Kolejna partia maseczek dla Mieszkańców gminy Spytkowice

herb

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2021 roku (czwartek) Strażacy z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczynają dystrybucję maseczek do Państwa domów. Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną, akcja może się nieco rozciągnąć w czasie, dlatego prosimy o cierpliwość i sprawdzanie swoich skrzynek na listy. Podkreślamy, że artykuły trafią do gospodarstw domowych zgodnie z liczbą mieszkańców wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

31 marca 2021 roku do powiatu wadowickiego trafiło 200 tysięcy maseczek, które następnie zostały przekazane do gmin i powiatowych instytucji. Maseczki zostały zakupione ze środków z budżetu państwa, a ich dysponentem na terenie województwa małopolskiego jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //