Archive: 11/06/2019

Uczniowie z wizytą na Słowacji

Na zaproszenie władz samorządowych gminy Divinka, gmina Spytkowice w ostatnim czasie zorganizowała wyjazd młodzieży na wycieczkę na Słowację.

Czytaj więcej...


„Wypłyń na głębię” - nadanie imienia Szkole Podstawowej w Miejscu

Współczesny świat żyje wieloma sprawami, propaguje różne wartości, nie zawsze zgodne z naszymi zasadami. Jak się odnaleźć w takim chaosie?

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //