Ogłoszenie Referatu Gospodarki Komunalnej

herb

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wydanym przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. wprowadzony został zakaz w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych dla więcej niż 5 uczestników, nie licząc osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy, w przypadku pogrzebu.

W związku z tym przypominamy, że osoby organizujące Pochówek muszą bezwzględnie dostosować się do zakazu. 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Adam Latko

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup