Ogłoszenia


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

1. Dokonuję zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Ryczowie w obwodzie utworzonym Uchwałą Nr XXXVII/295/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r.

Czytaj więcej...


INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).

Czytaj więcej...


INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).

Czytaj więcej...
Warsztaty ceramiczno-garncarskie

Stowarzyszenie FARFURKA serdecznie zaprasza na WARSZTATY CERAMICZNO-GARNCARSKIE. Zajęcia odbędą się w dwóch cyklach SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2018. Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660723714.

Czytaj więcej...


Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zdania pn.:...

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


1 ... 3 4 5 6 7 ... 18

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.