infrastrukturze melioracyjnej nie było w ogóle działań kryzysowych, bądź były w dużo mniejszym natężeniu (ulice: Kolejowa, Jana Pawła II, Czarnowiejska, Starowiejska, Kasztelańska w Spytkowicach). Tam jednak gdzie nie mogliśmy tego zrobić, z uwagi na zarząd RZGW lub sprzeciw Mieszkańców wobec planowanej inwestycji, zagrożenie występuje nadal (potok Jezioro w Miejscu, ul. Stadionowa w Ryczowie, ul. Wąwozowa w Półwsi). Będę na pewno podnosił te kwestie w mojej pracy - komentuje Wójt Mariusz Krystian.

Wójt Gminy składa serdeczne wyrazy wdzięczności dla wszystkich Strażaków z OSP biorących udział w akcji ratowniczej. Ponadto słowa podziękowania za okazaną pomoc kieruje także na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy i Komendanta Gminnego OSP.
Gmina Spytkowice z dofinansowaniem na wymianę starych kotłów grzewczych

W pierwszej połowie miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Do dofinansowania zostało wybranych 91 projektów na łączną kwotę prawie 137 mln zł. Ponadto Zarząd Województwa rozstrzygnął również konkurs w ramach poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). W tym przypadku do dofinansowania zostały wybrane 64 projekty na łączną kwotę prawie 59 mln zł.

W ramach powyższych konkursów Gmina Spytkowice, na początku roku bieżącego, złożyła wnioski o uzyskanie dofinansowania na poprawę jakości powietrza i ograniczenie poziomu niskiej emisji. 18 września otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informację, że nasze wnioski zostały ocenione pozytywnie i Gmina na powyższy cel otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 mln zł. Przyznane środki spowodują, że w prawie 200 domach zostaną wymienione stare kotły lub piece węglowe na nowoczesne kotły węglowe, a także zostaną przebudowane istniejące wewnętrzne instalacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego. Ponadto w 70 gospodarstwach domowych stare kotły zostaną wymienione na kotły gazowe, kotły na biomasę oraz pompy ciepła. Wszystkie nowe źródła ciepła będą spełniać obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy przekonani, że pozyskane dofinansowanie będzie miało ogromne znaczenie w ważnej kwestii jaką jest obniżenie poziomu niskiej emisji. Wielu mieszkańców, dzięki wsparciu finansowym, zdecyduje się na bardzo kosztowną wymianę przestarzałych kotłów grzewczych, która przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu.


Sztafeta rowerowo-biegowa II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń

W dniu 06.09.17r. przedstawiciele "Spytaktiv" uczestniczyli w sztafecie rowerowo - biegowej II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń na odcinku Wygiełzów - Skawina. Bieg odbywa się dla upamiętnienia 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Impreza ta rozpoczęła się w dniu 03.09.17r.w Katedrze Lwowskiej, a zakończy się 09.09.17r. wybiegnięciem na górę Kahlenberg w Wiedniu. Po zakończeniu swojej zmiany zrobiono pamiątkową fotografię i rozdano kilkanaście elementów odblaskowych zachęcając do odwiedzenia naszej Gminy Spytkowice i Doliny Karpia

Andrzej Kozioł, Leszek Papierski
Rozpoczynamy nowy rok szkolny

4 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie czas rozpocząć kolejną przygodę. Dla większości to "chleb powszedni", ale dla najmłodszych to dopiero początek edukacyjnej drogi. Przed uczniami i ich opiekunami 10 miesięcy ciężkiej pracy, która, miejmy nadzieję, zaowocuje znakomitymi wynikami i pozytywnymi ocenami na końcoworocznych świadectwach. Rozpoczynający się rok szkolny, w związku z prowadzoną termomodernizacją w największych placówkach, jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Prosimy w tej kwestii o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z okazji powrotu do szkoły Wójt Gminy Mariusz Krystian składa wszystkim Nauczycielom i Rodzicom życzenia dobrych owoców pracy dydaktycznej i wychowawczej, a Uczniom powodzenia w podejmowanych działaniach, satysfakcji z osiąganych wyników oraz samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice

3 września 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10 w Spytkowicach. Do wyborów zgłoszono dwie listy kandydatów na radnych:
1) Tomski Stanisław (zgłoszony przez KWW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU) - Lista nr 1,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (zgłoszony przez KWW AKTYWNE SPYTKOWICE) - Lista nr 2

Wg przedstawionego przez Gminną Komisję Wyborczą w Spytkowicach protokołu, na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) Tomski Stanisław (Lista nr 1) - 50 głosów,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (Lista nr 2) - 48 głosów.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Pan Stanisław Tomski. Gratulujemy i życzymy powodzenia w sprawowaniu funkcji radnego Rady Gminy Spytkowice.

Frekwencja wyborcza wyniosła 20,6%.


Gminne Dożynki 2017

Tegoroczne Gminne Dożynki w sołectwie Bachowice rozpoczęliśmy tradycyjnie przemarszem z Domu Strażaka do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Tam w uroczystej koncelebrze Księdza Franciszka Jeleśniańskiego oraz Księdza Adama Ogiegły Mszę Świętą odprawił Ksiądz Dziekan Józef Piwowarski. W jej oprawę włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach.

Po jej zakończeniu piękny korowód przejechał na stadion sportowy, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Tam oficjalnym przywitaniem gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością rozpoczęliśmy dalsze świętowanie. Miło nam było gościć Rolników z rodzinami, szczególnie Starostów Dożynek Państwa Grażynę i Tadeusza Kurdzielów, Mieszkańców naszej Gminy oraz przedstawicieli władz bądź zaprzyjaźnionych instytucji czy firm. Byli wśród nich: Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, Ks. Franciszek Jeleśniański Proboszcz Parafii w Bachowicach, Ksiądz Doktor Kazimierz Kaczmarczyk, Ksiądz Szymon Wróbel Wikariusz Parafii w Spytkowicach, Starosta Wadowicki Pan Bartosz Kaliński, Wicestarosta Wadowicki Pan Andrzej Górecki, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek, Wójt Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan Ryszard Papanek, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan Józef Kościelniak oraz delegacja z Gminy Spytkowice, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach Pan Robert Michna, Radny Powiatowy Pan Ryszard Mróz, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Pan Andrzej Nowak, Kierownik ARiMR w Wadowicach Pan Eugeniusz Kurdas, Kierownik Wytwórni Pasz De Heus Spytkowice Pan Zygmunt Kolasa, Prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy Pani Grażyna Ciepły-Gumuła, Prezes MSH Wizan Pan Jerzy Chylewski, Prezes PSS Społem Pan Zenon Szewczyk, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach Pan Mirosław Rzońca, Radni Rady Gminy Spytkowice, Sekretarz Gminy Spytkowice Pani Anna Przejczowska, Sołtysi wsi z terenu gminy Spytkowice, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy, sponsorzy, przedstawiciele prasy oraz współorganizatorzy: sołtys wsi Bachowice oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Listy gratulacyjne przesłali m.in. Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Pani Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.

Po przywitaniu Starostowie Państwo Grażyna i Tadeusz Kurdzielowie złożyli na ręce Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana chleb i dary ziemi, równocześnie zwracając się z prośbą, aby był on dzielony sprawiedliwie. Następnie do wszystkich mieszkańców i rolników zwrócił się Wójt Gminy. W swoim przemówieniu nawiązał do ważnych wydarzeń oraz inwestycji jakie ciągle mają miejsce w naszej gminie oraz życzył wszystkim rolnikom i Mieszkańcom Gminy Spytkowice pomyślności oraz przekazał serdeczne słowa podziękowania. Głos zabrali również zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, który odczytał list od Premiera RP Pani Beaty Szydło, Starosta Wadowicki Pan Bartosz Kaliński, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek. Na scenie swoje podziękowania przekazali również Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) Pan Ryszard Papanek oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) Pan Józef Kościelniak.

Po przemówieniach przyszedł czas na koncert Gminnej Orkiestry Dętej w trakcie którego Panie z KGW oraz ZEiR częstowały wszystkich uczestników kwaśnicą. Wszyscy mogli się również delektować pysznym ciastem ufundowanym przez Piekarnię Maja ze Spytkowic oraz Piekarnię WIZAN z Zatora.

Na honorowym miejscu KGW i ZEiR prezentowały owoce swojej ciężkiej pracy w postaci pięknych wieńców dożynkowych z tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów, które wcześniej zostały ocenione przez jury oraz publiczność. Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów w głosowaniu publiczności rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez właściciela firmy K&K Pana Kamila Bałysa. Natomiast organizacje, które wykonały wieńce otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy.

W dalszej części uroczystości mieliśmy okazję podziwiać występy zespołów artystycznych, m.in. zaprzyjaźnionych Górali, oraz innych przy których dźwiękach wszyscy świetnie się bawili. PZHGP oddział Zator Sekcja Spytkowice, Bachowice zaprezentował nam pokaz lotu gołębi. Natomiast Klub Motocyklowy GREY WOLVES pochwalił się swoimi cudnymi pojazdami. Bogactwo tradycji regionalnych mogliśmy oglądać na stoiskach wystawienniczych Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, którzy zaprosili wszystkich chętnych do plecenia wianków dożynkowych: zbożowo-kwiatowych oraz do malowania obrazu z cyklu Dożynkowe malowanie pod tytułem "Polska łąka kwietna". Dulowa - Zaginiona Wioska prowadziła interaktywne i edukacyjne warsztaty z zielarką oraz zaprezentowała wyroby eko drewniane. Pani Zofia Szlachetka prezentowała ręczne robótki, które są jej pasją. Gmina Spytkowice, Dolina Karpia, KRUS, ARiMR, ODR, MIR, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprezentowały się na stoiskach promocyjnych. Najmłodsi mogli natomiast pobawić się w wiosce afrykańskiej, pojeździć ciuchcią oraz korzystać z placu zabaw. Stałym wydarzeniem podczas tej imprezy jest Bieg Dożynkowy organizowany przez Amatorski Klub Sportowy SpytAktiv oraz wiele innych konkursów.
W trakcie trwania dożynek można było również odwiedzić Muzeum Regionalne. Wieczorem oglądaliśmy pokaz sztucznych ogni, który jest stałym punktem tej uroczystości i po raz kolejny okazała się strzałem w dziesiątkę.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Mieszkańcom za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być ono tak wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom. Byli nimi: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Karpik" Graboszyce, Wytwórnia Pasz De Heus Spytkowice, Firma K&K Kamil Bałys, Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, MSH "Wizan" Andrychów, JUS-MAR Józef Jędrocha, Lewiatan Spytkowice, Piekarnia Maja Spytkowice.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w korowód. Wszystkim kierowcom maszyn rolniczych, starych samochodów oraz ich właścicielom Panom: Tadeuszowi Kurdzielowi, Sebastianowi Walkowicz, Henrykowi Wronie, Konradowi Kubarskiemu, Mirosławowi Bałysowi, Marcinowi Stańczykowi, Pawłowi Stańczykowi, Adamowi Maślanie.
Tym, którzy prowadzili bryczkę oraz zasiadali w siodle, Właścicielowi Gospodarstwa Agroturystycznego "Stajnia Grudki", Stadninie Koni "Jowisz" Graboszyce oraz Panom Zbigniewowi Listowskiemu, Józefowi Wieczorek, Państwu Alinie i Adamowi Sieprawskim oraz Paniom Magdalenie Dębskiej i Agnieszce Koji.

Szczególne podziękowania składamy Starostom Dożynek Państwu Grażynie i Tadeuszowi Kurdzielom, sołtysowi wsi Panu Marianowi Szewczykowi wraz z Radą Sołecką wsi Bachowice oraz Kole Gospodyń Wiejskich w Bachowicach oraz jego Przewodniczącej Pani Lucynie Kozak, organizacjom społecznym z terenu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich: z Bachowic, Miejsca, Półwsi, Ryczowa, Spytkowic Związkowi Emerytów i Rencistów ze Spytkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej, Amatorskiemu Klubowi Sportowemu SpytAktiv ze Spytkowic, Klubowi Motocyklowemu GREY WOLVES.fotogaleria >>>>>>
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.