Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 13 lutego do 5 marca 2020 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

obręb Bachowice:

1.      budynek o powierzchni 28,00 m 2 położony przy ulicy Pod Borem 33,

Przedmiotem umowy użyczenia jest budynek mieszkalny o powierzchni 28,00 m2 zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 4687, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00057278/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

obręb Spytkowice:

1.       lokal o powierzchni 38,50 m 2 położony w budynku przy ulicy Zamkowej 57,

          Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal o powierzchni 38,50 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 24/11, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00063870/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem na cele biurowe.

obręb Ryczów:

1.     budynek o powierzchni 139,20 m przy ulicy Spokojnej,

            Przedmiotem umowy użyczenia jest budynek użytkowy o powierzchni 139,20 m2 zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 981/6, opisanej w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00050721/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem na cele magazynowe.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 26 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //