Ryczów

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Ryczów

Klaja Adrian
34-115 Ryczów
ul. Jana Pawła II 17a

tel. 880-464-461

 

ryczow


RADA SOŁECKA WSI RYCZÓW

1) BROŻEK Tomasz Grzegorz
2) KOLASA Maria Ewa
3) KOTERWAS Janina
4) KUCHARCZYK Sebastian
5) MAŚLONA Kazimierz Jan
6) MAŚLONA Piotr
7) MAŚLONA Roman
8) RYBA Ewa
 

 

 

STATUT SOŁECTWA RYCZÓW

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //