Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach

wybory samorzadowe 2018

Skład 

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Spytkowicach

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 tel. 33 8791155

 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 BEATA BRYŁA PRZEWODNICZĄCY
2 BOŻENA DAŃCZAK ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
3 AGNIESZKA JAMRÓZ CZŁONEK
4 ANNA KRZYSTEK CZŁONEK
5 BARTŁOMIEJ KURNIK CZŁONEK
6 TOMASZ RYCHŁOWSKI CZŁONEK
7 KLAUDIA SZEWCZYK CZŁONEK
8 KATARZYNA TŁOMAK CZŁONEK
9 KLAUDIA TORBA CZŁONEK

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.