Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o  ł u j ę

na dzień 4 grudnia br. tj. środa o godz. 1530

posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, pok. nr 4.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza wniesionych petycji:

1) przez adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa,

2) przez osobę prawną Szulc - Efekt sp. z o.o. w sprawie opracowywania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów (harmonogramów) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych  o charakterze edukacyjnym,

3)  przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie próby dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych w pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych, 

4) w sprawie Inicjatywy "Dbajmy o najmłodszych - bezpieczny uczeń na drodze - zmieniamy Gminy na lepsze",

5) adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego
i zbiórek publicznych.

3. Wypracowanie projektów uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionych petycji wraz z uzasadnieniem.

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //