Archive: 09/04/2019

Kolejne Zebrania Wiejskie za nami

Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy w każdym sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, a jego kompetencje określone są w statucie uchwalanym przez Radę Gminy.

Czytaj więcej...


Uroczysty Jubileusz pani Anny Bialik

3 kwietnia br. Pani Anna Bialik ze Spytkowic obchodziła swoje 101. urodziny. Najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu oraz Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności na kolejne lata złożyli Jubilatce...

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //