Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Spytkowice z a r z ą d z a, co następuje:

Czytaj więcej...
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 46 ust.

Czytaj więcej...


KAMPANIA "ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ"

Już 20 lipca, Kraków, Wrocławska 82 (6 Brygada Powietrzno-Desantowa w Krakowie):

Czytaj więcej...1 2 3 4 5 ... 35

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //