WYDARZENIA W GMINIE

Transport publiczny znowu "na tapecie"!

Temat organizacji zbiorowego transportu publicznego powraca jak bumerang. Tym razem za sprawą zmian jakie w ostatnich miesiącach nastąpiły w rozkładach jazdy lokalnych przewoźników, a w zasadzie przewoźnika, na trasach Wadowice - Spytkowice - Miejsce oraz Wadowice - Ryczów - Chrząstowice. W przeciągu ostatnich miesięcy rozkłady jazdy zostały zmienione w taki sposób, że w godzinach popołudniowych oraz wieczornych nie będzie możliwy dojazd do jak i powrót z Wadowic. Sytuacja taka już w chwili obecnej powoduje wiele zamieszania, które pogłębi się znacząco od nowego roku szkolnego, kiedy to uczniowie uczący się na popołudniowe zmiany mogą mieć trudności z powrotem do domu z uwagi na brak odpowiednich kursów. Sytuacje tą szczególnie odczuwają już w chwili obecnej pracujący w Wadowicach i okolicy, zwłaszcza na II zmianę.

Sygnały w tej sprawie dochodziły i dochodzą do Wójta Gminy od dłuższego czasu. W związku z tym najpierw odbyło się spotkanie ze Starostą Wadowickim, na którym ustalono robocze spotkanie poświęcone tej kwestii. Odbyło się ono w ostatni piątek 25 lipca, na sali widowiskowej Urzędu Gminy w Spytkowicach. Uczestniczyli w nim: Starosta Wadowicki, Przewodniczący Rady Powiatu, Wójtowie Brzeźnicy oraz Tomic, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Radni Powiatowi, Radni Gminni, Sołtysi Wsi, Przewoźnicy oraz Mieszkańcy Gminy.

Spotkanie miało intensywny przebieg, podczas którego wszystkie jego strony miały możliwość wyartykułowania swoich racji. Wiele można powiedzieć o padających w rozmowie argumentach, kwestia podstawowa była jednak taka, że należy możliwie szybko doprowadzić do wznowienia, przynajmniej części kursów, które zabezpieczałyby najbardziej elementarne potrzeby w tym zakresie. W związku z tym ustalono wspólne wystąpienie do firm przewozowych z zapytaniem o możliwość kompleksowego wejścia i obsługę wspomnianych tras oraz do dotychczasowego przewoźnika z postulatem wznowienia kursów wieczornych.

Już na dziś wiadomo, że temat jest niezwykle trudny z uwagi na obowiązujące w tej materii prawo, które znacząco utrudnia rzetelną organizację transportu publicznego, jak i późniejszą kontrolę i ewentualnie nakładanie sankcji za jego wadliwe wykonywanie.

Do tematu z pewnością będziemy powracać w najbliższym czasie.

fotogaleria >>>>>>


"Małopolskie Remizy" rozdane!

W środę 23 lipca, w sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia umów w ramach programu "Małopolskie Remizy". Dotyczy ona dofinansowania remontu remiz z budżetu samorządu Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nasza Gmina znalazła się w gronie tych, które otrzymały dofinansowanie i to w maksymalnej możliwej wysokości czyli w kwocie 40 tysięcy złotych. Ponad to dodatkowo z dofinansowania WFOŚiGW otrzymamy ponad 6 tysięcy złotych. Tym razem wsparciem objęta zostanie siedziba OSP Ryczów. To już trzecia, po Spytkowicach i Bachowicach, jednostka OSP, która w tej kadencji samorządu korzysta z tego programu dofinansowania.

Umowę odebrali: Wójt Gminy Pan Mariusz Krystian oraz Prezes OSP Ryczów, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Marian Ryba.

Remiza OSP Ryczów znajduje się w budynku Wiejskiego Domu Kultury. Procedura przetargowa została zakończona i prace remontowe już trwają. Ich zakończenie zaplanowane jest na październik br. Potem konieczne będzie rozliczenie inwestycji tak, aby jeszcze w tym roku budżetowym pieniądze fizycznie wpłynęły na rachunek bankowy urzędu Gminy.

fotogaleria >>>>>>


Warsztaty kulinarne w świetlicy w Miejscu

W dniu 4.07.2014r. Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscu zorganizowało dla dzieciaków uczęszczających do świetlicy wiejskiej warsztaty kulinarne. Postanowiliśmy wspólnie upiec ciasteczka. Tego dnia przyszło dużo dzieci, bo zajęcia takie były dla nich nowością. Z zakupionych produktów powstawało ciasto, z którego dzieci pod okiem członkiń KGW z wielkim zapałem wycinały foremkami różnego rodzaju wzorki. Dużo radości i zabawy sprawiało im dekorowanie ciasteczek cukiereczkami i czekoladą. Z niecierpliwości czekały, na wypieki, które zjadły z apetytem. Powstałe rarytasy bardzo im smakowały, gdyż zaraz potem dopytywały się kiedy i co jeszcze będziemy wspólnie przygotowywać. Dzieci były bardzo szczęśliwe, co i nam sprawiło dużo radości, że takim małym nakładem pracy można było sprawić im tyle frajdy.

Z pozdrowieniami członkinie KGW Miejsce.

fotogaleria >>>>>>


Nowe nawierzchnie dróg

W ciągu kilku ostatnich tygodni w naszej gminie przybyło łącznie 1540 mb nowych nawierzchni dróg gminnych. Stało się tak za sprawą zakończonych remontów realizowanych m.in. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W Bachowicach wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej ul. Cicha - 318 mb, w Spytkowicach ul. Polna - 440 mb, w Ryczowie ul. Długa - 190 mb, ul. Parkowa - 182 mb, ul. Spadzista 410. Warto zaznaczyć, że remontem zostały objęte tylko te fragmenty wspomnianych dróg, które zostały uszkodzone w czasie deszczowych nawałnic. Wartość wspomnianych robót to kwota ok. 296 tys. zł. z czego ok. 161 tys. zł - to wartość oczekiwanej, przeznaczonej na ten cel dotacji ministerialnej. Jak wszyscy zauważają stan nawierzchni dróg gminnych systematycznie ulega poprawie - co cieszy mieszkańców.


Projekt "Już pływam"

Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Program był realizowany od 1 marca 2014r. do 30 czerwca 2014r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach. W 16 godzinach lekcyjnych przeznaczonych na naukę pływania na Krytej Pływalni w Piekarach brało udział łącznie 150 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Spytkowice. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy zdobyli umiejętność pływania, poprawili sprawność fizyczną, a także zostały uwzględnione odpowiednie ćwiczenia dla dzieci z wadami postawy. Realizacja projektu "Już pływam" przyczyniła się do rozpropagowania aktywnych form wypoczynku wśród uczniów oraz umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach na pływalni.

W roku szkolnym 2013/2014 miałam możliwość udziału w projekcie "Już pływam". Bardzo ucieszyła mnie informacja, że zostałam zakwalifikowana i mogę uczestniczyć w tych zajęciach, ponieważ nauka pływania jest bardzo ważna i przyda mi się w przyszłości. W Piekarach, bo właśnie na tamtejszej pływalni - Radosna Nowina 2000 odbywały się lekcje, ćwiczyliśmy pod okiem instruktorów. Bardzo lubiłam te wyjazdy, więc trudno było mi się pogodzić z tym, że szybko dobiegły końca. Cieszę się, że dzięki tym lekcjom nauczyłam się pływać i myślę, że nadal będę kontynuować wyjazdy na basen i doskonalić techniki pływania, które poznałam w czasie trwania projektu.

Uczestniczka projektu


STUDIO URODY Z KARTĄ RODZINY 3+

Do realizacji PROGRAMU KARTA RODZINY 3+ przystąpił kolejny, ósmy Przedsiębiorca, deklarując swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Spytkowice oferując im zniżki na usługi:

1. Pani Wioleta Jarek - Przedsiębiorca - ESTETICA STUDIO URODY z siedzibą w Spytkowicach, ul. Wadowicka 109 - 10 % zniżki na wszystkie usługi

Do końca m-ca maja br., wnioski o wydanie Kart Rodziny 3 + złożyło 106 rodzin (tj. ogółem 583 karty). Z tego z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:
- Spytkowice - 41 rodzin (tj. 230 kart)
- Bachowice - 25 rodzin (tj. 133 karty)
- Ryczów - 30 rodzin (tj. 170 kart)
- Miejsce - 7 rodzin (tj. 35 kart)
- Półwieś - 3 rodziny (tj. 15 kart)
Kartę rodziny 3+ otrzymuje każdy członek Rodziny Wielodzietnej, na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.


Kolejny rok w czołówce

Czwarty rok z rzędu nasza Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje czołowe miejsca w rankingu bibliotek powiatu wadowickiego, opublikowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Co roku Biblioteka Wojewódzka bada wyniki bibliotek aż w dziesięciu kategoriach. Następnie na tej podstawie przygotowuje zestawie wyników i podaje do widomości. Dzięki temu można porównać jak pracują biblioteki w powiecie.

Wyniki dla naszych placówek są rewelacyjne. Na wspomniane 10 kategorii, aż w czterech Gminna Biblioteka w Spytkowicach zajęła I miejsce, w trzech - III miejsce i również w trzech kategoriach - czwarte miejsce. Osiągnięcie tym większe, że konkurujemy z bibliotekami miejskimi posiadającymi nawet 6 filii oraz znacznie większe możliwości finansowe i organizacyjne. Poniżej w naszej galerii przedstawiamy w formie wykresów bardziej szczegółowe informacje. Gratulujemy Pani Dyrektor Alicji Kolasa oraz wszystkim pracownikom GBP w Spytkowicach.


Remont Pawilonu Sportowego Astra - zakończony !

Prace zostały zakończone. Budynek niczym nie przypomina tego z przed roku. Zmieniono wygląd budynku i rozszerzono jego przeznaczenie. Z chwilą oddania do użytku obiekt jako baza noclegowa stanie się elementem infrastruktury turystycznej. W budynku zlokalizowano 8 miejsc noclegowych, łazienki i pomieszczenia kuchenne. Wszystko dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie podwyższono standard wszystkich pomieszczeń. Szatnie dla piłkarzy, pomieszczenia dla sędziów i pomieszczenia klubowe - wszystko prezentuje się znakomicie. Jest też sala konferencyjna i kilka pomieszczeń, które będą wykorzystane przez inne organizacje społeczne.

Długo wyczekiwany remont stał się możliwy dzięki przynależności naszej Gminy do Stowarzyszenia Dolina Karpia i możliwości aplikowania o środki unijne będące w jego dyspozycji. Właśnie w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 został zrealizowany projekt o nazwie: "Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pawilonu sportowego LKS Astra". Oczekiwane dofinansowanie to kwota ok. 300 tys zł. " Ta inwestycja, to kolejny dobry przykład na to jak można wykorzystać środki unijne, by trwale przyczyniły się do rozwoju Gminy. Nasza aktywność na polu pozyskiwania środków zewnętrznych dała już bardzo wiele korzyści społeczności lokalnej. Wystarczy wspomnieć, że w roku 2013 dzięki środkom zewnętrznym na wydatki majątkowe i te o charakterze inwestycyjnym przeznaczyliśmy ponad 9 mln złotych. I był to kolejny rok wzrostu tychże wydatków. To gigantyczna praca. Nie zawsze doceniona. By pozyskać dofinansowanie należy spełnić wiele, a nawet bardzo wiele różnych wymogów formalnych i prawnych, zazwyczaj w bardzo krótkim czasie. Inwestycja musi być przygotowana, zrealizowana i rozliczona w sposób narzucony przez instytucję finansującą. Robimy to ponieważ wierzymy, że wszystko na pewno zaprocentuje w latach następnych jeszcze większą sprawnością. Uparcie dążymy do celu jaki przyjęliśmy w programie wyborczym. Zmieniamy Naszą Gminę, by wszystkim żyło się lepiej".- komentuje Mariusz Krystian Wójt Gminy.
Oczywiście działacze i całe środowisko sportowe również nie kryje zadowolenia. Ich wielkie marzenie zostało zrealizowane. Pora rozpocząć realizację tych kolejnych związanych ze sportem. Jeszcze nigdy dotąd nie było tak sprzyjającej atmosfery i zrozumienia dla ich zaangażowania i pracy.

fotogaleria >>>>>>


Ostatnia wizyta naszych Mieszkańców w słowackiej Divince.

W sobotę, 24 maja liczna grupa naszych Mieszkańców miała okazję gościć w słowackiej gminie Divinka. Wizyta odbyła się w ramach partnerskiej współpracy w ramach realizacji programu w programie transgranicznym poprzez Euroregion Beskidy.

Grupie przewodniczył Wójt Gminy, a w autokarze zasiedli przede wszystkim przedstawiciele organizacji społecznych z naszego terenu. W miłej i wesołej atmosferze przybyliśmy do Słowacji przed godziną 10:00 by wziąć udział w turnieju dyscypliny, która w Polsce posiada potoczną nazwę "siatkonoga". W skrócie zasady tej dyscypliny są podobne do klasycznej siatkówki, z tą zasadnicza różnicą, że zamiast rąk używa się w tej konkurencji przede wszystkim nóg.

Dyscyplina nowa, u nas niezbyt znana, za to u naszych południowych sąsiadów niezwykle popularna. Stąd też czasu na trening mieliśmy niezwykle mało. W praktyce oznaczało to kilka zagrań przedmeczowych, a następnie przystąpiliśmy do rozgrywek, w których dzielnie broniliśmy honoru naszej Gminy. W kilku meczach nasze drużyny otarły się o zwycięstwo. Niestety nasi partnerzy z Divinki okazali się mało gościnni i sami zgarnęli wszystkie premiowane miejsca. Plamy jednak nie było i do Spytkowic przywieźliśmy okazały, honorowy puchar. W turnieju reprezentowały nas drużyny z Półwsi (2), Spytkowic i Miejsca. Całość kosztów wyjazdu pokryła strona słowacka.

W opinii uczestników był to niezwykle udany wyjazd, który pozwolił nie tylko na poznanie słowackiej gminy partnerskiej, ale także na integrację naszych lokalnych organizacji działających i współpracujących z gminnym samorządem.


fotogaleria >>>>>>


"Kopciuszek" na wesoło, czyli kolejne przedstawienie przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi.

Czy to już nowa tradycja w Ryczowie? Może tak. Podobnie jak w ubiegłym roku dorośli przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Dziecka. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, w towarzystwie znamienitych gości, wystawili spektakl pod tytułem "Kopciuszek". Przestawienie było jedną z atrakcji odbywających się 1 czerwca br. w Ryczowie gminnych obchodów dziecięcego święta. Ubiegłoroczny sukces sprawił, że zaangażowanie i zapał, z jakim przystąpiono do przygotowań, był jeszcze większy i bardziej mobilizujący. Wiele tygodni pracy zaowocowało kolejnym udanym przedsięwzięciem. Aktorzy zachwycili swoim profesjonalizmem, poczuciem humoru i dystansem do rzeczywistości. Ze swadą i przymrużeniem oka przedstawili historię Kopciuszka, która, jak to w bajkach bywa, zakończyła się happy endem. Kopciuszek poślubił księcia, macocha okazała się wspaniałą babcią, a złe siostry cudownymi przyjaciółkami. Parafrazując słowa zaprezentowanej w finale piosenki z Kabaretu Starszych Panów, można powiedzieć, że "rodzina, jaka by nie była, zawsze jest lepsza niż kariera, splendory i szmal".

Sala widowiskowa Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie podczas obu spektakli pękała w szwach. Jak się okazało, widowisko przyciągnęło nie tylko tych najmłodszych, ale także nieco starszą widownię spragnioną dobrej zabawy. Bo w rzeczywistości w każdym z nas drzemie dziecięca radość. Żywiołowe reakcje publiczności oraz salwy śmiechu świadczyły o przychylności widzów. Co zostało potwierdzone gromkimi brawami i owacjami na stojąco po zakończeniu przedstawienia.

W role wcielili się min:. wójt i radni Gminy Spytkowice, księża parafii w Ryczowie, nauczyciele, przedsiębiorcy i urzędnicy. Podczas spektaklu można było usłyszeć na żywo takie niezapomniane przeboje, jak "Być kobietą, być kobietą" Alicji Majewskiej, "Odrobinę szczęścia w miłości" Ireny Santor, czy wspomnianą wcześniej piosenkę "Rodzina, ach rodzina" z Kabaretu Starszych Panów. A to wszystko w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Półwsi. Bajkową atmosferę dopełniały przepiękne stroje, które najczęściej zmieniała macocha, oraz wspaniała scenografia. A swój udział w stworzeniu tego radosnego nastroju mieli: KOPCIUSZEK: Jolanta Krystian, KSIĄŻĘ FRANCISZEK: Mariusz Krystian (wójt Gminy Spytkowice), KSIĄŻĘ JÓZEF: ks. Adam Ogiegło (proboszcz parafii w Ryczowie), KRÓL: Stanisław Maślona (radny Gminy Spytkowice, sołtys Półwsi), WRÓŻKA: Bożena Dańczak, MACOCHA: Krzysztof Gierek (radny Gminy Spytkowice, prezes SPRiP), SIOSTRA PRYSZCZATA: Jadwiga Ciemiera, SIOSTRA BRZYDKA: Lucyna Mendel-Brania, HEROLD: ks. Wojciech Wylegała (katecheta parafii w Ryczowie), LOKAJ: Zygmunt Kubas, PAŹ: Kamila Kozioł, KRÓLEWNA FIONA: Katarzyna Słowiak, CZERWONY KAPTUREK: Teresa Kusior, ŚNIEŻKA: Maria Kolasa, ŚPIĄCA KRÓLEWNA: Teresa Sztaba (radna Gminy Spytkowice), KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU: Agata Wąsik, ROSZPUNKA: Agata Bury, NARRATOR: Wojciech Brania
CHÓR: (KGW w Półwsi) Emila Marczyńska, Bożena Jenczała, Krystyna Piórkowska, Stanisława Kapelan, Teresa Brania, Elżbieta Szydłowska, Zofia Maślona, Maria Fliśnik, Katarzyna Sikora, Ania Ładoś, akompaniament i aranżacja muzyczna Damian Brania,
scenografia: Krzysztof Gierek
dźwięk: Mateusz Kotula,
światło: Łukasz Jędra,
wsparcie techniczne: Agnieszka Kozioł, Tomasz Szymocha,
kostiumy: Kamila Kozioł, Jadwiga Ciemiera, Lucyna Mendel-Brania, Teresa Sztaba,
elementy dekoracji: Maria Słowiak,
scenariusz i reżyseria: Wojciech Brania,


fotogaleria >>>>>>


Słodka, rodzinna niedziela

Uroczystość Święta Rodziny i Nocy Muzeów, imprezy organizowanej przez uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wspólnie z Fundacją Pałac w Ryczowie 18 maja 2014r., należała do wyjątkowo udanych. Święto Rodziny odbyło się po raz piętnasty, a Noc Muzeów wydarzenie kulturalne w pałacu rodziny Piaseckich, po raz trzeci. Honorowy patronat nad imprezą objął Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice.

W murach szkoły

Majówka organizowana cyklicznie przez szkołę jest pomysłem na aktywny wypoczynek, wspólne spędzanie czasu, korzystanie z atrakcji i sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu. Tego roku, ze względu na kapryśną pogodę, właśnie w murach szkoły przygotowano następujące atrakcje: konkursy rodzinne, występy wychowanków przedszkola, oddziałów zerowych oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Popołudniowy czas umilił popis zespołu muzycznego kierowanego przez Adama Krystiana. Ponadto na sali gimnastycznej można było do woli korzystać z zabaw na strukturach dmuchanych. Jednak największą popularnością wśród uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, cieszyło się malowanie twarzy i loteria fantowa.

Organizatorzy przygotowali 460 losów po 5 i po 10 zł, które rozeszły się w ciągu 90 minut. Żaden los nie był pusty. Wśród losów po 10 zł najbardziej pożądaną nagrodą był rower, po 5 zł - tablet. Jak co roku nie zawiedli nas darczyńcy i sponsorzy, dzięki którym impreza była atrakcyjna dla odbiorców. Na nasze zaproszenie licznym udziałem odpowiedziało wielu gości, którym również dziękujemy z wspieranie lokalnych inicjatyw i współpracę ze szkołą.

Światowe dzieła

Od godziny 15.00 impreza przebiegała przed Pałacem w Ryczowie, gdzie głównymi wydarzeniami programu były warsztaty czekoladowe i konkurs Żywe obrazy. W murach pałacu ożyły światowe dzieła malarstwa. Jakie były owe "żywe obrazy"? Na pewno bardzo "żywe" i to pod wieloma względami.

Po pierwsze, dlatego że nowego, swoistego "życia" nabrało o wiele więcej obrazów niż w ubiegłych latach. Było ich aż 16, w tym 9 jednopostaciowych i 7 scen zbiorowych. Do życia przywołano obrazy największych artystów wszechczasów: Leonarda da Vinci, Caravaggia, Ribery, Vermeera, Gierymskiego czy Matejki.

Po drugie, do "ożywiania" arcydzieł zebrało się rekordowo wielu odtwórców. W jednym czasie, w jednym miejscu, prawie 90 uczniów ze Szkoły w Ryczowie i innych zaproszonych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Bachowicach i Spytkowicach oraz Szkół Podstawowych ze Spytkowic i Miejsca starało się tchnąć nowe życie w bohaterów wybranych obrazów.

Same przygotowania były niezwykle "ożywione". Niektórzy, czując się weteranami w poprzednich przedsięwzięciach, samodzielnie organizowali cały proces kreacji nowych wcieleń. Inni, dla których konkurs był nowością, potrzebowali wielu poszukiwań i prób, by uzyskać zamierzony efekt. W Szkole w Ryczowie panowały niezwykłe poruszenie i niecierpliwość zmieszane z obawami. Żywe zainteresowanie wykazali także rodzice, którzy już w tygodniu poprzedzającym występ, wraz ze swoimi pociechami, przygotowywali rekwizyty, stroje i scenografię.

W dzień imprezy gorączkowe przygotowania przeniosły się do pałacu. Stare mury tej historycznej budowli zatętniły życiem i energią młodzieży.

Kulminacyjna chwila nastąpiła 18 maja 2014 r. Zaproszone jury oraz publiczność z podziwem oglądała efekt mozolnej pracy nad charakteryzacją, gestykulacją, mimiką, detalami stroju i wystroju. Zgromadzeni w tym niecodziennym muzeum widzowie mogli zobaczyć na żywo wielkie i znane dzieła. Uczestniczyli w Rozstrzelaniu powstańców i Poddaniu Bredy, kupowali świeże owoce u Pomarańczarki, ważyli klejnoty u Kobiety z wagą, wypoczywali W altanie, witali dwie bliźniacze panie Riviere i żegnali wielkiego Leonarda.

Obrazy rzeczywiście wywarły na widzach ogromne wrażenie. Nie dość, że same wyglądały "jak żywe", to w sposób niezwykły ożywiły atmosferę tego niedostępnego na co dzień miejsca.

Jury w składzie: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Liliana Sonik, żona Bogusława Sonika, posła do Parlamentu Europejskiego; prof. Marta Urbańska, architekt, historyk sztuki i krytyk architektury; prof. Lilla Kulka z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; ks. kanonik Józef Piwowarski, dziekan dekanatu Zatorskiego; ks. Adam Ogiegło, proboszcz Parafii Ryczów; ks. Franciszek Jeleśniański, proboszcz Parafii Bachowice; ks. Piotr Podwyszyński, wikariusz Parafii w Spytkowicach; Alina Wolas, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Wadowicach; Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice; Marta Tarabuła, prezes Fundacji Pałac w Ryczowie oraz Dorota Fryc-Piętak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie miało nie lada zadanie, aby ocenić wyjątkowe obrazy i podsumować bardzo czasochłonne twórcze działania. Po burzliwych obradach i wielokrotnym głosowaniu komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.

W kategorii obrazy wielopostaciowe I miejsce uzyskali odtwórcy obrazu W altanie Aleksandra Gierymskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, II i III miejsce zdobyli także uczniowie ryczowskiego Zespołu za interpretację obrazu Portret dzieci artysty Jana Matejki i Śmierć Leonarda da Vinci Jeana-Auguste-Dominiquego Ingresa. W tej kategorii jury przyznało również wyróżnienia: dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach za przedstawienie obrazu In Arcadia ego Nicolas Poussina, dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Ryczowie za obraz Poddanie Bredy Diego Velazquesa oraz dla młodzieży z Ib Gimnazjum nr 2 w Ryczowie za obraz Rozstrzelanie powstańców madryckich Francisca Goyi.

W kategorii obrazów jednopostaciowych bezkonkurencyjnie i jednogłośnie zwyciężył obraz Gustawa Klimta Adele Bloch-Bauer, w którą wcieliła się Anita Moskała, szóstoklasistka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. II miejsce przypadło Lutniście Caravaggia. Ten obraz przygotowała Szkoła Podstawowa w Miejscu. Trzecie miejsce zdobył obraz Pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego. W tytułową bohaterkę zmieniła się Michalina Brania, uczennica klasy III Gimnazjum nr 2 w Ryczowie, uzyskując również nagrodę publiczności.

Komisja oceniająca przyznała również wyróżnienia dla obrazu Kulawy chłopiec Jusepe de Ribera, przygotowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie. Dominik Lach wcielający się w tytułowego chłopca został doceniony również przez Bogusława Sonika nagrodą specjalną. Wyróżnienie otrzymał także obraz Narcyz Michelangela Merisi da Caravaggia. To dzieło przygotowane było również przez ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Jury uhonorowało także nagrodą specjalną obraz Mona Lisa Leonarda da Vinci, który zaprezentowała uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Ryczowie.

Zdaniem gimnazjalistki

Aleksandra Kaczkoś, uczennica klasy II Gimnazjum nr 2 w Ryczowie, która wspólnie z Dominiką Szczypczyk reżyserowała pokaz obrazu W altanie, tak zrelacjonowała przygotowania do konkursu: -Wybraliśmy płótno W altanie Aleksandra Gierymskiego z 1882 roku, oryginał obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obraz przywołuje osiemnastowieczną scenę ogrodową, w której malarz bardzo szczegółowo przedstawił spotkanie towarzyskie ludzi należących do wyższych sfer. W odwzorowaniu scenerii ambitnie pomógł mi tata majsterkowicz, który ze mną w pocie czoła stworzył fontannę. Dzięki ogrodowym porządkom udało się nam pozyskać rośliny. Całe wyposażenie nie było bardzo problematyczne. Obraz przedstawia proste meble i przedmioty używane również dziś. Problem stanowiła perspektywa. Chcieliśmy, by widz odniósł wrażenie oddalenia sylwetek z drugiego planu. Oczywiście, ograniczało nas miejsce, więc nie mogliśmy zwyczajnie przygotować wszystkiego w oddaleniu. Dobrym rozwiązaniem okazała się współpraca z uczniami ze szkoły podstawowej. Doskonale sprawdzili się w roli małych gości. Ich pomoc była nieoceniona. Stroje z epoki powstały głównie z firanek, satynowych tkanin lub gotowej odzieży przyozdobionej naszytą koronką. Na szczęście fryzury u większości przykrywały kapelusze. Prowizorycznie wybieliliśmy czupryny gości. Przygotowanie wszystkiego było świetną zabawą, chociaż nie obeszło się bez stresu. Jak zawsze największym wyzwaniem okazało się zachowanie kamiennej twarzy, szczególnie kiedy znajomi podczas zwiedzania nie stronili od żartów. Samo ocenianie pracy przez jury było jak śnienie na jawie. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy przeszli do następnej pracy. Oczywiście, jesteśmy szczęśliwi, że nasze starania zaowocowały wygraną. Niemniej uważamy, że dla samej zabawy, jaką dostarczyła uczestnikom praca nad obrazem, warto było w konkursie uczestniczyć. Było to wyjątkowe spotkanie ze sztuką…

Pyszny pałac i czekolada

Konkursowe zmagania nie dotyczyły tylko uczniów ze szkół z terenu gminy. Do konkursu na zbudowanie deserowego pałacu ze słodkich elementów jadalnych stanęli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa, grona pedagogicznego z Ryczowa i grupy apostolskiej działającej przy parafii w Ryczowie.

Pierwsze miejsce w konkurencji Deserowy Pałac zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa. Puchar za I miejsce oraz nagrodę specjalną wręczył Bogusław Sonik. II miejsce uzyskali nauczyciele, którym puchar przekazał senator Bogdan Klich, a trzecie - grupa apostolska. Po ogłoszeniu werdyktu uczestnicy imprezy zjedli słodkie pałace.

Bohaterowie Żywych obrazów także opuścili ramy obrazy, by świętować udane występy. Publiczność mogła skorzystać z kolejnych atrakcji: popisów artystycznych uczniów, aukcji obrazów na rzecz ryczowskiej szkoły i warsztatów czekoladowych.

Warsztaty czekoladowe - to była jedna z ciekawszych propozycji Nocy Muzeów i Święta Rodziny. Lepienie pralinek, w których uczestniczyły trzy grupy, głównie dzieci młodszych, przeprowadzili pracownicy Krakowskiej Manufaktury Czekolady. Była to dla najmłodszych ogromna przyjemność, gdyż ubrane w wysokie, kucharskie czapy i fartuchy mogły wykonywać samodzielnie różnorodne pralinki. Wycinanie foremkami wzorków, maczanie ich w białej lub mlecznej czekoladzie, a następnie obtaczanie w niebieskim cukrze, kokosie, chrupkach i … próbowanie (!) powodowały ogromną radość, zwłaszcza dla takich smakoszy słodkości, jakimi są dzieci. Instruktorzy Manufaktury świetnie radzili sobie z małymi dziećmi: tłumaczyli, demonstrowali, wycinali z dziećmi w bloczkach czekoladowych, wyjaśniali wszelkie wątpliwości, a przede wszystkim pomagali w wytwarzaniu pysznych pralinek. Każdy z uczestników mógł również ozdobić białe tabliczki czekolady. Trzeba dodać, że dzieci w trakcie formowania pralinek mogły posłuchać wielu ciekawostek na temat czekolady, jej pochodzenia, właściwości i zastosowania. Czekoladą mocno i kusząco pachniało w kilku pomieszczeniach pałacu. Ten zapach zachęcał do jedzenia. Mniam…

Miło, że w wytwarzaniu słodkości dzieci myślały o najbliższych, dedykując słodkie tabliczki - mamie, siostrze, rodzicom. Uczestnicy warsztatów potwierdzają, że dawno nie jedli takich pysznych pralinek. Może dlatego, że sami je wytwarzali? Ta czekolada była po prostu wyjątkowo smaczna. Na zakończenie warsztatów mali cukiernicy otrzymali Dyplom Deseranta oraz wszystkie wykonane przez siebie słodycze. Organizatorzy usłyszeli od dzieci, że była to dla nich najfajniejsza niedziela.

Tradycyjnie imprezę zakończył polonez. Najbardziej cieszył fakt, że ta majowa, rodzinna i słodka niedziela zgromadziła liczną publiczność. Ważne, że do szkoły i do pałacu przychodzą nie tylko najbardziej zainteresowani, a więc: uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, ale także osoby spoza naszej miejscowości. Powoli impreza nabiera lokalnego wymiaru, a może nawet wychodzi jeszcze dalej?

fotogaleria >>>>>>


Most wzdłuż ul. Spadzistej w Spytkowicach oddany do użytku

Historia tego mostu jest pełna dramaturgii. Wszyscy mają nadzieję, że z chwilą oddania do użytku, to co złe związane z tym mostem nigdy nie powróci. W budżecie gminy na rok 2013 Rada Gminy wspólnie z Wójtem zaplanowała generalną przebudowę, a właściwie wybudowanie nowego mostu łączącego drogę powiatową ul. Zamkowa z drogą gminna ul. Spadzista. Decyzję tę podjęto na wielokrotnie ponawiany w czasie Zebrań Wiejskich - wniosek mieszkańców. W maju 2013r. rozpoczęto remont. Prace wstrzymywane ulewnymi deszczami, ciągle rozpoczynano odnowa. W ciągu kilku dni wolnych od opadów wykonano szalunek pod konstrukcję mostu i umocniono trawersami by zabezpieczyć przed wzbierającą w czasie opadów wodą. Czerwcowe nawałnice i rwące wody potoku zniszczyły zabezpieczenie zalewając jednocześnie okoliczne domostwa. Mieszkańcy uznając, że most jest źle zaprojektowany żądali wstrzymania prac, a gdy emocje brały górę nawet odstąpienia od całej inwestycji.

Mieszkańcy ul. Spadzistej dla których budowany most (był) i jest najkrótszym połączeniem z drogą powiatową i centrum miejscowości żądali przyspieszenia robót, które utrudniały normalną egzystencję. Wójt rozmawiał z wszystkimi by wypracować rozwiązanie problemu. Dzięki wzajemnej cierpliwości inwestycja została zakończona. Most zyskał nowy wygląd. W stosunku do starego mostu zwiększono prześwit tak by nawet wezbrane wody nie zagroziły Mieszkańcom. Wartość inwestycji to 158 tys złotych. Niestety z powodu przedstawionych perturbacji czas realizacji wydłużył się do 12 m-cy. W podobnym czasie zrealizowano znacznie większą inwestycję - II etap kanalizacji o wartości robót ponad 3 mln.Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy.

Najważniejszym punktem obrad XLII Sesji Rady Gminy Spytkowice było rozpatrzenie uchwał w sprawie zaopiniowania realizacji budżetu gminy za 2013 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu jego wykonania.

Temat rozpoczęła prezentacja multimedialna, jaką Wójt przedstawił Radnym oraz gościom obecnym na Sesji, która w sposób syntetyczny przedstawiała wszystkie wskaźniki, jakie składały się na realizację budżetu Gminy w ubiegłym roku. Najważniejsze dane o których należy wspomnieć, to realizacja dochodów gminy na poziomie ponad 27 mln złotych i wykonanie wydatków w kwocie blisko 31 mln złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wzięła się przede wszystkim z konieczności wykonania i zapłaty za II etap kanalizacji. W strukturze dochodów zwiększa się udział dochodów własnych, zaś wyraźnie spada na przestrzeni ostatnich lat udział dotacji i subwencji z budżetu państwa.

Najważniejszą pozycją w wydatkach zajmują pozycje oświatowe, które osiągnęły poziom ponad 11 mln złotych. Co ważniejsze w tej kwocie musieliśmy zawrzeć ponad 2mln 600tys złotych pieniędzy własnych, ponieważ subwencja oświatowa przekazywana nam z budżetu państwa na ten cel jest dalece niewystarczająca. Niestety kwota, która gmina musi dołożyć na te wydatki z roku na rok wzrasta, co świadczy o tym, jak dalece nasze państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Główną informacją jest jednak ta, która opisuje kwestie inwestycyjne. Radni z dużym zadowoleniem przyjęli fakt, że w roku 2013 na inwestycje, wydaliśmy kwotę ponad 9 mln złotych. Było to duże zaskoczenie mimo, że każdy z nas miał świadomość budżetu jaki był uchwalany. Dopiero jednak podsumowanie pokazało skalę skoku cywilizacyjnego, jaki dokonał się w naszej gminie w ubiegłym roku. Kwota inwestycji jest 100% większa niż w roku 2012 i zdecydowanie najwyższa w historii gminy. To wielki sukces, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, tym bardziej, że pieniądze te pozwoliły zrealizować już w tej kadencji wiele potrzeb i ważnych bolączek naszych Mieszkańców, z jakim wchodziliśmy na początku kadencji, w grudniu 2010 roku. Ta wiadomość cieszy tym bardziej, że blisko 1/3 tej kwoty to środki zewnętrzne, jakie udało się pozyskać do budżetu gminy. Oczywiście fizycznie wpływ tych środków będzie rozciągnięty w czasie, jednak podpisane umowy gwarantują nam ich zapisanie w projekcie budżetu.

W wydatkach inwestycyjnych największą pulę pochłonęła budowa kanalizacji. Kolejno najwięcej środków przeznaczyliśmy na: remont dróg gminnych, remont budynków komunalnych oraz budowę chodników, głównie przy drogach powiatowych. Dużą kwotę przeznaczyliśmy również na naprawę zniszczeń, jakie spowodowały czterokrotnie potężne ulewy, skutkujące powodziami i lokalnymi podtopieniami.

Wiele w naszej wspólnocie samorządowej udało się zrobić w dziedzinie kultury oraz współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, bez których nie można już sobie dzisiaj wyobrazić wielu uroczystości gminnych i środowiskowych.

Te informacje spowodowały, że absolutorium dla Wójta Gminy zostało udzielone jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez Radę Gminy.

Na zakończenie tej części obrad, Pan Wójt podziękował Mieszkańcom Gminy, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy, Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorom Szkół za współpracę przy realizacji budżetu oraz dużą odpowiedzialność za sprawy naszej wspólnoty samorządowej.

Ponadto Pan Mariusz Krystian ogłosił oficjalnie swój start w wyborach samorządowych w listopadzie tego roku i ponowne kandydowanie na Wójta Gminy Spytkowice.Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Spytkowice

W ostatnią niedzielę mogliśmy emocjonować się wyborami do Parlamentu Europejskiego, choć słowo emocjonujące jest tu mocno na wyrost. Frekwencja pokazała wyraźnie, że do eurowyborów nie przykładamy większej wagi. Można powiedzieć, że do urn poszedł najwierniejszy elektorat partii politycznych. Wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z wyniku głosowania jest w związku z tym nieuprawnione, jednak od dłuższego czasu zdaje się wyraźnie utrzymywać przewaga partii prawicowych, które otrzymały grubo ponad 50% ważnych głosów. Wybory zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które w skali całej Gminy uzyskało ponad 43% poparcia. Wyższy wskaźnik poparcia w powiecie wadowickim partia ta uzyskała jedynie w gminie Wieprz (ponad 45%).
Poniżej przedstawiamy wyniki w skali całej gminy oraz poszczególnych obwodów głosowania oraz dane dotyczące frekwencji.

SpytkowiceRyczówBachowiceMiejscePółwieśRazem w Gminie
Prawo i Sprawiedliwośćogółem:196
(w tym:
79- Duda Andrzej,
63- Legutko Ryszard)
ogółem:171
(w tym:
87- Duda Andrzej,
46- Legutko Ryszard)
ogółem:145
(w tym:
68- Duda Andrzej,
34- Legutko Ryszard)
ogółem:30
(w tym:
18- Duda Andrzej,
9- Legutko Ryszard)
ogółem:53
(w tym:
35- Duda Andrzej,
12- Legutko Ryszard)
595
Platforma Obywatelska RPogółem:111
(w tym:
47- Róża GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN,
23- Sonik Bogusław)
ogółem:74
(w tym:
32- Róża GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN,
17- Sonik Bogusław)
ogółem:60
(w tym:
27- Róża GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN,
12- Wenta Bogdan)
ogółem:18
(w tym:
8- Róża GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN,
5- Sonik Bogusław)
ogółem:11
(w tym:
7- Róża GRAFIN VON THUN UND HOHENSTEIN,
2- Sonik Bogusław)
274
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobroogółem:46
(w tym:
35- Ziobro Zbigniew,
4- Kramarczyk Andrzej)
ogółem:37
(w tym:
31- Ziobro Zbigniew,
2- Rakoczy Agnieszka)
ogółem:25
(w tym:
20- Ziobro Zbigniew,
2- Malec Lucyna)
ogółem:17
(w tym:
15- Ziobro Zbigniew,
1- Włosowicz Jacek,
1- Kij Beata)
ogółem:9
(w tym:
8- Ziobro Zbigniew,
1- Siarka Edward)
134
Polskie Stronnictwo Ludoweogółem:50
(w tym:
24- Siekierski Czesław,
11- Kała Józef)
ogółem:20
(w tym:
12- Siekierski Czesław,
3- Dudka Bronisław)
ogółem:15
(w tym:
9- Siekierski Czesław,
4- Kozak Wojciech)
ogółem:4
(w tym:
2- Kozak Wojciech,
1- Kurtyka Halina)
ogółem:3
(w tym:
2- Pawlak Mirosław,
1- Dudka Bronisław)
92
Polska Razem Jarosława Gowinaogółem:32
(w tym:
21- Gowin Jarosław,
5- Bielan Adam)
ogółem:22
(w tym:
21- Gowin Jarosław,
1- Tworzydło- Woźniak Iwona)
ogółem:17
(w tym:
11- Gowin Jarosław,
4- Emilewicz Jadwiga)
ogółem:11
(w tym:
10- Gowin Jarosław,
1- Cieślak Michał)
ogółem:2
(w tym:
2- Gowin Jarosław)
84
Nowa Prawica – Janusza Korwin - Mikkeogółem:33
(w tym:
12- Żółtek Stanisław,
8- Berkowicz Konrad)
ogółem:16
(w tym:
7- Żółtek Stanisław,
3- Szatan Jarosław)
ogółem:20
(w tym:
10- Żółtek Stanisław,
2- Berkowicz Konrad, Lewicki Dawid, Ryś Anna, Sawicka Nina)
ogółem:4
(w tym:
2- Żółtek Stanisław,
1- Czernek Norbert, Szatan Jarosław)
ogółem:1
(w tym:
1- Berkowicz Konrad)
74
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracyogółem:29
(w tym:
17- Senyszyn Joanna,
6- Żurawski Maciej)
ogółem:14
( w tym:
9- Senyszyn Joanna,
1- Szejna Andrzej, Jaskiernia Jerzy, Pietrzyk Sławomir,Romanowska Irena, Bernat Franciszek)
ogółem:19
(w tym:
8- Senyszyn Joanna,
5- Żurawski Maciej)
5
(w tym:
5- Senyszyn Joanna)
ogółem:2
(w tym:
2- Senyszyn Joanna)
69
Ruch Narodowyogółem:7
(w tym:
4- Winnicki Robert,
1-Kenig Jerzy, Kasiński Szymon, Prochownik Marlena)
ogółem:9
(w tym:
9- Winnicki Robert)
4
(w tym:
3- Winnicki Robert,
1-Kenig Jerzy)
ogółem:5
(w tym:
3- Winnicki Robert,
1- Kasiński Szymon, Kluska Łukasz)
ogółem:1
(w tym:
1- Winnicki Robert)
26
Europa Plus Twój Ruch ogółem:10
(w tym:
3-Hartman Jan, Wątroba Sebastian,
1- Piątkowski Wiesław, Żak Monika)
ogółem:4
(w tym:
2-Hartman Jan, Wątroba Sebastian,
1- Kopyciński Sławomir, Wątroba Sebastian)
ogółem:1
(w tym:
1-Wątroba Sebastian)
ogółem:3
(w tym:
2-Wątroba Sebastian,
1-Żak Monika)
ogółem:4
(w tym:
3-Wątroba Sebastian,
1- Mathea Anna)
22
Demokracja Bezpośredniaogółem:3
(w tym:
2- Kalisz Katarzyna,
1- Kowrygo Marcin)
ogółem:1
(w tym:
1- Bachlej Joanna)
1
(w tym:
1- Bachlej Joanna)
ogółem:3
(w tym:
2- Bachlej Joanna,
1- Janik Katarzyna)
ogółem:1
(w tym:
1- Kowrygo Marcin)
9


Frekwencja

Nr ObwoduAdres Komisji Obwodowej Liczba osób uprawnionych do głosowaniaLiczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Procent frekwencji
1Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1175431718,07
2Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18210439618,82
3Dom Wiejski w Miejscu,ul. Floriana 6253111722,03
4Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 5397616516,91
5Zespół Szkolno – Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14 225738417,01
6Dom Strażaka w Półwsi ul. Świętego Floriana 28 4259221,65
OGÓŁEM GMINA8047147119.1Kolejny wyjazd młodzieży do słowackiej Divinki.

W sobotni ranek 17 maja 2014 roku, po raz kolejny, 24 - osobowa grupa uczniów szkół z terenu gminy Spytkowice pod opieką nauczycieli udała się na Słowację do Divinki. Spotkanie to mogło dojść do skutku dzięki realizowanemu projektowi "Divinka - Spytkowice. Partnerstwo dla rozwoju regionu" i miało charakter integracyjno-sportowy. Na miejsce dotarliśmy zgodnie z planem około godziny 10:00. Tam powitał nas gospodarz Gminy Divinka Starosta Michał Krśko, a następnie dokonał oficjalnego otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

W dalszej części spotkania odbył się turniej piłki nożnej, dokonano podziału na siedem drużyn. Z naszej gminy w rozgrywkach uczestniczyły dwa zespoły reprezentujące szkoły ze Spytkowic oraz Bachowic. Nie zabrakło również kibiców z Naszej Gminy, którzy dzielnie wspierali i dopingowali występy sportowców.

Zawody rozgrywane były w systemie każdy z każdym, czas trwania meczu wynosił 10 minut. Nad przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia, mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia, gra przebiegała zgodnie z zasadami fair - play Po zaciętej walce do samego końca, nowo otwarte boisko wyłoniło zwycięzców:
1.Divinka
2.Spytkowice
3.RedBull
4.Bachowice
5.Zúrivá
6.Monster
7.Lalinok

W trakcie imprezy Słowacy zaprosili nas na ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Po wyczerpujących meczach odbył się wspólny obiad, podczas którego młodzież i opiekunowie mieli możliwość integracji, podsumowania turnieju oraz bliższego zapoznania się.

Wyjazd do Divinki pozwolił młodzieży aktywnie spędzić czas wolny, dał możliwość dobrej zabawy i współzawodnictwa w tak popularnej i lubianej, zarówno przez chłopców jak i dziewczęta dyscyplinie.
Na tym nie zakończy się polsko-słowacka współpraca, planowane są już kolejne spotkania.


fotogaleria >>>>>>


W sołectwie Miejsce zakończono budowę chodnika

Z nowo wybudowanego chodnika na pewno cieszą się Mieszkańcy sołectwa Miejsce. Za kwotę prawie 325 tys złotych wybudowano 420 mb ciągu pieszego i 380 mb kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej - ul. Floriana. Całość wykonano z gminnych środków budżetowych. Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2013r. Do końca tamtego roku wykonano prace o wartości nie co ponad 200 tys złotych związane z kanalizacją deszczową. Kolejny etap został wykonany w tym roku . Zgodnie z projektem ułożono kostkę brukową i wykonano zjazdy do posesji. Niestety zbyt bliska lokalizacja zabudowań i ogrodzeń, a także znaczna różnica poziomów pomiędzy drogą, a przyległymi posesjami sprawiła, że nie można było zaprojektować łagodniejszych podjazdów. Aktualnie trwa procedura odbiorowa. Przy okazji tej inwestycji powraca ciągle temat stanu nawierzchni drogi powiatowej. Mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują kolejnych inwestycji.


Nowy chodnik przy ul.Starowiejskiej w Ryczowie

Kilka dni temu oddano do użytku nowy chodnik przy ul. Starowiejskiej w Ryczowie. Niespełna rok tomu rozpoczęto remont tej ulicy. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1900 mb w 80 % sfinansowaną ze środków ministerialnych. W tym roku wykonano 840 mb chodnika i kanalizacji deszczowej, od drogi krajowej nr 44 do rowu "R" przy ul. Brzegowej. Koszt remontu wynoszący około 548 tys złotych zostanie sfinansowany w całości z budżetu gminy. Droga gminna ul. Starowiejska czekała na remont kilka lat. Mogła zostać wyremontowana z tzw. "Schetynówek" - jednak ówcześni Radni zadecydowali inaczej. Bez wątpienia zakończona inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i atrakcyjność tego miejsca."Kolejny raz zagroziły nam majowe opady deszczu"

W dniach 15-18 maja br. z uwagi na utrzymujące się intensywne opady deszczu wystąpiło zagrożenie powodziowe zwłaszcza w północnych rejonach naszej Gminy. Po wystąpieniu wód z koryta rzeki Wisły i zamknięciu się śluz wałowych na terenie Sołectwa Miejsce wzrosło realne zagrożenie zalaniem terenów i zabudowań.

W dniu 16.05.2014 r. o godz. 15.00 Wójt Gminy wprowadził Zarządzeniem Nr 486/2014 Stan Pogotowia Przeciwpowodziowego oraz uruchomił do działań Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który pełnił Stały Dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice. Prowadzono przerzut wód w Sołectwie Miejsce z potoku "JEZIORO" przez wał wiślany przez 2 Zespoły Pompowe "BIAŁOGON" z OSP Miejsce i 1 Zespół Pompowy z OSP Bachowice oraz 1 Zespół Pompowy z Komendy Powiatowej PSP JRG Wadowice.

W dniu 17 maja br. na polecenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach na teren Sołectwa Miejsce skierowano dodatkowy Zespół Pompowy o wysokiej wydajności z Oświęcimia celem zwiększenia mocy przerzutu wody z przedwala do rz. Wisły.

W dniu 18 maja 2014 r. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 487/2014 odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Spytkowice.

Obecnie trwa liczenie kosztów prowadzenia działań operacyjnych oraz szacowanie szkód.

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania dla Strażaków, Mieszkańców oraz wszystkich tych, którzy włączyli się do działań mających na celu ochronę życia, mienia a także ograniczenia następstw i skutków ulewnych opadów.

Na podkreślenie zasługuje znakomita współpraca Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze służbami Powiatowymi i Wojewódzkimi. Szczególne słowa uznania należą się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej - mł. brygadierowi Pawłowi Kwarciakowi, z którym byliśmy w stałym kontakcie i otrzymaliśmy wszelkie możliwe wsparcie.


fotogaleria >>>>>>


Nowe połączenie drogowe - konsultacje społeczne

W piątek 9 maja w sali WDK Spytkowice, odbyły się wstępne konsultacje na temat koncepcji przebiegu połączenia drogowego, drogi krajowej nr 48 z drogą krajową nr 79 Zator - Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska.

Konsultacje zwołał Wójt Gminy na wniosek inwestora tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz firmy projektowej IVIA Sp.zo.o z Bielska Białej, która przygotowuje projekt nowej drogi.

Mieszkańcy Gminy o spotkaniu konsultacyjnym zostali poinformowani poprzez ogłoszenia rozwieszone we wszystkich sołectwach i na stronie internetowej Urzędu Gminy. W akcję informacyjną, na prośbę Wójta włączyli się także proboszczowie wszystkich parafii. Jak nie trudno się domyślić temat budzi wielkie emocje. O ile większość mieszkańców rozumie konieczność wybudowania nowej drogi, to nie do przyjęcia są warianty przedstawione przez firmę projektową. Główny zarzut to duża ingerencja we własność prywatną - czyli możliwa konieczność wyburzeń, a także zbyt bliska lokalizacja budynków mieszkalnych i związane z tym niedogodności.

Przedstawiciel firmy projektowej wyjaśnił, że przedstawione warianty przebiegu drogi, to tak naprawdę zupełnie wstępna koncepcja. Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane właśnie po to by Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tym temacie. Do 20 maja, wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w tej sprawie, które następnie zostaną przeanalizowane i na ich podstawie zostanie przygotowana nowa koncepcja o której mieszkańcy zostaną poinformowani.

Atmosferę spotkania uspokoił swoją wypowiedzią Wójt Gminy, który przedstawił nowy wariant. Jego główne założenie to jak najmniejsza ingerencja w tereny zabudowane i wykorzystanie terenów wzdłuż już istniejących ciągów komunikacyjnych tj.- we fragmencie, cześć drogi krajowej nr 44 i terenów wzdłuż linii kolejowych. Z wypowiedzi mieszkańców komentujących propozycję Wójta można wnioskować, że również w ich opinii ten wariant mógłby rozwiązać problem.

Przedstawiciele inwestora i projektanci zapewnili, że przeanalizują każdy wniosek konsultacyjny, także ten złożony przez Wójta. Konsultacje zakończyły się po dwóch godzinach. Uczestniczyło w nich około 130 osób. Wszystkie szczegółowe informacje nt możliwości składania wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Zawody rowerowe - Divinka 2014

7 maja 2014 roku wczesnym rankiem 25-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Spytkowice wraz z nauczycielami wyruszyła do słowackiej gminy Divinka. Współpraca podjęta w ramach projektu "Divinka - Spytkowice, partnerstwo dla rozwoju regionu" pozwoliła na zorganizowanie polsko-słowackiej rywalizacji sportowej. Po przybyciu na miejsce powitał nas Starosta Michał Krśko, który opowiedział o projekcie i przedstawił harmonogram dnia.

W dalszej części spotkania odbyły się zawody rowerowe, w których uczestniczyli uczniowie z gmin: Spytkowice i Divinka. Zostały one rozegrane w czterech kategoriach wiekowych:
1. Klasa 1 i 2 (dziewczęta i chłopcy)
2. Klasa 3 (dziewczęta i chłopcy)
3. Klasa 4 i 5 (dziewczęta)
4. Klasa 4 i 5 (chłopcy)
Zawody te były doskonałą okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale sprzyjały też dobrej zabawie i dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń. Po emocjonujących sportowych zmaganiach przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Na podium stanęli uczniowie i uczennice z naszych szkół, którzy zajęli:
w kategorii dziewcząt i chłopców z klas 3:
I miejsce - Szymon Mostowik, kl. 3, SP Nr 2 w Spytkowicach,
w kategorii dziewcząt z klas 4 i 5:
I miejsce - Gabriela Żmuda, kl. 4, SP w Miejscu,
II miejsce - Weronika Simik, kl. 5, SP w Miejscu,
III miejsce - Natalia Dukała, kl. 4, SP w Spytkowicach,
w kategorii chłopców z klas 4 i 5:
I miejsce - Kamil Rybarski, kl. 4, SP w Spytkowicach,
III miejsce - Paweł Świdergał, kl. 4, SP w Spytkowicach.
Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci parasolek z logo projektu. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia - koszulki lub czapeczki.

Po wyczerpującej walce wszyscy mogli zregenerować swoje nadwyrężone siły ciepłym posiłkiem oraz słodkim poczęstunkiem, na który zostaliśmy zaproszeni. Wspólny obiad był także dobrą okazją do integracji uczniów polskich i słowackich.

Kolejną atrakcją dostarczoną przez słowackich gospodarzy był spływ tratwami doliną Streczna, która jest podobno (według opinii tamtejszych flisaków) najpiękniejszym odcinkiem najdłuższej słowackiej rzeki Váh. W czasie godzinnej trasy, w cieniu starodawnych zamków Strączno i Starhrad mogliśmy podziwiać piękno słowackiego krajobrazu, posłuchać legend związanych z tym miejscem i poznać znaczenie interesujących słów w języku słowackim. Dzieci mogły też spróbować samodzielnego sterowania tratwą, co sprawiło im ogromną frajdę.

Do Spytkowic wróciliśmy wieczorkiem z bagażem niezapomnianych przygód i wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.

fotogaleria >>>>>>


Trwają prace remontowe pawilonu sportowego LKS Astra Spytkowice

Niebawem zostaną zakończone prace remontowe pawilonu sportowego LKS Astra Spytkowice. Efekt prac można już zobaczyć. Co prawda jeszcze tylko na naszych fotografiach, ale już za kilka dni rzeczywiście wszystkie prace zostaną zakończone.

W wyniku remontu zmieni się wygląd całego budynku, jego estetyka i funkcjonalność. Już teraz widać, że to co zrobiono było niezbędną koniecznością, ale także znakomitym pomysłem na wzbogacenie waloru krajobrazowego. Po uporządkowaniu terenu wokół budynku, całość będzie się prezentowała bardzo okazale.

Wszystko wskazuje na to, że remont zostanie wykonany terminowo i nie przekroczy zarezerwowanej na ten cel kwoty. Również mamy nadzieję, że szacowane na poziomie 350 tys złotych dofinansowanie unijne nie ulegnie zmianie.

Budynek pawilonu sportowego będzie kolejnym wyremontowanym budynkiem użyteczności publicznej w czasie obecnej kadencji, a także kolejną inwestycją współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.


Grzegorz Klaja po raz trzeci Mistrzem Polski Oyama Karate

Chociaż wszyscy od początku kibicujemy Grzegorzowi, to jednak zdobycie przez Niego po raz trzeci z rzędu tytułu Mistrza Polski było dla nas miłym zaskoczeniem , a to czego dokonał ciągle nie mieści się w głowie.

Mistrzostwa Polski odbywają się co roku. Od trzech lat Grzegorz zdobywa najwyższe trofeum. Dodatkowo należy przypomnieć, że Grzegorz w między czasie leczył kontuzję, która wyeliminowała Go z kilku innych zawodów. Pomimo to, rok temu zdobył drugi mistrzowski tytuł, a jesienią Puchar Polski. Dlatego zwycięstwo w obecnym turnieju jest tak wielką niespodzianką.

Wiedzieliśmy, że Grzegorz ma szansę na medal, ale nie przypuszczaliśmy iż będzie to kolejne złoto. Już w eliminacjach Grzegorz miał trudny orzech do zgryzienia, bowiem trafił na swojego przeciwnika z dwóch poprzednich finałów tj. Mistrzostw Polski i Pucharu Polski roku 2013 . Jego przeciwnik miał dodatkową motywację. Dlatego tym większe gratulacje dla Grzegorza. Jego sukces został też doceniony przez organizatorów i władze Małopolskiego Klubu Karate, które uznały Grzegorza Klaję Najlepszym Zawodnikiem Małopolskiego Klubu Karate wśród juniorów.

Ze swojego pierwszego tytułu Mistrza Polski cieszy się również Michał Stanek. Rok temu jego umiejętności i woli walki wystarczyło na srebro i tytuł Wicemistrza Polski. W tegorocznej edycji Mistrzostw nie było wątpliwości - walkę finałową wygrał bezdyskusyjnie nie dając szans swojemu przeciwnikowi.

Do grona medalistów zamieszkujących naszą Gminę dołączył także brat Grzegorza - Ryszard Klaja zdobywając srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski w kat. Junior Starszy do 70 kg. Oczywiście nie były to pierwsze zawody i walki Ryśka, ale wcześniej brakowało tego "czegoś" by stanąć na podium. Jak widać cierpliwość i systematyczny trening doprowadził do sukcesu. W walce finałowej Ryszard przegrał jedynie z Wicemistrzem Polski roku 2013.W domu państwa Klajów atmosfera mistrzowska. Wielkie gratulacje. Życzymy również by trenująca karate córka Elżbieta niebawem dołączyła do grona zawodników i zdobywała medale.

To nie koniec dobrych informacji. Wicemistrzynią Polski w kategorii Lekki Kontakt do 35 kg -dziewczęta, została Wiktoria Sołtys. Było to drugie zawody tej młodziutkiej zawodniczki. Na poprzednich wywalczyła Wicemistrzostwo Polski Południowej. Wiktoria potwierdza tym samym swój duży talent i umiejętności.

Podsumowując: na Mistrzostwach Polski, które odbyły się 12-13 kwietnia w Andrychowie, Małopolski Klub Karate był reprezentowany przez siedmiu zawodników mieszkających w naszej Gminie. Czterech z nich przywiozło medale w tym dwa złote. Poza podium znaleźli się: Robert Balonek, Arkadiusz Latko i debiutująca na macie Agnieszka Skwarczyńska startująca w Lekkim Kontakcie ( trener Sensei Robert Rybak 1 dan, Sekcja Spytkowice Małopolskiego Klubu Karate).

W całych zawodach wzięło udział łącznie 430 zawodników z 43 klubów z całej Polski, którzy rywalizowali w 52 kategoriach wagowo-wiekowych. Wszystkim uczestnikom szczerze gratulujemy życzą nie tylko kolejnych zwycięstw i sukcesów, ale przede wszystkim wytrwałości i zadowolenia z uprawiania sportu. Osoby zainteresowane sportem zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie w zakładce "sport" odnajdą wiele, także archiwalnych informacji nt wydarzeń sportowych z naszej okolicy.


Mieszkańcy słowackiej Divinki z wizytą w naszej gminie.

W sobotę 12 kwietnia do naszej gminy zawitała liczna delegacja słowackiej gminy Divinka. Celem wizyty było rozpoczęcie współpracy w ramach projektu realizowanego poprzez stowarzyszenie Euroregion Beskidy. Delegacji przewodniczył Starosta Michał Krśko. Tuż po godzinie dziewiątej autokar z gośćmi zajechał przed boisko sportowe "Orlik" w Bachowicach. Część osób rozpoczęła przygotowania do rozgrywek piłkarskich w ramach wiosennego turnieju o puchar Wójta Gminy Spytkowice. W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn. Cztery reprezentowały kluby z terenu gminy Spytkowice, dwie pochodziły ze słowackiej Divinki. Drużyny rozstawiono w dwóch grupach, w których mecze rozgrywano w dwóch połowach po 10 minut. Ostatecznie po emocjonującym finale puchar Wójta Gminy przypadł drużynie LKS Borowik Bachowice, który w finale pokonał LKS Orzeł Ryczów. Cała tabela turnieju przedstawia się następująco:

  1. Borowik Bachowice
  2. Orzeł Ryczów
  3. Victoria Półwieś
  4. Divinka B
  5. Astra Spytkowice
  6. Divinka A

Turniej był okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim sprzyjał dobrej zabawie. Mecze przebiegły we wspaniałej atmosferze, obyło się bez brutalnych fauli, czy niesportowych zachowań.

Podczas gdy całkiem spora grupa widzów emocjonowała się zawodami piłkarskimi, druga część słowackiej delegacji zwiedzała spytkowicki zamek oraz kościół. Goście byli bardzo ciekawi historii naszej gminy, a nasze krajobrazy bardzo się im spodobały.

Po południu Słowacy uczestniczyli w "Tradycji Wielkanocnej" - naszej tradycyjnej uroczystości, promującej lokalne tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Starosta Divinki, Pan Michał Krśko podkreślał bogactwo naszych wielkanocnych obrzędów i zwyczajów. Można powiedzieć, że podczas tej wizyty nasi goście doświadczyli czegoś dla ciała i dla ducha, a na pewno nie wyjechali od nas głodni, o co ze szczególnym kunsztem zadbały nasze Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów.


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.