20 tysięcy złotych dla Gminnej Orkiestry Dętej

Mecenat grafika

W ramach konkursu „Mecenat Małopolski 2021” Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej, działające przy Gminnej Orkiestrze Dętej, otrzymało 20 000 zł dofinansowania na realizację projektu „Ryczowscy muzycy dla Niepodległej”. To najwyższe dofinansowanie pozyskane w tym zakresie przez jakąkolwiek organizację działającą na terenie powiatu wadowickiego.

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Spytkowice oraz koncertu patriotycznego w wykonaniu Orkiestry. Wśród głównych celów zadania wyróżnić można wzmocnienie tożsamości regionalnej, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promowanie kultury i sztuki poprzez rozpowszechnianie muzyki kameralnej i folkloru lokalnego.

Otrzymane przez Towarzystwo dofinansowanie to kolejne środki pozyskane przez tę organizację z budżetu Województwa Małopolskiego. W poprzednich latach Orkiestra dwukrotnie realizowała zadania w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte” - edycja 2019 i 2020.

„Mecenat Małopolski” to konkurs, który ma na celu wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 620 000 zł i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono blisko 2,5 miliona złotych.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //