Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:

III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Spytkowice, że 30 września 2019 r.

Czytaj więcej...


Spotkanie dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Czytaj więcej...


Spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: "Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego"

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 _ 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: "Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w famach...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert - Budowa oświetlenia ulicznego

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice” w zakresie:- Budowa sieci oświetlenia na istniejących przejściach...

Czytaj więcej...
Spotkania informacyjno - szkoleniowe

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w każdy czwartek września, tj. w dniach 5, 12, 19 oraz 26 września 2019 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia...

Czytaj więcej...


Zaproszenie dla wykonawców - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Wójt Gminy Spytkowice,, ul. Zamkowa 12 , 34 _ 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku LKS Borowik w Bachowicach, ul. Ks.

Czytaj więcej...
1 2 3 4 5 ... 40

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //