Ulica św. Katarzyny w Spytkowicach do remontu

FDS informacja

Kolejne dobre wieści napłynęły do nas z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził bowiem listę zadań powiatowych i gminnych, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach dodatkowego naboru wniosków na rok 2020. Wśród dofinansowanych zadań znalazł się remont ul. św. Katarzyny w Spytkowicach. Na jego realizację Gmina Spytkowice pozyska ponad 107,5 tysiąca złotych, a to 70 % całkowitej wartości zadania określonej w kosztorysie inwestorskim. Dzięki temu, kompleksowej modernizacji ulegnie blisko 150-metrowy odcinek tej drogi gminnej. Pracownicy Urzędu Gminy przygotowują aktualnie postępowanie przetargowe tak, aby remont mógł zostać wykonany jeszcze w tym roku.

Jak informuje Urząd Wojewódzki, dofinansowanie otrzymają wszystkie zgłoszone do tego naboru zadania. To łącznie 60 inwestycji (10 zadań powiatowych i 50 gminnych), polegających na remoncie, przebudowie lub budowie 47,84 km dróg (w tym 18,38 km dróg powiatowych i 29,46 km dróg gminnych). Na dofinansowanie tych zadań przeznaczona została kwota 39 170 705 zł, a wartość wszystkich dofinansowanych inwestycji ma wynieść 74 049 409 zł.

 

FDS informacja

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //