Dożynki Gminne 2018

Projekt modyfikacja 1 druk

Wójt Gminy Spytkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, Sołtys wsi Spytkowice oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Spytkowicach zapraszają Mieszkańców gminy na Dożynki Gminne.

W programie m.in. prezentacja motorów przez członków Klubu Motocyklowego GREY WOLVES, biesiada z zespołem "Książe Lipin i Przyjaciele" oraz koncert zespołu Formacja Nieżywych Schabuff.

Szczegóły na plakacie!

 

plakat dozynki 2 strona

NA SKRÓTY


Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.