Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

herb

Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 18 lutego do 10 marca 2021 roku na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

obręb Spytkowice:

1.      nieruchomość składająca się z dz. nr 1131/2 o pow. 1,2828 ha i dz. nr1132/2  o pow. 0,0430 ha (ogólna pow. 1,3258 ha) - za cenę 53 040,00 zł brutto

w/w nieruchomość znajduje się w pobliżu ul. Torowej, przylega do drogi gruntowej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Nieruchomość ta znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem R1 – tereny rolne.

2.      nieruchomość składająca się z dz. nr 4432/1 o pow. 0,3289 ha za cenę 9 870,00 zł brutto

w/w nieruchomość znajduje się w pobliżu ulicy Wiślanej, przylega do drogi gruntowej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00024224/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Nieruchomość ta znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem R1 – tereny rolne.

3.      nieruchomość składająca się z dz. nr 4357/6 o pow. 0,0867 ha, dz. nr 4363/6 o pow. 0,0531 ha, dz. nr 4364/1 o pow. 0,0468 ha, dz. nr 4361/6 o pow. 0,3169 ha i dz. nr 4358/1 o pow. 0,0032 ha (ogólna pow. 0,5067 ha) - za cenę 43 920,00 zł brutto

w/w nieruchomość znajduje się w pobliżu ulicy Wiślanej, przylega do drogi gruntowej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00057788/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice działka nr 4357/6 znajduje w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, R1 – tereny rolne oraz MMx – tereny zalewowe, działki nr 4363/6,4364/1, 4361/6, 4358/1 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem R1 – tereny rolne.

4.      nieruchomość składająca się z dz. nr 2390/3 o pow. 0,4662 ha, nr 2394 o pow. 0,0933 ha i 4601 o pow. 0,0424 ha (ogólna pow. 0,6019 ha) - za cenę  24 100,00 zł brutto

w/w nieruchomość znajduje się w pobliżu byłego „wysypiska” przylega do drogi gruntowej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00078519/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Nieruchomość ta znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem R1 – tereny rolne.

obręb Bachowice:

1.      nieruchomość składająca się z dz. nr 1723/2  o pow. 0,5232 ha za cenę  54 660,00 zł brutto

w/w nieruchomość znajduje się w pobliżu ulicy Księdza Gołby, przylega do drogi gruntowej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00063963/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Nieruchomość ta znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, R1– tereny rolne, RL – tereny rolne rekomendowane do zalesienia oraz ZL – tereny leśne.

  • w drodze bezprzetargowej

obręb Spytkowice:

1.      dz. Nr 4798/8    o pow. 0,0004 ha za cenę    120,00 zł /brutto/

2.      dz. Nr 4798/9    o pow. 0,0008 ha za cenę    240,00 zł /brutto/

3.      dz. Nr 4798/18  o pow. 0,0147 ha za cenę 4 270,00 zł /brutto/

w/w działki położone są w obrębie ulicy Wadowickiej, opisane są w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00098899/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 lub 33 w godz. pracy Urzędu.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-powszechny spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //